Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Warunki współpracy

Warunki współpracy sklepu internetowego ze SmartBay.pl.

Umowa określająca zasady i warunki współpracy oraz świadczenia usług w porównywarce cen SmartBay.pl.

I. Definicje

 1. SmartBay.pl - serwis internetowy mieszczący się pod adresem WWW: http://www.smartbay.pl/ zwany dalej porównywarką cen, prowadzony i zarządzany przez firmę StarCode Systems z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Jeździecka 2.
 2. sklep internetowy - sklep prowadzący sprzedaż produktów przez internet, dokonujący rejestracji poprzez formularz rejestracyjny, zwany dalej sklepem.
 3. użytkownik - użytkownik korzystający z serwisu za pomocą przeglądarki internetowej. Dokładną definicję użytkownika określa regulamin serwisu.
 4. przekierowanie - przekierowanie użytkownika ze strony porównywarki cen lub strony partnerskiej na stronę sklepu.
 5. unikalne przekierowanie - przekierowanie użytkownika w ramach danej oferty sklepu lub strony głównej sklepu, identyfikowane poprzez adres IP, zliczane maksymalnie raz na 12 godzin dla danej lokalizacji docelowej.
 6. panel sprzedawcy - narzędzie dostępne poprzez przeglądarkę internetową, udostępniane przez porównywarkę cen sklepom internetowym, umożliwiające zarządzenie profilem sklepu, oraz danymi sklepu internetowego.
 7. wizytówka sklepu - strona (grupa stron) zawierająca informacje o konkretnym sklepie internetowym - dane kontaktowe, informacje o dostawie i sposobach płatności, opinie i komentarze (w tym te pochodzące z serwisów zewnętrznych), oferta sklepu, punkty sprzedaży.
 8. dane kontaktowe współpracy - dane kontaktowe służące do kontaktu sklepu z porównywarką cen (imię, nazwisko, email oraz numer telefonu osoby kontaktowej).
 9. dane kontaktowe sklepu - dane podane przez sklep - rozumie się tutaj dane sklepu oraz firmy prowadzącej sklep.
 10. plik XML integracji - plik XML zawierający ofertę sklepu w formacie obsługiwanym przez porównywarkę cen.
 11. saldo sklepu - wartość środków, zgromadzonych i przypisanych dla konkrentego sklepu internetowego, które można wykorzystać na usługi porównywarki cen.
 12. strony partnerskie - serwisy i witryny internetowe, działające pod inną domeną niż porównywarka cen, prezentujące oferty i produkty z porównywarki cen.

II. Ogólne warunki współpracy

 1. Rozpoczęcie współpracy uznane jest za obowiązujące w momencie potwierdzenia rejestracji sklepu poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie porównywarki cen: formularz rejestracji.
 2. Wysokość opłat i kosztów określa dokument: koszty i cennik.
 3. Warunki integracji określone są w dokumencie: integracja.
 4. Integracja sklepu, odbywa się poprzez plik XML integracji dostarczony przez sklep i zapisany w panelu sprzedawcy.

III. Prawa i obowiązki sklepu

 1. Sklep prowadzący sprzedaż internetową towarów nie-unikalnych może umieścić swoją ofertę w porównywarce cen o ile kategoria produktów sklepu istnieje w porównywarce cen.
 2. W przypadku, gdy kategoria (kategorie) produktów sklepu nie istnieją w porównywarce cen, sklep może zwrócić się do porównywarki cen z prośbą o ich utworzenie.
 3. Sklep może rozwiązać współpracę z porównywarką cen w dowolnym momencie jeżeli wszystkie regulacje finansowe oraz formalne są spełnione.
 4. Sklep ma dostęp do Panelu Sprzedawcy.
 5. Sklep ma wgląd do statystyki przekierowanych użytkowników poprzez Panel Sprzedawcy.
 6. Sklep może swobodnie edytować swoje dane kontaktowe, rozliczeniowe oraz informacje wyświetlane w wizytówce sklepu.
 7. Sklep udostępnia porównywarce cen swoją ofertę w postaci adresu URL do pliku XML integracji z ofertą. Format pliku XML musi być obsługiwany przez porównywarkę cen oraz posiadać prawidłową budowę: integracja.
 8. Plik XML integracji musi być możliwy do odczytania przez serwer porównywarki cen - nie może być blokowany lub odrzucany.
 9. Sklep musi dbać o aktualność danych zawartych w pliku XML.
 10. Sklep nie może przerzucać obowiązku aktualizowania pliku XML na porównywarkę cen.
 11. Sklep musi zapisać bezpośredni adres URL do pliku XML integracji - to oznacza, że niedopuszczalne jest podawanie adresu URL do skryptu, programu lub miejsca generacji, tworzenia plik XML - ponieważ to jest obowiązkiem sklepu.
 12. Sklep współpracuje na zasadach finansowych ustalonych w cenniku usług: koszty i cennik.
 13. Sklep musi spełniać warunki integracji dostępne na stronie: Integracja w sekcji Jakie wymagania musi spełnić Sklep?.
 14. Sklep musi prowadzić działalność gospodarczą.
 15. Na stronie sklepu muszą znajdować się łatwo dostępne dane teleadresowe oraz regulamin.
 16. Sklep musi prowadzić sprzedaż detaliczną oraz oferować produkty nowe.
 17. Ceny w sklepie muszą być cenami brutto.
 18. Sklep musi umożliwiać klientom płatność za pobraniem (zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) Art. 11 pkt. 1.).

IV. Prawa i obowiązki porównywarki cen

 1. Porównywarka cen ma prawo do weryfikacji danych podany podczas rejestracji sklepu oraz w Panelu Sprzedawcy.
 2. Porównywarka cen może odmówić współpracy sklepowi bez podania przyczyny.
 3. Porównywarka cen dokłada wszelkich starań, aby oferta sklepu była zawsze aktualna, jednak nie tego nie gwarantuje.
 4. W przypadku, gdy dostarczony przez sklep plik XML ma nieprawidłowy format lub treść pliku jest niepoprawna (np. błędne kategorie, złe formatowanie) porównywarka cen może odmówić integracji poprzez ten plik XML.
 5. Porównywarka cen może w dowolny sposób prezentować oraz formatować i edytować na swoich stronach oraz stronach partnerskich opisy, nazwy oraz zdjęcia produktów dostarczonych przez sklep.
 6. Porównywarka cen może prezentować informacje o sklepie w dowolnym miejscu serwisu. Może również udostępniać dane teleadresowe sklepu wraz z informacjami o metodach płatności i dostawy.
 7. Porównywarka cen może używać opisów, nazw i zdjęć produktów na stronach porównywarki cen oraz stronach partnerskich, nawet po rozwiązaniu umowy z porównywarką cen przez sklep oraz w momencie usunięcia oferty sklepu lub pojedynczego produktu.
 8. Porównywarka cen może odmówić integracji / importu produktów niekompletnych (nie posiadających ceny, nazwy produktu, pełnej ścieżki kategorii, adresu URL do produktu).
 9. Porównywarka cen zobowiązuje się do nie upubliczniania danych kontaktowych współpracy.
 10. Porównywarka cen zwolniona jest z obowiązku nie upubliczniania danych kontaktowych współpracy gdy są one jednocześnie danymi kontaktowymi sklepu.
 11. Porównywarka cen zobowiązuje się do nie upubliczniania danych konfiguracyjnych integracji (adres URL pliku XML, format pliku XML).
 12. Porównywarka cen może zablokować wyświetlanie oferty sklepu, gdy:
  1. Oferta sklepu jest nieaktualna.
  2. Oferta dostarczana poprzez plik XML jest nieaktualna.
  3. Plik XML służący integracji oferty sklepu jest nieaktualny, niekompletny, błędny, uszkodzony, nie istnieje.
  4. Strona sklepu nie istnieje lub generuje błąd.
  5. Ceny produktów w sklepie lub pliku XML integracji są nieaktualne.
  6. Dostępność towarów w sklepie jest nieaktualna - inna niż w dostarczanym pliku XML integracji.
  7. Adresy URL w pliku XML integracji są nieaktualne, nie prowadzą bezpośrednie na stronę oferowanego produktu.
  8. Nie są spełnione warunki finansowe i/lub formalne.
  9. Oferta sklepu przedstawia słabą jakość lub jest niezgodna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami.
 13. Porównywarka cen ma obowiązek odblokowania oferty sklepu gdy, wszelkie błędy zostały przez sklep usunięte a warunki finansowe i formalne są spełnione.
 14. Porównywarka może opóźnić integrację sklepu gdy występują problemy techniczne związane z interpretacją pliku XML integracji.
 15. Porównywarka cen może zablokować / zawiesić konto sklepu, gdy:
  1. Sklep nie będzie poprawiał błędów integracji, mimo monitów obsługi porównywarki cen.
  2. Sklep nie spełnia warunków finansowych i/lub formalnych.
  3. Strona sklepu generuje notorycznie błędy.
  4. Sklep wprowadza klientów w błąd lub nie zachowuje przejrzystości rachunkowej.
  5. Porównywarka cen stwierdzi, że sklep nie wywiązuje się z podjętych transakcji.
 16. Porównywarka cen może usunąć sklep z systemu, gdy:
  1. Sklep nie będzie poprawiał błędów integracji, mimo monitów obsługi porównywarki cen.
  2. Sklep został zamknięty.
  3. Strona sklepu generuje notorycznie błędy.
  4. Sklep wprowadza klientów w błąd lub nie zachowuje przejrzystości rachunkowej.
  5. Konto sklepu zostało porzucone - brak logowania się do Panelu Sprzedawcy przez okres 3 miesięcy.

V. Warunki finansowe i formalne

 1. Wysokość opłat oraz model rozliczeń określa dokument: koszty i cennik.
 2. Porównywarka cen może zmieniać wysokość opłat oraz model rozliczeń.
 3. Opłaty pobierane są w formie przedpłaty.
 4. Porównywarka cen wystawia sklepowi fakturę VAT i udostępnia ją poprzez panel sprzedawcy, do samodzielnego pobrania i wydrukowania.
 5. Porównywarka cen nie wysyła pocztą tradycyjną w formie papierowej faktur VAT sklepom bez wyraźnego żądania ze strony sklepu.
 6. Sklep może zażądać wysłania faktur VAT w formie papierowej, na adres korespondencyjny sklepu na terytorium Polski.
 7. Porównywarka może przesłać faktury VAT w formie papierowej sklepowi, za jeden miesiąc lub za cały rok, jednak nie później niż 12 miesięcy wstecz.
 8. Koszt przesłania faktur VAT w formie papierowej to 7.00 zł netto (nie zależnie czy przesyłana jest jedna faktura VAT czy 12 sztuk).
 9. Sklep zgadza się na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, udostępnianych przez Panel Sprzedawcy.
 10. Porównywarka cen nie zawiera ze sklepem umowy w formie papierowej, a jedynie w formie elektronicznej.
 11. W przypadku rozwiązania umowy na życzenie Sklepu lub z winy Sklepu porównywarka cen nie zwraca środków dostępnych na saldzie sklepu.
 12. W przypadku rozwiązania umowy Sklep ma możliwość przeniesienia środków dostępnych na saldzie sklepu na inne konto Sklepu w porównywarce cen.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory, które nie są regulowane niniejszą umową oraz postanowieniami regulaminu, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku niepowodzenia - na drodze sądowej.
 2. Do umowy pomiędzy Sklepem a Porównywarką cen zastosowanie ma polskie prawo. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
 3. Porównywarka cen nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, uszkodzenia wynikłe z działania porównywarki cen.
 4. Porównywarka cen zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku złamania przez Sklep postanowień umowy.
 5. Aktualne warunki umowy oraz świadczenia usług dostępne są zawsze na stronie porównywarki cen.
 6. Niniejsze warunki współpracy obowiązują od dnia 27.07.2011 r.