Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Socjologia 2866 produktów

KsiążkiNauki humanistyczneSocjologia

Porównaj ceny w Socjologia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Współczesne społeczeństwo polskie

  dodaj opinię

  Kategoria: Socjologia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Wszystko zaczyna się od ludzi: to oni stanowią materię społeczeństwa. To motto socjologów, którzy zajmują się badaniem życia społecznego. Dzięki prowadzonym przez nich analizom łatwiej jest zrozumieć zmiany, które wpływają na każdego z nas, i odpowiedzieć na ...

 2. Transnarodowość

  dodaj opinię

  Kategoria: Socjologia

  • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Chyba trudno byłoby znaleźć uczonego bardziej upoważnionego do napisania tego typu wprowadzającego tekstu. Steven Vertovec od dawna zajmuje się problematyką migracji. Dekady doświadczeń i solidnych empirycznych badań w powiązaniu z niesłychaną orientacją w lit...

 3. Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania tom 1

  dodaj opinię

  Kategoria: Socjologia

  • Wydawnictwo Naukowe UAM

  Tom prezentuje rezultaty pierwszych w Polsce całościowych badań jakości życia populacji wielkomiejskiej, na przykładzie mieszkańców Poznania. W badaniach zastosowano metodologię wypracowaną dla Urzędu Miasta w Poznaniu oraz Fundacji Bertelsmanna i Banku Świato...

 4. Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce

  dodaj opinię

  Kategoria: Socjologia

   Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomi ędzy aktywnością zawodową i rodzinną kobiet w Polsce a sfe...

  • Tożsamość nowoczesność stereotypy

   dodaj opinię

   Kategoria: Socjologia

   • NOMOS

   Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia ?tożsamości?, ?stereotypów?, ?nowoczesności? różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza znaczeniowo jest ?nowoczesność? (używana przez autorów zamieszczonych tekstów również w formułach późnej,...

  • Problemy współczesnej demokracji i moralności

   dodaj opinię

   Kategoria: Socjologia

    Są idee, które nie dezaktualizują się w ciągu wieków i odbywają swoistą wędrówkę, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni - jak to ujmował Ludwik Krzywicki - co niewątpliwie świadczy o ich dużej atrakcyjności. Do takich idei należy idea demokracji, która pojawił...

   • Learning in Life Stream The Selected Aspects

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

     The publication submitted for the review for publishers is yet another joint project undertaken by the staff from the Department of Andragogy and Social Gerontology at the Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz and the Vocational Pedagogy In...

    • O podziale pracy społecznej

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • Wydawnictwo Naukowe PWN

     Jedna z 4 podstawowych prac Émile?a Durkheima (1858?1971), klasyka socjologii i jednego z ojców-założycieli tej dyscypliny, przy czym wielu badaczy uznaje, że zajmuje ona w twórczości Durkheima miejsce szczególne. Zawiera bowiem wykład głównych elementów teori...

    • Rytm życia

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

     • NOMOS

     Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

    • Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

      Proponowana Wydawnictwu zbiorowa książka przynosi kolejną, drugą próbę socjologicznego spojrzenia na kulturę miejską Polski i Francji. Pierwszą zaprezentowano parę lat temu (2004) w publikacji pt. Pratiques culturelles et logique des institutions, którą redakc...

     • Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

       Człowiek przełomu XX i XXI w jest dumny z niezbywalnego prawa do wolności. Często odrzuca zatem wszelkie formy przymusu społecznego, kulturowego, co sprawia, że staje się on czasem podmiotem działań samowolnych, przyjmuje wolność wyboru myśli i postaw wyłączni...

      • Ideologie nauk społecznych warianty interpreta

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Impuls

       Zasadniczym celem książki jest ? po pierwsze - odpowiedź na pytanie: prawda i określenia takie jak, ?prawdziwy?, ?prawdziwe? to postmetafizyczne pozostałości słownika potocznego - czy elementy nieideologicznych struktur pojęciowo-inferencyjnych, których stoso...

      • SPOŁECZNE TWORZENIE SEKSUALNOŚCI

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • PWN

       ?Spokojna, umiarkowana debata publiczna na tematy seksualne została w dużej mierze popsuta przez polityków, którzy dla korzyści politycznych grają na lękach seksualnych obywateli. Politycy i media wpatrzone w słupki sondaży często tworzą wokół seksu atmosferę ...

      • 20 lat rzeczywistości poradzieckiej Spojrzenie socjologiczne

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

       Książka jest interesującym i bogatym empirycznie i teoretycznie opracowaniem dotyczącym zmian społecznych zachodzących w społeczeństwach proradzieckich, a zwłaszcza w społeczeństwie rosyjskich i narodach syberyjskich. Zawarte w niej artykuły podejmują ważne kw...

      • Aktywne społeczeństwo

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • NOMOS

       Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

      • Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • LTW

       Książka, którą Czytelnik trzyma w ręku, wprowadza w teoretyczne zagadnienia badań nad polityką lokal ną oraz jakością życia. Praca koncentruje się na analizie kompetencji samorządu gminy w podstawowych obszarach polityki społecznej, gospodarczej i przestrzenn...

      • O socjologii

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Alain Touraine, choć należy do grona najbardziej wyrazistych postaci francuskiej socjologii XX wieku, jest w Polsce znany jedynie z omówień. Polskie wydanie jego pracy O socjologii, w której szkicuje główne punkty swoich rozważań teoretycz...

      • Metropolie mniejszości mniejszości w metropoliach

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • ALETHEIA

       Współczesne metropolie i wielkie miasta, szczególnie tzw. świata zachodniego, nie tylko są coraz bardziej różnorodne etnicznie i kulturowo, lecz także przyciągają coraz więcej ?obcych?. Okazują się oni niezbędni dla funkcjonowania gospodarki, bo ludność rodzim...

      • Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej - stabilność i zmiana

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Adam Marszałek

       Przedmiotem analiz prezentowanych w publikacji jest stan świadomości maturzystów dotyczący życia małżeńskiego i rodzinnego. Chodzi tutaj szczególnie o sposób postrzegania tego życia, uznawane wartości i normy z nim związane, a także oceny oraz wartościowanie g...

      • Socjologia pojednania

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • NOMOS

       Socjologii pojednania w konwencjonalnych podręcznikach nie odnajdziemy, ale praca nad pojednaniem zwaśnionych stron jest jednym z głównych zadań przywódców politycznych i duchowych ludzkości. Tak jak antagonizm i konflikt są zjawiskami społecznymi, tak też pro...

      • Kultura polityczna więzi w Azji Centralnej

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Oficyna Wydawnicza ASPRA

       Istotę dominującego wzoru kultury politycznej w państwach Azji Centralnej stanowią nieformalne więzi społeczne. Współcześnie nie są to wyłącznie więzi rodowo-plemienne i terytorialne, ale także takie, które pojawiły się w regionie później (wynikające ze wspóln...

      • Walka o uznanie

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • NOMOS

       Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

      • Teoria zakupów

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

        Przed przeczytaniem tej książki sądziłem, że teoria zakupów nie jest możliwa. Zmieniłem zdanie. Dani el Miller przekonuje, że zakupy to praktyka rytualna zorientowana na innych. W ten sposób przywraca serce ujęciom konsumpcji, które zbyt często zakładają, że ...

       • Społeczeństwo wobec wyzwań współczesności

        dodaj opinię

        Kategoria: Socjologia

         Współczesne społeczeństwa, zwłaszcza te, wchodzące w logikę demokratycznego funkcjonowania skojarzoną z logiką gospodarki rynkowej, napotykają na szereg problemów i dylematów trudnych do rozwiązania. Skomplikowanie mechanizmów życia społecznego, brak dostatecz...

        • Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

         • Adam Marszałek

         Można jednoznacznie stwierdzić, że problematyka tożsamości ideowej i aktywności partii politycznych w Polsce po 1989 r. jak dotąd w literaturze politologicznej nie doczekała się zbyt wielu opracowań. W ostatnich latach pojawiło się wprawdzie kilka wartościowyc...

        • Interakcjonizm symboliczny

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

         • Wydawnictwo Naukowe PWN

         Książka zawiera autorski wykład zagadnień interakcjonizmu symbolicznego, jednej z najważniejszych or ientacji teoretycznych socjologii i psychologii społecznej, umożliwiających rozumienie działań ludzk ich i życia grupowego. Omawia problematykę znaczenia, symb...

        • Socjologia Zygmunta Baumana

         dodaj opinię

         Kategoria: Socjologia

          Jest to książka o socjologii Zygmunta Baumana, który należy do najważniejszych postaci współczesnej światowej humanistyki. Z jego dorobkiem mierzy się Przemysław Tacik, autor o dwa pokolenia młodszy. Stara się odkryć to co najważniejsze w myśleniu Baumana o cz...

         • Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III Rzeczypospolitej

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • Oficyna Wydawnicza ASPRA

          Praca stanowi studium poświęcone jednej z największych współczesnych instytucji jaką jest dialog społeczny. Zaprezentowane w niej informacje, wyniki badań i analizy są na wysokim poziomie, świadczą o dużej wiedzy Autora na temat dialogu i jego źródeł, historii...

         • Sekularyzacja desekularyzacja Nowa duchowość

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • NOMOS

          Ksiądz Profesor Janusz Mariański jest wybitnym socjologiem religii i socjologiem moralności, autorem wielu znanych prac z tych dziedzin. Jest też ekspertem od katolickiej nauki społecznej, dzięki czemu w jego twórczości stricte naukowej obecna jest również per...

         • Początki kultury heteroseksualnej w cywilizacji Zachodu

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • UNIVERSITAS

          Czy wymiar męski i żeński ?wzajemnie się uzupełniają?? Czy istnieje rzeczywista współzależność pomiędzy płcią biologiczną (sexem) a płcią społeczno-kulturową (genderem)? Jak zwalczać homofobię i przeciwstawiać się seksizmowi? Takie właśnie znaki zapytania wywo...

         • Krewni znajomi obywatele

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • Adam Marszałek

          Praca stanowi kompetentną i rzetelną dyskusję pojęcia ?kapitał społeczny" i związanych z tym pojęciem szerszych koncepcji teoretycznych. Warto też wskazać na to, że - dla polityków społecznych - praca może okazać się nieocenionym źródłem inspiracji w ich prakt...

         • Społeczeństwo jednostek.

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • Wydawnictwo Naukowe PWN

          Prezentowana praca Norberta Eliasa, znanego głównie ze swojej prekursorskiej dla socjologii historycznej książki na temat kształtowania się cywilizacji zachodnioeuropejskiej, to zbiór 3 obszernych esejów poświęconych tematowi kluczowemu dl...

         • Transgresyjne trajektorie

          dodaj opinię

          Kategoria: Socjologia

          • Impuls

          W prezentowanej książce rozpatrywany jest wciąż aktualny problem ubóstwa i wykluczenia społecznego, traktowanych jako zjawiska wieloaspektowe, złożone i stąd wymagające dogłębnej analizy w wymiarze nie tylko ilościowym, ale także jakościowym. Z kręgu wykluczen...