Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Archeologia 68 produktów

KsiążkiArcheologia

Archeologia jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie materialnych pozostałości jego działań.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu

  dodaj opinię

  Kategoria: Archeologia

  • KOS

  „W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu“ – to kontynuacja wcześniejszej książki tego samego autora zatytułowanej „Przebudzenie Cheopsa – czyli jak uratować ludzi i Ziemię przed kataklizmem 2012 roku“. Jest zapisem autentycznych ...

 2. Polskie pola bitew w świetle archeologii

  dodaj opinię

  Kategoria: Archeologia

  • WAW

  Archeologia nieraz już dostarczyła dowodów na błędy w zapisach kronikarskich bądź zapełniła wiele białych plam w badaniach nad dziejami polskiego oręża. Praca pokazuje warsztat archeologa i wyniki badań w terenie na tle dotychczasowych ustaleń historycz...

 3. Nea Paphos VI

  dodaj opinię

  Kategoria: Archeologia

   Publikacja stanowi kontynuację studiów prof. Zofii Sztetyłło nad odciskami pieczęci znajdywanymi na imadłach amfor glinianych, pochodzących z wykopalisk Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na he llenistycznym i rzymskim stanowisku w Nea Paphos na Cyprze...

  • Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej t.9

   dodaj opinię

   Kategoria: Archeologia

   • UMCS

   Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stan. 6 w Tominach, pow. Opatowski, w 2006 roku

  • Współczesne oblicza przeszłości

   dodaj opinię

   Kategoria: Archeologia

   • eSPe

   Prezentowana książka jest wszechstronnym podejściem do problematyki tworzenia obrazów przeszłości we współczesnym świecie. W polskiej archeologii brak dotąd takiego poważnego opracowania. (...) Zatem należy się cieszyć, że na rynku pojawia się ta nowatorska pr...

  • Pradziejowe i wczesnośredniowieczne materiały z obniżenia Dubienki t.16

   dodaj opinię

   Kategoria: Archeologia

   • UMCS

   Wielokulturowe stanowisko 3 w Raciborowicach-Kolonii, powiat chełmski Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w roku 1966 w miejscowościach Husynne i Turka, powiat chełmski Luźne znaleziska arche ologiczne z Obniżenia Dubienki w posiadaniu Muzeum Chełmskie...

  • Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej

   dodaj opinię

   Kategoria: Archeologia

   • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

   Przedmioty wykonywane z surowców nieorganicznych są jednym z podstawowych typów źródeł wykorzystywanych do rekonstrukcji życia społeczności pradziejowych. Szczególne miejsce wśród nich zajmują wytwory z krzemienia, któ...

  • Przewodnik archeologiczny po Polsce

   dodaj opinię

   Kategoria: Archeologia

   • ARKADY

   Archeologia jest pojęciem wieloznacznym, trudno jest znaleźć jedną definicję oddającą wszystkie jej aspekty. W tradycyjnym ujęciu pod tym pojęciem kryje się zarówno dziedzina nauki, badająca zamierzch łą przeszłość, jak i sama przeszłość. Założeniem poznawczy...

  • Folia archaeologica 28

   dodaj opinię

   Kategoria: Archeologia

    Jednym z elementów dyskusji nad początkiem neolitu w Polsce są relacje między społecznościami pierwszych rolników, utożsamianych z kulturą ceramiki wstęgowej rytej (dalej: KCWR), a społecznościami łowiecko-zbierackimi stanowiącymi lokalny substrat kulturowy n...

   • Ludy i Języki Starożytnej Anatolii

    dodaj opinię

    Kategoria: Archeologia

     Starożytna Anatolia pozostaje tradycyjnie w cieniu bardziej znanych sąsiadów Mezopotamii, Egiptu i Grecji, nic więc dziwnego, że jej dawne ludy stanowią dla czytelnika zagadkę. Niniejsza książka opisuje owe ludy i ich dzieje, pokrótce także języki, i rzuca ró...

    • Grób Mikołaja Kopernika. Odkrycie i identyfikacja Nicolaus Copernicuss Tomb Discovery and identification

     dodaj opinię

     Kategoria: Archeologia

      Celem realizacji projektu było zorganizowanie konferencji naukowej, na której zostaną przedstawione i wszechstronnie przedyskutowane wyniki wielodyscyplinarnych badań zmierzających do odszukania grobu M. Kopernika w Katedrze we Fromborku, wstępnej identyfikacj...

     • Prowokatorzy

      dodaj opinię

      Kategoria: Archeologia

       Bogdan Pawlak był wieloletnim, wysokim urzędnikiem służby cywilnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Z własnej woli podjął się ujawnienia korupcji w resorcie rolnictwa. Zamieszani byli w niej również osoby związane z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.Z...

      • Sobibór niemiecki ośrodek zaglady 1942-1943

       dodaj opinię

       Kategoria: Archeologia

        Teren masowej eksterminacji w Sobiborze był przez Niemców pilnie strzeżony, nieprzypadkowo obóz został założony w środku lasu. Po udanym powstaniu sobiborskim z 1943 roku i ucieczce więźniów Niemcy zrównali obozowe zabudowania z ziemią, a potem zasadzili tam l...

       • Historia Grecji archaicznej ok 1200-479 p.n.e.

        dodaj opinię

        Kategoria: Archeologia

         Podręcznik stanowi efekt najnowszych badań w dziedzinie archeologii, literatury i historii, dzięki którym możliwe stało się stworzenie rzetelnego, aktualnego i ciekawego kompendium wiedzy o historii Grecji epoki archaicznej. Autor do minimum ograniczył wykorzy...

        • Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie na Dolnym Śląsku w świetle badań archeologicznych

         dodaj opinię

         Kategoria: Archeologia

         • Księgarnia Akademicka

         Recenzowana praca stanowi archeologiczną monografię osadnictwa wiejskiego na Dolnym Śląsku. problematyka, z jaką zmierzył się autor opracowania, dotychczas była marginalnie traktowana w polskim piśmiennictwie archeologicznym. Praca Krzysztofa Fokta może [...] ...

        • Archeologia epok brązu i żelaza tom 1

         dodaj opinię

         Kategoria: Archeologia

          Spis treści Contents Od Redakcji (Jacek Gackowski). Archeologia Archaeology Anna Rembisz D ary wotywne ze środowisk wodnych społeczności południowo-zachodniego pobrzeża Morza Bałtyckiego od p óźnego neolitu do wczesnej epoki żelaza Late Neolithic t...

         • Wstęp do archeologii

          dodaj opinię

          Kategoria: Archeologia

          • Wydawnictwo Naukowe PWN

          Autorka podejmuje zagadnienia związane z historią archeologii, metodami prospekcji archeologicznej, metodyką prac wykopaliskowych i dokumentacją archeologiczną oraz chronologią i metodami datowania.

         • Archeologia sądowa w teorii i praktyce

          dodaj opinię

          Kategoria: Archeologia

          • Wolters Kluwer

          Publikacja jest podręcznikiem o charakterze interdyscyplinarnym, zawierającym najważniejsze informacje z zakresu archeologii, kryminalistyki oraz medycyny sądowej, a także wybór regulacji prawnych niezbędnych w pracy archeologa sądowego. W opracowaniu omówiono...

         • Przestrzeń osadnicza Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy w młodszej epo

          dodaj opinię

          Kategoria: Archeologia

          • Wydawnictwo Naukowe UMK

          Publikowane opracowanie jest swego rodzaju próbą scharakteryzowania przestrzeni osadniczej społeczności młodszej epoki brązu i początku epoki żelaza w strefie międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Osy. Sygnalizowany przedział czasu wskazuje na wykorzystanie w niniejszy...

         • Chłopskie budownictwo zagrodowe Kujaw w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku

          dodaj opinię

          Kategoria: Archeologia

           Chłopskie budownictwo zagrodowe było fenomenem ukształtowanym przez warunki fizjograficzne, gospodarcze i społeczne, funkcje praktyczne oraz upodobania estetyczne ludności, połączone z twórczą pracą miejscowych cieśli. Te właśnie czynniki znajdowały swój wyraz...

          • Studium Obrządku Pogrzebowego Kultury Lubelsko-Wołyńskiej

           dodaj opinię

           Kategoria: Archeologia

            Przedmiotem pracy jest próba rekonstrukcji praktyk pogrzebowych ludności eneolitycznej kultury lubelsko-wołyńskiej, wyrażających się w sposobach przygotowania grobu, traktowania zwłok, aranżacji pochówku oraz ilości i jakości wyposażenia pośmiertnego. Wychodzą...

           • Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej

            dodaj opinię

            Kategoria: Archeologia

            • Wydawnictwo Naukowe UMK

            Książka powstała na bazie rozprawy doktorskiej obronionej w 2006 roku w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Stanowi podsumowanie kilku lat badań archeologicznych prowadzonych na obszarze wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego (2. poł. VII?pocz. XII w.),...

           • Kultura symboliczna społeczeństw łowiecko-zbierackich środkowej Europy u schyłku paleolitu - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

            dodaj opinię

            Kategoria: Archeologia

            • Uniwersytet Wrocławski

            Tom XLV serii Studia Archeologiczne, dotyczący kultury symbolicznej społeczności łowiecko-zbierackich późnego paleolitu górnego, jest dziełem wyjątkowym. Zawiera bowiem niezwykle bogaty materiał źródłowy, obejmujący zarówno tzw. zabytki sztuki, jak i ozdoby, i...

           • Ptolemais - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

            dodaj opinię

            Kategoria: Archeologia

            • Instytut Archeologii UW

            Publikacja jest świadectwem 10-letnich polskich wykopalisk w antycznym mieście, położonym w odległej Cyrenajce. Na stu stronach w twardej oprawie pokazane są pozostałości budowli dużego śródziemnomorskiego miasta, które chociaż założone w okresie hellenistyczn...

           • Geografia i archeologia biblijna w zarysie - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

            dodaj opinię

            Kategoria: Archeologia

            • TUM

            Dla poznania historii czy archeologii biblijnej konieczne jest najpierw zapoznanie się z geografią krajów biblijnych. Trzeba je rozpocząć od ogólnego spojrzenia na geografię Bliskiego Wschodu, czyli terenów nazywanych popularnie Żyznym Półksiężycem, które były...

           • Polish Archaeology in the Mediterranean, vol. XX. Research 2008 - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

            dodaj opinię

            Kategoria: Archeologia

            • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

            Kolejny tom archeologicznych sprawozdań Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW prezentuje wyniki prac wykopaliskowych i konserwatorskich prowadzonych przez polskich specjalistów w sezonie 2008 na terenie Bliskiego Wschodu i północno-wschodniej Afryki (w Egi...

           • Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami równiny gorzowskiej t.4

            dodaj opinię

            Kategoria: Archeologia

             Celem niniejszej monografii jest przedstawienie wyników wykopaliskowych badań archeologicznych na st anowiskach Marwice 1. 5, 13, gm. Lubiszyn, woj.. Lubuskie. W ich trakcie udokumentowano 155 obiektów nieruchomych. Na podstawie odkrytego w nich materiału zab...

            • Starożytne Peru - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • Uniwersytet Wrocławski

             Autor publikacji to doświadczony specjalista z zakresu archeologii Ameryki Południowej, uznany w kraju i zagranicą. Książka â?žStarożytne Peruâ?ť to historia rozwoju cywilizacyjnego rozległego geograficznie regionu Andów Centralnych â?? od zachodniej Boliwii, ...

            • Odkrycia skarbów wczesnośredniowiecznych z terenu Wielkopolski

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

              W publikacji zaprezentowano odmienny od dotychczasowych sposób podejścia do problematyki skarbów wcz esnośredniowiecznych. W odróżnieniu od innych prac z tego zakresu, celem niniejszego opracowania nie było stworzenie inwentarza monet, a rekonstrukcja konteks...

             • Pradziejowe i wczesnośredniowieczne materiały z obniżenia Dubienki t.16 - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

              dodaj opinię

              Kategoria: Archeologia

              • UMCS

              Wielokulturowe stanowisko 3 w Raciborowicach-Kolonii, powiat chełmski Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w roku 1966 w miejscowościach Husynne i Turka, powiat chełmski Luźne znaleziska archeologiczne z Obniżenia Dubienki w posiadaniu Muzeum Chełmskiego...

             • Opowieści o archeologii

              dodaj opinię

              Kategoria: Archeologia

               Opowieści o archeologii zawiera przystępnie napisane relacje przede wszystkim z własnych badań Autora.

              • Osadnictwo Kotliny Kolskiej + CD

               dodaj opinię

               Kategoria: Archeologia

                Oddajemy czytelnikowi nową poznańską serię archeologiczną, spodziewając się, że odegra ona rolę insp irującą w formułowaniu nowych hipotez na temat świata pradziejowego i średniowiecznego na podstawie źródeł archeologicznych, odkrywanych na ogromnej przestrze...

               • Przemiany kulturowe na obszarze między Odrą a Wisłą na przełomie starożytności i średniowiecza - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

                dodaj opinię

                Kategoria: Archeologia

                • Wydawnictwo Naukowe UAM

                Celem rozprawy jest metodologiczna analiza tworzenia interpretacji przemian społecznych zachodzących na obszarze między Odrą a Wisłą w pierwszym tysiącleciu naszej ery. Do takiego sformułowania tematu skłania autorkę niewystarczający stan badań nad refleksją o...