Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Prawo i podatki 9743 produkty

KsiążkiPrawo i podatki

Porównaj ceny w Prawo i podatki.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Wydawnictwo szkolne PWN

  Monografia zawiera omówienie systemu dowodów i postępowania dowodowego w sprawach cywilnych. Przedstawione zostały zasady rządzące tym postępowaniem oraz poszczególne środki dowodowe. Jeśli chodzi o znaczenie proceduralne i materialnoprawne dowodów, w opracowa...

 2. Prawo administracyjne

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Wolters Kluwer Polska

  Prawo administracyjne autorstwa wybitnych znawców problematyki prawa administracyjne-go stanowi wszechstronne źródło wiedzy o tym przedmiocie. Podręcznik adresowany jest głównie do studentów prawa i administracji, ale ze względu na przystępny, syntetyczny tok ...

 3. Prawo międzynarodowe publiczne

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • LexisNexis

  „Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa” to pierwsze od ponad czterdziestu lat tak obszerne opracowanie dorobku orzeczniczego sądów międzynarodowych pojawiające się na polskim rynku. Koncentrując się przede wszystkim na or...

 4. Prawo własności przemysłowej

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Difin

  Odpowiednie stosowanie przepisów prawa własności przemysłowej winno przyczynić się do efektywnej ochrony innowacji, co w obliczu globalnej konkurencji, jest szansą dla symulacji rozwoju nowych technologii i zachowania konkurencyjności gospodarki.Ustawa prawo w...

 5. Prawo Unii Europejskiej

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Wydawnictwo szkolne PWN

  Stan prawny na 1.02.2010 r. Interesujesz się zagadnieniami prawa europejskiego? A może przygotowujesz się do egzaminu z prawa Unii Europejskiej?Czy znasz odpowiedzi na następujące pytania: # Czym różni się Unia Europejska od państwa federacyjnego? # Czy i kied...

 6. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Poltext

  Stan prawny na 31.10.2010 r. Niniejszy komentarz stanowi praktyczny przewodnik po skomplikowanym świecie prawa konkurencji, przy czym praktyczny wymiar nie odbił się negatywnie na jego zawartości merytorycznej - wiele omówionych w nim zagadnień nie doczekało s...

 7. Prawo kredytowe

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Matador

  Stan prawny wrzesień 2009 Publikacja ?Prawo kredytowe? zawiera ustawę o uporządkowaniu stosunków kr edytowych, ustawę o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie ...

 8. Finanse publiczne

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Wolters Kluwer Polska

  Jest to drugie, zmienione wydanie podręcznika Finanse Publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania. Andrzej Wernik zachowując podejście naukowe przystępnie wyjaśnia skomplikowane problemy finansów publicznych. Rozważania koncentrują się na: ogólnych zagadnieni...

 9. Prawo konstytucyjne

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Wolters Kluwer Polska

  Stan prawny na 1.07.2010 r. W niniejszym repetytorium w zwięzły i przystępny sposób przedstawiono najważniejsze wiadomości z zakresu prawa konstytucyjnego. Omówione w nim zagadnienia dotyczą przede wszystkim: ustrojowych zasad funkcjonowania państwa, praw czł...

 10. Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Difin

  Pierwsze wydanie monografii ukazało się w 2007 roku jako wynik wieloletnich badań nad modelem funkcjonowania publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia na rynku zamówień publicznych. Kwantyfikacja informacji zawartych w publikacjach o zamówieniach publiczny...

 11. Prawo prasowe

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Difin

  Komentarz zawiera przystępną analizę prawną przepisów ustawy ? Prawo prasowe z uwzględnieniem aktualnej wykładni, bogatego orzecznictwa i poglądów doktryny. W kolejnym, czwartym wydaniu omówiono wszystkie zmiany ustawy, w tym istotne nowelizacje z lat 2012 i 2...

 12. Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym to wyjątkowa pozycja na rynku – w sposób kompleksowy omawia spadki, darowizny oraz inne tytuły nabycia własności. W pierwszej części wyczerpująco przedstawiono problematykę m.in. dziedziczenia, zap...

 13. Prawo autorskie i prawa pokrewne

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • C.H. Beck

  anusz Barta i Ryszard Markiewicz, dyrektorzy Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, przedstawiają czwarte wydanie opracowania całości problematyki prawa autorskiego, stanowiące przewodnik po polskim i międzynarodowym prawie autorskim. Zostały w nim omów...

 14. Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Uniwersytet Warszawski

  Książka przedstawia zakres delegalizacji, kryminalizacji i penalizacji agresji. Zawiera również uwagi dotyczące trudności i zagrożeń związanych z postępowaniami w sprawie agresji, co ma szczególne znaczenie wobec objęcia zbrodni agresji jurysdykc...

 15. Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • zwierciadło

  Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego to publikacja, która wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu....

 16. Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Wolters Kluwer Polska

  \"Szereg elementów składa się na status sędziego sądu administracyjnego, wśród których szczególne miejsce zajmują wymagania stawiane kandydatom przy powołaniu na to stanowisko w WSA lub w NSA. Ich stosowanie stanowi o tworzeniu składu osobowego sądów obydwu in...

 17. Kodeks spółek handlowych

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Wolters Kluwer Polska

  Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu spółek handlowych. Cały zbiór składa się z pięciu części: Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego,Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego,...

 18. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Wolters Kluwer Polska

  Publikacja stanowi komentarz do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Ustawa zasadnicza jest najwyżej postawionym w hierarchii polskiego porządku prawnego aktem, regulującym całokształt zagadnień ustrojowych. Z uwagi na wiedzę i doś...

 19. Prawo budowlane

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • C.H. Beck

  Prawo budowlane to pierwsza od kilku lat monografia, która została w całości poświęcona procesowi bu dowlanemu. Omawia m.in. zasady prawa budowlanego, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w proc esie budowlanym, organy administracji budowlanej, poszczeg...

 20. Kodeks postępowania administracyjnego

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Wydawnictwo szkolne PWN

  Komentarz obejmuje szeroki kontekst piśmiennictwa z dziedziny postępowania administracyjnego oraz or zecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Uwzględnia ostatni e obowiązujące nowelizacje Kodeksu postępowania administra...

 21. Kodeks pracy

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

  • Wydawnictwo szkolne PWN

  Kompletny zbiór aktów prawnych, pozwalający zarówno dydaktykom jak i osobom zajmującym się praktycznym stosowaniem lub egzekwowaniem prawa pracy poznać aktualne brzmienie przepisów. Jest to szczególnie istotne zważywszy na wyjątkowo częste zmiany stanu prawneg...

 22. Prawo pracy

  dodaj opinię

  Kategoria: Prawo i podatki

   Publikacja jest przewodnikiem po problematyce prawa pracy skonstruowanym w formie pytań i odpowiedzi. Pytania, zgłaszane przez pracodawców, pracowników działów kadr, HR oraz samych zatrudnionych, zostały starannie wyselekcjonowane z Serwisu Prawa Pracy i Ubezp...

  • Kodeks postępowania cywilnego

   dodaj opinię

   Kategoria: Prawo i podatki

    Stan prawny na 23.10.2011 (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 16.11.2011 r. oraz 1 i 6.01.2012 r.) Komentarz obejmujący najnowszą nowelizację KPC ! ? Omawia najnowszą zmianę Kodeksu postępowan ia cywilnego ? Autorami komentarza są praktycy: sędziowie i r...

   • Prawo środowiska Unii Europejskiej

    dodaj opinię

    Kategoria: Prawo i podatki

    • Wolters Kluwer Polska

    Książka jest jedynym na rynku podręcznikiem akademickim systemowo ujmującym zagadnienia prawa środowiska Unii Europejskiej. Zawiera najważniejsze wiadomości na temat mechanizmów funkcjonowania polityki i prawa UE w dziedzinie środowiska oraz bogate wskazówki b...

   • Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym

    dodaj opinię

    Kategoria: Prawo i podatki

    • Wolters Kluwer Polska

    Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki dotyczącej postanowień administracyjnych. Autor scharakteryzował poszczególne elementy konstrukcyjne postanowienia administracyjnego, zwłaszcza zakres podmiotowy i przedmiotowy tej czynności procesowej ...

   • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

    dodaj opinię

    Kategoria: Prawo i podatki

     Dr hab. Henryk Dolecki, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (kadencja 2008â??2012), kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, sęd...

    • Prawo rynku kapitałowego

     dodaj opinię

     Kategoria: Prawo i podatki

      Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik Prawo rynku kapitałowego to kompendium wiedzy o rynku kapitałowym. Podręcznik obejmuje też te zakresy prawa rynku finansowego (np. prawa bankowego i ubezpieczenio...

     • Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa

      dodaj opinię

      Kategoria: Prawo i podatki

      • Wolters Kluwer Polska

      Publikacja jest pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu pozycją, która w sposób wyczerpujący przedstawia problematykę pozbawiania sprawców przedmiotów i korzyści uzyskanych z przestępstw. Autorzy – na podstawie wielopłaszczyznowych badań przeprowadzo...

     • Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych

      dodaj opinię

      Kategoria: Prawo i podatki

      • LexisNexis

      Kolejne wydanie książki uwzględnia zmiany, jakie pojawiły się w umowach międzynarodowych i konwencjach, jak również konsekwencje procesu ciągłego dostosowywania polskich norm do prawa Unii Europejskiej. Książka zawiera zaktualizowane wykazy umów, których Po...

     • Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych

      dodaj opinię

      Kategoria: Prawo i podatki

      • Wolters Kluwer

      Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją przedstawiającą problematykę umów w zakresie współczesnych sztuk wizualnych. Praca zawiera szczegółową analizę utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, prezentuje problematykę umów prawa autorskie...

     • Zarząd majątkiem wspólnym małżonków

      dodaj opinię

      Kategoria: Prawo i podatki

      • LexisNexis

      Zarząd majątkiem wspólnym małżonków to publikacja, w której wnikliwie i kompleksowo przedstawiono zagadnienia dotyczące majątków małżonków objętych ustrojem majątkowym, który jest uregulowany przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Omówiono m.in. poj...

     • Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej w prawie polskim

      dodaj opinię

      Kategoria: Prawo i podatki

      • Wolters Kluwer

      Granica wieku, z jaką polskie prawo karne wiąże zdolność ponoszenia odpowiedzialności karnej, wywołuje liczne kontrowersje i jest szeroko dyskutowana. Wątpliwości budzi przede wszystkim jej niezgodność z ujęciem nieletniości i dorosłości we wszystkich innych d...

     • Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy

      dodaj opinię

      Kategoria: Prawo i podatki

      • Wolters Kluwer

      Książka stanowi wszechstronne opracowanie problematyki funkcjonowania związków zawodowych w zakładzie pracy. Autorzy - pracownicy naukowi i sędziowie - rozważają zasadnicze kwestie obecnej regulacji prawnej tego zagadnienia w świetle przepisów prawa i orzeczni...