Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Sztuka 1393 produkty

KsiążkiSztuka

Porównaj ceny w Sztuka.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Ekspresjonizm w teatrze niemieckim

  dodaj opinię

  Kategoria: Sztuka

   Główna fala ekspresjonizmu przypada na drugie dziesięciolecie XX wieku. W ciągu zaledwie kilku lat ekspresjonizm stopniowo zawładnął wszystkimi obszarami sztuki. Ale już w roku 1920 Wilhelm Worringer zapowiadał jego koniec, a rok później Yvan Goll obwieścił śm...

  • Sztuki wizualne

   dodaj opinię

   Kategoria: Sztuka

    Sztuka i skandal. Sztuki wizualne to książka przeznaczona dla miłośników sztuki, którzy chcieliby do wiedzieć się czegoś więcej na temat artystów i dzieł sztuki. Dzięki tej książce czytelnik będzie mó gł inaczej spojrzeć na znane dzieła i zrozumieć dlaczego t...

   • Eksperymentalna scena Bauhausu

    dodaj opinię

    Kategoria: Sztuka

     Publikowany w tym tomie wybór tekstów Oskara Schlemmera (1888-1943) jest pierwszym polskim wydaniem materiałów związanych z eksperymentalną sceną Bauhausu w Weimarze i Dessau. Schlemmer wraz ze studentami warsztatu scenicznego podejmował wielokierunkowe badani...

    • Popiół i Diament Andrzeja Wajdy

     dodaj opinię

     Kategoria: Sztuka

      Autor książki rekonstruuje proces powstawania filmu, ukazuje ewolucję jego wątków, opisuje rolę, jaką odegrał Popiół i diament w polskiej kulturze, przytacza rozmaite jego interpretacje i reakcje, jakie wzbudził w różnych środowiskach. Dzięki tej książce zajrz...

     • Pisma o sztuce

      dodaj opinię

      Kategoria: Sztuka

      • Uniwersytet Warszawski

      Książka zawiera listy do wydawcy "Idlera" z 1759 roku, piętnaście rozpraw o sztuce z lat 1769-1790, stanowiących główny dorobek teoretyczny Reynoldsa, oraz dwa teksty, z których jeden przynależy do głównego nurtu jego wywodów zawart...

     • Filozofia sztuki morawskiego

      dodaj opinię

      Kategoria: Sztuka

      • Multico

      Punktem wyjścia dla Morawskiego jest przyjęcie roli, jaką sztuka odgrywa w życiu jednostki i zbiorow ości ludzkiej. Z jednej strony uważa się, że jest ona tworem społecznym, z drugiej, że jest wyrazem określonych potrzeb człowieka jako zjawiska przyrodniczego...

     • Wit Stwosz Ołtarz Mariacki

      dodaj opinię

      Kategoria: Sztuka

      • Solis

      Wymiary ołtarza Mariackiego (wysokość około 13 m, szerokość blisko 11 m) stawiają go na pierwszym miejscu wśród zachowanych gotyckich retabulów. Dzięki ruchomym skrzydłom program ikonograficzny ołtarza można zmieniać, dostosowując do liturgii. Na co dzień eksp...

     • Pisma estetycznoteatralne

      dodaj opinię

      Kategoria: Sztuka

       Denis Diderot, jeden z najważniejszych filozofów oświecenia, był żywo zainteresowany sprawami teatru , którym poświęcił niemało miejsca w swoich pismach. Niniejsza antologia zawiera teksty Diderota poś więcone przede wszystkim dramaturgii, sztuce aktorskiej i ...

      • Sztuka polska Renesans i manieryzm t. 3

       dodaj opinię

       Kategoria: Sztuka

       • ARKADY

       Tom trzeci obejmuje XVI wiek i przedstawia początki renesansu,rozpowszechnianie się sztuki renesanso wej w Polsce, manieryzm o orientacji włoskiej i niderlandzkiej, a także klasyczne, rodzime wersje ma nieryzmu. Spis treści: - Przedmowa - Początki i wzorce, ...

      • Koncepcja sztuki prymitywnej

       dodaj opinię

       Kategoria: Sztuka

        W prezentowanej książce autorka analizuje historię pojęcia i koncepcji sztuki prymitywnej na tle zmieniających się w ciągu ponad pięciu wieków okoliczności politycznych, społecznych i kulturowych. Punktem wyjścia są procesy kolonizacji i ich konsekwencje dla s...

       • Trans-Polonia

        dodaj opinię

        Kategoria: Sztuka

         Patron Teatru Miejskiego w Gdyni, Witold Gombrowicz, jest jednym z najbardziej trans-offych twłrcłw w kulturze polskiej, nie tylko jako autor powieci Trans-Atlantyk, ale takźe jako pisarz wybitnie transkulturowy, ktłry w swoim dziele stale kwestionuje zastany ...

        • Styl Zakopiański Stanisława Witkiewicza

         dodaj opinię

         Kategoria: Sztuka

         • Bosz

         Tematem albumu jest unikatowe zjawisko w historii architektury i sztuki, jakim był styl zakopiański stworzony na przełomie XIX i XX wieku przez Stanisława Witkiewicza.Bogaty materiał fotograficzny, składający się zarówno z licznych zdjęć archiwalnych, jak też ...

        • Wierzę w wolność, ale nie nazywam się Beethoven

         dodaj opinię

         Kategoria: Sztuka

         • Pasja

         Kluczem do opublikowanych w książce tekstów jest historia mojego życia. Pisałam je w Polsce w latach sześćdziesiątych i w Paryżu od mojego wyjazdu w 1970 roku. Pisałam je jako krytyk sztuki i odnoszą się one do sztuki, jednak nie tylko. Czytelnicy nie będą zan...

        • Pop art

         dodaj opinię

         Kategoria: Sztuka

         • ARKADY

         Pop Art był jednym z najważniejszych prądów artystycznych po II wojnie światowej. Określenie to stan owi skrót od Popular Art, co można kojarzyć ze sztuką ?seryjną?. Obiekty codziennego użytku były wyj mowane z ich oryginalnego kontekstu i zyskiwały nowe znacz...

         od 49.45 zł

         Pop art

         w 3 sklepach

        • Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku

         dodaj opinię

         Kategoria: Sztuka

         • AGORA

         Pierwsza część opracowania poświęconego polskim kontaktom z teatrem azjatyckim. Niniejszy tom zawier a kronikę dokumentującą pobyty twórców i zespołów z Chin, Japonii, Indii czy Indonezji w Polsce. Aut or na podstawie afiszów, recenzji, fotografii i zapisów fi...

        • Stara rebeliantka Studia nad semantyką obrazu

         dodaj opinię

         Kategoria: Sztuka

         • Vis-a-Vis Etiuda

         Tytułowa stara rebeliantka to figura mająca moc wyzwalania z ram otaczających praw. W swym wizualnym i językowym wymiarze przyjmuje kształt lubieżnej, starej pijaczki (łac. anus ebria), której wulgarne zachowanie jest odwróceniem naturalnego, pożądanego przez ...

        • Ołtarz Mariacki Wita Stwosza

         dodaj opinię

         Kategoria: Sztuka

         • UNIVERSITAS

         Teka nr 1 zawiera 8 unikalnych zdjęć Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza autorstwa Andrzeja Nowakowskiego, przedstawiających postacie ze skrzyni głównej Ołtarza. Zdjęcia formatu A4 (210x297 mm) zostały wydrukowane na błyszczącym papierze kredowym o gramaturze 250...

        • Teatr Czechowa w Polsce

         dodaj opinię

         Kategoria: Sztuka

         • UMCS

         Dzieje sceniczne dramaturgii Czechowa w Polsce mają swoją dynamikę, w oglądzie całościowym pozwalają dotrzeć do głębokiego powinowactwa przedsięwzięć odległych od siebie zarówno czasowo, jak i estetycznie oraz ujawnić poprzez perspektywę porównawczą wtórność r...

        • Herb wygnania

         dodaj opinię

         Kategoria: Sztuka

         • Fundacja Zeszytów Literackich

         Zbiór szkiców poświęconych XX-wiecznym pisarzom i artystom (Balthus, Chiaromonte, Czapski, Hofmannsthal, Hockney, Mann, Nabokov, Sołżenicyn). Zapis uważnej lektury, wnikliwej obserwacji dzieł sztuki i literatury. Najlepszy intelektualny portret kultury XX-wiek...

        • Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe

         dodaj opinię

         Kategoria: Sztuka

         • Lektorklett

         Pierwsze polskie tłumaczenie pism wybitnego historyka i teoretyka sztuki. Na tom składają się jego najważniejsze teksty, poświęcone głównie sztuce włoskiego i niemieckiego renesansu. Warburg przygląda się symbolicznym obrazom Botticellego oraz znaczeniu sztuki...

        • Pisma o sztuce i kulturze

         dodaj opinię

         Kategoria: Sztuka

         • UNIVERSITAS

         E.H. Gombrich zyska midzynarodow saw jako autor Opowieci o sztuce (The Story of Art); znany jest takźe powszechnie ze swojego wkadu do dyskusji nad najwaźniejszymi ideami XX wieku. Niniejszy tom zawiera przystpny wybłr najwaźniejszych i najbardziej charakterys...

        • KINO NOWEJ PRZYGODY

         dodaj opinię

         Kategoria: Sztuka

          Steven Spielberg i George Lucas, kręcąc pierwszą część przygód Indiany Jonesa, stwierdzili, że chcą oglądać takie filmy, jakie kiedyś sami oglądali. W ten sposób zdefiniowali nowy gatunek filmowy, który zrewolucjonizował kino pod koniec lat siedemdziesiątych X...

         • Polskie kontakty teatralne z Orientem XX wieku

          dodaj opinię

          Kategoria: Sztuka

          • Solis

          Druga część opracowania poświęconego polskim kontaktom z teatrem azjatyckim. Część pierwsza zawiera szczegółową kronikę, dokumentującą wizyty twórców i zespołów z Chin, Japonii, Indii czy Indonezji w Polsce. Studia zebrane w niniejszym tomie obejmują takie z...

         • Filozofia sztuki masowej

          dodaj opinię

          Kategoria: Sztuka

          • ARKADY

          Sztuka masowa zapewnia ogromnej liczbie ludzi pierwszy kontakt z doświadczeniem estetycznym. Można b y więc oczekiwać, że stanie się ważnym przedmiotem rozważań filozofów sztuki, zarówno współcześnie, jak i przez cały wiek XX. Tak się jednak nie stało. Filozo...

         • Wybór pism estetycznych

          dodaj opinię

          Kategoria: Sztuka

          • Edgard

          Michał Sobeski urodził się 3 września 1877 w Pleszewie Wielkopolskim. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Studia z zakresu nauk filozoficznych, a także prawnych, psychologicznych i przyrodniczych odbywał w rożnych uczelniach europejskich (Monachium, Lipsk, Getyn...

         • Sztuka w Polsce od Piastów do Jagiellonów / Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej

          dodaj opinię

          Kategoria: Sztuka

          • Wydawnictwo Naukowe PWN

          Sztuka w Polsce od Piastów do Jagiellonów: początki sztuki chrześcijańskiej Polski - refleksy karol ińskie i ottońskie sztuka gotycka Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej: okres pierwszyc h królów elekcyjnych - Batory i monarchowie z dynastii Wazów ...

         • Przed obrazem

          dodaj opinię

          Kategoria: Sztuka

           Książka Georges?a Didi-Hubermana Przed obrazem dokonuje gruntownego przewartościowania zasad stojących u podstaw historii sztuki i stawia podwaliny pod jej nową koncepcję. Didi-Huberman rozwija pytanie: jak patrzymy? Według autora, nie tylko za pomocą oczu i ...

          • Wędrówka do źródeł

           dodaj opinię

           Kategoria: Sztuka

           • Wydawnictwo Dolnośląskie

           Teksty zawarte w tej swoistej antologii można podzielić na trzy części. Pierwsza zawiera między inny mi studium o ?wyobraźni historycznej? i koncepcji procesu historycznego u Blake?a. Część druga jes t poświęcona sztuce paleolitu i starożytności, a na ostatni...

          • Secesja

           dodaj opinię

           Kategoria: Sztuka

           • Feeria

           Secesja (Art Nouveau) jest zakorzeniona w międzynarodowym nurcie artystycznym, który ogarnął Europę i Stany Zjednoczone u zarania XX wieku w buncie przeciw wcześniejszym, XIX-wiecznym stylom akademickim czy eklektycznym. Nowy język artystyczny odrzucał stylist...

           od 51.00 zł

           Secesja

           w 2 sklepach

          • Marlene

           dodaj opinię

           Kategoria: Sztuka

           • Czarne

           Prawie osiemnaście miesięcy po śmierci Marleny Dietrich do Berlina trafia 25 ton rzeczy będących wcześniej jej własnością. Są wśród nich szmaty do podłogi, rolki papieru toaletowego i niedopałki, a także egzotyczne ptasie pióra szmuglowane przez granice, bo za...

           od 21.38 zł

           Marlene

           w 2 sklepach

          • Szpetne w sztukach pięknych

           dodaj opinię

           Kategoria: Sztuka

           • LIBRON

           Szpetne w sztukach pięknych. Brzydota, deformacja i ekspresja w sztuce nowoczesnej to tom studiów poświęconych głównie sztuce XX wieku. Od czasu wydania w 1853 roku przez profesora Uniwersytetu w Królewcu Karla Rosenkranza Estetyki brzydoty (Aesthetik des Häss...

          • Encyklopedia kina

           dodaj opinię

           Kategoria: Sztuka

           • BIAŁY KRUK

           Nowe, superaktualne wydanie cieszącej się ogromną popularnością ?Encyklopedii kina?. Jedno z nielicznych na świecie obszernych i kompleksowych opracowań tematu, monumentalne dzieło kilkudziesięciu polskich filmoznawców i badaczy kultury. Na 1104 stronach zami...

          • Roland Topor Zduszony śmiech

           dodaj opinię

           Kategoria: Sztuka

           • W.A.B.

           W środę 16 kwietnia 1997 świat obiega wiadomość ? Roland Topor nie żyje. Poza licznymi dziełami, pozostawia po sobie jedynie pytania. Kim tak naprawdę był? Jakie myśli go otaczały? Gdzie należy szukać źródła wirtuozerii jego wyobraźni? Urodził się w Paryżu, do...