Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Finanse 543 produkty

KsiążkiFinanse

Porównaj ceny w Finanse.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Rosnąca rola jednostek sektora finansów publicznych w kształtowaniu rozwoju lokalnego implikuje potr...

 2. Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • Difin

  Niniejsza pozycja to fascynujący naukowy opis dziejów i przeobrażeń pieniądza (istoty, form, funkcji), a także procesów i zjawisk pieniężnych/finansowych, w tym związanych z kryzysami finansowymi. Zarazem jest to wnikliwe i krytyczne, osadzone w dorobku myśli ...

 3. Bank lokalny

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Bankowość lokalna jest ważnym elementem polskiego systemu finansowego, mimo jej niewielkich aktywów. Decyduje o tym sieć placówek rozmieszczonych w całym kraju oraz zakorzenienie banków w lokalnych społecznościach. Bank lokalny to biznes, ale także ważny eleme...

 4. Teoria pieniądza i kredytu

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • FIJORR PUBLISHING

  Teoria pieniądza i kredytu, to po Ludzkim działaniu, niewątpliwie najwybitniejsza pozycja Wielkiego Austriaka urodzonego we Lwowie. (?) W 1953 roku ukazało się amerykańskie wydanie, co do istoty teoretycznego podejścia niezmienione, jedynie poszerzone i uzu...

 5. Europejski rynek płatności detalicznych

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Płatności to nie tylko podstawowa usługa finansowa, bez której nie mogą się obyć osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, a gospodarka nie mogłaby sprawnie funkcjonować, ale także bardzo atrakcyjny i rozwijający się w bardzo szybkim tempie segment rynku usług finanso...

 6. Business Angels na rynku kapitałowym

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Autorka przedstawia motywacje włączania się zamożnych osób prywatnych w finansowanie i prowadzenie bardzo ryzykownych przedsięwzieć innowacyjnych oraz podejmuje próbę wyjaśnienia przyczyn dynamicznego rozwoju instytucji aniołów biznesu w obecnym otoczeniu bizn...

 7. Nędza korupcji

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • SALWATOR

  Autorka porządkuje pojęcia i twierdzenia o korupcji opierając się na polskich i światowych badaniach prowadzonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat oraz wiedzy i doświadczeniach gromadzonych kumulatywnie od najdawniejszych czasów. Korupcja okazuje się złożonym,...

 8. Rachunkowość jednostek gospodarczych

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • PWE

  Podstawowa funkcja rachunkowości jest dostarczanie informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i rentowności jednostki gospodarczej, które są w usystematyzowany sposób prezentowane w sprawozdaniach finansowych. Aby informacje te były rzetelne i wiarygodne ora...

 9. Zbiór zadań z podstaw rachunkowości

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • Wolters Kluwer Polska

  Aby opanować zasady rachunkowości, nie wystarczy znajomość teorii. Bardzo ważne są ćwiczenia utrwalające i poszerzające wiedzę teoretyczną. Niniejsza publikacja zawiera zadania z podstaw rachunkowości, a także pytania testowe stosowane na egzaminach z tego prz...

 10. Zaawansowana rachunkowość finansowa

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • C.H. Beck

  Pod pojęciem "rachunkowość zaawansowana" autorzy rozumieją zagadnienia mieszczące się w zakresie regulacji ustawy o rachunkowości, ale nie występujące w każdym podmiocie zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Celem książki jest wyjaśnienie zawiłych za...

 11. Egzotyczne opcje finansowe

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Autorka przedstawia, na trafnie dobranych przykładach, zasady działania opcji niestandardowych, ich wycenę oraz możliwości zastosowania. Dowodzi, iż odpowiednio skonstruowane egzotyczne kontrakty opcyjne stanowią często tańsze i mniej skomplikowane od instrume...

 12. Reakcje rynku na kryzys finansowy

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Książka zawiera opracowania wielu Autorów, poświęcone różnorodnym reakcjom na kryzys finansowy, obse...

 13. Mechanizmy aukcyjne i giełdowe w handlu zasobami telekomunikacyjnymi

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

   Książka przybliża aspekty teoretyczne, metodologiczne i realizacyjne wprowadzania mechanizmów aukcyjnych i giełdowych do obrotu handlowego zasobów sieci telekomunikacyjnych. Są to zagadnienia mające stosunkowo krótką historię, o rosnącym jednak znaczeniu dla r...

  • Słownik biznesmena polsko rosyjski 1

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

   • DR Lex

   Polsko - rosyjski słownik biznesmena zawiera 18 000 terminów obejmujących terminologię z zakresu finansów, księgowości, prawa, makroekonomii, mikroekonomii, transportu i spedycji, handlu zagranicznego, zarządzania. Słownik przeznaczony jest dla ludzi biznesu, ...

  • Rachunkowość Część 1 Podręcznik

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

   • Difin

   Podręcznik Rachunkowość. Część 1 w sposób praktyczny prezentuje podstawowe informacje dotyczące charakterystyki małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej i metod rozliczania ich działalności z wykorzystaniem podatkowej księgi przychodów i rozchod...

  • Czas wypłaty

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

   • MT Biznes

   Pierwsza książka Phila Towna, zatytułowana ZASADA #1, była poradnikiem poświęconym taktyce inwestowa...

  • Money matters

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

   • Wolters Kluwer Polska

   The book Money Matters covers most topic-related areas of Finance, Banking and Accounting. It is targeted at university students and professionals from intermediate to advanced level of language competence. In addition to texts rich in ESP (English for Specifi...

  • Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

   • Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

   ?Autor przeanalizował od strony teoretycznej oraz ocenił na podstawie badań empirycznych różne postacie zysku rezydualnego ze względu na takie cechy, jak kontrolowalność, zgodność z celem przedsiębiorstwa, zrozumiałość i praktyczność. Zakres i wnikliwość przep...

  • Pieniądze na stół! O finansach na wesoło

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

    Skąd wzięły się pieniądze? Dlaczego ludzie się nimi posługują? Jak się wychodzi na niskiej stopie procentowej? Alvin Hall, znany ekspert w dziedzinie finansów, w przystępny sposób opowiada niesamowitą historię pieniądza oraz wyjaśnia, na czym polega ro...

   • Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • Wolters Kluwer Polska

    W książce omówiono najważniejsze aspekty interpretacji, analizy i praktycznego wykorzystania informacji o przepływach pieniężnych. Problematykę cash fIow ujęto kompleksowo, co pozwoli na pełne zrozumienie procesów generowania, interpretowania, analizowania i m...

   • Wealth Management Bankowość dla bogatych

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • CeDeWu

    Świat ludzi bogatych zawsze fascynował, niepokoił, przyciągał. Pochodzenie bogactwa, sposób jego użytkowania, ryzyko posiadania stanowiły obiekt zainteresowania rożnych grup zawodowych ? artystów, uczonych, polityków czy bankowców. Grupa ludzi o najwyższych do...

   • Tajniki bankowości

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • FIJORR PUBLISHING

    (...) Nazywanie tej książki podręcznikiem może być potraktowane za brak szacunku wobec jej autora. Z podręczników wieje z reguły paraliżującą nuda. Podręczniki, to chloroform w druku, pisał kiedyś Mark Twain, tymczasem ?Tajniki bankowości" czyta się jak pasjon...

   • Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • CeDeWu

    Jednym z najistotniejszych rodzajów ryzyka, które oddziaływuje na firmę jest tzw. ryzyko strategiczn...

   • Warren Buffett inwestuje jak dziewczyna

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • MT Biznes

    Inwestowanie przestało być wyłącznie domeną mężczyzn ? to dobra wiadomość dla indywidualnych inwestorów, giełd i światowego systemu finansowego. Warren Buffett i kobiety mają jedną wspólną cechę ? są lepszymi inwestorami niż przeciętny mężczyzna. Badania psyc...

   • Technologiczne i społeczno ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • CeDeWu

    W książce poruszono wpływ determinant: - ekonomicznych (prywatyzacja, napływ kapitału zagranicznego, łączenia banków oraz cykl koniunkturalny), - społecznych (kultura organizacyjna, migracje krajowe i międzynarodowe, poziom wiedzy, umiejętności i motywacji ...

   • Finanse międzynarodowe

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • Wydawnictwo Naukowe PWN

    Podstawowy podręcznik do przedmiotu Finanse międzynarodowe. Opracowanie, przygotowane przez zespół wykładowców Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w minimum programowym, z rozwinięciem w kierunku pieniądza, pieniądza mi...

   • Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • Difin

    Celem książki jest wskazanie przemian w metodyce analizy finansowej, związanych z faktem, że dotyczy ona nie tylko przeszłości, ale także przyszłości. Przemiany w metodyce analizy finansowej uwzględniać muszą również równoległe podejście majątkowe i kapitałowe...

   • Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • PWE

    Zakres przedmiotowy książki obejmuje zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdania finansowe. Odmienność treści i zasad sporządzania tych sprawozdań stały się podstawą wyodrębnienia dwóch części książki. W części I autorzy przedstawili jednostkowe spr...

   • Rynki finansowe w warunkach kryzysu

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • CeDeWu

    Celem niniejszej książki jest prezentacja sytuacji na rynkach finansowych w warunkach kryzysu. Szczególną uwagę skupiono na zagadnieniach: inwestycji finansowych, finansach przedsiębiorstw, rozwoju rynku ubezpieczeń oraz sektora bankowego w warunkach kryzysu ...

   • Pieniądze i Prawo Przyciągania

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • Studio Astropsychologii

    Uwaga! Bestseller New York Timesa i USA Today! Esther i Jerry Hicks odkrywcy Prawa Przyciągania, zapraszają Cię na jedyny w swoim rodzaju kurs osiągania DOBROBYTU. Dziesięciolecia nauczania, którego efektem są setki książek ich uczniów oraz osobiste doświadcze...

   • Oczy meduzy

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

     Spokojne życie mieszkańców Montesecco zakłóca nagła eksplozja, w której ginie prokurator Malavoglia. Następnego dnia jednostka specjalna włoskiej policji otacza wioskę szczelnym kordonem i próbuje wejść do budynku, gdzie ukrył się domniemany zamachowiec wraz ...

    • Współczesna bankowość spółdzielcza

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • CeDeWu

     "Współczesna bankowość spółdzielcza" to piąta z serii "Współczesnej bankowości", niezwykle cenna publikacja na polskim rynku wydawniczym. Jej walorem jest nie tylko połączenie teorii z praktyką bankową w tym specyficznym sektorze bankowości, ale również, jeśli...

    • Jak Działa Giełda

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

      Książka ta pozwala zburzyć mistykę instytucji finansowych dostarczając amatorom podstawowych informacji porusza wszystkie istotne kwestie dystansując się wobec pretensjonalnego żargonu wykorzystywanego przez tak zwanych ekspertów. W dobie fluktuacji cen oraz c...