Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Finanse 543 produkty

KsiążkiFinanse

Porównaj ceny w Finanse.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Bank lokalny

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Bankowość lokalna jest ważnym elementem polskiego systemu finansowego, mimo jej niewielkich aktywów. Decyduje o tym sieć placówek rozmieszczonych w całym kraju oraz zakorzenienie banków w lokalnych społecznościach. Bank lokalny to biznes, ale także ważny eleme...

 2. Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Rosnąca rola jednostek sektora finansów publicznych w kształtowaniu rozwoju lokalnego implikuje potr...

 3. Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • Difin

  Niniejsza pozycja to fascynujący naukowy opis dziejów i przeobrażeń pieniądza (istoty, form, funkcji), a także procesów i zjawisk pieniężnych/finansowych, w tym związanych z kryzysami finansowymi. Zarazem jest to wnikliwe i krytyczne, osadzone w dorobku myśli ...

 4. Słownik polsko angielski Giełda i rynki kapitałowe

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Słownik zawiera 4000 aktualnych i najczęściej używanych terminów z zakresu polskiej giełdy papierów...

 5. Wycena małego przedsiębiorstwa

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Publikacja wyjaśnia, czym różni się wycena małego podmiotu gospodarczego od wyceny dużego przedsiębiorstwa. Zawiera odpowiedzi na pytania: - Które podmioty należy zaliczyć do małych przedsiębiorstw z punktu widzenia wyceniającego? - Dlaczego praktyka wyceny...

 6. Kto zabiera twoje pieniądze

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • Instytut Praktycznej Edukacji

  Twój doradca finansowy nie chce, żebyś wiedział to wszystko, co on wie. Bogaty ojciec mawiał: "Im szybciej poruszają się twoje pieniądze, tym wyższe są twoje zyski i mniejsze ryzyko, które ponosisz". Według powszechnie panującej opinii dotyczącej finansów ...

 7. Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Książka, przeznaczona dla osób zajmujących się audytem zewnętrznym, szczegółowo wyjaśnia, jak przygo...

 8. Polityka pieniężna

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • C.H. Beck

  Książka oferuje spojrzenie na politykę pieniężną widzianą oczami wykładowców akademickich, ekonomistów związanych z bankiem centralnym oraz analityków bankowych. W treści poszczególnych rozdziałów widać wyraźne dążenie autorów do wzbudzenia zainteresowania czy...

 9. Zapobieganie i zarządzanie kryzysem finansowym

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Głównym celem niniejszej publikacji jest identyfikacja przyczyn rosnącego ryzyka systemowego oraz ocena działań podejmowanych w skali międzynarodowej, aby to ryzyko minimalizować, a w konsekwencji zapobiegać kryzysom finansowym lub ograniczać ich skutki. Szcz...

 10. Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Książka Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 ? dotacje dla przedsiębiorców z serii ABC Przedsiębiorcy ? to kompendium wiedzy na temat możliwości pozyskiwania dotacji ze środków europejskich na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedstawia informacje na te...

 11. Współczesna bankowość inwestycyjna

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Współczesna bankowość inwestycyjna - to pionierskie opracowanie, bardzo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym....

 12. Młody bogaty rentier

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • Instytut Praktycznej Edukacji

  Młody bogaty rentier " to historia o tym, jak Robert Kiyosaki i jego żona Kim zaczęli od zera i w niespełna dziesięć lat stali się rentierami, osiągając finansową niezależność. Zapewne wielu z nas chciałoby przejść na wcześniejszą emeryturę i być finansowo nie...

 13. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Książka podejmuje aktualną i istotną zarówno dla teorii finansów, jak i praktyki życia gospodarczego problematykę zarządzania płynnością finansową, która stanowi jedną z najważniejszych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie płynności finansowej de...

 14. Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku t.5

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Koniec pierwszej dekady XXI w. mija pod znakiem głębokiego i niespodziewanego kryzysu finansowego oraz poważnego spowolnienia światowej gospodarki. Wydarzenia te dowiodły, że współczesna gospodarka posiada swoje niedoskonałości, a nowoczesne metody gospodarowa...

 15. Sprawozdania finansowe za 2011 r w jednostkach finansów publicznych

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • C.H. Beck

  Sprawozdania za 2011 r. będą po raz pierwszy sporządzane na zasadach określonych w rozporządzeniu o ...

 16. Zarządzanie ryzykiem walutowym

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • Helion

  Jest waluta, jest ryzyko. Jest ryzyko, jest na nie sposób! Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na międzynarodowych rynkach dobrze wiedzą, że zmienne kursy walut zawsze wiążą się z koniecznością szacowania ryzyka. I nie ma znaczenia, czy odpowiad...

 17. Rynek kapitałowy i jego rozwój

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Książka: ?Rynek kapitałowy i jego rozwój? stanowi pogłębionű i wielopłaszczyznowű analizę nad istotű rynku kapitałowego, a w szczególności rynku papierów wartościowych, i występujących na nim tendencji. W książce przedstawiono m.in.: strukturę rynku ...

 18. Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego - źródła i konsekwencje kryzysu

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Kryzys subprime zmienił sposób, w jaki postrzegamy rynki i instytucje finansowe. Przebieg kryzysu, jego surowość i globalny charakter nie pozostaną również bez wpływu na przyszłość tego sektora gospodarki. Dlatego niezmiernie ważne jest poznanie i zrozumienie ...

 19. Zasady rachunkowości

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Dzięki tej książce zrozumiesz, że warto poznać rachunkowość i stosować ją w prawidłowy sposób w przedsiębiorstwach, a wybrane jej elementy także w życiu prywatnym. Elementy rachunkowości w profilu ekonomiczno-administracyjnym na poziomie liceum profilowanego o...

 20. Sztuka spekulacji po latach tom 1-2

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

   Nikt, kto uczestniczył w pierwszych latach rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nie zap...

  • Jak pomnożyć źródła swoich dochodów

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

    Amerykański multimilioner Robert G. Allen pomógł tysiącom ludzi osiągnąć wolność finansową, a wielu amerykańskich milionerów przyznaje, że majątek zdobyli dzięki jego radom.Autor wychodzi z założenia, że zrozumienie kwestii związanych z pieniędzmi -wiedza o ty...

   • Od kryzysu do ożywienia

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • CeDeWu

    Książka "Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej" jest kolejną próbą, podejmowaną przez środowisko ekonomistów, spojrzenia na rzeczywistość gospodarczą naznaczoną ostatnim, głębokim kryzysem. Tytuł książki sugeruje jednakże, że po kr...

   • Audyt finansowy

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • PWE

    Audyt finansowy obejmuje ocenę sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie ze standardami rewizji f...

   • Warren Buffett inwestuje jak dziewczyna

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • MT Biznes

    Inwestowanie przestało być wyłącznie domeną mężczyzn ? to dobra wiadomość dla indywidualnych inwestorów, giełd i światowego systemu finansowego. Warren Buffett i kobiety mają jedną wspólną cechę ? są lepszymi inwestorami niż przeciętny mężczyzna. Badania psyc...

   • Technologiczne i społeczno ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • CeDeWu

    W książce poruszono wpływ determinant: - ekonomicznych (prywatyzacja, napływ kapitału zagranicznego, łączenia banków oraz cykl koniunkturalny), - społecznych (kultura organizacyjna, migracje krajowe i międzynarodowe, poziom wiedzy, umiejętności i motywacji ...

   • Finanse międzynarodowe

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • Wydawnictwo Naukowe PWN

    Podstawowy podręcznik do przedmiotu Finanse międzynarodowe. Opracowanie, przygotowane przez zespół wykładowców Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w minimum programowym, z rozwinięciem w kierunku pieniądza, pieniądza mi...

   • Teoria pieniądza i kredytu

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • FIJORR PUBLISHING

    Teoria pieniądza i kredytu, to po Ludzkim działaniu, niewątpliwie najwybitniejsza pozycja Wielkiego Austriaka urodzonego we Lwowie. (?) W 1953 roku ukazało się amerykańskie wydanie, co do istoty teoretycznego podejścia niezmienione, jedynie poszerzone i uzu...

   • Europejski rynek płatności detalicznych

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • CeDeWu

    Płatności to nie tylko podstawowa usługa finansowa, bez której nie mogą się obyć osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, a gospodarka nie mogłaby sprawnie funkcjonować, ale także bardzo atrakcyjny i rozwijający się w bardzo szybkim tempie segment rynku usług finanso...

   • Business Angels na rynku kapitałowym

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • CeDeWu

    Autorka przedstawia motywacje włączania się zamożnych osób prywatnych w finansowanie i prowadzenie bardzo ryzykownych przedsięwzieć innowacyjnych oraz podejmuje próbę wyjaśnienia przyczyn dynamicznego rozwoju instytucji aniołów biznesu w obecnym otoczeniu bizn...

   • Nędza korupcji

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • SALWATOR

    Autorka porządkuje pojęcia i twierdzenia o korupcji opierając się na polskich i światowych badaniach prowadzonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat oraz wiedzy i doświadczeniach gromadzonych kumulatywnie od najdawniejszych czasów. Korupcja okazuje się złożonym,...

   • Rachunkowość jednostek gospodarczych

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • PWE

    Podstawowa funkcja rachunkowości jest dostarczanie informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i rentowności jednostki gospodarczej, które są w usystematyzowany sposób prezentowane w sprawozdaniach finansowych. Aby informacje te były rzetelne i wiarygodne ora...

   • Zbiór zadań z podstaw rachunkowości

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • Wolters Kluwer Polska

    Aby opanować zasady rachunkowości, nie wystarczy znajomość teorii. Bardzo ważne są ćwiczenia utrwalające i poszerzające wiedzę teoretyczną. Niniejsza publikacja zawiera zadania z podstaw rachunkowości, a także pytania testowe stosowane na egzaminach z tego prz...

   • Zaawansowana rachunkowość finansowa

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • C.H. Beck

    Pod pojęciem "rachunkowość zaawansowana" autorzy rozumieją zagadnienia mieszczące się w zakresie regulacji ustawy o rachunkowości, ale nie występujące w każdym podmiocie zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Celem książki jest wyjaśnienie zawiłych za...