Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Archeologia 68 produktów

KsiążkiArcheologia

Archeologia jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie materialnych pozostałości jego działań.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Opowieści o archeologii

  dodaj opinię

  Kategoria: Archeologia

   Opowieści o archeologii zawiera przystępnie napisane relacje przede wszystkim z własnych badań Autora.

  • Atlantyda Tajemnica zaginionych kontynentów - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

   dodaj opinię

   Kategoria: Archeologia

   • BELLONA

   Wiele źródeł literackich i liczne ustne tradycje przekazały dramatyczne wspomnienia końca pradawnej tajemniczej cywilizacji Morza, którą oficjalna nauka i historia ignorują, uparcie zaprzeczając jej istnieniu. Pomimo to, fascynacja mitem Atlantydy i innych zag...

  • Prusse Royale reprint Zabytki przedhistoryczne - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

   dodaj opinię

   Kategoria: Archeologia

   • BERNARDINUM

   Zabytki przedhistoryczne ziem polskich seria I ,,Prusy Królewskie?. Przedmiotem tej serii będą: mogiły kamienne, cmentarzyska z grobów skrzynkowych, kamienie ustawiane, groby podkloszowe, popielnice odosobnione, grodziska i wykopaliska z Prus Zachodnich.

  • Folia archaeologica 28

   dodaj opinię

   Kategoria: Archeologia

    Jednym z elementów dyskusji nad początkiem neolitu w Polsce są relacje między społecznościami pierwszych rolników, utożsamianych z kulturą ceramiki wstęgowej rytej (dalej: KCWR), a społecznościami łowiecko-zbierackimi stanowiącymi lokalny substrat kulturowy n...

   • Prekolumbijski image Peru - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

    dodaj opinię

    Kategoria: Archeologia

    • UNIVERSITAS

    Celem niniejszej książki jest próba ukazania, w jaki sposób odkrywana i rekonstruowana, przedhiszpańska przeszłość Peru stała się podstawą kształtowania tożsamości narodowej mieszkańców Peru w ciągu XIX wieku oraz jednym z najważniejszych elementów w procesie ...

   • Qumran and Jericho Pottery a Petrographic and chemical provenance study - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

    dodaj opinię

    Kategoria: Archeologia

     Książka zawiera monograficzne opracowanie petrograficzno-geochemiczne starożytnej ceramiki pochodzącej ze stanowisk Qumran i Jerycho w basenie Morza Martwego. Jest to interesujące studium z dziedziny interdyscyplinarnej nauki zwanej archeometrią lub petroarche...

    • Ludy i Języki Starożytnej Anatolii

     dodaj opinię

     Kategoria: Archeologia

      Starożytna Anatolia pozostaje tradycyjnie w cieniu bardziej znanych sąsiadów Mezopotamii, Egiptu i Grecji, nic więc dziwnego, że jej dawne ludy stanowią dla czytelnika zagadkę. Niniejsza książka opisuje owe ludy i ich dzieje, pokrótce także języki, i rzuca ró...

     • Płock wczesnośredniowieczny t.4

      dodaj opinię

      Kategoria: Archeologia

       Kolejna książka o początkach miasta Płocka. Jej treść oparta została o gruntowna analizę dostępnych źródeł archeologicznych. Po raz pierwszy rewizji poddane zostały niemal wszystkie dotychczasowe teor ie i hipotezy. I chociaż w wielu przypadkach nie udało się...

      • Dom drewniany w Polsce - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

       dodaj opinię

       Kategoria: Archeologia

       • NOMOS

       W badaniach nad życiem ludzi w przeszłości wiele uwagi poświęcano budownictwu. W nim widziano przejaw dawnych stosunków etnicznych i osadniczych, nie mówiąc już o kulturowych. Do badań etnogenetycznych było i jest włączane regionalne budownictwo drewniane. Tam...

      • Archeologia sądowa w teorii i praktyce

       dodaj opinię

       Kategoria: Archeologia

       • Wolters Kluwer

       Publikacja jest podręcznikiem o charakterze interdyscyplinarnym, zawierającym najważniejsze informacje z zakresu archeologii, kryminalistyki oraz medycyny sądowej, a także wybór regulacji prawnych niezbędnych w pracy archeologa sądowego. W opracowaniu omówiono...

      • Between the Cataracts Part 2 fascicule 1

       dodaj opinię

       Kategoria: Archeologia

        Between the Cataracts, Part Two: Session Papers (fasc. 1-2) [=PAM Supplement Series 2.2/1-2] kończy publikację akt 11. Międzynarodowego Kongresu Studiów Nubiologicznych, który odbył się w 2006 roku w Warszawie (patrz www.nubia2006.uw.edu.pl). Pierwszy tom p...

       • Wolin wczesnośredniowieczny t. 1 - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

        dodaj opinię

        Kategoria: Archeologia

        • TRIO

        Wydanie wspólne z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej, Instytutem Archeologii i Etnologii PAN W książce zostały przedstawione wyniki najnowszych badań wykopaliskowych, rezultaty studiów problemowych oraz podsumowanie ponad stu lat badań archeologicznych i histor...

       • Przestrzeń osadnicza Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy w młodszej epo

        dodaj opinię

        Kategoria: Archeologia

        • Wydawnictwo Naukowe UMK

        Publikowane opracowanie jest swego rodzaju próbą scharakteryzowania przestrzeni osadniczej społeczności młodszej epoki brązu i początku epoki żelaza w strefie międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Osy. Sygnalizowany przedział czasu wskazuje na wykorzystanie w niniejszy...

       • Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej t.9

        dodaj opinię

        Kategoria: Archeologia

        • UMCS

        Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stan. 6 w Tominach, pow. Opatowski, w 2006 roku

       • I i II wojna światowa

        dodaj opinię

        Kategoria: Archeologia

         Album I i II wojna światowa. Polska i Polacy to fotograficzny esej stworzony z unikatowych, archiwa lnych zdjęć wybranych ze zbiorów prywatnych i agencyjnych. Wymarsz pierwszej kompanii kadrowej, woj na obronna Polski, bitwa o Anglię, powstanie warszawskie, ...

        • Estetyka w archeologii - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

         dodaj opinię

         Kategoria: Archeologia

         • Wydawnictwo Poznańskie

         "Niniejsza praca jest monografią zbiorową, której powstanie zainspirowane zostało przez grono badaczy spotykające się od kilku lat w ramach posiedzeń naukowych Komisji Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akade...

        • Mapa tajemnic 2

         dodaj opinię

         Kategoria: Archeologia

         • VESPER

         Drugi arkusz "Mapy Tajemnic" opatrzony jest tytułem "Z dziennika wypraw" i, w odróżnieniu od poprzedniej książki telewizyjnego dokumentalisty i tropiciela tajemnic, Adama Sikorskiego, zawiera opis sposobów docierania do sensacyjnych znalezisk. To bardzo prakty...

        • Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej

         dodaj opinię

         Kategoria: Archeologia

         • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

         Przedmioty wykonywane z surowców nieorganicznych są jednym z podstawowych typów źródeł wykorzystywanych do rekonstrukcji życia społeczności pradziejowych. Szczególne miejsce wśród nich zajmują wytwory z krzemienia, któ...

        • Between the Cataracts 1 Proceeding of the 11th International Conference for Nubian Studies Warsaw U

         dodaj opinię

         Kategoria: Archeologia

          Druga w serii PAM Supplement Series pozycja, poświęcona międzynarodowym pracom wykopaliskowym prowad zonym w okolicach katarakt na Nilu w Egipcie. Zawiera teksty wygłoszone na konferencji naukowej pośw ięconej temu tematowi, która odbyła się 27 września 2006 r...

         • Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań nad skarbami - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

          dodaj opinię

          Kategoria: Archeologia

           "Książkę należy ocenić jako bardzo potrzebną i oczekiwaną w polskim piśmiennictwie archeologicznym. Zyskujemy więc kompetentne dzieło dotyczące ważnego okresu (HaB1 = przełom II i I tys. BC), który w dotychczasowej literaturze był nieco pomijany (a ściślej: m...

          • Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w Historia - Architektura - Życie codzienne tom 2

           dodaj opinię

           Kategoria: Archeologia

           • Poznańskie

           Projekt naukowo - badawczy Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wieloletnie badania archeologiczne finansowane przez KBN Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jego Magnificencję Rektora i Instytut Historii Uniwersytetu im. A...

          • Nea Paphos VI

           dodaj opinię

           Kategoria: Archeologia

            Publikacja stanowi kontynuację studiów prof. Zofii Sztetyłło nad odciskami pieczęci znajdywanymi na imadłach amfor glinianych, pochodzących z wykopalisk Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na he llenistycznym i rzymskim stanowisku w Nea Paphos na Cyprze...

           • Społeczeństwa Europy pradziejowej - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

            dodaj opinię

            Kategoria: Archeologia

             Pradzieje (zwane też prahistorią) Europy są okresem trwającym najdłużej w historii tego kontynentu. Najogólniej definiuje się pradzieje jako okres od momentu pojawienia się najstarszych form praludzkich do momentu pojawienia się pisma. Za dolną granicę pradzie...

            • W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • KOS

             ?W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu? - to kontynuacja wcześniejszej książki tego samego autora zatytułowanej ?Przebudzenie Cheopsa - czyli jak uratować ludzi i Ziemię przed kataklizmem 2012 roku?. Jest zapisem autentycznych wydarzeń, które w marcu 2008 roku do...

            • Chłopskie budownictwo zagrodowe Kujaw w XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

              Chłopskie budownictwo zagrodowe było fenomenem ukształtowanym przez warunki fizjograficzne, gospodarcze i społeczne, funkcje praktyczne oraz upodobania estetyczne ludności, połączone z twórczą pracą miejscowych cieśli. Te właśnie czynniki znajdowały swój wyraz...

             • Prekolumbijski image Peru

              dodaj opinię

              Kategoria: Archeologia

               Celem niniejszej książki jest próba ukazania, w jaki sposób odkrywana i rekonstruowana, przedhiszpań ska przeszłość Peru stała się podstawą kształtowania tożsamości narodowej mieszkańców Peru w ciągu X IX wieku oraz jednym z najważniejszych elementów w procesi...

              • Bursztyn w kulturze mykeńskiej - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

               dodaj opinię

               Kategoria: Archeologia

               • Wydawnictwo Poznańskie

               Bursztyn jest szczególnie wdzięcznym tematem dla archeologa. Jego specyfika fizyko-chemiczna powodowała, że pobudzał on wyobraźnie wielu społeczeństw tradycyjnych, dzięki czemu otaczała go zawsze bogata przestrzeń mitologiczna. Z drugiej strony bursztyn jest ...

              • Studium Obrządku Pogrzebowego Kultury Lubelsko-Wołyńskiej

               dodaj opinię

               Kategoria: Archeologia

                Przedmiotem pracy jest próba rekonstrukcji praktyk pogrzebowych ludności eneolitycznej kultury lubelsko-wołyńskiej, wyrażających się w sposobach przygotowania grobu, traktowania zwłok, aranżacji pochówku oraz ilości i jakości wyposażenia pośmiertnego. Wychodzą...

               • Krzemień czekoladowy w pradziejach

                dodaj opinię

                Kategoria: Archeologia

                 Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach.

                • Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Archeologia

                 • TRIO

                 Autor przedstawia najbardziej intrygujące, budzące spory i dyskusje odkrycia archeologiczne oraz ich interpretacje o kluczowym znaczeniu dla poznania dziejów społeczności zamieszkujących ziemie polskie w okresie od VI do XIII wieku. W książce również opisano p...

                • Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Archeologia

                 • Wydawnictwo Naukowe UMK

                 Książka powstała na bazie rozprawy doktorskiej obronionej w 2006 roku w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Stanowi podsumowanie kilku lat badań archeologicznych prowadzonych na obszarze wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego (2. poł. VII?pocz. XII w.),...

                • Jeziorzany Wczesnośredniowieczna zagroda na Wilczych Dołach

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Archeologia

                  Pierwszy tom nowej serii pod redakcją Andrzeja Kokowskiego ,"Lubelskie Monografie Archeologiczne".

                 • Archeologia epok brązu i żelaza tom 1 - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

                  dodaj opinię

                  Kategoria: Archeologia

                  • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

                  Spis treści Contents Od Redakcji (Jacek Gackowski). Archeologia Archaeology Anna Rembisz Dary wotywne ze środowisk wodnych społeczności południowo-zachodniego pobrzeża Morza Bałtyckiego od późnego neolitu do wczesnej epoki żelaza Late Neolithic to Early ...