Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Finanse 543 produkty

KsiążkiFinanse

Porównaj ceny w Finanse.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Bank lokalny

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Bankowość lokalna jest ważnym elementem polskiego systemu finansowego, mimo jej niewielkich aktywów. Decyduje o tym sieć placówek rozmieszczonych w całym kraju oraz zakorzenienie banków w lokalnych społecznościach. Bank lokalny to biznes, ale także ważny eleme...

 2. Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • CeDeWu

  Rosnąca rola jednostek sektora finansów publicznych w kształtowaniu rozwoju lokalnego implikuje potr...

 3. Pieniądz współczesny a kryzysy finansowe

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

  • Difin

  Niniejsza pozycja to fascynujący naukowy opis dziejów i przeobrażeń pieniądza (istoty, form, funkcji), a także procesów i zjawisk pieniężnych/finansowych, w tym związanych z kryzysami finansowymi. Zarazem jest to wnikliwe i krytyczne, osadzone w dorobku myśli ...

 4. Jak pomnożyć źródła swoich dochodów

  dodaj opinię

  Kategoria: Finanse

   Amerykański multimilioner Robert G. Allen pomógł tysiącom ludzi osiągnąć wolność finansową, a wielu amerykańskich milionerów przyznaje, że majątek zdobyli dzięki jego radom.Autor wychodzi z założenia, że zrozumienie kwestii związanych z pieniędzmi -wiedza o ty...

  • Od kryzysu do ożywienia

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

   • CeDeWu

   Książka "Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej" jest kolejną próbą, podejmowaną przez środowisko ekonomistów, spojrzenia na rzeczywistość gospodarczą naznaczoną ostatnim, głębokim kryzysem. Tytuł książki sugeruje jednakże, że po kr...

  • Audyt finansowy

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

   • PWE

   Audyt finansowy obejmuje ocenę sprawozdań finansowych i budżetowych zgodnie ze standardami rewizji f...

  • Młody bogaty rentier

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

   • Instytut Praktycznej Edukacji

   Młody bogaty rentier " to historia o tym, jak Robert Kiyosaki i jego żona Kim zaczęli od zera i w niespełna dziesięć lat stali się rentierami, osiągając finansową niezależność. Zapewne wielu z nas chciałoby przejść na wcześniejszą emeryturę i być finansowo nie...

  • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

   • CeDeWu

   Książka podejmuje aktualną i istotną zarówno dla teorii finansów, jak i praktyki życia gospodarczego problematykę zarządzania płynnością finansową, która stanowi jedną z najważniejszych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie płynności finansowej de...

  • Zarządzanie finansami wobec wyzwań XXI wieku t.5

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

   • CeDeWu

   Koniec pierwszej dekady XXI w. mija pod znakiem głębokiego i niespodziewanego kryzysu finansowego oraz poważnego spowolnienia światowej gospodarki. Wydarzenia te dowiodły, że współczesna gospodarka posiada swoje niedoskonałości, a nowoczesne metody gospodarowa...

  • Sprawozdania finansowe za 2011 r w jednostkach finansów publicznych

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

   • C.H. Beck

   Sprawozdania za 2011 r. będą po raz pierwszy sporządzane na zasadach określonych w rozporządzeniu o ...

  • Zarządzanie ryzykiem walutowym

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

   • Helion

   Jest waluta, jest ryzyko. Jest ryzyko, jest na nie sposób! Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na międzynarodowych rynkach dobrze wiedzą, że zmienne kursy walut zawsze wiążą się z koniecznością szacowania ryzyka. I nie ma znaczenia, czy odpowiad...

  • Rynek kapitałowy i jego rozwój

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

   • CeDeWu

   Książka: ?Rynek kapitałowy i jego rozwój? stanowi pogłębionű i wielopłaszczyznowű analizę nad istotű rynku kapitałowego, a w szczególności rynku papierów wartościowych, i występujących na nim tendencji. W książce przedstawiono m.in.: strukturę rynku ...

  • Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego - źródła i konsekwencje kryzysu

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

   • CeDeWu

   Kryzys subprime zmienił sposób, w jaki postrzegamy rynki i instytucje finansowe. Przebieg kryzysu, jego surowość i globalny charakter nie pozostaną również bez wpływu na przyszłość tego sektora gospodarki. Dlatego niezmiernie ważne jest poznanie i zrozumienie ...

  • Zasady rachunkowości

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

   • CeDeWu

   Dzięki tej książce zrozumiesz, że warto poznać rachunkowość i stosować ją w prawidłowy sposób w przedsiębiorstwach, a wybrane jej elementy także w życiu prywatnym. Elementy rachunkowości w profilu ekonomiczno-administracyjnym na poziomie liceum profilowanego o...

  • Sztuka spekulacji po latach tom 1-2

   dodaj opinię

   Kategoria: Finanse

    Nikt, kto uczestniczył w pierwszych latach rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nie zap...

   • Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

    • Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania

    ?Autor przeanalizował od strony teoretycznej oraz ocenił na podstawie badań empirycznych różne postacie zysku rezydualnego ze względu na takie cechy, jak kontrolowalność, zgodność z celem przedsiębiorstwa, zrozumiałość i praktyczność. Zakres i wnikliwość przep...

   • Pieniądze na stół! O finansach na wesoło

    dodaj opinię

    Kategoria: Finanse

     Skąd wzięły się pieniądze? Dlaczego ludzie się nimi posługują? Jak się wychodzi na niskiej stopie procentowej? Alvin Hall, znany ekspert w dziedzinie finansów, w przystępny sposób opowiada niesamowitą historię pieniądza oraz wyjaśnia, na czym polega ro...

    • Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • Wolters Kluwer Polska

     W książce omówiono najważniejsze aspekty interpretacji, analizy i praktycznego wykorzystania informacji o przepływach pieniężnych. Problematykę cash fIow ujęto kompleksowo, co pozwoli na pełne zrozumienie procesów generowania, interpretowania, analizowania i m...

    • Wealth Management Bankowość dla bogatych

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • CeDeWu

     Świat ludzi bogatych zawsze fascynował, niepokoił, przyciągał. Pochodzenie bogactwa, sposób jego użytkowania, ryzyko posiadania stanowiły obiekt zainteresowania rożnych grup zawodowych ? artystów, uczonych, polityków czy bankowców. Grupa ludzi o najwyższych do...

    • Tajniki bankowości

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • FIJORR PUBLISHING

     (...) Nazywanie tej książki podręcznikiem może być potraktowane za brak szacunku wobec jej autora. Z podręczników wieje z reguły paraliżującą nuda. Podręczniki, to chloroform w druku, pisał kiedyś Mark Twain, tymczasem ?Tajniki bankowości" czyta się jak pasjon...

    • Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • CeDeWu

     Jednym z najistotniejszych rodzajów ryzyka, które oddziaływuje na firmę jest tzw. ryzyko strategiczn...

    • Warren Buffett inwestuje jak dziewczyna

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • MT Biznes

     Inwestowanie przestało być wyłącznie domeną mężczyzn ? to dobra wiadomość dla indywidualnych inwestorów, giełd i światowego systemu finansowego. Warren Buffett i kobiety mają jedną wspólną cechę ? są lepszymi inwestorami niż przeciętny mężczyzna. Badania psyc...

    • Technologiczne i społeczno ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • CeDeWu

     W książce poruszono wpływ determinant: - ekonomicznych (prywatyzacja, napływ kapitału zagranicznego, łączenia banków oraz cykl koniunkturalny), - społecznych (kultura organizacyjna, migracje krajowe i międzynarodowe, poziom wiedzy, umiejętności i motywacji ...

    • Finanse międzynarodowe

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • Wydawnictwo Naukowe PWN

     Podstawowy podręcznik do przedmiotu Finanse międzynarodowe. Opracowanie, przygotowane przez zespół wykładowców Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w minimum programowym, z rozwinięciem w kierunku pieniądza, pieniądza mi...

    • Teoria pieniądza i kredytu

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • FIJORR PUBLISHING

     Teoria pieniądza i kredytu, to po Ludzkim działaniu, niewątpliwie najwybitniejsza pozycja Wielkiego Austriaka urodzonego we Lwowie. (?) W 1953 roku ukazało się amerykańskie wydanie, co do istoty teoretycznego podejścia niezmienione, jedynie poszerzone i uzu...

    • Europejski rynek płatności detalicznych

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • CeDeWu

     Płatności to nie tylko podstawowa usługa finansowa, bez której nie mogą się obyć osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, a gospodarka nie mogłaby sprawnie funkcjonować, ale także bardzo atrakcyjny i rozwijający się w bardzo szybkim tempie segment rynku usług finanso...

    • Business Angels na rynku kapitałowym

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • CeDeWu

     Autorka przedstawia motywacje włączania się zamożnych osób prywatnych w finansowanie i prowadzenie bardzo ryzykownych przedsięwzieć innowacyjnych oraz podejmuje próbę wyjaśnienia przyczyn dynamicznego rozwoju instytucji aniołów biznesu w obecnym otoczeniu bizn...

    • Nędza korupcji

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • SALWATOR

     Autorka porządkuje pojęcia i twierdzenia o korupcji opierając się na polskich i światowych badaniach prowadzonych w ciągu ostatnich kilkunastu lat oraz wiedzy i doświadczeniach gromadzonych kumulatywnie od najdawniejszych czasów. Korupcja okazuje się złożonym,...

    • Rachunkowość jednostek gospodarczych

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • PWE

     Podstawowa funkcja rachunkowości jest dostarczanie informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i rentowności jednostki gospodarczej, które są w usystematyzowany sposób prezentowane w sprawozdaniach finansowych. Aby informacje te były rzetelne i wiarygodne ora...

    • Zbiór zadań z podstaw rachunkowości

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • Wolters Kluwer Polska

     Aby opanować zasady rachunkowości, nie wystarczy znajomość teorii. Bardzo ważne są ćwiczenia utrwalające i poszerzające wiedzę teoretyczną. Niniejsza publikacja zawiera zadania z podstaw rachunkowości, a także pytania testowe stosowane na egzaminach z tego prz...

    • Zaawansowana rachunkowość finansowa

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • C.H. Beck

     Pod pojęciem "rachunkowość zaawansowana" autorzy rozumieją zagadnienia mieszczące się w zakresie regulacji ustawy o rachunkowości, ale nie występujące w każdym podmiocie zobowiązanym do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Celem książki jest wyjaśnienie zawiłych za...

    • Egzotyczne opcje finansowe

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • CeDeWu

     Autorka przedstawia, na trafnie dobranych przykładach, zasady działania opcji niestandardowych, ich wycenę oraz możliwości zastosowania. Dowodzi, iż odpowiednio skonstruowane egzotyczne kontrakty opcyjne stanowią często tańsze i mniej skomplikowane od instrume...

    • Reakcje rynku na kryzys finansowy

     dodaj opinię

     Kategoria: Finanse

     • CeDeWu

     Książka zawiera opracowania wielu Autorów, poświęcone różnorodnym reakcjom na kryzys finansowy, obse...