Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Socjologia 2866 produktów

KsiążkiNauki humanistyczneSocjologia

Porównaj ceny w Socjologia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Problemy współczesnej demokracji i moralności

  dodaj opinię

  Kategoria: Socjologia

   Są idee, które nie dezaktualizują się w ciągu wieków i odbywają swoistą wędrówkę, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni - jak to ujmował Ludwik Krzywicki - co niewątpliwie świadczy o ich dużej atrakcyjności. Do takich idei należy idea demokracji, która pojawił...

  • Learning in Life Stream The Selected Aspects

   dodaj opinię

   Kategoria: Socjologia

    The publication submitted for the review for publishers is yet another joint project undertaken by the staff from the Department of Andragogy and Social Gerontology at the Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz and the Vocational Pedagogy In...

   • Tożsamość nowoczesność stereotypy

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • NOMOS

    Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia ?tożsamości?, ?stereotypów?, ?nowoczesności? różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza znaczeniowo jest ?nowoczesność? (używana przez autorów zamieszczonych tekstów również w formułach późnej,...

   • O podziale pracy społecznej

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • Wydawnictwo Naukowe PWN

    Jedna z 4 podstawowych prac Émile?a Durkheima (1858?1971), klasyka socjologii i jednego z ojców-założycieli tej dyscypliny, przy czym wielu badaczy uznaje, że zajmuje ona w twórczości Durkheima miejsce szczególne. Zawiera bowiem wykład głównych elementów teori...

   • Rytm życia

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • NOMOS

    Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

   • Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

     Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomi ędzy aktywnością zawodową i rodzinną kobiet w Polsce a sfe...

    • Aktywne społeczeństwo

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • NOMOS

     Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

    • Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

      Proponowana Wydawnictwu zbiorowa książka przynosi kolejną, drugą próbę socjologicznego spojrzenia na kulturę miejską Polski i Francji. Pierwszą zaprezentowano parę lat temu (2004) w publikacji pt. Pratiques culturelles et logique des institutions, którą redakc...

     • Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

       Człowiek przełomu XX i XXI w jest dumny z niezbywalnego prawa do wolności. Często odrzuca zatem wszelkie formy przymusu społecznego, kulturowego, co sprawia, że staje się on czasem podmiotem działań samowolnych, przyjmuje wolność wyboru myśli i postaw wyłączni...

      • Ideologie nauk społecznych warianty interpreta

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Impuls

       Zasadniczym celem książki jest ? po pierwsze - odpowiedź na pytanie: prawda i określenia takie jak, ?prawdziwy?, ?prawdziwe? to postmetafizyczne pozostałości słownika potocznego - czy elementy nieideologicznych struktur pojęciowo-inferencyjnych, których stoso...

      • SPOŁECZNE TWORZENIE SEKSUALNOŚCI

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • PWN

       ?Spokojna, umiarkowana debata publiczna na tematy seksualne została w dużej mierze popsuta przez polityków, którzy dla korzyści politycznych grają na lękach seksualnych obywateli. Politycy i media wpatrzone w słupki sondaży często tworzą wokół seksu atmosferę ...

      • 20 lat rzeczywistości poradzieckiej Spojrzenie socjologiczne

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

       Książka jest interesującym i bogatym empirycznie i teoretycznie opracowaniem dotyczącym zmian społecznych zachodzących w społeczeństwach proradzieckich, a zwłaszcza w społeczeństwie rosyjskich i narodach syberyjskich. Zawarte w niej artykuły podejmują ważne kw...

      • Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • LTW

       Książka, którą Czytelnik trzyma w ręku, wprowadza w teoretyczne zagadnienia badań nad polityką lokal ną oraz jakością życia. Praca koncentruje się na analizie kompetencji samorządu gminy w podstawowych obszarach polityki społecznej, gospodarczej i przestrzenn...

      • O socjologii

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Alain Touraine, choć należy do grona najbardziej wyrazistych postaci francuskiej socjologii XX wieku, jest w Polsce znany jedynie z omówień. Polskie wydanie jego pracy O socjologii, w której szkicuje główne punkty swoich rozważań teoretycz...

      • Metropolie mniejszości mniejszości w metropoliach

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • ALETHEIA

       Współczesne metropolie i wielkie miasta, szczególnie tzw. świata zachodniego, nie tylko są coraz bardziej różnorodne etnicznie i kulturowo, lecz także przyciągają coraz więcej ?obcych?. Okazują się oni niezbędni dla funkcjonowania gospodarki, bo ludność rodzim...

      • Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania tom 1

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Naukowe UAM

       Tom prezentuje rezultaty pierwszych w Polsce całościowych badań jakości życia populacji wielkomiejskiej, na przykładzie mieszkańców Poznania. W badaniach zastosowano metodologię wypracowaną dla Urzędu Miasta w Poznaniu oraz Fundacji Bertelsmanna i Banku Świato...

      • Współczesne społeczeństwo polskie

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Wszystko zaczyna się od ludzi: to oni stanowią materię społeczeństwa. To motto socjologów, którzy zajmują się badaniem życia społecznego. Dzięki prowadzonym przez nich analizom łatwiej jest zrozumieć zmiany, które wpływają na każdego z nas, i odpowiedzieć na ...

      • Transnarodowość

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

       Chyba trudno byłoby znaleźć uczonego bardziej upoważnionego do napisania tego typu wprowadzającego tekstu. Steven Vertovec od dawna zajmuje się problematyką migracji. Dekady doświadczeń i solidnych empirycznych badań w powiązaniu z niesłychaną orientacją w lit...

      • Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

        Socjolodzy prowadzący badania na pograniczu polsko-niemieckim pytają, czy relatywna bliskość zachodniej granicy jest okolicznością warunkującą obserwowane tam procesy i zjawiska społeczne, odzwierciedlające się między innymi w zachowaniach mieszkańców lub w st...

       • Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

        • Oficyna Wydawnicza ASPRA

        Przyszłość Europy ma swoich wizjonerów, aktorów i scenariusze rozwoju. Na scenie europejskiej spotykają się różne wizje jej kształtu geopolitycznego, ustrojowego i ekonomicznego. Seria wydawnicza "Wizje Europy" jest próbą refleksji nad kontrowersyjnymi problem...

       • Nowe ślady Stare drogi

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

        • NOMOS

        O praktycznych walorach podjętego problemu nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. Chodzi przede wszystkim o uwikłania polityczne, widoczne w polskim dyskursie, dotyczącym zarówno relacji do Europy, sporów co do samego pojęcia, jak i właśnie kwestii wagi czy...

       • Metoda biograficzna w socjologii

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

        • NOMOS

        Mimo wzrastającego w ostatnich latach zainteresowania metodą biograficzną w naukach społecznych, brak jest na polskim rynku wydawniczym publikacji prezentującej teksty socjologiczne związane z podejściem biograficznym. Ostatni i w zasadzie jedyny zbiór tekstów...

       • Intersubiektywność

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

        • UNIVERSITAS

        Intersubiektywność to jedno z podstawowych pojęć, jakimi posługują się dziś nauki społeczne. Przestrzeń relacji międzyludzkich, sfera tego, co międzypodmiotowe, i tego, co ?publiczne? ? gdyż o te wymiary właśnie chodzi, kiedy mówimy o intersubiektywności ? zak...

       • Strajk studentów łódzkich 81 w świetle analiz socjologicznych

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

         Okupacyjny strajk studentów Łodzi w 1981 r. trwał 28 dni. Był to największy (wzięło w nim udział 8 tys. studentów) i najdłuższy strajk młodzieży akademickiej w latach 80. W czasie trwania strajku grupa socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęła badania nad...

        • SZACUNEK W ŚWIECIE NIERÓWNOŚCI

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

         • Muza

         piąta w MUZIE pozycja amerykańskiego socjologa, wcześniej ukazały się: "Korozja charakteru" (2006), "Upadek człowieka publicznego" (2009), "Kultura nowego kapitalizmu" (2010), "Etyka dobrej roboty" (2010) esej na temat szacunku, znakomite połączenie wątków a...

        • Szkoła-Kultura-Tożsamość

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

          W dynamicznie zmieniającym się świecie współczesnym występują zjawiska życia społecznego, które wcześniej miały zupełnie inny wymiar. Jak piszą redaktorzy naukowi tej pracy, pedagogika społeczna jest tą subdyscypliną naukową, która w szczególnie aktywny sposób...

         • Koniec z pracą?

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • Difin

          Motywy kierujące ludźmi przy podejmowaniu pracy nie są tylko ekonomiczne, a sam rynek pracy zależy od czynników gospodarczych, instytucjonalnych, prawnych, ale także kulturowych, psychologicznych, społecznych, socjologicznych, demograficznych, religijnych. "P...

         • Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

           Istniejący w Polsce przed 1990 r. system oświaty, który na wyższym szczeblu miał charakter elitarny, w krótkim czasie i dość spontanicznie dostosował się do oczekiwań mas. W praktyce zmiany te następowały w dwóch wymiarach. Pierwszy polegał na zwiększeniu dost...

          • Kultura sztuka edukacja w świecie zmian

           dodaj opinię

           Kategoria: Socjologia

           • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

           Książka prezentuje problemy współczesnej edukacji w sytuacji przyspieszonych przemian kulturowych. Dotyczy procesów związanych z umasowieniem treści kulturowych, ich unifikacją i globalizacją. Traktuje o wyzwaniach edukacyjnych ze strony kultury popularnej, o ...

          • Człowieczeństwo Problem sprawstwa

           dodaj opinię

           Kategoria: Socjologia

           • NOMOS

           Książka zawiera zarówno interesującą i krytyczną prezentację, jak i analizę istotnych współczesnych nurtów refleksji socjologicznej. Jest ona oryginalną i ważną dla współczesnej socjologii propozycją teoretyczną. Jej udostępnienie polskiemu czytelnikowi znaczn...

          • Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce Studium empiryczne

           dodaj opinię

           Kategoria: Socjologia

           • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

           W książce przedstawiono wyniki pierwszego rzetelnego i obszernego problemowo badania funkcjonowania systemu awansu zawodowego nauczycieli. Zagadnienia związane z awansem zbadano, stosując metody ilościowe i jakościowe. Przeprowadzono badania ankietowe wśród na...

          • Doświadczanie życia codziennego

           dodaj opinię

           Kategoria: Socjologia

           • Impuls

           Prezentowana praca składa się z czterech głównych części. Pierwsza ma charakter teoretyczny. Prezentuję tu najważniejsze teoretyczne założenia filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne kształtujące mój sposób ujmowania życia codziennego, wyzna...

          • Badania fokusowe

           dodaj opinię

           Kategoria: Socjologia

           • Wydawnictwo Naukowe PWN

           Głębokie przemiany społeczne, technologiczne i mentalne zachodzące w ostatnich dekadach, wywołują i wymuszają także ustawiczną rewizję metodologicznych i etycznych reguł badań społecznych i socjologicznych. W procesie podążania za tymi zmianami nie tylko stale...