Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Archeologia 68 produktów

KsiążkiArcheologia

Archeologia jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie materialnych pozostałości jego działań.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Przestrzeń osadnicza Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy w młodszej epo

  dodaj opinię

  Kategoria: Archeologia

  • Wydawnictwo Naukowe UMK

  Publikowane opracowanie jest swego rodzaju próbą scharakteryzowania przestrzeni osadniczej społeczności młodszej epoki brązu i początku epoki żelaza w strefie międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Osy. Sygnalizowany przedział czasu wskazuje na wykorzystanie w niniejszy...

 2. Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej t.9

  dodaj opinię

  Kategoria: Archeologia

  • UMCS

  Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stan. 6 w Tominach, pow. Opatowski, w 2006 roku

 3. Jeziorzany Wczesnośredniowieczna zagroda na Wilczych Dołach

  dodaj opinię

  Kategoria: Archeologia

   Pierwszy tom nowej serii pod redakcją Andrzeja Kokowskiego ,"Lubelskie Monografie Archeologiczne".

  • Archeologia epok brązu i żelaza tom 1 - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

   dodaj opinię

   Kategoria: Archeologia

   • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

   Spis treści Contents Od Redakcji (Jacek Gackowski). Archeologia Archaeology Anna Rembisz Dary wotywne ze środowisk wodnych społeczności południowo-zachodniego pobrzeża Morza Bałtyckiego od późnego neolitu do wczesnej epoki żelaza Late Neolithic to Early ...

  • Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych Studia i materiały

   dodaj opinię

   Kategoria: Archeologia

   • Wydawnictwo Naukowe UMK

   W publikacji, obok wyników badań geomorfologicznych i geologicznych Góry Zamkowej, znalazły się przede wszystkim opracowania poświęcone wszystkim kategoriom źródeł ruchomych (naczynia ceramiczne, materiały budowlane, fajki, monety, przedmioty wykonane ze szkła...

  • W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu

   dodaj opinię

   Kategoria: Archeologia

   • KOS

   „W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu“ – to kontynuacja wcześniejszej książki tego samego autora zatytułowanej „Przebudzenie Cheopsa – czyli jak uratować ludzi i Ziemię przed kataklizmem 2012 roku“. Jest zapisem autentycznych ...

  • Between the Cataracts 1 Proceeding of the 11th International Conference for Nubian Studies Warsaw U

   dodaj opinię

   Kategoria: Archeologia

    Druga w serii PAM Supplement Series pozycja, poświęcona międzynarodowym pracom wykopaliskowym prowad zonym w okolicach katarakt na Nilu w Egipcie. Zawiera teksty wygłoszone na konferencji naukowej pośw ięconej temu tematowi, która odbyła się 27 września 2006 r...

   • Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań nad skarbami - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

    dodaj opinię

    Kategoria: Archeologia

     "Książkę należy ocenić jako bardzo potrzebną i oczekiwaną w polskim piśmiennictwie archeologicznym. Zyskujemy więc kompetentne dzieło dotyczące ważnego okresu (HaB1 = przełom II i I tys. BC), który w dotychczasowej literaturze był nieco pomijany (a ściślej: m...

    • Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w Historia - Architektura - Życie codzienne tom 2

     dodaj opinię

     Kategoria: Archeologia

     • Poznańskie

     Projekt naukowo - badawczy Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wieloletnie badania archeologiczne finansowane przez KBN Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jego Magnificencję Rektora i Instytut Historii Uniwersytetu im. A...

    • Nea Paphos VI

     dodaj opinię

     Kategoria: Archeologia

      Publikacja stanowi kontynuację studiów prof. Zofii Sztetyłło nad odciskami pieczęci znajdywanymi na imadłach amfor glinianych, pochodzących z wykopalisk Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na he llenistycznym i rzymskim stanowisku w Nea Paphos na Cyprze...

     • Społeczeństwa Europy pradziejowej - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

      dodaj opinię

      Kategoria: Archeologia

       Pradzieje (zwane też prahistorią) Europy są okresem trwającym najdłużej w historii tego kontynentu. Najogólniej definiuje się pradzieje jako okres od momentu pojawienia się najstarszych form praludzkich do momentu pojawienia się pisma. Za dolną granicę pradzie...

      • W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

       dodaj opinię

       Kategoria: Archeologia

       • KOS

       ?W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu? - to kontynuacja wcześniejszej książki tego samego autora zatytułowanej ?Przebudzenie Cheopsa - czyli jak uratować ludzi i Ziemię przed kataklizmem 2012 roku?. Jest zapisem autentycznych wydarzeń, które w marcu 2008 roku do...

      • Chłopskie budownictwo zagrodowe Kujaw w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku

       dodaj opinię

       Kategoria: Archeologia

        Chłopskie budownictwo zagrodowe było fenomenem ukształtowanym przez warunki fizjograficzne, gospodarcze i społeczne, funkcje praktyczne oraz upodobania estetyczne ludności, połączone z twórczą pracą miejscowych cieśli. Te właśnie czynniki znajdowały swój wyraz...

       • Prekolumbijski image Peru

        dodaj opinię

        Kategoria: Archeologia

         Celem niniejszej książki jest próba ukazania, w jaki sposób odkrywana i rekonstruowana, przedhiszpań ska przeszłość Peru stała się podstawą kształtowania tożsamości narodowej mieszkańców Peru w ciągu X IX wieku oraz jednym z najważniejszych elementów w procesi...

        • Bursztyn w kulturze mykeńskiej - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

         dodaj opinię

         Kategoria: Archeologia

         • Wydawnictwo Poznańskie

         Bursztyn jest szczególnie wdzięcznym tematem dla archeologa. Jego specyfika fizyko-chemiczna powodowała, że pobudzał on wyobraźnie wielu społeczeństw tradycyjnych, dzięki czemu otaczała go zawsze bogata przestrzeń mitologiczna. Z drugiej strony bursztyn jest ...

        • Studium Obrządku Pogrzebowego Kultury Lubelsko-Wołyńskiej

         dodaj opinię

         Kategoria: Archeologia

          Przedmiotem pracy jest próba rekonstrukcji praktyk pogrzebowych ludności eneolitycznej kultury lubelsko-wołyńskiej, wyrażających się w sposobach przygotowania grobu, traktowania zwłok, aranżacji pochówku oraz ilości i jakości wyposażenia pośmiertnego. Wychodzą...

         • Krzemień czekoladowy w pradziejach

          dodaj opinię

          Kategoria: Archeologia

           Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach.

          • Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

           dodaj opinię

           Kategoria: Archeologia

           • TRIO

           Autor przedstawia najbardziej intrygujące, budzące spory i dyskusje odkrycia archeologiczne oraz ich interpretacje o kluczowym znaczeniu dla poznania dziejów społeczności zamieszkujących ziemie polskie w okresie od VI do XIII wieku. W książce również opisano p...

          • Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej

           dodaj opinię

           Kategoria: Archeologia

           • Wydawnictwo Naukowe UMK

           Książka powstała na bazie rozprawy doktorskiej obronionej w 2006 roku w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Stanowi podsumowanie kilku lat badań archeologicznych prowadzonych na obszarze wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego (2. poł. VII?pocz. XII w.),...

          • Odkrycia skarbów wczesnośredniowiecznych z terenu Wielkopolski

           dodaj opinię

           Kategoria: Archeologia

            W publikacji zaprezentowano odmienny od dotychczasowych sposób podejścia do problematyki skarbów wcz esnośredniowiecznych. W odróżnieniu od innych prac z tego zakresu, celem niniejszego opracowania nie było stworzenie inwentarza monet, a rekonstrukcja konteks...

           • Pradziejowe i wczesnośredniowieczne materiały z obniżenia Dubienki t.16 - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

            dodaj opinię

            Kategoria: Archeologia

            • UMCS

            Wielokulturowe stanowisko 3 w Raciborowicach-Kolonii, powiat chełmski Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w roku 1966 w miejscowościach Husynne i Turka, powiat chełmski Luźne znaleziska archeologiczne z Obniżenia Dubienki w posiadaniu Muzeum Chełmskiego...

           • Współczesne oblicza przeszłości

            dodaj opinię

            Kategoria: Archeologia

            • eSPe

            Prezentowana książka jest wszechstronnym podejściem do problematyki tworzenia obrazów przeszłości we współczesnym świecie. W polskiej archeologii brak dotąd takiego poważnego opracowania. (...) Zatem należy się cieszyć, że na rynku pojawia się ta nowatorska pr...

           • Osadnictwo Kotliny Kolskiej + CD

            dodaj opinię

            Kategoria: Archeologia

             Oddajemy czytelnikowi nową poznańską serię archeologiczną, spodziewając się, że odegra ona rolę insp irującą w formułowaniu nowych hipotez na temat świata pradziejowego i średniowiecznego na podstawie źródeł archeologicznych, odkrywanych na ogromnej przestrze...

            • Przemiany kulturowe na obszarze między Odrą a Wisłą na przełomie starożytności i średniowiecza - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • Wydawnictwo Naukowe UAM

             Celem rozprawy jest metodologiczna analiza tworzenia interpretacji przemian społecznych zachodzących na obszarze między Odrą a Wisłą w pierwszym tysiącleciu naszej ery. Do takiego sformułowania tematu skłania autorkę niewystarczający stan badań nad refleksją o...

            • Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w Historia - Architektura - Życie codzienne tom 1

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • Poznańskie

             Projekt naukowo - badawczy Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wieloletnie badania archeologiczne finansowane przez KBN Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jego Magnificencję Rektora i Instytut Historii Uniwersytetu im. A...

            • Przewodnik archeologiczny po Polsce

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • ARKADY

             Archeologia jest pojęciem wieloznacznym, trudno jest znaleźć jedną definicję oddającą wszystkie jej aspekty. W tradycyjnym ujęciu pod tym pojęciem kryje się zarówno dziedzina nauki, badająca zamierzch łą przeszłość, jak i sama przeszłość. Założeniem poznawczy...

            • Kultura symboliczna społeczeństw łowiecko-zbierackich środkowej Europy u schyłku paleolitu - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • Uniwersytet Wrocławski

             Tom XLV serii Studia Archeologiczne, dotyczący kultury symbolicznej społeczności łowiecko-zbierackich późnego paleolitu górnego, jest dziełem wyjątkowym. Zawiera bowiem niezwykle bogaty materiał źródłowy, obejmujący zarówno tzw. zabytki sztuki, jak i ozdoby, i...

            • Ptolemais - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • Instytut Archeologii UW

             Publikacja jest świadectwem 10-letnich polskich wykopalisk w antycznym mieście, położonym w odległej Cyrenajce. Na stu stronach w twardej oprawie pokazane są pozostałości budowli dużego śródziemnomorskiego miasta, które chociaż założone w okresie hellenistyczn...

            • Grób Mikołaja Kopernika. Odkrycie i identyfikacja Nicolaus Copernicuss Tomb Discovery and identification

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

              Celem realizacji projektu było zorganizowanie konferencji naukowej, na której zostaną przedstawione i wszechstronnie przedyskutowane wyniki wielodyscyplinarnych badań zmierzających do odszukania grobu M. Kopernika w Katedrze we Fromborku, wstępnej identyfikacj...

             • Geografia i archeologia biblijna w zarysie - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

              dodaj opinię

              Kategoria: Archeologia

              • TUM

              Dla poznania historii czy archeologii biblijnej konieczne jest najpierw zapoznanie się z geografią krajów biblijnych. Trzeba je rozpocząć od ogólnego spojrzenia na geografię Bliskiego Wschodu, czyli terenów nazywanych popularnie Żyznym Półksiężycem, które były...

             • Polish Archaeology in the Mediterranean, vol. XX. Research 2008 - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

              dodaj opinię

              Kategoria: Archeologia

              • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

              Kolejny tom archeologicznych sprawozdań Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW prezentuje wyniki prac wykopaliskowych i konserwatorskich prowadzonych przez polskich specjalistów w sezonie 2008 na terenie Bliskiego Wschodu i północno-wschodniej Afryki (w Egi...

             • Prowokatorzy

              dodaj opinię

              Kategoria: Archeologia

               Bogdan Pawlak był wieloletnim, wysokim urzędnikiem służby cywilnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Z własnej woli podjął się ujawnienia korupcji w resorcie rolnictwa. Zamieszani byli w niej również osoby związane z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.Z...

              • Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami równiny gorzowskiej t.4

               dodaj opinię

               Kategoria: Archeologia

                Celem niniejszej monografii jest przedstawienie wyników wykopaliskowych badań archeologicznych na st anowiskach Marwice 1. 5, 13, gm. Lubiszyn, woj.. Lubuskie. W ich trakcie udokumentowano 155 obiektów nieruchomych. Na podstawie odkrytego w nich materiału zab...