Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Bibliotekoznawstwo 11 produktów

KsiążkiBibliotekoznawstwo

Bibliotekoznawstwo jest to nauka o bibliotekarstwie - katalogowaniu książek i czasopism, organizacji oraz zarządzaniu biblioteką. Bibliotekoznawstwo jest osobną dziedziną naukową w grupie nauk humanistycznych.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Bibliografia publikacji pracowników Zakładu Nauk Pomoczniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS oraz wykaz prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich wykonywanych w latach 1977 - 2003

  dodaj opinię

  Kategoria: Bibliotekoznawstwo

  • Lektorklett

  Studia bibliotekoznawcze w UMCS w Lublinie utworzono w 1974 roku. Początkowo były to studia zaoczne, umiejscowione na Wydziale Humanistycznym, w Instytucie Filologii Polskiej. Ich kierownikiem został prof. dr hab. Jan Gurba. Od następnego roku akademickiego st...

 2. Lublin a książka. Część 2. Centrum i peryferie

  dodaj opinię

  Kategoria: Bibliotekoznawstwo

   Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników zawiera referaty wygłoszone na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Lublinie w dniach 5-6 listopada 2009 roku pt. Lublin a książka. Część II. Centrum i peryferie oraz trzy dołączone referaty autorów, którzy nie mogli...

  • Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945

   dodaj opinię

   Kategoria: Bibliotekoznawstwo

    W 1970 r. ukazało się pierwsze wydanie bibliografii zwartych druków konspiracyjnych Profesora Władys ława Chojnackiego. Zawierało ono opisy bibliograficzne 1069 książek i broszur. W obecnym poszerzonym wydaniu jest ich 1719, tzn. że Profesorowi udało się w la...

   • Polonika Czeskie doby renesansu, baroku i oświecenia w bibliotece Premonstratensów na Strahowie Praga. Katalog

    dodaj opinię

    Kategoria: Bibliotekoznawstwo

     Traktat religijny koryfeusza polskich unitarian, humanisty i biblisty zawiera wykładnię doktryny arianizmu we wczesnym stadium jej rozwoju. Dzieło z 1582 r., napisane piękną, jędrną polszczyzną jest znakomitym przykładem aplikacji metod filologicznych do celów...

    • Nowe formy komunikacji społecznej

     dodaj opinię

     Kategoria: Bibliotekoznawstwo

      Książka jest poświęcona dwóm ważnym i komplementarnym względem siebie zagadnieniom dotyczącym rozwoj u europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej. Autork a podejmuje próbę omówienia najczęściej wykorzystywanych f...

     • Zbiory Biblioteczne, Muzealne i Archiwalne - Badania i Konserwacja

      dodaj opinię

      Kategoria: Bibliotekoznawstwo

       W niniejszym tomie publikujemy materiały z międzynarodowej konferencji ZBIORY BIBLIOTECZNE, MUZEALNE I ARCHIWALNE - BADANIA I KONSERWACJA, zorganizowanej przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dniach 2-4 październ...

      • Roczniki biblioteczne. Rok 2011

       dodaj opinię

       Kategoria: Bibliotekoznawstwo

        Zebrany materiał tradycyjnie został podzielony na trzy części: Artykuły, Materiały oraz Recenzje i przeglądy.Trzy artykuły poświęcone są profesor Kazimierze Maleczyńskiej jej pracy jako redaktora ?Roczników Bibliotecznych?, jej badaniom dziejów książki oraz ...

       • O bibliotece

        dodaj opinię

        Kategoria: Bibliotekoznawstwo

         Malutka książeczka - " przewodnik", w którym słynny włoski profesor, wielki miłośnik wygodnych bibli otek i tropiciel bibliotecznych absurdów utrudniających życie uczonemu opowiada o swoich ulubionych księgozbiorach i z humorem przedstawia " dziewiętnastopunk...

        • Ksigozbiłr wielkopolskiego magnata Andrzej Opaliski

         dodaj opinię

         Kategoria: Bibliotekoznawstwo

          Tom jest zbiorem 7-miu interdyscyplinarnych studiłw dotyczcych sylwetki marszaka wielkiego koronnego i starosty generalnego Wielkopolski. Andrzej Opaliski by jednym z najwybitniejszych bibliofilłw polskich 2 poowy XVI w. Zbiłr zawiera nastpujce artykuy: Mi...

         • Papierowy Świat. Pojęciowe i Poznawcze Implikacje Pisania i Czytania

          dodaj opinię

          Kategoria: Bibliotekoznawstwo

           Papierowy świat przynosi krytyczne ujęcie dotychczasowych rozpoznań istoty pisma i jego wpływu nie tylko na procesy komunikacji, ale również na funkcje wypowiedzi pisemnych i powiązane z nimi funkcje poznawcze. Podważa rozpowszechnione mity na ten temat, ukazu...

          • Gdańsk w literaturze

           dodaj opinię

           Kategoria: Bibliotekoznawstwo

            Gdańsk w literaturze. Bibliografia od roku 997 do dzisiaj jest edycją w zamyśle sześciotomową. Bib liografia przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych obrazem miasta utrwalonym na kartach lit eratury pięknej. W zamierzeniu ma być nie tylko pomocą nau...