Panel Sprzedawcy

Rejestracja nowego sklepu

Aby dodać swoją ofertę do porównywarki cen SmartBay.pl - należy zarejestrować sklep internetowy. Jeżeli sklep został już zarejestrowany - zaloguj się do Panelu Sprzedawcy. Każdy sklep może być zarejestrowany tylko raz - kilkukrotne dodawanie tego samego sklepu jest zabronione.

Dane sklepu

Nazwa sklepu: Nazwa sklepu internetowego (w skróconej formie),
np. SmartBay.pl.
Adres URL sklepu: Adres WWW strony głównej sklepu,
np. http://www.smartbay.pl.

Dane kontaktowe sklepu

Poniższe dane kontaktowe służą do celów informacyjnych dla Klientów sklepu.
Jako adres należy podać adres punktu prowadzenia sklepu lub adres odbioru osobistego zamówionych towarów.
Podany adres będzie uwzględniany na mapie sklepów internetowych oraz wyszukiwania wg lokalizacji.

Adres e-mail sklepu: Adres email kontaktowy dla Klientów,
np. kontakt@smartbay.pl.
Numer telefonu: Numer telefonu kontaktowy dla Klientów,
np. 48 22 xxx xx xx.
Kraj: Wybierz kraj, w którym znajduje się sklep,
np. Polska.
Województwo: Wybierz województwo,
np. Lubuskie.
Kod pocztowy: Wpisz kod pocztowy,
np. 65-001.
Miejscowość: Wpisz nazwę miejscowości,
np. Zielona Góra.
Ulica, numer budynku/lokalu: Podaj nazwę ulicy, numer budynku/lokalu,
np. Jeździecka 2b/1.

Dane firmy

Nazwa firmy: Pełna nazwa firmy,
np. StarCode Systems PPHU.
Kraj: Wybierz kraj, w którym zarejestowana jest firma,
np. Polska.
Województwo: Wybierz województwo,
np. Lubuskie.
Kod pocztowy: Wpisz kod pocztowy,
np. 65-001.
Miejscowość: Wpisz nazwę miejscowości,
np. Zielona Góra.
Ulica, numer budynku/lokalu: Podaj adres: nazwę ulicy, numer budynku/lokalu,
np. Jeździecka 2b/1.
Numer NIP: Numer NIP,
np: 1234567890.
Numer REGON: Numer REGON,
np. 1234567891011.
Adres korespondencyjny jest taki sam jak powyższy?

Dane logowania

Login: Nazwa użytkownika, służąca do logowania,
np. NazwaSklepu.
Hasło: Wpisz swoje hasło,
od 6 znaków.
Hasło ponownie: Powtórz hasło,
od 6 znaków.

Dane osoby kontaktowej

Osoba kontaktowa: Osoba odpowiedzialna za kontakt ze SmartBay.pl,
np. Jan Nowak.
Adres e-mail: Kontaktowy adres email,
np. jan.nowak@smartbay.pl.
Numer telefonu: Numer telefonu,
np. 602 xxx xxx.

Akceptacja regulaminu i warunków współpracy

Oświadczam, iż znam i akceptuję warunki współpracy oraz koszty w jego aktualnym brzmieniu.
Oświadczam, że jestem podmiotem gospodarczym.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących dane rejestracyjne jak również dane zamieszczone w trakcie korzystania z serwisu SmartBay.pl, przez właściciela serwisu, jako Administratora Danych Osobowych działającego zgodnie z postanowieniami powołanej Ustawy oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zmianami) w celu prawidłowego świadczenia usług dostępnych w ramach serwisu SmartBay.pl. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu jak również poprawiania moich danych oraz, że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez mnie dobrowolnie.
Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów powołanej ustawy, w szczególności dotyczącej produktów oraz usług oferowanych przez SmartBay.pl.

...