Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Elektronika, elektyka 276 produktów

KsiążkiElektronika, elektyka

Porównaj ceny w Elektronika, elektyka.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Bezpieczeństwo w elektroenergetyce

  dodaj opinię

  Kategoria: Elektronika, elektyka

  • WNT

  Książka jets poświęcona bezpieczeństwu użytkowania i obsługi urządzeń wysokiego i niskiego napięcia. Omówiono w niej zagrożenia występujące w elektroenergetyce oraz środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami atmosferycznymi i łączeniowy...

 2. Przetworniki danych

  dodaj opinię

  Kategoria: Elektronika, elektyka

   Podręcznik poświęcony współczesnym przetwornikom analogowo-cyfrowym (A/C) i cyfrowo-analogowym (C/A). Zawiera wszystkie informacje niezbędne do pełnego zrozumienia zagadnień próbkowania, kwantyzacji oraz szumu w systemach z danymi spróbkowanymi, parametrów cha...

  • Niepewność pomiarowa w badaniach EMC. Pomiary emisyjności radioelektrycznej

   dodaj opinię

   Kategoria: Elektronika, elektyka

    Praca rozpoczyna się prezentacją wybranych zagadnień ze statystyki matematycznej oraz zasad konstruowania bilansu niepewności. Po czym następuje opis stratności i tłumienności czwórników parametrami rozproszeniowymi.

   • Komputerowe systemy automatyki przemysłowej

    dodaj opinię

    Kategoria: Elektronika, elektyka

    • Helion

    Zwiększ efektywność przedsiębiorstwa dzięki stosowaniu inteligentnych rozwiązań! Trudno wyobrazić sobie nowoczesne przedsiębiorstwo przemysłowe, w którym do sterowania procesami technologicznymi nie wykorzystywano by pewnego systemu automatyki. Wraz z rozwojem...

   • Materiały nadprzewodnikowe. Modelowanie własności i zastosowania

    dodaj opinię

    Kategoria: Elektronika, elektyka

    • Instytut Elektrotechniki

    Efektywne zastosowania nadprzewodników w urządzeniach elektrycznych wymagają dysponowania materiałami o odpowiednich własnościach. Problem ten można rozwiązywać empirycznie metodą "prób i błędów", ale również poprzez modelowanie własności materiałów nadprzewod...

   • Nieliniowa filtracja projekcyjna sygnałów elektrokardiograficznych

    dodaj opinię

    Kategoria: Elektronika, elektyka

     W monografii przedstawiono metodę nieliniowego rzutowania w przestrzeni stanów (oryginalną wersję nieliniowej filtracji projekcyjnej) oraz jej udoskonalenia i badania. Metoda ta, opracowana w celu przetwarzania deterministycznych sygnałów chaotycznych, pozwala...

    • Laboratorium przemysłowych sieci komunikacyjnych. Część I

     dodaj opinię

     Kategoria: Elektronika, elektyka

      Książka do laboratorium Przemysłowych Sieci Komunikacyjnych (PSK) przeznaczona jest dla studentów studiów dziennych i zaocznych, realizujących w ramach programu studiów zagadnienia związane z przemysłowymi sieciami komunikacyjnymi.Niniejsza publikacja stanowi ...

     • Analiza nieustalonego pola termicznego w elektrycznych grzejnikach podłogowych i w kablach prądu stałego

      dodaj opinię

      Kategoria: Elektronika, elektyka

       W pracy przedstawiono matematyczne modele nieustalonego pola termicznego elektrycznych grzejników podłogowych typu bezpośredniego oraz napowietrznych fragmentów kabli prądu stałego (DC). Dynamiczne stany pola temperaturowego opisano za pomocą brzegowo-początko...

      • Systemy elektroenergetyczne Wyznaczanie impedancji przebiegów wolnozmiennych

       dodaj opinię

       Kategoria: Elektronika, elektyka

        W systemach elektroenergetycznych zachodzą wielkie i nie mniemające precedensu zmiany. Dotyczy to zarówno zakresu zmian, jak i ich skali. Zmiany te równocześnie dokonują się wewnątrz systemów jako naturalna konsekwencja ich rozwoju (wielkie systemy połączo...

       • Zbiór zadań z metrologii elektrycznej - Szadkowski wyd. 1999

        dodaj opinię

        Kategoria: Elektronika, elektyka

         Zbiór zadań przeznaczony jest dla słuchaczy podstawowego kursu metrologii elektrycznej prowadzonego na I i II roku studiów magisterskich i inżynierskich (dziennych, wieczorowych, zaocznych) Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Z podręcznik...

        • Układy cyfrowe. Podstawy projektowania i opisy w języku VHDL

         dodaj opinię

         Kategoria: Elektronika, elektyka

          Fragment książki: Przez układy cyfrowe rozumieć będziemy układy techniczne służące do przekształcania, sygnałów zmieniających się w sposób skokowy, czyli przyjmujących wartości z określonego skończonego zbioru, najczęściej dwuelementowego. Przy opisie własnośc...

         • Komputerowo wspomagane badanie układów automatycznej synchronizacji prądnic

          dodaj opinię

          Kategoria: Elektronika, elektyka

           Zagadnienia automatycznej synchronizacji prądnic są ciągle aktualne, mimo bogatej literatury i licznych zastrzeżeń patentowych. Wynika to z ustawicznie rosnących wymagań dotyczących automatyzacji procesu synchronizacji, wobec powszechnej komputeryzacji poszcze...

          • Obwody elektryczne. Wydanie II

           dodaj opinię

           Kategoria: Elektronika, elektyka

            Podręcznik "Obwody elektryczne" przewidziany jest jako pomoc dydaktyczna do wykładów, ćwiczeń i projektów z przedmiotu: Obwody elektryczne, prowadzonych w semestrach trzecim i czwartym kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politec...

           • Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe

            dodaj opinię

            Kategoria: Elektronika, elektyka

            • WNT

            W książce jest przedstawiona analiza techniczna (termodynamiczna) i ekonomiczna układu energetycznego elektrowni i elektrociepłowni gazowo-parowych. Omówiona jest optymalizacja doboru takiego układu ze względu na wybraną funkcję. Osiągniecie wysokiej sprawno...

           • Podstawy sterowania. Ćwiczenia laboratoryjne

            dodaj opinię

            Kategoria: Elektronika, elektyka

             Materiał zawarty w książce odpowiada programowi laboratorium prowadzonego w ramach przedmiotu "podstawy sterowania", prowadzonego dla studentów kierunku Informatyka na Wydziale EiTI. Celem tego przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w szeroką dziedzinę zastoso...

            • Zbiór zadań z teorii obwodów t. I i II

             dodaj opinię

             Kategoria: Elektronika, elektyka

              Tom pierwszy zawiera zadania ilustrujące m.in. następujące działy: obwody liniowe i nieliniowe prądu stałego, obwody prądu sinusoidalnie zmiennego, prądu okresowego, analizę małosygnałową oraz obwody rezonansowe i metody sieciowe. Tom drugi obejmuje działy: ...

             • Metrologia II. Prąd zmienny

              dodaj opinię

              Kategoria: Elektronika, elektyka

               W książce omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu metrologii sygnałów przemiennych głównie elektrycznych, zaznaczając istotny dział metrologu: pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Prezentuje ona opisy nowych problemów metrologicznych w...

              • Anteny mikrofalowe. Technika i środowisko

               dodaj opinię

               Kategoria: Elektronika, elektyka

                Monografia poświęcona podstawom teoretycznym, budowie i działaniu anten mikrofalowych z uwzględnieniem wpływu promieniowania elektromagnetycznego na środowisko. Opisano różne rodzaje anten mikrofalowych (m.in. dipol Hertza, liniowa, tubowa, reflektorowa, mikro...

               • Metodyka kształcenia kursowego

                dodaj opinię

                Kategoria: Elektronika, elektyka

                • OWG

                Dydaktyka kształcenia, pomiar wyników kształcenia zawodowego, program nauczania dla instalatorów mikroinstalacji zasilanych energia odnawialną. Napisaliśmy dla Państwa podręcznik metodyczny do kształcenia kursowego. Kierujemy go do rąk nauczycieli, trenerów, ...

               • Ochrona Katodowa konstrukcji metalowych podziemnych i zanurzonych. Materiały szkoleniowe

                dodaj opinię

                Kategoria: Elektronika, elektyka

                 Opracowanie kierowane jest do studentów specjalizacji korozyjnych oraz inżynierów zajmujących się ochroną katodową. W pracy opisano czynniki wywołujące korozję konstrukcji podziemnych, omówiono zasady i kryteria ochrony katodowej, przedstawiono sposoby montażu...

                • Anteny terminalowe systemów komunikacji mobilnej - wybrane metody analizy

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Elektronika, elektyka

                  Współczesne systemy komunikacji osobistej wykorzystują telefony komo... (GSM, UMTS}, komputery osobiste (WLAN), krótkozasięgowe systemy łączności (Bluetooth, RFID, HomeRF), systemy szerokopasmowe WiMax, systemy nawigacji satelitarnej (GPS), które towarzy...

                 • Projektowanie układów elektronicznych wspomagane komputerowo

                  dodaj opinię

                  Kategoria: Elektronika, elektyka

                   Niniejszy skrypt stanowi pomoc dydaktyczną do przedmiotu ,,techniki obliczeniowe i symulacyjne", prowadzonego dla studentów II roku kierunku elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Jest to zmieniona wersja wydania pie...

                  • Modelowanie i ocena systemów transportowych

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Elektronika, elektyka

                    Transport niezbędny jest do zaspokojenia naturalnej potrzeby mobilności ludzi. Ze względu na uniwersalną rolę jego funkcjonowanie i rozwój muszą być podporządkowane celom i zasadom polityki społeczno - gospodarczej państwa. Szczególna odpowiedzialność pańs...

                   • Projektowanie cyfrowych filtrów quasi-odwrotnych w klasie układów nieprzyczynowych

                    dodaj opinię

                    Kategoria: Elektronika, elektyka

                     Chociaż otaczający nas świat ma naturę analogową, to jednak ogromna większość dziedzin techniki rejestruje, przetwarza i przesyła informacje w postaci cyfrowej. Ten pęd ku dyskretyzacji ma kilka przyczyn. Jedną z nich jest większa odporność na zakłócenia. Ma t...

                    • Wirtualne laboratorium podstaw techniki cyfrowej

                     dodaj opinię

                     Kategoria: Elektronika, elektyka

                      W książce udostępniono cztery wirtualne zestawy eksperymentalne i ponad czterdzieści aplikacji, których celem jest przybliżenie właściwości i zasad funkcjonowania układów, przyrządów oraz systemów cyfrowych. W zestawach wirtualnych wykorzystano modele przyrząd...

                     • Internet. łródło informacji dla elektroenergetyków.

                      dodaj opinię

                      Kategoria: Elektronika, elektyka

                       W książce podano ogólne wiadomości dotyczące Internetu i pracy w sieci. Szczegółowo opisano korzystanie z narzędzi internetowych, m.in. do pracy na zdalnym komputerze, do wymiany plików między komputerami oraz optymalizacji transferu plików, obsługi poczty ele...

                      • Technologie energetyczne

                       dodaj opinię

                       Kategoria: Elektronika, elektyka

                       • WNT

                       Książka zawiera wykład na temat wszystkich znajdujących obecnie zastosowanie technologii produkcji elektryczności i ciepła. Przedstawiono w niej zasoby i ogólną charakterystykę głównych paliw oraz pojęcie systemu energetycznego, podsystemu elektroenergetyczneg...

                      • AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla każdego + CD ROM

                       dodaj opinię

                       Kategoria: Elektronika, elektyka

                       • Helion

                       Jak efektywnie nauczyć się programowania mikrokontrolerów? Jak skonstruować programator lub zdobyć go w inny sposób? Jak obsługiwać wyświetlacz LED w czterech językach? Jeżli nie masz pojęcia o programowaniu mikrokontrolerów, a chcesz się tego nauczyć, ta ksią...

                      • Podstawy metrologii elektrycznej

                       dodaj opinię

                       Kategoria: Elektronika, elektyka

                        W książce przedstawiono podstawowe zagadnienia metrologii, w tym zasady konstrukcji i działania oraz właściwości eksploatacyjno - metrologiczne elektrycznych i elektronicznych przyrządów pomiarowych. Omówiono metody, układy oraz urządzenia służące do pomiarów ...

                       • Podstawy techniki antenowej

                        dodaj opinię

                        Kategoria: Elektronika, elektyka

                         W pracy omówiono anteny przewodowe, reflektorowe, tubowe, soczewkowe, szczelinowe i wieloelementowe (regularne) czyli wykorzystywane we współczesnej radiokomunikacji i radiolokacji. Szczególny nacisk położono na zasady działania wymienionych rodzajów anten i p...

                        • Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów biomedycznych - Zadania

                         dodaj opinię

                         Kategoria: Elektronika, elektyka

                         • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

                         Podręcznik dla studentów IV roku fizyki, stanowiący uzupełnienie do wydanego wcześniej podręcznika o tym samym tytule. Zawiera zadania do programów komputerowych zamieszczonych na dołączonym do poprzedniego tomu CD-ROM-ie, pozwalające w sposób praktyczny opano...

                        • Systemy teletransmisyjne

                         dodaj opinię

                         Kategoria: Elektronika, elektyka

                          Podręcznik poświęcono wszystkim zagadnieniom dotyczącym cyfrowych systemów teletransmisyjnych, poczynając od ich podstaw, przez struktury sieciowe i protekcję, urządzenia, synchronizację i sieci synchronizacyjne, funkcje usługowe, na zarządzaniu i utrzymaniu s...

                         • Sieci telekomunikacyjne

                          dodaj opinię

                          Kategoria: Elektronika, elektyka

                           W książce przedstawiono różnego rodzaju sieci telekomunikacyjne, od historycznej, ale jeszcze funkcjonującej sieci telefonicznej, po najnowsze sieci pakietowe (jaką jest Internet), czy sieci optyczne. Podręcznik ma umożliwić zaznajomienie się z podstawowymi za...