Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Socjologia 2866 produktów

KsiążkiNauki humanistyczneSocjologia

Porównaj ceny w Socjologia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji

  dodaj opinię

  Kategoria: Socjologia

   Proponowana Wydawnictwu zbiorowa książka przynosi kolejną, drugą próbę socjologicznego spojrzenia na kulturę miejską Polski i Francji. Pierwszą zaprezentowano parę lat temu (2004) w publikacji pt. Pratiques culturelles et logique des institutions, którą redakc...

  • Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego

   dodaj opinię

   Kategoria: Socjologia

    Człowiek przełomu XX i XXI w jest dumny z niezbywalnego prawa do wolności. Często odrzuca zatem wszelkie formy przymusu społecznego, kulturowego, co sprawia, że staje się on czasem podmiotem działań samowolnych, przyjmuje wolność wyboru myśli i postaw wyłączni...

   • Ideologie nauk społecznych warianty interpreta

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • Impuls

    Zasadniczym celem książki jest ? po pierwsze - odpowiedź na pytanie: prawda i określenia takie jak, ?prawdziwy?, ?prawdziwe? to postmetafizyczne pozostałości słownika potocznego - czy elementy nieideologicznych struktur pojęciowo-inferencyjnych, których stoso...

   • SPOŁECZNE TWORZENIE SEKSUALNOŚCI

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • PWN

    ?Spokojna, umiarkowana debata publiczna na tematy seksualne została w dużej mierze popsuta przez polityków, którzy dla korzyści politycznych grają na lękach seksualnych obywateli. Politycy i media wpatrzone w słupki sondaży często tworzą wokół seksu atmosferę ...

   • 20 lat rzeczywistości poradzieckiej Spojrzenie socjologiczne

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

    Książka jest interesującym i bogatym empirycznie i teoretycznie opracowaniem dotyczącym zmian społecznych zachodzących w społeczeństwach proradzieckich, a zwłaszcza w społeczeństwie rosyjskich i narodach syberyjskich. Zawarte w niej artykuły podejmują ważne kw...

   • Aktywne społeczeństwo

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • NOMOS

    Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

   • Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

     Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomi ędzy aktywnością zawodową i rodzinną kobiet w Polsce a sfe...

    • Współczesne społeczeństwo polskie

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • Wydawnictwo Naukowe PWN

     Wszystko zaczyna się od ludzi: to oni stanowią materię społeczeństwa. To motto socjologów, którzy zajmują się badaniem życia społecznego. Dzięki prowadzonym przez nich analizom łatwiej jest zrozumieć zmiany, które wpływają na każdego z nas, i odpowiedzieć na ...

    • Transnarodowość

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

     Chyba trudno byłoby znaleźć uczonego bardziej upoważnionego do napisania tego typu wprowadzającego tekstu. Steven Vertovec od dawna zajmuje się problematyką migracji. Dekady doświadczeń i solidnych empirycznych badań w powiązaniu z niesłychaną orientacją w lit...

    • Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania tom 1

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • Wydawnictwo Naukowe UAM

     Tom prezentuje rezultaty pierwszych w Polsce całościowych badań jakości życia populacji wielkomiejskiej, na przykładzie mieszkańców Poznania. W badaniach zastosowano metodologię wypracowaną dla Urzędu Miasta w Poznaniu oraz Fundacji Bertelsmanna i Banku Świato...

    • Tożsamość nowoczesność stereotypy

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • NOMOS

     Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia ?tożsamości?, ?stereotypów?, ?nowoczesności? różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza znaczeniowo jest ?nowoczesność? (używana przez autorów zamieszczonych tekstów również w formułach późnej,...

    • O podziale pracy społecznej

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • Wydawnictwo Naukowe PWN

     Jedna z 4 podstawowych prac Émile?a Durkheima (1858?1971), klasyka socjologii i jednego z ojców-założycieli tej dyscypliny, przy czym wielu badaczy uznaje, że zajmuje ona w twórczości Durkheima miejsce szczególne. Zawiera bowiem wykład głównych elementów teori...

    • Problemy współczesnej demokracji i moralności

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

      Są idee, które nie dezaktualizują się w ciągu wieków i odbywają swoistą wędrówkę, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni - jak to ujmował Ludwik Krzywicki - co niewątpliwie świadczy o ich dużej atrakcyjności. Do takich idei należy idea demokracji, która pojawił...

     • Learning in Life Stream The Selected Aspects

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

       The publication submitted for the review for publishers is yet another joint project undertaken by the staff from the Department of Andragogy and Social Gerontology at the Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz and the Vocational Pedagogy In...

      • Rytm życia

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • NOMOS

       Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

      • Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • LTW

       Książka, którą Czytelnik trzyma w ręku, wprowadza w teoretyczne zagadnienia badań nad polityką lokal ną oraz jakością życia. Praca koncentruje się na analizie kompetencji samorządu gminy w podstawowych obszarach polityki społecznej, gospodarczej i przestrzenn...

      • O socjologii

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Alain Touraine, choć należy do grona najbardziej wyrazistych postaci francuskiej socjologii XX wieku, jest w Polsce znany jedynie z omówień. Polskie wydanie jego pracy O socjologii, w której szkicuje główne punkty swoich rozważań teoretycz...

      • Metropolie mniejszości mniejszości w metropoliach

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • ALETHEIA

       Współczesne metropolie i wielkie miasta, szczególnie tzw. świata zachodniego, nie tylko są coraz bardziej różnorodne etnicznie i kulturowo, lecz także przyciągają coraz więcej ?obcych?. Okazują się oni niezbędni dla funkcjonowania gospodarki, bo ludność rodzim...

      • Społeczeństwo jednostek.

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Prezentowana praca Norberta Eliasa, znanego głównie ze swojej prekursorskiej dla socjologii historycznej książki na temat kształtowania się cywilizacji zachodnioeuropejskiej, to zbiór 3 obszernych esejów poświęconych tematowi kluczowemu dl...

      • Transgresyjne trajektorie

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Impuls

       W prezentowanej książce rozpatrywany jest wciąż aktualny problem ubóstwa i wykluczenia społecznego, traktowanych jako zjawiska wieloaspektowe, złożone i stąd wymagające dogłębnej analizy w wymiarze nie tylko ilościowym, ale także jakościowym. Z kręgu wykluczen...

      • Społeczne i wspólne

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • UNIVERSITAS

       Książka jest wynikiem badań autora, socjologa i matematyka, podjętych na polu czystej humanistyki. Część I tej erudycyjnej rozprawy traktuje o związkach między naukami o języku a socjologią. Przeanalizowane tu także zostały klasyczne definicje tej dyscypliny, ...

      • W poszukiwaniu ciągłości i zmiany

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • NOMOS

       Socjologia religii jako nauka rodziła się w kontekście chrześcijańskiego świata. Pierwsze próby zatem rozumienia religii w sposób nieunikniony, jak się wydaje, były uwięzione w tym kontekście ? religię ujmowano jako doświadczenie Boga, jako sferę sacrum określ...

      • Paradoksy idei prezentacji politycznej

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

        Książka Andrzeja Waśkiewicza dotyczy jednej z kluczowych idei związanych z demokracją idei reprezentacji. Kiedy dzisiaj mówimy o kryzysie demokracji, w istocie najczęściej mamy na myśli kryzys instytucji reprezentacji. Andrzej Waśkiewicz z perspektywy history...

       • Kryzys zachodniej socjologii

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

        • NOMOS

        Socjologia refleksyjna jest i powinna być socjologią radykalną. Radykalną, ponieważ uznaje, że wiedzy na temat świata nie można pogłębiać w oderwaniu od wiedzy socjologa o nim samym i o jego pozycji w świecie społecznym i niezależnie od jego dążenia do ich zmi...

       • Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

         Przedstawiona monografia, to wyjątkowe i jednocześnie wysoce interesujące studium, poświęcone podsumowaniu wieloletnich badań, prowadzonych przez łódzkich socjologów, nad procesami przekształceń struktury społecznej dużego miasta przemysłowego (Łodzi) w okresi...

        • Miłość erotyczna w procesie cywilizacji

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

         • NOMOS

         W odróżnieniu od wielu innych badaczy, autorka nie podąża za moda, nie ulega egzaltacji okruchami codzienności, lecz ? zafascynowana koncepcją Eliasa ? szuka regularności określających późnonowoczesny porządek społeczny. Miłość erotyczna, choć zabrzmi to cokol...

        • Religijność i moralność w społeczeństwie polskim: zależność czy autonomia?

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

         • Adam Marszałek

         Podstawowym celem niniejszej publikacji jest przegląd i omówienia dotychczasowych badań CBOS nad religijnością, systemami wartości i moralności w Polsce oraz pogłębiona analiza związków pomiędzy empirycznymi wskaźnikami religijności i moralności na podstawie z...

        • Psychospołeczne więzi mieszkańców z miastem

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

          1. Aglomeracje miejskie w dobie globalizacji 2. Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne przeobrażenia Łodzi. Kształtowanie miasta postprzemysłowego. 3. Więzi społeczne a miasto. 4. Wymiary więzi z miejscowością zamieszkania - przegląd wynikow badań. 5. Metodolog...

         • Edukacyjne badania w działaniu

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

           To niezwykle koherentny zbiór tekstów przygotowanych przez kompetentnych autorów wyraźnie reprezentujących ten sam ?styl i kolektyw myślowy?, używając określenia Ludwika Flecka, czy inaczej ten sam paradygmat, według Thomasa Kuhna. Jest to jednoznacznie antypo...

          • Konteksty polskiej socjologii sztuki

           dodaj opinię

           Kategoria: Socjologia

           • UMCS

           Książka realizuje ważne z teoretycznego punktu widzenia przedsięwzięcie - opisania świata sztuki z perspektywy socjologicznej. Jest to jedna z nielicznych prób podejmujących to niełatwe zadanie i, co należy podkreślić, wywiązująca się z niego bardzo dobrze dzi...

          • SAMOTNOŚĆ DŁUGODYSTANSOWCA

           dodaj opinię

           Kategoria: Socjologia

           • PWN

           Norbert Elias (18971990) był jednym z największych i najbardziej ekstrawaganckich socjologów XX wieku. Miłośnik Schillera i Watteau, piszący o spluwaniu i smarkaniu przy stole. Stateczny wrocławski mieszczanin, który swoje miejsce na ziemi odnalazł w kosmopoli...

          • KONSERWATYWNA UTOPIA KAPITALIZMU

           dodaj opinię

           Kategoria: Socjologia

           • PWN

           Refleksja nad kapitalizmem w myśli społecznej często sprawia wrażenie protokołu śledztwa, którego celem jest wykrycie winnego stanu współczesnej cywilizacji. Najciekawsze jest przy tym to, że postawę sędziów śledczych przybierają nie tylko myśliciele z lewicow...

          • Krótka historia młodzieżowej subkulturowości

           dodaj opinię

           Kategoria: Socjologia

           • Wydawnictwo Naukowe PWN

           Tematyka subkultur młodzieżowych, przynajmniej od momentu powstania kategorii młodzieży w połowie XX wieku, budziła zainteresowanie z jednej strony moralistów, pedagogów zafrasowanych dewiacyjnymi rolami przyjmowanymi przez młodych ludzi i ich nonkonformistycz...