Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Socjologia 2866 produktów

KsiążkiNauki humanistyczneSocjologia

Porównaj ceny w Socjologia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Problemy współczesnej demokracji i moralności

  dodaj opinię

  Kategoria: Socjologia

   Są idee, które nie dezaktualizują się w ciągu wieków i odbywają swoistą wędrówkę, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni - jak to ujmował Ludwik Krzywicki - co niewątpliwie świadczy o ich dużej atrakcyjności. Do takich idei należy idea demokracji, która pojawił...

  • Learning in Life Stream The Selected Aspects

   dodaj opinię

   Kategoria: Socjologia

    The publication submitted for the review for publishers is yet another joint project undertaken by the staff from the Department of Andragogy and Social Gerontology at the Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz and the Vocational Pedagogy In...

   • Tożsamość nowoczesność stereotypy

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • NOMOS

    Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia ?tożsamości?, ?stereotypów?, ?nowoczesności? różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza znaczeniowo jest ?nowoczesność? (używana przez autorów zamieszczonych tekstów również w formułach późnej,...

   • O podziale pracy społecznej

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • Wydawnictwo Naukowe PWN

    Jedna z 4 podstawowych prac Émile?a Durkheima (1858?1971), klasyka socjologii i jednego z ojców-założycieli tej dyscypliny, przy czym wielu badaczy uznaje, że zajmuje ona w twórczości Durkheima miejsce szczególne. Zawiera bowiem wykład głównych elementów teori...

   • Rytm życia

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • NOMOS

    Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

   • 20 lat rzeczywistości poradzieckiej Spojrzenie socjologiczne

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

    Książka jest interesującym i bogatym empirycznie i teoretycznie opracowaniem dotyczącym zmian społecznych zachodzących w społeczeństwach proradzieckich, a zwłaszcza w społeczeństwie rosyjskich i narodach syberyjskich. Zawarte w niej artykuły podejmują ważne kw...

   • Aktywne społeczeństwo

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • NOMOS

    Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

   • Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

     Proponowana Wydawnictwu zbiorowa książka przynosi kolejną, drugą próbę socjologicznego spojrzenia na kulturę miejską Polski i Francji. Pierwszą zaprezentowano parę lat temu (2004) w publikacji pt. Pratiques culturelles et logique des institutions, którą redakc...

    • Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

      Człowiek przełomu XX i XXI w jest dumny z niezbywalnego prawa do wolności. Często odrzuca zatem wszelkie formy przymusu społecznego, kulturowego, co sprawia, że staje się on czasem podmiotem działań samowolnych, przyjmuje wolność wyboru myśli i postaw wyłączni...

     • Ideologie nauk społecznych warianty interpreta

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

      • Impuls

      Zasadniczym celem książki jest ? po pierwsze - odpowiedź na pytanie: prawda i określenia takie jak, ?prawdziwy?, ?prawdziwe? to postmetafizyczne pozostałości słownika potocznego - czy elementy nieideologicznych struktur pojęciowo-inferencyjnych, których stoso...

     • SPOŁECZNE TWORZENIE SEKSUALNOŚCI

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

      • PWN

      ?Spokojna, umiarkowana debata publiczna na tematy seksualne została w dużej mierze popsuta przez polityków, którzy dla korzyści politycznych grają na lękach seksualnych obywateli. Politycy i media wpatrzone w słupki sondaży często tworzą wokół seksu atmosferę ...

     • Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

      • LTW

      Książka, którą Czytelnik trzyma w ręku, wprowadza w teoretyczne zagadnienia badań nad polityką lokal ną oraz jakością życia. Praca koncentruje się na analizie kompetencji samorządu gminy w podstawowych obszarach polityki społecznej, gospodarczej i przestrzenn...

     • O socjologii

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

      • Wydawnictwo Naukowe PWN

      Alain Touraine, choć należy do grona najbardziej wyrazistych postaci francuskiej socjologii XX wieku, jest w Polsce znany jedynie z omówień. Polskie wydanie jego pracy O socjologii, w której szkicuje główne punkty swoich rozważań teoretycz...

     • Metropolie mniejszości mniejszości w metropoliach

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

      • ALETHEIA

      Współczesne metropolie i wielkie miasta, szczególnie tzw. świata zachodniego, nie tylko są coraz bardziej różnorodne etnicznie i kulturowo, lecz także przyciągają coraz więcej ?obcych?. Okazują się oni niezbędni dla funkcjonowania gospodarki, bo ludność rodzim...

     • Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania tom 1

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

      • Wydawnictwo Naukowe UAM

      Tom prezentuje rezultaty pierwszych w Polsce całościowych badań jakości życia populacji wielkomiejskiej, na przykładzie mieszkańców Poznania. W badaniach zastosowano metodologię wypracowaną dla Urzędu Miasta w Poznaniu oraz Fundacji Bertelsmanna i Banku Świato...

     • Współczesne społeczeństwo polskie

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

      • Wydawnictwo Naukowe PWN

      Wszystko zaczyna się od ludzi: to oni stanowią materię społeczeństwa. To motto socjologów, którzy zajmują się badaniem życia społecznego. Dzięki prowadzonym przez nich analizom łatwiej jest zrozumieć zmiany, które wpływają na każdego z nas, i odpowiedzieć na ...

     • Transnarodowość

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

      • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

      Chyba trudno byłoby znaleźć uczonego bardziej upoważnionego do napisania tego typu wprowadzającego tekstu. Steven Vertovec od dawna zajmuje się problematyką migracji. Dekady doświadczeń i solidnych empirycznych badań w powiązaniu z niesłychaną orientacją w lit...

     • Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

       Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomi ędzy aktywnością zawodową i rodzinną kobiet w Polsce a sfe...

      • Europejscy poszukiwacze

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Zachodzące zmiany społeczno-kulturowe w sposób najbardziej wyraźny odbijają się zwykle na młodych lu dziach. Witold Wrzesień, poznański socjolog, w swojej najnowszej książce wyróżnia i analizuje kolejn ą grupę pokoleniową polskiej młodzieży, którą nazywa Europ...

      • Lokalny dialog obywatelski Refleksje i doświadczenia

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

        Podstawowe dwie tezy, jakie prezentuje książka, to: słabość socjologicznej teorii instytucji dialogu obywatelskiego oraz niedojrzałość polskiej demokracji uczestniczącej. Część artykułów (zwłaszcza w części pierwszej) koncentruje się na interesującej i kompet...

       • Czym jest socjologia

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

        • ALETHEIA

        Norbert Elias (1897–1990) należy dziś do grona najwybitniejszych socjologów w świecie. Jego dzieło zyskało sławę stosunkowo późno. Urodzony we Wrocławiu w rodzinie żydow-skiej, w 1933 roku emigrował do Francji, a potem do Anglii. W latach 6...

       • Społeczeństwo jednostek.

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

        • Wydawnictwo Naukowe PWN

        Prezentowana praca Norberta Eliasa, znanego głównie ze swojej prekursorskiej dla socjologii historycznej książki na temat kształtowania się cywilizacji zachodnioeuropejskiej, to zbiór 3 obszernych esejów poświęconych tematowi kluczowemu dl...

       • Edukacja i dialog w świecie przyszłości

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

         W książce podjęty został problem edukacji współczesnego człowieka w okresie znaczących przesileń ideologicznych, ścierania się różnych orientacji poznawczych i aksjologicznych. Tymczasem główny kierunek rozwoju świata znaczony jest procesami globalizacji. Rodz...

        • Socjologia kultury

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

         • Wydawnictwo Naukowe PWN

         "Trudności określenia socjologii kultury wynikają przede wszystkim z niejednoznaczności samego pojęcia kultury, z jego szerokiego i niejednorodnego zakresu, ze szczególnego nasilenia postaw wartościujących odnoszących się do zjawisk objętych tym pojęciem oraz ...

        • Tradycja

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

         • Uniwersytet Warszawski

         Tradycja to jedna z pierwszych ksiźek powiconych analizie pojcia tradycji w nowoczesnym jzyku spoeczno-politycznym i humanistycznym. Pokazujc, źe jest to pojcie niejednoznaczne, wyrłźnia podstawowe stanowiska w dugotrwaym sporze o stosunek teraniejszoci do prz...

         od 21.69 zł

         Tradycja

         w 4 sklepach

        • Kryzys zachodniej socjologii

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

         • NOMOS

         Socjologia refleksyjna jest i powinna być socjologią radykalną. Radykalną, ponieważ uznaje, że wiedzy na temat świata nie można pogłębiać w oderwaniu od wiedzy socjologa o nim samym i o jego pozycji w świecie społecznym i niezależnie od jego dążenia do ich zmi...

        • Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

          Socjolodzy prowadzący badania na pograniczu polsko-niemieckim pytają, czy relatywna bliskość zachodniej granicy jest okolicznością warunkującą obserwowane tam procesy i zjawiska społeczne, odzwierciedlające się między innymi w zachowaniach mieszkańców lub w st...

         • Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • Oficyna Wydawnicza ASPRA

          Przyszłość Europy ma swoich wizjonerów, aktorów i scenariusze rozwoju. Na scenie europejskiej spotykają się różne wizje jej kształtu geopolitycznego, ustrojowego i ekonomicznego. Seria wydawnicza "Wizje Europy" jest próbą refleksji nad kontrowersyjnymi problem...

         • Nowe ślady Stare drogi

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • NOMOS

          O praktycznych walorach podjętego problemu nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. Chodzi przede wszystkim o uwikłania polityczne, widoczne w polskim dyskursie, dotyczącym zarówno relacji do Europy, sporów co do samego pojęcia, jak i właśnie kwestii wagi czy...

         • Metoda biograficzna w socjologii

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • NOMOS

          Mimo wzrastającego w ostatnich latach zainteresowania metodą biograficzną w naukach społecznych, brak jest na polskim rynku wydawniczym publikacji prezentującej teksty socjologiczne związane z podejściem biograficznym. Ostatni i w zasadzie jedyny zbiór tekstów...

         • Intersubiektywność

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • UNIVERSITAS

          Intersubiektywność to jedno z podstawowych pojęć, jakimi posługują się dziś nauki społeczne. Przestrzeń relacji międzyludzkich, sfera tego, co międzypodmiotowe, i tego, co ?publiczne? ? gdyż o te wymiary właśnie chodzi, kiedy mówimy o intersubiektywności ? zak...

         • Strajk studentów łódzkich 81 w świetle analiz socjologicznych

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

           Okupacyjny strajk studentów Łodzi w 1981 r. trwał 28 dni. Był to największy (wzięło w nim udział 8 tys. studentów) i najdłuższy strajk młodzieży akademickiej w latach 80. W czasie trwania strajku grupa socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęła badania nad...

          • SZACUNEK W ŚWIECIE NIERÓWNOŚCI

           dodaj opinię

           Kategoria: Socjologia

           • Muza

           piąta w MUZIE pozycja amerykańskiego socjologa, wcześniej ukazały się: "Korozja charakteru" (2006), "Upadek człowieka publicznego" (2009), "Kultura nowego kapitalizmu" (2010), "Etyka dobrej roboty" (2010) esej na temat szacunku, znakomite połączenie wątków a...