Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Archeologia 68 produktów

KsiążkiArcheologia

Archeologia jest nauką o przeszłości człowieka odtwarzanej na podstawie materialnych pozostałości jego działań.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Opowieści o archeologii

  dodaj opinię

  Kategoria: Archeologia

   Opowieści o archeologii zawiera przystępnie napisane relacje przede wszystkim z własnych badań Autora.

  • Prekolumbijski image Peru - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

   dodaj opinię

   Kategoria: Archeologia

   • UNIVERSITAS

   Celem niniejszej książki jest próba ukazania, w jaki sposób odkrywana i rekonstruowana, przedhiszpańska przeszłość Peru stała się podstawą kształtowania tożsamości narodowej mieszkańców Peru w ciągu XIX wieku oraz jednym z najważniejszych elementów w procesie ...

  • Qumran and Jericho Pottery a Petrographic and chemical provenance study - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

   dodaj opinię

   Kategoria: Archeologia

    Książka zawiera monograficzne opracowanie petrograficzno-geochemiczne starożytnej ceramiki pochodzącej ze stanowisk Qumran i Jerycho w basenie Morza Martwego. Jest to interesujące studium z dziedziny interdyscyplinarnej nauki zwanej archeometrią lub petroarche...

   • Ludy i Języki Starożytnej Anatolii

    dodaj opinię

    Kategoria: Archeologia

     Starożytna Anatolia pozostaje tradycyjnie w cieniu bardziej znanych sąsiadów Mezopotamii, Egiptu i Grecji, nic więc dziwnego, że jej dawne ludy stanowią dla czytelnika zagadkę. Niniejsza książka opisuje owe ludy i ich dzieje, pokrótce także języki, i rzuca ró...

    • Płock wczesnośredniowieczny t.4

     dodaj opinię

     Kategoria: Archeologia

      Kolejna książka o początkach miasta Płocka. Jej treść oparta została o gruntowna analizę dostępnych źródeł archeologicznych. Po raz pierwszy rewizji poddane zostały niemal wszystkie dotychczasowe teor ie i hipotezy. I chociaż w wielu przypadkach nie udało się...

     • Dom drewniany w Polsce - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

      dodaj opinię

      Kategoria: Archeologia

      • NOMOS

      W badaniach nad życiem ludzi w przeszłości wiele uwagi poświęcano budownictwu. W nim widziano przejaw dawnych stosunków etnicznych i osadniczych, nie mówiąc już o kulturowych. Do badań etnogenetycznych było i jest włączane regionalne budownictwo drewniane. Tam...

     • Archeologia sądowa w teorii i praktyce

      dodaj opinię

      Kategoria: Archeologia

      • Wolters Kluwer

      Publikacja jest podręcznikiem o charakterze interdyscyplinarnym, zawierającym najważniejsze informacje z zakresu archeologii, kryminalistyki oraz medycyny sądowej, a także wybór regulacji prawnych niezbędnych w pracy archeologa sądowego. W opracowaniu omówiono...

     • Between the Cataracts Part 2 fascicule 1

      dodaj opinię

      Kategoria: Archeologia

       Between the Cataracts, Part Two: Session Papers (fasc. 1-2) [=PAM Supplement Series 2.2/1-2] kończy publikację akt 11. Międzynarodowego Kongresu Studiów Nubiologicznych, który odbył się w 2006 roku w Warszawie (patrz www.nubia2006.uw.edu.pl). Pierwszy tom p...

      • Wolin wczesnośredniowieczny t. 1 - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

       dodaj opinię

       Kategoria: Archeologia

       • TRIO

       Wydanie wspólne z Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej, Instytutem Archeologii i Etnologii PAN W książce zostały przedstawione wyniki najnowszych badań wykopaliskowych, rezultaty studiów problemowych oraz podsumowanie ponad stu lat badań archeologicznych i histor...

      • Przestrzeń osadnicza Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy w młodszej epo

       dodaj opinię

       Kategoria: Archeologia

       • Wydawnictwo Naukowe UMK

       Publikowane opracowanie jest swego rodzaju próbą scharakteryzowania przestrzeni osadniczej społeczności młodszej epoki brązu i początku epoki żelaza w strefie międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Osy. Sygnalizowany przedział czasu wskazuje na wykorzystanie w niniejszy...

      • Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej t.9

       dodaj opinię

       Kategoria: Archeologia

       • UMCS

       Wstępne sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stan. 6 w Tominach, pow. Opatowski, w 2006 roku

      • I i II wojna światowa

       dodaj opinię

       Kategoria: Archeologia

        Album I i II wojna światowa. Polska i Polacy to fotograficzny esej stworzony z unikatowych, archiwa lnych zdjęć wybranych ze zbiorów prywatnych i agencyjnych. Wymarsz pierwszej kompanii kadrowej, woj na obronna Polski, bitwa o Anglię, powstanie warszawskie, ...

       • Estetyka w archeologii - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

        dodaj opinię

        Kategoria: Archeologia

        • Wydawnictwo Poznańskie

        "Niniejsza praca jest monografią zbiorową, której powstanie zainspirowane zostało przez grono badaczy spotykające się od kilku lat w ramach posiedzeń naukowych Komisji Metod i Teorii Badań Archeologicznych Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akade...

       • Mapa tajemnic 2

        dodaj opinię

        Kategoria: Archeologia

        • VESPER

        Drugi arkusz "Mapy Tajemnic" opatrzony jest tytułem "Z dziennika wypraw" i, w odróżnieniu od poprzedniej książki telewizyjnego dokumentalisty i tropiciela tajemnic, Adama Sikorskiego, zawiera opis sposobów docierania do sensacyjnych znalezisk. To bardzo prakty...

       • Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej

        dodaj opinię

        Kategoria: Archeologia

        • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

        Przedmioty wykonywane z surowców nieorganicznych są jednym z podstawowych typów źródeł wykorzystywanych do rekonstrukcji życia społeczności pradziejowych. Szczególne miejsce wśród nich zajmują wytwory z krzemienia, któ...

       • Atlantyda Tajemnica zaginionych kontynentów - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

        dodaj opinię

        Kategoria: Archeologia

        • BELLONA

        Wiele źródeł literackich i liczne ustne tradycje przekazały dramatyczne wspomnienia końca pradawnej tajemniczej cywilizacji Morza, którą oficjalna nauka i historia ignorują, uparcie zaprzeczając jej istnieniu. Pomimo to, fascynacja mitem Atlantydy i innych zag...

       • Prusse Royale reprint Zabytki przedhistoryczne - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

        dodaj opinię

        Kategoria: Archeologia

        • BERNARDINUM

        Zabytki przedhistoryczne ziem polskich seria I ,,Prusy Królewskie?. Przedmiotem tej serii będą: mogiły kamienne, cmentarzyska z grobów skrzynkowych, kamienie ustawiane, groby podkloszowe, popielnice odosobnione, grodziska i wykopaliska z Prus Zachodnich.

       • Folia archaeologica 28

        dodaj opinię

        Kategoria: Archeologia

         Jednym z elementów dyskusji nad początkiem neolitu w Polsce są relacje między społecznościami pierwszych rolników, utożsamianych z kulturą ceramiki wstęgowej rytej (dalej: KCWR), a społecznościami łowiecko-zbierackimi stanowiącymi lokalny substrat kulturowy n...

        • Prekolumbijski image Peru

         dodaj opinię

         Kategoria: Archeologia

          Celem niniejszej książki jest próba ukazania, w jaki sposób odkrywana i rekonstruowana, przedhiszpań ska przeszłość Peru stała się podstawą kształtowania tożsamości narodowej mieszkańców Peru w ciągu X IX wieku oraz jednym z najważniejszych elementów w procesi...

         • Bursztyn w kulturze mykeńskiej - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

          dodaj opinię

          Kategoria: Archeologia

          • Wydawnictwo Poznańskie

          Bursztyn jest szczególnie wdzięcznym tematem dla archeologa. Jego specyfika fizyko-chemiczna powodowała, że pobudzał on wyobraźnie wielu społeczeństw tradycyjnych, dzięki czemu otaczała go zawsze bogata przestrzeń mitologiczna. Z drugiej strony bursztyn jest ...

         • Studium Obrządku Pogrzebowego Kultury Lubelsko-Wołyńskiej

          dodaj opinię

          Kategoria: Archeologia

           Przedmiotem pracy jest próba rekonstrukcji praktyk pogrzebowych ludności eneolitycznej kultury lubelsko-wołyńskiej, wyrażających się w sposobach przygotowania grobu, traktowania zwłok, aranżacji pochówku oraz ilości i jakości wyposażenia pośmiertnego. Wychodzą...

          • Krzemień czekoladowy w pradziejach

           dodaj opinię

           Kategoria: Archeologia

            Studia nad gospodarką surowcami krzemiennymi w pradziejach.

           • Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej - produkt DOSTĘPNY w magazynie, wysyłka NATYCHMIAST, odbiór osobisty za 0zł!

            dodaj opinię

            Kategoria: Archeologia

            • TRIO

            Autor przedstawia najbardziej intrygujące, budzące spory i dyskusje odkrycia archeologiczne oraz ich interpretacje o kluczowym znaczeniu dla poznania dziejów społeczności zamieszkujących ziemie polskie w okresie od VI do XIII wieku. W książce również opisano p...

           • Wczesnośredniowieczny mikroregion osadniczy w Napolu na ziemi chełmińskiej

            dodaj opinię

            Kategoria: Archeologia

            • Wydawnictwo Naukowe UMK

            Książka powstała na bazie rozprawy doktorskiej obronionej w 2006 roku w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu. Stanowi podsumowanie kilku lat badań archeologicznych prowadzonych na obszarze wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego (2. poł. VII?pocz. XII w.),...

           • Jeziorzany Wczesnośredniowieczna zagroda na Wilczych Dołach

            dodaj opinię

            Kategoria: Archeologia

             Pierwszy tom nowej serii pod redakcją Andrzeja Kokowskiego ,"Lubelskie Monografie Archeologiczne".

            • Archeologia epok brązu i żelaza tom 1 - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

             Spis treści Contents Od Redakcji (Jacek Gackowski). Archeologia Archaeology Anna Rembisz Dary wotywne ze środowisk wodnych społeczności południowo-zachodniego pobrzeża Morza Bałtyckiego od późnego neolitu do wczesnej epoki żelaza Late Neolithic to Early ...

            • Zamek w Grudziądzu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych Studia i materiały

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • Wydawnictwo Naukowe UMK

             W publikacji, obok wyników badań geomorfologicznych i geologicznych Góry Zamkowej, znalazły się przede wszystkim opracowania poświęcone wszystkim kategoriom źródeł ruchomych (naczynia ceramiczne, materiały budowlane, fajki, monety, przedmioty wykonane ze szkła...

            • W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

             • KOS

             „W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu“ – to kontynuacja wcześniejszej książki tego samego autora zatytułowanej „Przebudzenie Cheopsa – czyli jak uratować ludzi i Ziemię przed kataklizmem 2012 roku“. Jest zapisem autentycznych ...

            • Between the Cataracts 1 Proceeding of the 11th International Conference for Nubian Studies Warsaw U

             dodaj opinię

             Kategoria: Archeologia

              Druga w serii PAM Supplement Series pozycja, poświęcona międzynarodowym pracom wykopaliskowym prowad zonym w okolicach katarakt na Nilu w Egipcie. Zawiera teksty wygłoszone na konferencji naukowej pośw ięconej temu tematowi, która odbyła się 27 września 2006 r...

             • Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań nad skarbami - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

              dodaj opinię

              Kategoria: Archeologia

               "Książkę należy ocenić jako bardzo potrzebną i oczekiwaną w polskim piśmiennictwie archeologicznym. Zyskujemy więc kompetentne dzieło dotyczące ważnego okresu (HaB1 = przełom II i I tys. BC), który w dotychczasowej literaturze był nieco pomijany (a ściślej: m...

              • Biskupstwo w Novae (Moesia Secunda) IV-VI w Historia - Architektura - Życie codzienne tom 2

               dodaj opinię

               Kategoria: Archeologia

               • Poznańskie

               Projekt naukowo - badawczy Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wieloletnie badania archeologiczne finansowane przez KBN Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jego Magnificencję Rektora i Instytut Historii Uniwersytetu im. A...

              • Nea Paphos VI

               dodaj opinię

               Kategoria: Archeologia

                Publikacja stanowi kontynuację studiów prof. Zofii Sztetyłło nad odciskami pieczęci znajdywanymi na imadłach amfor glinianych, pochodzących z wykopalisk Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na he llenistycznym i rzymskim stanowisku w Nea Paphos na Cyprze...

               • Społeczeństwa Europy pradziejowej - produkt DOSTĘPNY w magazynie, NATYCHMIASTOWA wysyłka, ODBIÓR za 0zł!

                dodaj opinię

                Kategoria: Archeologia

                 Pradzieje (zwane też prahistorią) Europy są okresem trwającym najdłużej w historii tego kontynentu. Najogólniej definiuje się pradzieje jako okres od momentu pojawienia się najstarszych form praludzkich do momentu pojawienia się pisma. Za dolną granicę pradzie...