Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Archeologia 68 produktów

KsiążkiArcheologia

Archeologia jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie materialnych pozostałości jego działań.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej t.9

  dodaj opinię

  Kategoria: Archeologia

  • UMCS

  Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stan. 6 w Tominach, pow. Opatowski, w 2006 roku

 2. Pradziejowe i wczesnośredniowieczne materiały z obniżenia Dubienki t.16

  dodaj opinię

  Kategoria: Archeologia

  • UMCS

  Wielokulturowe stanowisko 3 w Raciborowicach-Kolonii, powiat chełmski Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w roku 1966 w miejscowościach Husynne i Turka, powiat chełmski Luźne znaleziska arche ologiczne z Obniżenia Dubienki w posiadaniu Muzeum Chełmskie...

 3. Współczesne oblicza przeszłości

  dodaj opinię

  Kategoria: Archeologia

  • eSPe

  Prezentowana książka jest wszechstronnym podejściem do problematyki tworzenia obrazów przeszłości we współczesnym świecie. W polskiej archeologii brak dotąd takiego poważnego opracowania. (...) Zatem należy się cieszyć, że na rynku pojawia się ta nowatorska pr...

 4. W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu

  dodaj opinię

  Kategoria: Archeologia

  • KOS

  „W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu“ – to kontynuacja wcześniejszej książki tego samego autora zatytułowanej „Przebudzenie Cheopsa – czyli jak uratować ludzi i Ziemię przed kataklizmem 2012 roku“. Jest zapisem autentycznych ...

 5. Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej

  dodaj opinię

  Kategoria: Archeologia

  • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  Przedmioty wykonywane z surowców nieorganicznych są jednym z podstawowych typów źródeł wykorzystywanych do rekonstrukcji życia społeczności pradziejowych. Szczególne miejsce wśród nich zajmują wytwory z krzemienia, któ...

 6. Polskie pola bitew w świetle archeologii

  dodaj opinię

  Kategoria: Archeologia

  • WAW

  Archeologia nieraz już dostarczyła dowodów na błędy w zapisach kronikarskich bądź zapełniła wiele białych plam w badaniach nad dziejami polskiego oręża. Praca pokazuje warsztat archeologa i wyniki badań w terenie na tle dotychczasowych ustaleń historycz...

 7. Przewodnik archeologiczny po Polsce

  dodaj opinię

  Kategoria: Archeologia

  • ARKADY

  Archeologia jest pojęciem wieloznacznym, trudno jest znaleźć jedną definicję oddającą wszystkie jej aspekty. W tradycyjnym ujęciu pod tym pojęciem kryje się zarówno dziedzina nauki, badająca zamierzch łą przeszłość, jak i sama przeszłość. Założeniem poznawczy...

 8. Nea Paphos VI

  dodaj opinię

  Kategoria: Archeologia

   Publikacja stanowi kontynuację studiów prof. Zofii Sztetyłło nad odciskami pieczęci znajdywanymi na imadłach amfor glinianych, pochodzących z wykopalisk Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na he llenistycznym i rzymskim stanowisku w Nea Paphos na Cyprze...

  • Folia archaeologica 28

   dodaj opinię

   Kategoria: Archeologia

    Jednym z elementów dyskusji nad początkiem neolitu w Polsce są relacje między społecznościami pierwszych rolników, utożsamianych z kulturą ceramiki wstęgowej rytej (dalej: KCWR), a społecznościami łowiecko-zbierackimi stanowiącymi lokalny substrat kulturowy n...

   • Wstęp do archeologii

    dodaj opinię

    Kategoria: Archeologia

    • Wydawnictwo Naukowe PWN

    Autorka podejmuje zagadnienia związane z historią archeologii, metodami prospekcji archeologicznej, metodyką prac wykopaliskowych i dokumentacją archeologiczną oraz chronologią i metodami datowania.

   • Grób Mikołaja Kopernika. Odkrycie i identyfikacja Nicolaus Copernicuss Tomb Discovery and identification

    dodaj opinię

    Kategoria: Archeologia

     Celem realizacji projektu było zorganizowanie konferencji naukowej, na której zostaną przedstawione i wszechstronnie przedyskutowane wyniki wielodyscyplinarnych badań zmierzających do odszukania grobu M. Kopernika w Katedrze we Fromborku, wstępnej identyfikacj...

    • Chłopskie budownictwo zagrodowe Kujaw w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku

     dodaj opinię

     Kategoria: Archeologia

      Chłopskie budownictwo zagrodowe było fenomenem ukształtowanym przez warunki fizjograficzne, gospodarcze i społeczne, funkcje praktyczne oraz upodobania estetyczne ludności, połączone z twórczą pracą miejscowych cieśli. Te właśnie czynniki znajdowały swój wyraz...

     • Ludy i Języki Starożytnej Anatolii

      dodaj opinię

      Kategoria: Archeologia

       Starożytna Anatolia pozostaje tradycyjnie w cieniu bardziej znanych sąsiadów Mezopotamii, Egiptu i Grecji, nic więc dziwnego, że jej dawne ludy stanowią dla czytelnika zagadkę. Niniejsza książka opisuje owe ludy i ich dzieje, pokrótce także języki, i rzuca ró...

      • Historia Grecji archaicznej ok 1200-479 p.n.e.

       dodaj opinię

       Kategoria: Archeologia

        Podręcznik stanowi efekt najnowszych badań w dziedzinie archeologii, literatury i historii, dzięki którym możliwe stało się stworzenie rzetelnego, aktualnego i ciekawego kompendium wiedzy o historii Grecji epoki archaicznej. Autor do minimum ograniczył wykorzy...

       • Prowokatorzy

        dodaj opinię

        Kategoria: Archeologia

         Bogdan Pawlak był wieloletnim, wysokim urzędnikiem służby cywilnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Z własnej woli podjął się ujawnienia korupcji w resorcie rolnictwa. Zamieszani byli w niej również osoby związane z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.Z...

        • Studium Obrządku Pogrzebowego Kultury Lubelsko-Wołyńskiej

         dodaj opinię

         Kategoria: Archeologia

          Przedmiotem pracy jest próba rekonstrukcji praktyk pogrzebowych ludności eneolitycznej kultury lubelsko-wołyńskiej, wyrażających się w sposobach przygotowania grobu, traktowania zwłok, aranżacji pochówku oraz ilości i jakości wyposażenia pośmiertnego. Wychodzą...

         • Archeologia sądowa w teorii i praktyce

          dodaj opinię

          Kategoria: Archeologia

          • Wolters Kluwer

          Publikacja jest podręcznikiem o charakterze interdyscyplinarnym, zawierającym najważniejsze informacje z zakresu archeologii, kryminalistyki oraz medycyny sądowej, a także wybór regulacji prawnych niezbędnych w pracy archeologa sądowego. W opracowaniu omówiono...

         • Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie na Dolnym Śląsku w świetle badań archeologicznych

          dodaj opinię

          Kategoria: Archeologia

          • Księgarnia Akademicka

          Recenzowana praca stanowi archeologiczną monografię osadnictwa wiejskiego na Dolnym Śląsku. problematyka, z jaką zmierzył się autor opracowania, dotychczas była marginalnie traktowana w polskim piśmiennictwie archeologicznym. Praca Krzysztofa Fokta może [...] ...

         • Sobibór niemiecki ośrodek zaglady 1942-1943

          dodaj opinię

          Kategoria: Archeologia

           Teren masowej eksterminacji w Sobiborze był przez Niemców pilnie strzeżony, nieprzypadkowo obóz został założony w środku lasu. Po udanym powstaniu sobiborskim z 1943 roku i ucieczce więźniów Niemcy zrównali obozowe zabudowania z ziemią, a potem zasadzili tam l...

          • Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej

           dodaj opinię

           Kategoria: Archeologia

           • Wydawnictwo Naukowe UMK

           Książka powstała na bazie rozprawy doktorskiej obronionej w 2006 roku w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Stanowi podsumowanie kilku lat badań archeologicznych prowadzonych na obszarze wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego (2. poł. VII?pocz. XII w.),...

          • Przestrzeń osadnicza Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy w młodszej epo

           dodaj opinię

           Kategoria: Archeologia

           • Wydawnictwo Naukowe UMK

           Publikowane opracowanie jest swego rodzaju próbą scharakteryzowania przestrzeni osadniczej społeczności młodszej epoki brązu i początku epoki żelaza w strefie międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Osy. Sygnalizowany przedział czasu wskazuje na wykorzystanie w niniejszy...

          • Archeologia epok brązu i żelaza tom 1

           dodaj opinię

           Kategoria: Archeologia

            Spis treści Contents Od Redakcji (Jacek Gackowski). Archeologia Archaeology Anna Rembisz D ary wotywne ze środowisk wodnych społeczności południowo-zachodniego pobrzeża Morza Bałtyckiego od p óźnego neolitu do wczesnej epoki żelaza Late Neolithic t...

           • Opowieści o archeologii

            dodaj opinię

            Kategoria: Archeologia

             Opowieści o archeologii zawiera przystępnie napisane relacje przede wszystkim z własnych badań Autora.

            • Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych Studia i materiały

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • Wydawnictwo Naukowe UMK

             W publikacji, obok wyników badań geomorfologicznych i geologicznych Góry Zamkowej, znalazły się przede wszystkim opracowania poświęcone wszystkim kategoriom źródeł ruchomych (naczynia ceramiczne, materiały budowlane, fajki, monety, przedmioty wykonane ze szkła...

            • Mapa tajemnic 2

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • VESPER

             Drugi arkusz "Mapy Tajemnic" opatrzony jest tytułem "Z dziennika wypraw" i, w odróżnieniu od poprzedniej książki telewizyjnego dokumentalisty i tropiciela tajemnic, Adama Sikorskiego, zawiera opis sposobów docierania do sensacyjnych znalezisk. To bardzo prakty...

            • Teoria archeologii Wprowadzenie

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

             Książka ta nie tylko jest aktualnym, prowokującym do myślenia opracowaniem teorii archeologii, ale także stanowi przydatne i porywające wprowadzenie w tę dziedzinę dla wszystkich zainteresowanych poznaniem pełnej różnorodności istniejących obecnie paradygmatów...

            • Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w Historia - Architektura - Życie codzienne tom 1

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • Poznańskie

             Projekt naukowo - badawczy Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wieloletnie badania archeologiczne finansowane przez KBN Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jego Magnificencję Rektora i Instytut Historii Uniwersytetu im. A...

            • Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w Historia - Architektura - Życie codzienne tom 2

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • Poznańskie

             Projekt naukowo - badawczy Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wieloletnie badania archeologiczne finansowane przez KBN Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jego Magnificencję Rektora i Instytut Historii Uniwersytetu im. A...

            • Prusse Royale reprint Zabytki przedhistoryczne - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • BERNARDINUM

             Zabytki przedhistoryczne ziem polskich seria I ,,Prusy Królewskie?. Przedmiotem tej serii będą: mogiły kamienne, cmentarzyska z grobów skrzynkowych, kamienie ustawiane, groby podkloszowe, popielnice odosobnione, grodziska i wykopaliska z Prus Zachodnich.

            • Mons Sancti Laurentii t.6 Wczesnośredniowieczna gospodarka zwierzętami i socjotopografia in Culmine - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

             Oddajemy do Państwa rąk kolejny, szósty już tom z serii Mons Sancti Laurentii, wydawnictwa, w którym systematycznie prezentowane są opracowania źródłowo-analityczne i studia poświęcone wczesnośredniowiecznemu zespołowi osadniczemu w Kałdusie na ziemi chełmińsk...

            • Ptolemais - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • Instytut Archeologii UW

             Publikacja jest świadectwem 10-letnich polskich wykopalisk w antycznym mieście, położonym w odległej Cyrenajce. Na stu stronach w twardej oprawie pokazane są pozostałości budowli dużego śródziemnomorskiego miasta, które chociaż założone w okresie hellenistyczn...

            • W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • KOS

             ?W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu? - to kontynuacja wcześniejszej książki tego samego autora zatytułowanej ?Przebudzenie Cheopsa - czyli jak uratować ludzi i Ziemię przed kataklizmem 2012 roku?. Jest zapisem autentycznych wydarzeń, które w marcu 2008 roku do...

            • Qumran and Jericho Pottery a Petrographic and chemical provenance study - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

              Książka zawiera monograficzne opracowanie petrograficzno-geochemiczne starożytnej ceramiki pochodzącej ze stanowisk Qumran i Jerycho w basenie Morza Martwego. Jest to interesujące studium z dziedziny interdyscyplinarnej nauki zwanej archeometrią lub petroarche...