Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Socjologia 2866 produktów

KsiążkiNauki humanistyczneSocjologia

Porównaj ceny w Socjologia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Rytm życia

  dodaj opinię

  Kategoria: Socjologia

  • NOMOS

  Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

 2. Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce

  dodaj opinię

  Kategoria: Socjologia

   Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomi ędzy aktywnością zawodową i rodzinną kobiet w Polsce a sfe...

  • Aktywne społeczeństwo

   dodaj opinię

   Kategoria: Socjologia

   • NOMOS

   Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

  • Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji

   dodaj opinię

   Kategoria: Socjologia

    Proponowana Wydawnictwu zbiorowa książka przynosi kolejną, drugą próbę socjologicznego spojrzenia na kulturę miejską Polski i Francji. Pierwszą zaprezentowano parę lat temu (2004) w publikacji pt. Pratiques culturelles et logique des institutions, którą redakc...

   • Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

     Człowiek przełomu XX i XXI w jest dumny z niezbywalnego prawa do wolności. Często odrzuca zatem wszelkie formy przymusu społecznego, kulturowego, co sprawia, że staje się on czasem podmiotem działań samowolnych, przyjmuje wolność wyboru myśli i postaw wyłączni...

    • Ideologie nauk społecznych warianty interpreta

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • Impuls

     Zasadniczym celem książki jest ? po pierwsze - odpowiedź na pytanie: prawda i określenia takie jak, ?prawdziwy?, ?prawdziwe? to postmetafizyczne pozostałości słownika potocznego - czy elementy nieideologicznych struktur pojęciowo-inferencyjnych, których stoso...

    • SPOŁECZNE TWORZENIE SEKSUALNOŚCI

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • PWN

     ?Spokojna, umiarkowana debata publiczna na tematy seksualne została w dużej mierze popsuta przez polityków, którzy dla korzyści politycznych grają na lękach seksualnych obywateli. Politycy i media wpatrzone w słupki sondaży często tworzą wokół seksu atmosferę ...

    • 20 lat rzeczywistości poradzieckiej Spojrzenie socjologiczne

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

     Książka jest interesującym i bogatym empirycznie i teoretycznie opracowaniem dotyczącym zmian społecznych zachodzących w społeczeństwach proradzieckich, a zwłaszcza w społeczeństwie rosyjskich i narodach syberyjskich. Zawarte w niej artykuły podejmują ważne kw...

    • Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania tom 1

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • Wydawnictwo Naukowe UAM

     Tom prezentuje rezultaty pierwszych w Polsce całościowych badań jakości życia populacji wielkomiejskiej, na przykładzie mieszkańców Poznania. W badaniach zastosowano metodologię wypracowaną dla Urzędu Miasta w Poznaniu oraz Fundacji Bertelsmanna i Banku Świato...

    • O podziale pracy społecznej

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • Wydawnictwo Naukowe PWN

     Jedna z 4 podstawowych prac Émile?a Durkheima (1858?1971), klasyka socjologii i jednego z ojców-założycieli tej dyscypliny, przy czym wielu badaczy uznaje, że zajmuje ona w twórczości Durkheima miejsce szczególne. Zawiera bowiem wykład głównych elementów teori...

    • Współczesne społeczeństwo polskie

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • Wydawnictwo Naukowe PWN

     Wszystko zaczyna się od ludzi: to oni stanowią materię społeczeństwa. To motto socjologów, którzy zajmują się badaniem życia społecznego. Dzięki prowadzonym przez nich analizom łatwiej jest zrozumieć zmiany, które wpływają na każdego z nas, i odpowiedzieć na ...

    • Transnarodowość

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

     Chyba trudno byłoby znaleźć uczonego bardziej upoważnionego do napisania tego typu wprowadzającego tekstu. Steven Vertovec od dawna zajmuje się problematyką migracji. Dekady doświadczeń i solidnych empirycznych badań w powiązaniu z niesłychaną orientacją w lit...

    • Problemy współczesnej demokracji i moralności

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

      Są idee, które nie dezaktualizują się w ciągu wieków i odbywają swoistą wędrówkę, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni - jak to ujmował Ludwik Krzywicki - co niewątpliwie świadczy o ich dużej atrakcyjności. Do takich idei należy idea demokracji, która pojawił...

     • Learning in Life Stream The Selected Aspects

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

       The publication submitted for the review for publishers is yet another joint project undertaken by the staff from the Department of Andragogy and Social Gerontology at the Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz and the Vocational Pedagogy In...

      • Tożsamość nowoczesność stereotypy

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • NOMOS

       Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia ?tożsamości?, ?stereotypów?, ?nowoczesności? różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza znaczeniowo jest ?nowoczesność? (używana przez autorów zamieszczonych tekstów również w formułach późnej,...

      • Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • LTW

       Książka, którą Czytelnik trzyma w ręku, wprowadza w teoretyczne zagadnienia badań nad polityką lokal ną oraz jakością życia. Praca koncentruje się na analizie kompetencji samorządu gminy w podstawowych obszarach polityki społecznej, gospodarczej i przestrzenn...

      • O socjologii

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Alain Touraine, choć należy do grona najbardziej wyrazistych postaci francuskiej socjologii XX wieku, jest w Polsce znany jedynie z omówień. Polskie wydanie jego pracy O socjologii, w której szkicuje główne punkty swoich rozważań teoretycz...

      • Metropolie mniejszości mniejszości w metropoliach

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • ALETHEIA

       Współczesne metropolie i wielkie miasta, szczególnie tzw. świata zachodniego, nie tylko są coraz bardziej różnorodne etnicznie i kulturowo, lecz także przyciągają coraz więcej ?obcych?. Okazują się oni niezbędni dla funkcjonowania gospodarki, bo ludność rodzim...

      • Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce Studium empiryczne

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

       W książce przedstawiono wyniki pierwszego rzetelnego i obszernego problemowo badania funkcjonowania systemu awansu zawodowego nauczycieli. Zagadnienia związane z awansem zbadano, stosując metody ilościowe i jakościowe. Przeprowadzono badania ankietowe wśród na...

      • Doświadczanie życia codziennego

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Impuls

       Prezentowana praca składa się z czterech głównych części. Pierwsza ma charakter teoretyczny. Prezentuję tu najważniejsze teoretyczne założenia filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne kształtujące mój sposób ujmowania życia codziennego, wyzna...

      • Edukacja wspólnotowa dzieci z obszarów skrajnego ubóstwa

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

        Autorka ? jak napisała o sobie ? przeżyła piękną przygodę i zrealizowała życiową pasję wśród mieszkańców Chikuni w Zambii. Monografia łączy opis pasji badaczki ciekawej świata z zainteresowaniami naukowymi pracownika wyższej uczelni. Pisząc o edukacji wspó...

       • Szkoła-Kultura-Tożsamość

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

         W dynamicznie zmieniającym się świecie współczesnym występują zjawiska życia społecznego, które wcześniej miały zupełnie inny wymiar. Jak piszą redaktorzy naukowi tej pracy, pedagogika społeczna jest tą subdyscypliną naukową, która w szczególnie aktywny sposób...

        • Koniec z pracą?

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

         • Difin

         Motywy kierujące ludźmi przy podejmowaniu pracy nie są tylko ekonomiczne, a sam rynek pracy zależy od czynników gospodarczych, instytucjonalnych, prawnych, ale także kulturowych, psychologicznych, społecznych, socjologicznych, demograficznych, religijnych. "P...

        • Kultura sztuka edukacja w świecie zmian

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

         • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

         Książka prezentuje problemy współczesnej edukacji w sytuacji przyspieszonych przemian kulturowych. Dotyczy procesów związanych z umasowieniem treści kulturowych, ich unifikacją i globalizacją. Traktuje o wyzwaniach edukacyjnych ze strony kultury popularnej, o ...

        • Człowieczeństwo Problem sprawstwa

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

         • NOMOS

         Książka zawiera zarówno interesującą i krytyczną prezentację, jak i analizę istotnych współczesnych nurtów refleksji socjologicznej. Jest ona oryginalną i ważną dla współczesnej socjologii propozycją teoretyczną. Jej udostępnienie polskiemu czytelnikowi znaczn...

        • Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

         • Impuls

         Niewątpliwie popkultura stanowi bardzo istotny element współczesnej rzeczywistości, jest dla członków społeczeństw państw zachodnich podstawowym źródłem obowiązującej wersji wiedzy, wzorów myślenia i schematów postępowania. Można ją odmiennie wartościować, nie...

        • Teorie socjologiczne a religia

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

          Głównym celem niniejszej publikacji jest przedstawienie paradygmatów teoretycznych i podstawowych dyskusji właściwych dla socjologii, próbujących wyjaśnić miejsce religii w społeczeństwie, żywotność wiary oraz przemiany religijności zachodzące we współczesnym ...

         • Polski model organizacji typu think tank

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

           "W Polsce sektor think tanków nie jest silny, ma jednak pewne cechy, które pobudzają jego żywotność. Dzieje się tak między innymi dzięki niezależności tych organizacji od partii politycznych czy wielkiego biznesu i wynikającej stąd ich wiarygodności w oczach s...

          • Czym jest socjologia

           dodaj opinię

           Kategoria: Socjologia

           • ALETHEIA

           Norbert Elias (1897–1990) należy dziś do grona najwybitniejszych socjologów w świecie. Jego dzieło zyskało sławę stosunkowo późno. Urodzony we Wrocławiu w rodzinie żydow-skiej, w 1933 roku emigrował do Francji, a potem do Anglii. W latach 6...

          • Społeczeństwo obywatelskie w polskiej myśli politycznej obozu rządowego 1939-1945

           dodaj opinię

           Kategoria: Socjologia

           • Oficyna Wydawnicza ASPRA

           Praca Błażeja Pobożego dotyczy ważnej problematyki społeczno-politycznej współczesnej historii Polski: problematyki rozpoznawanej, dyskutowanej, jak się wydaje coraz bardziej aktualnej i niezakończonej. Mimo ogromnej literatury, wielu opracowań, różnego rodza...

          • Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną

           dodaj opinię

           Kategoria: Socjologia

            Struktura społeczna to układ relacji między kategoriami społecznymi, instytucjami i ludźmi, przy czym dominującym aspektem tego układu jest jego wymiar hierarchiczny, który można określić mianem stratyfikacji społecznej. W książce tej przedstawiamy: ? stan...

           • Społeczeństwo jednostek.

            dodaj opinię

            Kategoria: Socjologia

            • Wydawnictwo Naukowe PWN

            Prezentowana praca Norberta Eliasa, znanego głównie ze swojej prekursorskiej dla socjologii historycznej książki na temat kształtowania się cywilizacji zachodnioeuropejskiej, to zbiór 3 obszernych esejów poświęconych tematowi kluczowemu dl...

           • Łódzka metropolia Problemy integracji gospodarczej

            dodaj opinię

            Kategoria: Socjologia

             Metropolie we współczesnym świecie stanowią siłę napędową gospodarek krajowych i regionalnych oraz decydują o szansach rozwoju i możliwościach wykorzystania korzyści, jakie daje globalizacja. Procesy metropolizacji polskich przestrzeni wskazują jednak na zróżn...