Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Elektronika, elektyka 276 produktów

KsiążkiElektronika, elektyka

Porównaj ceny w Elektronika, elektyka.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Bezpieczeństwo w elektroenergetyce

  dodaj opinię

  Kategoria: Elektronika, elektyka

  • WNT

  Książka jets poświęcona bezpieczeństwu użytkowania i obsługi urządzeń wysokiego i niskiego napięcia. Omówiono w niej zagrożenia występujące w elektroenergetyce oraz środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami atmosferycznymi i łączeniowy...

 2. Przetworniki danych

  dodaj opinię

  Kategoria: Elektronika, elektyka

   Podręcznik poświęcony współczesnym przetwornikom analogowo-cyfrowym (A/C) i cyfrowo-analogowym (C/A). Zawiera wszystkie informacje niezbędne do pełnego zrozumienia zagadnień próbkowania, kwantyzacji oraz szumu w systemach z danymi spróbkowanymi, parametrów cha...

  • Niepewność pomiarowa w badaniach EMC. Pomiary emisyjności radioelektrycznej

   dodaj opinię

   Kategoria: Elektronika, elektyka

    Praca rozpoczyna się prezentacją wybranych zagadnień ze statystyki matematycznej oraz zasad konstruowania bilansu niepewności. Po czym następuje opis stratności i tłumienności czwórników parametrami rozproszeniowymi.

   • Komputerowe systemy automatyki przemysłowej

    dodaj opinię

    Kategoria: Elektronika, elektyka

    • Helion

    Zwiększ efektywność przedsiębiorstwa dzięki stosowaniu inteligentnych rozwiązań! Trudno wyobrazić sobie nowoczesne przedsiębiorstwo przemysłowe, w którym do sterowania procesami technologicznymi nie wykorzystywano by pewnego systemu automatyki. Wraz z rozwojem...

   • Modelowanie numeryczne nadprzewodnikowych ograniczników prądu

    dodaj opinię

    Kategoria: Elektronika, elektyka

    • Instytut Elektrotechniki

    Nadprzewodnikowe ograniczniki prądów zwarciowych są urządzeniami elektrycznymi, które nie mają odpowiedników konwencjonalnych i jako jedyne wykorzystują odwracalne zjawisko przejścia nadprzewodzącego. Modele numeryczne pozwalają rozszerzyć badania SFCL w przy...

   • Podstawy elektrotechniki teoretycznej. Część II

    dodaj opinię

    Kategoria: Elektronika, elektyka

     Niniejsza praca jest kontynuacją skryptu pt. ,,Podstawy elektrotechniki teoretycznej" cz. I. Opracowanie przeznaczone jest dla studentów I i II roku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki studiów dziennych i zaocznych.W skrypcie przedstawiono teori...

    • Industrial and Biological Tomography. Electrical Capacitance Tomography. Theoretical Basis and Applications-Komplet

     dodaj opinię

     Kategoria: Elektronika, elektyka

     • Instytut Elektrotechniki

     Industrial and Biological Tomography. Theoretical Basis and ApplicationsOpiniowana książka składa się z pięciu głównych części (Basic Theoretical Problems of EIT, Magnetic Induction Tomography, Forward Problem for Diffuse Optical Tomography, Ult...

    • Elektryczne źródła światła

     dodaj opinię

     Kategoria: Elektronika, elektyka

      Książka zawiera informacje na temat sposobów wytwarzania światła, opis konstrukcji elektrycznych źródeł światła i przegląd oferty podstawowych typów źródeł światła. Może być wykorzystywana na kierunkach elektrotechnicznych różnych uczelni technicznych. Spis tr...

     • Metody śledzenia przepływów w sieciach elektroenergetycznych w zastosowaniu do analiz techniczno-ekonomicznych

      dodaj opinię

      Kategoria: Elektronika, elektyka

       W monografii przedstawiono rodzinę metod tworzenia prostych w stosowaniu, a zarazem wystarczająco szczegółowych, relacji techniczno-ekonomicznych pomiędzy głównymi elementami (obiektami) systemu elektroenergetycznego. Na gruncie opracowanej teorii powstają...

      • Wykłady z elektrotechniki teoretycznej, cz. II. Prądy sinusoidalnie zmienne

       dodaj opinię

       Kategoria: Elektronika, elektyka

        Niniejszy podręcznik adresowany jest do studentów II roku studiów dziennych magisterskich i studiów dla pracujących Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Materiał zawarty w podręczniku pokrywa tematycznie zakres wykładany w ramach Elektrotechniki teore...

       • Podstawy elektroakustyki. Ćwiczenia laboratoryjne.

        dodaj opinię

        Kategoria: Elektronika, elektyka

         Skrypt jest pomocą do laboratorium stanowiącego część przedmiotu "Podstawy elektroakustyki", prowadzonego na kierunku Elektronika, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Pierwsza część skryptu zawiera wprowadzenie teoretyczne, obejmujące wybrany materi...

        • Laboratorium przyrządów półprzewodnikowych

         dodaj opinię

         Kategoria: Elektronika, elektyka

          W skrypcie zamieszczono zbiór ćwiczeń realizowanych w ramach laboratorium Przyrządy Półprzewodnikowe. Każde ćwiczenie poprzedzone jest wstępem prezentującym podstawowe informacje teoretyczne. W każdym ćwiczeniu zamieszczono zestaw pytań sprawdzających, które p...

         • Przygoda z elektroniką

          dodaj opinię

          Kategoria: Elektronika, elektyka

          • Helion

          Poznaj i zrozum elektronikę! Elektronika jest wszędzie i nie da się już od niej uciec. Telewizor, telefon komórkowy, komputer, a nawet kuchenka mikrofalowa czy niewinna z pozoru zmywarka - w każdym z tych urządzeń znajduje się magiczne coś, dzięki czemu moż...

         • Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

          dodaj opinię

          Kategoria: Elektronika, elektyka

          • ARKADY

          Zamiarem autorów książki jest przybliżenie Czytelnikowi wiedzy dotyczącej instalacji elektrycznych występujących w budynkach jednorodzinnych i w ich otoczeniu.Energia elektryczna jest stosowana powszechnie. Oprócz gospodarstw domowych najpoważniejszym odbiorcą...

         • Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. Część II

          dodaj opinię

          Kategoria: Elektronika, elektyka

           Niniejszy skrypt stanowi drugą część "Zbioru zadań z elektrotechniki teoretycznej". Materiał zadaniowy II części jest ilustracją praktyczną zagadnień wykładanych w II-gim roku Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w ramach przedmiotu Elektrotechni...

          • Zbiór zadań z układów elektronicznych impulsowych

           dodaj opinię

           Kategoria: Elektronika, elektyka

            "Zasadniczym celem zbioru jest wprowadzenie Czytelnika w metodykę wielkosygnałowej analizy układów elektronicznych i pogłębienie wiadomości na temat działania i właściwości typowych układów pracujących wielkosygnałowo. Zadania dotyczą m.in. praktycznych rozwią...

           • Technika wielkich częstotliwości

            dodaj opinię

            Kategoria: Elektronika, elektyka

             W podręczniku przedstawiono metody opisu i analizy oraz zasady działania podstawowych elementów i układów stosowanych w urządzeniach i systemach w. cz. Osobne rozdziały poświęcono technice monolitycznych mikrofalowych układów scalonych oraz technice mikrofalow...

            • Materiały nadprzewodnikowe. Modelowanie własności i zastosowania

             dodaj opinię

             Kategoria: Elektronika, elektyka

             • Instytut Elektrotechniki

             Efektywne zastosowania nadprzewodników w urządzeniach elektrycznych wymagają dysponowania materiałami o odpowiednich własnościach. Problem ten można rozwiązywać empirycznie metodą "prób i błędów", ale również poprzez modelowanie własności materiałów nadprzewod...

            • Nieliniowa filtracja projekcyjna sygnałów elektrokardiograficznych

             dodaj opinię

             Kategoria: Elektronika, elektyka

              W monografii przedstawiono metodę nieliniowego rzutowania w przestrzeni stanów (oryginalną wersję nieliniowej filtracji projekcyjnej) oraz jej udoskonalenia i badania. Metoda ta, opracowana w celu przetwarzania deterministycznych sygnałów chaotycznych, pozwala...

             • Laboratorium przemysłowych sieci komunikacyjnych. Część I

              dodaj opinię

              Kategoria: Elektronika, elektyka

               Książka do laboratorium Przemysłowych Sieci Komunikacyjnych (PSK) przeznaczona jest dla studentów studiów dziennych i zaocznych, realizujących w ramach programu studiów zagadnienia związane z przemysłowymi sieciami komunikacyjnymi.Niniejsza publikacja stanowi ...

              • Analiza nieustalonego pola termicznego w elektrycznych grzejnikach podłogowych i w kablach prądu stałego

               dodaj opinię

               Kategoria: Elektronika, elektyka

                W pracy przedstawiono matematyczne modele nieustalonego pola termicznego elektrycznych grzejników podłogowych typu bezpośredniego oraz napowietrznych fragmentów kabli prądu stałego (DC). Dynamiczne stany pola temperaturowego opisano za pomocą brzegowo-początko...

               • Systemy elektroenergetyczne Wyznaczanie impedancji przebiegów wolnozmiennych

                dodaj opinię

                Kategoria: Elektronika, elektyka

                 W systemach elektroenergetycznych zachodzą wielkie i nie mniemające precedensu zmiany. Dotyczy to zarówno zakresu zmian, jak i ich skali. Zmiany te równocześnie dokonują się wewnątrz systemów jako naturalna konsekwencja ich rozwoju (wielkie systemy połączo...

                • Zbiór zadań z metrologii elektrycznej - Szadkowski wyd. 1999

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Elektronika, elektyka

                  Zbiór zadań przeznaczony jest dla słuchaczy podstawowego kursu metrologii elektrycznej prowadzonego na I i II roku studiów magisterskich i inżynierskich (dziennych, wieczorowych, zaocznych) Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Z podręcznik...

                 • Układy cyfrowe. Podstawy projektowania i opisy w języku VHDL

                  dodaj opinię

                  Kategoria: Elektronika, elektyka

                   Fragment książki: Przez układy cyfrowe rozumieć będziemy układy techniczne służące do przekształcania, sygnałów zmieniających się w sposób skokowy, czyli przyjmujących wartości z określonego skończonego zbioru, najczęściej dwuelementowego. Przy opisie własnośc...

                  • Komputerowo wspomagane badanie układów automatycznej synchronizacji prądnic

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Elektronika, elektyka

                    Zagadnienia automatycznej synchronizacji prądnic są ciągle aktualne, mimo bogatej literatury i licznych zastrzeżeń patentowych. Wynika to z ustawicznie rosnących wymagań dotyczących automatyzacji procesu synchronizacji, wobec powszechnej komputeryzacji poszcze...

                   • Obwody elektryczne. Wydanie II

                    dodaj opinię

                    Kategoria: Elektronika, elektyka

                     Podręcznik "Obwody elektryczne" przewidziany jest jako pomoc dydaktyczna do wykładów, ćwiczeń i projektów z przedmiotu: Obwody elektryczne, prowadzonych w semestrach trzecim i czwartym kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politec...

                    • Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe

                     dodaj opinię

                     Kategoria: Elektronika, elektyka

                     • WNT

                     W książce jest przedstawiona analiza techniczna (termodynamiczna) i ekonomiczna układu energetycznego elektrowni i elektrociepłowni gazowo-parowych. Omówiona jest optymalizacja doboru takiego układu ze względu na wybraną funkcję. Osiągniecie wysokiej sprawno...

                    • Podstawy sterowania. Ćwiczenia laboratoryjne

                     dodaj opinię

                     Kategoria: Elektronika, elektyka

                      Materiał zawarty w książce odpowiada programowi laboratorium prowadzonego w ramach przedmiotu "podstawy sterowania", prowadzonego dla studentów kierunku Informatyka na Wydziale EiTI. Celem tego przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w szeroką dziedzinę zastoso...

                     • Zbiór zadań z teorii obwodów t. I i II

                      dodaj opinię

                      Kategoria: Elektronika, elektyka

                       Tom pierwszy zawiera zadania ilustrujące m.in. następujące działy: obwody liniowe i nieliniowe prądu stałego, obwody prądu sinusoidalnie zmiennego, prądu okresowego, analizę małosygnałową oraz obwody rezonansowe i metody sieciowe. Tom drugi obejmuje działy: ...

                      • Metrologia II. Prąd zmienny

                       dodaj opinię

                       Kategoria: Elektronika, elektyka

                        W książce omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu metrologii sygnałów przemiennych głównie elektrycznych, zaznaczając istotny dział metrologu: pomiary wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi. Prezentuje ona opisy nowych problemów metrologicznych w...

                       • Anteny mikrofalowe. Technika i środowisko

                        dodaj opinię

                        Kategoria: Elektronika, elektyka

                         Monografia poświęcona podstawom teoretycznym, budowie i działaniu anten mikrofalowych z uwzględnieniem wpływu promieniowania elektromagnetycznego na środowisko. Opisano różne rodzaje anten mikrofalowych (m.in. dipol Hertza, liniowa, tubowa, reflektorowa, mikro...

                        • Metodyka kształcenia kursowego

                         dodaj opinię

                         Kategoria: Elektronika, elektyka

                         • OWG

                         Dydaktyka kształcenia, pomiar wyników kształcenia zawodowego, program nauczania dla instalatorów mikroinstalacji zasilanych energia odnawialną. Napisaliśmy dla Państwa podręcznik metodyczny do kształcenia kursowego. Kierujemy go do rąk nauczycieli, trenerów, ...

                        • Ochrona Katodowa konstrukcji metalowych podziemnych i zanurzonych. Materiały szkoleniowe

                         dodaj opinię

                         Kategoria: Elektronika, elektyka

                          Opracowanie kierowane jest do studentów specjalizacji korozyjnych oraz inżynierów zajmujących się ochroną katodową. W pracy opisano czynniki wywołujące korozję konstrukcji podziemnych, omówiono zasady i kryteria ochrony katodowej, przedstawiono sposoby montażu...