Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Socjologia 2866 produktów

KsiążkiNauki humanistyczneSocjologia

Porównaj ceny w Socjologia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce

  dodaj opinię

  Kategoria: Socjologia

   Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomi ędzy aktywnością zawodową i rodzinną kobiet w Polsce a sfe...

  • Problemy współczesnej demokracji i moralności

   dodaj opinię

   Kategoria: Socjologia

    Są idee, które nie dezaktualizują się w ciągu wieków i odbywają swoistą wędrówkę, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni - jak to ujmował Ludwik Krzywicki - co niewątpliwie świadczy o ich dużej atrakcyjności. Do takich idei należy idea demokracji, która pojawił...

   • Learning in Life Stream The Selected Aspects

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

     The publication submitted for the review for publishers is yet another joint project undertaken by the staff from the Department of Andragogy and Social Gerontology at the Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz and the Vocational Pedagogy In...

    • Tożsamość nowoczesność stereotypy

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • NOMOS

     Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia ?tożsamości?, ?stereotypów?, ?nowoczesności? różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza znaczeniowo jest ?nowoczesność? (używana przez autorów zamieszczonych tekstów również w formułach późnej,...

    • O podziale pracy społecznej

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • Wydawnictwo Naukowe PWN

     Jedna z 4 podstawowych prac Émile?a Durkheima (1858?1971), klasyka socjologii i jednego z ojców-założycieli tej dyscypliny, przy czym wielu badaczy uznaje, że zajmuje ona w twórczości Durkheima miejsce szczególne. Zawiera bowiem wykład głównych elementów teori...

    • Rytm życia

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • NOMOS

     Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

    • Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • LTW

     Książka, którą Czytelnik trzyma w ręku, wprowadza w teoretyczne zagadnienia badań nad polityką lokal ną oraz jakością życia. Praca koncentruje się na analizie kompetencji samorządu gminy w podstawowych obszarach polityki społecznej, gospodarczej i przestrzenn...

    • O socjologii

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • Wydawnictwo Naukowe PWN

     Alain Touraine, choć należy do grona najbardziej wyrazistych postaci francuskiej socjologii XX wieku, jest w Polsce znany jedynie z omówień. Polskie wydanie jego pracy O socjologii, w której szkicuje główne punkty swoich rozważań teoretycz...

    • Metropolie mniejszości mniejszości w metropoliach

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • ALETHEIA

     Współczesne metropolie i wielkie miasta, szczególnie tzw. świata zachodniego, nie tylko są coraz bardziej różnorodne etnicznie i kulturowo, lecz także przyciągają coraz więcej ?obcych?. Okazują się oni niezbędni dla funkcjonowania gospodarki, bo ludność rodzim...

    • 20 lat rzeczywistości poradzieckiej Spojrzenie socjologiczne

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

     Książka jest interesującym i bogatym empirycznie i teoretycznie opracowaniem dotyczącym zmian społecznych zachodzących w społeczeństwach proradzieckich, a zwłaszcza w społeczeństwie rosyjskich i narodach syberyjskich. Zawarte w niej artykuły podejmują ważne kw...

    • Aktywne społeczeństwo

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • NOMOS

     Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

    • Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

      Proponowana Wydawnictwu zbiorowa książka przynosi kolejną, drugą próbę socjologicznego spojrzenia na kulturę miejską Polski i Francji. Pierwszą zaprezentowano parę lat temu (2004) w publikacji pt. Pratiques culturelles et logique des institutions, którą redakc...

     • Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

       Człowiek przełomu XX i XXI w jest dumny z niezbywalnego prawa do wolności. Często odrzuca zatem wszelkie formy przymusu społecznego, kulturowego, co sprawia, że staje się on czasem podmiotem działań samowolnych, przyjmuje wolność wyboru myśli i postaw wyłączni...

      • Ideologie nauk społecznych warianty interpreta

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Impuls

       Zasadniczym celem książki jest ? po pierwsze - odpowiedź na pytanie: prawda i określenia takie jak, ?prawdziwy?, ?prawdziwe? to postmetafizyczne pozostałości słownika potocznego - czy elementy nieideologicznych struktur pojęciowo-inferencyjnych, których stoso...

      • SPOŁECZNE TWORZENIE SEKSUALNOŚCI

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • PWN

       ?Spokojna, umiarkowana debata publiczna na tematy seksualne została w dużej mierze popsuta przez polityków, którzy dla korzyści politycznych grają na lękach seksualnych obywateli. Politycy i media wpatrzone w słupki sondaży często tworzą wokół seksu atmosferę ...

      • Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania tom 1

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Naukowe UAM

       Tom prezentuje rezultaty pierwszych w Polsce całościowych badań jakości życia populacji wielkomiejskiej, na przykładzie mieszkańców Poznania. W badaniach zastosowano metodologię wypracowaną dla Urzędu Miasta w Poznaniu oraz Fundacji Bertelsmanna i Banku Świato...

      • Współczesne społeczeństwo polskie

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Wszystko zaczyna się od ludzi: to oni stanowią materię społeczeństwa. To motto socjologów, którzy zajmują się badaniem życia społecznego. Dzięki prowadzonym przez nich analizom łatwiej jest zrozumieć zmiany, które wpływają na każdego z nas, i odpowiedzieć na ...

      • Transnarodowość

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

       Chyba trudno byłoby znaleźć uczonego bardziej upoważnionego do napisania tego typu wprowadzającego tekstu. Steven Vertovec od dawna zajmuje się problematyką migracji. Dekady doświadczeń i solidnych empirycznych badań w powiązaniu z niesłychaną orientacją w lit...

      • SAMOTNOŚĆ DŁUGODYSTANSOWCA

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • PWN

       Norbert Elias (18971990) był jednym z największych i najbardziej ekstrawaganckich socjologów XX wieku. Miłośnik Schillera i Watteau, piszący o spluwaniu i smarkaniu przy stole. Stateczny wrocławski mieszczanin, który swoje miejsce na ziemi odnalazł w kosmopoli...

      • Krótka historia młodzieżowej subkulturowości

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Tematyka subkultur młodzieżowych, przynajmniej od momentu powstania kategorii młodzieży w połowie XX wieku, budziła zainteresowanie z jednej strony moralistów, pedagogów zafrasowanych dewiacyjnymi rolami przyjmowanymi przez młodych ludzi i ich nonkonformistycz...

      • Poczucie własnej skuteczności we współpracy z grupą

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

        Koncepcja monografii trafia w sedno ducha epoki, zdominowanego konsumpcjonalizmem i egoizmem motywacji osiągnięć społecznych i edukacyjnych. Ten egoizm osiągnął punkt krytyczny, który wymaga nowego pomysłu odwrotu od zgubnych skutków dewastacji różnych form ws...

       • Sekularyzacja desekularyzacja Nowa duchowość

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

        • NOMOS

        Ksiądz Profesor Janusz Mariański jest wybitnym socjologiem religii i socjologiem moralności, autorem wielu znanych prac z tych dziedzin. Jest też ekspertem od katolickiej nauki społecznej, dzięki czemu w jego twórczości stricte naukowej obecna jest również per...

       • Początki kultury heteroseksualnej w cywilizacji Zachodu

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

        • UNIVERSITAS

        Czy wymiar męski i żeński ?wzajemnie się uzupełniają?? Czy istnieje rzeczywista współzależność pomiędzy płcią biologiczną (sexem) a płcią społeczno-kulturową (genderem)? Jak zwalczać homofobię i przeciwstawiać się seksizmowi? Takie właśnie znaki zapytania wywo...

       • Krewni znajomi obywatele

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

        • Adam Marszałek

        Praca stanowi kompetentną i rzetelną dyskusję pojęcia ?kapitał społeczny" i związanych z tym pojęciem szerszych koncepcji teoretycznych. Warto też wskazać na to, że - dla polityków społecznych - praca może okazać się nieocenionym źródłem inspiracji w ich prakt...

       • Transgresyjne trajektorie

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

        • Impuls

        W prezentowanej książce rozpatrywany jest wciąż aktualny problem ubóstwa i wykluczenia społecznego, traktowanych jako zjawiska wieloaspektowe, złożone i stąd wymagające dogłębnej analizy w wymiarze nie tylko ilościowym, ale także jakościowym. Z kręgu wykluczen...

       • Społeczne i wspólne

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

        • UNIVERSITAS

        Książka jest wynikiem badań autora, socjologa i matematyka, podjętych na polu czystej humanistyki. Część I tej erudycyjnej rozprawy traktuje o związkach między naukami o języku a socjologią. Przeanalizowane tu także zostały klasyczne definicje tej dyscypliny, ...

       • Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

         Przedstawiona monografia, to wyjątkowe i jednocześnie wysoce interesujące studium, poświęcone podsumowaniu wieloletnich badań, prowadzonych przez łódzkich socjologów, nad procesami przekształceń struktury społecznej dużego miasta przemysłowego (Łodzi) w okresi...

        • Edukacyjne badania w działaniu

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

          To niezwykle koherentny zbiór tekstów przygotowanych przez kompetentnych autorów wyraźnie reprezentujących ten sam ?styl i kolektyw myślowy?, używając określenia Ludwika Flecka, czy inaczej ten sam paradygmat, według Thomasa Kuhna. Jest to jednoznacznie antypo...

         • Konteksty polskiej socjologii sztuki

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • UMCS

          Książka realizuje ważne z teoretycznego punktu widzenia przedsięwzięcie - opisania świata sztuki z perspektywy socjologicznej. Jest to jedna z nielicznych prób podejmujących to niełatwe zadanie i, co należy podkreślić, wywiązująca się z niego bardzo dobrze dzi...

         • Lokalny dialog obywatelski Refleksje i doświadczenia

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

           Podstawowe dwie tezy, jakie prezentuje książka, to: słabość socjologicznej teorii instytucji dialogu obywatelskiego oraz niedojrzałość polskiej demokracji uczestniczącej. Część artykułów (zwłaszcza w części pierwszej) koncentruje się na interesującej i kompet...

          • Edukacja i dialog w świecie przyszłości

           dodaj opinię

           Kategoria: Socjologia

            W książce podjęty został problem edukacji współczesnego człowieka w okresie znaczących przesileń ideologicznych, ścierania się różnych orientacji poznawczych i aksjologicznych. Tymczasem główny kierunek rozwoju świata znaczony jest procesami globalizacji. Rodz...

           • Socjologia kultury

            dodaj opinię

            Kategoria: Socjologia

            • Wydawnictwo Naukowe PWN

            "Trudności określenia socjologii kultury wynikają przede wszystkim z niejednoznaczności samego pojęcia kultury, z jego szerokiego i niejednorodnego zakresu, ze szczególnego nasilenia postaw wartościujących odnoszących się do zjawisk objętych tym pojęciem oraz ...

           • Tradycja

            dodaj opinię

            Kategoria: Socjologia

            • Uniwersytet Warszawski

            Tradycja to jedna z pierwszych ksiźek powiconych analizie pojcia tradycji w nowoczesnym jzyku spoeczno-politycznym i humanistycznym. Pokazujc, źe jest to pojcie niejednoznaczne, wyrłźnia podstawowe stanowiska w dugotrwaym sporze o stosunek teraniejszoci do prz...

            od 21.69 zł

            Tradycja

            w 4 sklepach