Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Socjologia 2866 produktów

KsiążkiNauki humanistyczneSocjologia

Porównaj ceny w Socjologia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Aktywne społeczeństwo

  dodaj opinię

  Kategoria: Socjologia

  • NOMOS

  Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

 2. Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji

  dodaj opinię

  Kategoria: Socjologia

   Proponowana Wydawnictwu zbiorowa książka przynosi kolejną, drugą próbę socjologicznego spojrzenia na kulturę miejską Polski i Francji. Pierwszą zaprezentowano parę lat temu (2004) w publikacji pt. Pratiques culturelles et logique des institutions, którą redakc...

  • Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego

   dodaj opinię

   Kategoria: Socjologia

    Człowiek przełomu XX i XXI w jest dumny z niezbywalnego prawa do wolności. Często odrzuca zatem wszelkie formy przymusu społecznego, kulturowego, co sprawia, że staje się on czasem podmiotem działań samowolnych, przyjmuje wolność wyboru myśli i postaw wyłączni...

   • Ideologie nauk społecznych warianty interpreta

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • Impuls

    Zasadniczym celem książki jest ? po pierwsze - odpowiedź na pytanie: prawda i określenia takie jak, ?prawdziwy?, ?prawdziwe? to postmetafizyczne pozostałości słownika potocznego - czy elementy nieideologicznych struktur pojęciowo-inferencyjnych, których stoso...

   • SPOŁECZNE TWORZENIE SEKSUALNOŚCI

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • PWN

    ?Spokojna, umiarkowana debata publiczna na tematy seksualne została w dużej mierze popsuta przez polityków, którzy dla korzyści politycznych grają na lękach seksualnych obywateli. Politycy i media wpatrzone w słupki sondaży często tworzą wokół seksu atmosferę ...

   • 20 lat rzeczywistości poradzieckiej Spojrzenie socjologiczne

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

    Książka jest interesującym i bogatym empirycznie i teoretycznie opracowaniem dotyczącym zmian społecznych zachodzących w społeczeństwach proradzieckich, a zwłaszcza w społeczeństwie rosyjskich i narodach syberyjskich. Zawarte w niej artykuły podejmują ważne kw...

   • Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • LTW

    Książka, którą Czytelnik trzyma w ręku, wprowadza w teoretyczne zagadnienia badań nad polityką lokal ną oraz jakością życia. Praca koncentruje się na analizie kompetencji samorządu gminy w podstawowych obszarach polityki społecznej, gospodarczej i przestrzenn...

   • O socjologii

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • Wydawnictwo Naukowe PWN

    Alain Touraine, choć należy do grona najbardziej wyrazistych postaci francuskiej socjologii XX wieku, jest w Polsce znany jedynie z omówień. Polskie wydanie jego pracy O socjologii, w której szkicuje główne punkty swoich rozważań teoretycz...

   • Metropolie mniejszości mniejszości w metropoliach

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • ALETHEIA

    Współczesne metropolie i wielkie miasta, szczególnie tzw. świata zachodniego, nie tylko są coraz bardziej różnorodne etnicznie i kulturowo, lecz także przyciągają coraz więcej ?obcych?. Okazują się oni niezbędni dla funkcjonowania gospodarki, bo ludność rodzim...

   • Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania tom 1

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • Wydawnictwo Naukowe UAM

    Tom prezentuje rezultaty pierwszych w Polsce całościowych badań jakości życia populacji wielkomiejskiej, na przykładzie mieszkańców Poznania. W badaniach zastosowano metodologię wypracowaną dla Urzędu Miasta w Poznaniu oraz Fundacji Bertelsmanna i Banku Świato...

   • Współczesne społeczeństwo polskie

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • Wydawnictwo Naukowe PWN

    Wszystko zaczyna się od ludzi: to oni stanowią materię społeczeństwa. To motto socjologów, którzy zajmują się badaniem życia społecznego. Dzięki prowadzonym przez nich analizom łatwiej jest zrozumieć zmiany, które wpływają na każdego z nas, i odpowiedzieć na ...

   • Transnarodowość

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

    Chyba trudno byłoby znaleźć uczonego bardziej upoważnionego do napisania tego typu wprowadzającego tekstu. Steven Vertovec od dawna zajmuje się problematyką migracji. Dekady doświadczeń i solidnych empirycznych badań w powiązaniu z niesłychaną orientacją w lit...

   • Problemy współczesnej demokracji i moralności

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

     Są idee, które nie dezaktualizują się w ciągu wieków i odbywają swoistą wędrówkę, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni - jak to ujmował Ludwik Krzywicki - co niewątpliwie świadczy o ich dużej atrakcyjności. Do takich idei należy idea demokracji, która pojawił...

    • Learning in Life Stream The Selected Aspects

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

      The publication submitted for the review for publishers is yet another joint project undertaken by the staff from the Department of Andragogy and Social Gerontology at the Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz and the Vocational Pedagogy In...

     • Tożsamość nowoczesność stereotypy

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

      • NOMOS

      Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia ?tożsamości?, ?stereotypów?, ?nowoczesności? różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza znaczeniowo jest ?nowoczesność? (używana przez autorów zamieszczonych tekstów również w formułach późnej,...

     • Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

       Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomi ędzy aktywnością zawodową i rodzinną kobiet w Polsce a sfe...

      • O podziale pracy społecznej

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Jedna z 4 podstawowych prac Émile?a Durkheima (1858?1971), klasyka socjologii i jednego z ojców-założycieli tej dyscypliny, przy czym wielu badaczy uznaje, że zajmuje ona w twórczości Durkheima miejsce szczególne. Zawiera bowiem wykład głównych elementów teori...

      • Rytm życia

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • NOMOS

       Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

      • 44 listy ze świata płynnej nowoczesności

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Literackie

       Zbiór krótkich felietonów publikowanych w latach 2008-2009 we włoskim magazynie "La Republika delle Donne". Sam autor nazywa w przedmowie swoje krótkie teksty "korespondencją ze świata, który podlega nieustannym i błyskawicznym zmianom", zasypując nas lawiną...

      • Najpierw trzeba się urodzić

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Uniwersytet Warszawski

       Socjologia jest nauką o człowieku w społeczeństwie - ale do tego, by można było o nim mówić, człowiek musi się urodzić. Banalna i fundamentalna prawda w tej kwestii jest zaś taka, że życie można jedynie przekazać. Jego symbolem w wielu kulturach jest og...

      • Kultura jako praxis

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • PWN

       Kultura jako praxis to jedna z wcześniejszych prac Baumana, w której dokonuje on analizy, kluczowego w naukach społecznych, pojęcia kultury, wyróżniając jej trzy znaczenia: kultury jako koncepcji, jako struktury i jako praxis, czyli sfery działania i społeczn...

      • Socio-Pedagogical Contexts of Social Marginalization

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • UMCS

       The interest in the social context of protective, educational and didactic processes has very long tradition in the area of pedagogy, reaching back to times preceding the very emergence of this field of science. It is reflected both in the development of borde...

      • Wołanie o prawa kobiety

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

        Dwa klasyczne, pełne pasji traktaty filozoficzno-społeczne ?Wołanie o prawa kobiety? i ?Wołanie o pr awa człowieka?, które przedstawiamy w niniejszym wydaniu, przenoszą czytelnika w sam środek ?debaty rewolucyjnej?, towarzyszącej Rewolucji Francuskiej. Mary W...

       • Duch równości

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

         Chociaż osiągnęliśmy niespotykany dotąd w historii poziom zamożności i komfortu życia, to coraz częś ciej cierpimy psychicznie i fizycznie. Dlaczego tak się dzieje, że sukces materialny przyniósł nam s połeczną i zdrowotną porażkę? Czy można zmienić ten stan? ...

        • Szkice z ?ziemi niczyjej? czyli z socjologii literatury

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

          Szkice zawierają wnioski z badań socjologicznych i historycznych poświęconych statusowi i kondycji m aterialnej polskich pisarzy, przeprowadzonych i opublikowanych dotąd w Polsce, oraz wypowiedzi liter atów dotyczących przede wszystkim ich pozycji w społeczeńs...

         • Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • Impuls

          Celem książki jest przedstawienie roli edukacji uniwersyteckiej w kreowaniu elit społecznych. Wydaje się, że zamieszczone w niej rozważania można umiejscowić na pograniczu dwóch dyscyplin nauk o edukacji, jakimi są socjologia edukacji i pedagogika porównawcza....

         • Socjologia religii

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • NOMOS

          Publikacja ta zawiera teksty autorów zachodnich, które z jednej strony cechuje wysoki poziom analizy naukowej, a z drugiej teksty prowokują do dyskusji, ułatwiającej kształtowanie własnego poglądu. O ile bowiem wszyscy są zgodni, że przedmiotem b...

         • Mozaiki przestrzeni transnarodowych

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • NOMOS

          Dynamicznie rozwijajcy si nurt bada nad transnarodowoci pozwala pokaza i wyjania subtelnoci wspłczesnej (ale i dawnej) mobilnoci oraz rłźnego typu paradoksy, pknicia strukturalne i napicia na linii: mobilno - pastwo narodowe. Perspektywa transnarodowa pozwala...

         • Populizm

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • eSPe

          Europa obawia się populizmu. Uważamy, że jest to choroba demokracji, łączymy z powrotem nacjonalizmu, demagogią, zagrożeniem dla liberalnych wartości. Dostrzegamy populistyczne hasła nie tylko pośród radykalnych polityków, ale również w "miękkiej" postaci w ce...

          od 35.34 zł

          Populizm

          w 4 sklepach

         • Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • Wydawnictwo Naukowe PWN

          Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów to praktyczny podręcznik przybliżający metody badania języka używanego w różnych kontekstach: oficjalnych dokumentach, zwykłych rozmowach, wywiadach czy komunikatorach internetowych. Autor w jasny sposób wprowadza po...

         • SOCJALIZM UTOPIA W DZIAŁANIU

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • Wydawnictwo Krytyki Politycznej

          Życie nowoczesne, czyli obsesyjne przerabianie wszystkiego na nowe, lepsze wersje, jest nie do pomyślenia bez utopii. A jednak wraz z XX wiekiem coś się w myśleniu utopijnym skończyło. Każda reklama nowego kosmetyku czy nowej recepty na odchudzanie maluje ob...

         • Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

           Wieś zmienia się, ewoluuje. Co znaczy dzisiaj, na początku XXI wieku? Zastanawia się nad tym kilkanaście osób, znakomitych znawców problemu, przedstawicieli różnych dyscyplin: antropologii kulturowej, architektury, demografii, ekonomii, geografii, gospodarki ...

          • Respondenci niedostępni w badaniach sondażowych

           dodaj opinię

           Kategoria: Socjologia

            Kolejny XII tom Analiz i prób technik badawczych w socjologii zawiera prezentację rozważań Katarzyny Grzeszczkiewicz-Radulskiej dotyczących respondentów niedostępnych w badaniach sondażowych. Problematyka niedostępności respondentów stanowi obecnie jedno z wa...