Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Humanistyka 324 produkty

KsiążkiNauki humanistyczneHumanistyka

Porównaj ceny w Humanistyka.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Oblicza globalizacji

  dodaj opinię

  Kategoria: Humanistyka

  • AMBER

  Autorka uświadamia nam, jak ważną rolę odgrywa każdy z nas, będąc aktorem na globalnej scenie, i zachęca, abyśmy podejmowali celowe działania dla dobra innych aktorów. [...] W świecie, którego mieszkańcy żyją w coraz większym tłoku, popychani ku ...

 2. Język Dyskurs Społeczeństwo

  dodaj opinię

  Kategoria: Humanistyka

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Problematyka języka, komunikacji i dyskursu zajmuje we współczesnej humanistyce miejsce szczególne. Od zwrotu lingwistycznego zaczyna się niemal każda poważna refleksja nad społeczeństwem, odwołując s ię, pośrednio lub bezpośrednio, do ustaleń poczynionych na...

 3. Teksty kultury 2 Oblicza komunikacji XXI wieku

  dodaj opinię

  Kategoria: Humanistyka

  • UMCS

  W książce zgromadzono ciekawe artykuły, które wnoszą świeże spojrzenie na teksty kultury i pokazują nowe formy ich realizacji. Interdyscyplinarność konferencji spowodowała nie tylko to, że wzięli w niej udział przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, ale i...

 4. Pedagogika kultury Tom III 2007

  dodaj opinię

  Kategoria: Humanistyka

  • UMCS

  Tom IIIrocznika stanowi kontynuację realizacji założeń programowych przedstawionych w tomie inauguracyjnym, ujętych w ramy komplementarnego modelu współczesnej pedagogiki kultury. Tom został podzielony na: teksty źródłowe, studia i rozprawy, komunikaty z bada...

 5. Sztuka nauczania Szkoła

  dodaj opinię

  Kategoria: Humanistyka

  • Wilga

  Podręcznik wprowadza w zagadnienia społecznego sensu i kontekstu uprawiania zawodu nauczyciela. Czytelnik znajdzie tu informacje na temat dziejów szkoły, jej funkcjonowania jako instytucji społecznej i swoistego organizmu (nauczyciel, uczeń, program). S...

 6. Pamięć mit tożsamość

  dodaj opinię

  Kategoria: Humanistyka

  • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Autor postanowił zmierzyć się z problematyką pozornie już niemal wyeksploatowaną, sięgając po temat, który doczekał się największej liczby różnorakich opracowań. (...) Stanął zatem przed odważnym wyzwaniem, zainspirowany, czego nie ukrywa, Znameni zrodu - prac...

 7. Teksty kultury w szkole

  dodaj opinię

  Kategoria: Humanistyka

  • UNIVERSITAS

  Autorzy książki dzielą się przemyśleniami, nierzadko odwołują się do wyników badań empirycznych, wysuwają postulaty i propozycje dydaktyczne, dotyczące kształcenia odbioru tekstów literackich oraz innych tekstów kultury. Sporo uwagi poświęcają problemom intert...

 8. Europa niedokończona przygoda

  dodaj opinię

  Kategoria: Humanistyka

   Europa niedokończona przygoda

  • Tworzenie i odtwarzanie kultury

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • UMCS

   Co kryje się pod nazwą tradycji w chwili obecnej, gdy doświadczamy tak wielu głębokich zmian społecznych? Na czym polega zależność między odtwarzaniem i rewizjami tradycji a transformacją społeczno-ustrojową w Europie postkomunistycznej? Czy tradycja jest tylk...

  • Spotkania akademickie

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • PETRUS

   Najciekawsze i najgłębsze refleksje maja najczęściej swoje źródło w spotkaniu z drugim człowiekiem . Wszystko to znajdziemy w książce. Osoba autora gwarantuje wysoki poziom i ponadczasowość, a relacje w jakich zrodziły się rozważania sprawiają , iż dotykaja ...

  • W stronę socjologii przedmiotów

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • Wydawnictwo Naukowe UAM

   Żyjemy otoczeni przedmiotami, które sami stworzyliśmy, ale których nie rozumiemy. Wiemy jedynie, po co są, na najniższym czysto technicznym i instrumentalnym poziomie: by nas chronić i pomagać w opanowywaniu środowiska, by czynić nasze życie bardziej przewidy...

  • Humanizm polski i wspólnoty naród społeczeństwo państwo Europa

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • UMCS

   t. 8, Wspólnoty: naródspołeczeństwopaństwo, red. M. Cieński Problemem w tak nakreślonej perspektywie jest miejsce humanizmu w dyskursie tożsamościowym na różnych poziomach i płaszczyznach historycznie rozumianej integracji, zachodzącej na poziomie ?wielkich?...

  • Człowiek i Bóg w pieśni

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • UMCS

   Agnieszka Sojka ? doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UJ. Jej zainteresowania naukowe dotyczą pedagogiki kultury, w szczególności antropologiczno-aksjologicznych podstaw wychowania. ?Książka zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ ma c...

  • Literatura Kultura Tolerancja

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • UNIVERSITAS

   Książka ta wynika w z konfrontacji dzisiejszego literaturoznawstwa ze współczesnym życiem publicznym . Wydawałoby się, że nauka o literaturze niewiele może mieć wspólnego z ideologią tolerancji czy fan atyzmu, będąc raczej dziedziną neutralnej retoryki figur. ...

  • Europejska przestrzeń geograficzno kulturowa

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • UMCS

   Książka jest nowatorską i interesującą pozycją naukową, której celem jest kompleksowe i wszechstronne omówienie zagadnień związanych z geograficznymi i historycznymi uwarunkowaniami kulturalnego, etnicznego, demograficznego i gospodarczego rozwoju Europy. Auto...

  • Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • Aksjomat

   FrĂ dĂ ric Martel przedstawia politykę kulturalną Stanów Zjednoczonych i próbuje odpowiedzieć na pyt anie, dlaczego amerykański rząd nie odgrywa w niej bezpośredniej roli. Opisuje również, w jaki sposó b szeroka koalicja prywatnych przedsiębiorstw, agencji i i...

  • Analityczna metafizyka umysłu

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE

   Główne problemy analitycznej metafizyki umysłu Odmiany superweniencji Intencjonalność, materializm i realne struktury Funkcjonalizm - kognitywistyka czy fantastyka naukowa? Dlaczego nie jestem dua listą własności? Świadomość i jej miejsce w naturze

  • Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • UNIVERSITAS

   Kryzys 2008 będzie zapewne uważany za ważną cenzurę w procesie przechodzenia od dominacji Zachodu w świecie do świata bardziej zrównoważonego, a w przyszłości być może zdominowanego przez mocarstwa i cywilizacje niezachodnie. Z tego punktu widzenia krach na ...

  • W trosce o dobrą edukację

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • UNIVERSITAS

   X tom serii ?Edukacja nauczycielska polonisty? zawiera 34 teksty dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej. Cenne dla dydaktyki języka polskiego dokonania prof. Kowalikowej uhonorowali uniwersyteccy przyjaciele i uczniowie artyk...

  • Strachy z gazety 20 lat przestróg dla Polski

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • FRONDA

   "Gazeta Wyborcza " straszy Polaków od ponad dwudziestu lat. Zaraz po odzyskaniu niepodległości redak cja straszyła systemem wielopartyjnym do którego nasz naród nie dorósł. Później gazeta wykorzystywał a demony nacjonalizmu, dekomunizacji, lustracji, integryz...

  • Sposoby widzenia

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • ALETHEIA

   Widzenie poprzedza słowa. Dziecko patrzy i rozpoznaje, zanim nauczy się mówić. Książka zawiera siede m esejów. Mogą być one czytane w różnym porządku. W czterech z nich użyto słów i obrazów, w trzech t ylko obrazów.

  • Wstęp do językoznawstwa

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Podręcznik objaśnia podstawowe pojęcia językoznawstwa, syntetycznie prezentuje strukturę języka i główne problemy metodologiczne lingwistyki. Dostarcza początkującym studentom kierunków filologicznych wiedzy niezbędnej do dalszego kształcenia oraz świadomego w...

  • Uwarunkowania postaw studentów pedagogiki wobec osób niepełnosprawnych

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • UMCS

   Integracja społeczna oraz powodzenie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością zależne są od wielu cz ynników. Często jednak istotną przeszkodę na drodze do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym stanowią nastawienia i zachowania pełnos...

  • Na początku wieku

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • verbinum

   Książka powinna pomóc w znalezieniu u progu nowego tysiąclecia odpowiedzi na pytania o sens rozumienia tradycji i nowatorstwa, o ciągłość procesów kulturowych, o zakorzenienie teraźniejszości w przeszłości. Zamieszczone tu prace mają charakter interdyscyplinar...

  • Porozumiewanie się w szkole na rzecz tworzenia edukacyjnej wspólnoty

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • UMCS

   Jest to zbiór wybranych tekstów wygłoszonych na konferencji Fundamentu Edukacyjnej Wspólnoty. Wzorce porozumiewania się, kształtowanie m. In. W szkole, budują nie tylko sferę językową, ale także wpisują się w otwartość dziecka na drugą osobę i w jakość tworzen...

  • Filozofia kultury Bogdana Suchodolskiego

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • Oficyna Naukowa

   Książka jest oryginalnym, opartym o wieloletnie badania źródłowe i bogate doświadczenie pisarskie Autorki, opracowaniem naukowym filozofii kultury, opisującym pierwszy okres twórczości Bogdana Suchodolskiego (1922-1942). Wypełnia ona istotną lukę w literaturze...

  • Dziennikarstwo i polityka

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • Studio Astropsychologii

   Wszyscy pamiętamy rolę, jaką odegrał "Tygodnik Powszechny". Zapominamy jednak, że jedynym ogólnopols kim dziennikiem dla wszystkich, a nie tylko intelektualistów, była "Gazeta Ludowa", która po wojnie próbowała walczyć o wolną Polskę. Komuniści nienawidzili "...

  • Wychowanie osobowe

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • PETRUS

   Istotą wychowania człowieka jako osoby jest w pierwszej kolejności poznanie tajników ludzkiego życia, biorąc pod uwagę wszystkie jej sfery: intelektualną, moralną, psychiczną, religijną i społeczną. Celem wychowania jest pełny rozwój jednostki l...

  • Wzory kultury

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • Muza

   "Główna myśl we Wzorach kultury zawiera się w cytowanej jako motto indiańskiej przypowieści o glinia nym kubku, który każdy lud otrzymał od boga, aby pił z niego własne życie. Jak woda czerpana z jedne go źródła przybiera w różnych naczyniach odmienne kształty...

  • Kulturowe podstawy narodów

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Anthony D. Smith jest jednym z najwybitniejszych żyjących specjalistów w dziedzinie studiów nad naro dem i nacjonalizmem. Książka Kulturowe podstawy narodów jest wybitnym dziełem naukowym, a jednocześn ie wartościowym podsumowaniem wieloletnich dyskusji o tym,...

  • Świat na wyciągnięcie myśli

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   "Gdy kiedyś zapytałem, co powinienem napisać, mądry człowiek odrzekł, abym napisał książkę dla ludzi i odpowiedział im na pytanie, dlaczego jest tak, jak jest. I to na pozór jakże proste pytanie okazało się chyba najtrudniejszym, jakie zadano mi w życiu. Żeby ...

  • Humanizm i chirurgia w medycynie

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • Vis-a-Vis Etiuda

   Krótki rys historii chirurgii w wielkopolsce Chirurgiczne leczenie choroby Graves-Basedowa Guzy w śródpiersiu pochodzenia nerwowego Ągodne nowotwory żołądka i dwunastnicy Zagadnienie wyboru postępowania operacyjnego w chirurgii dróg żółciowych

  • Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego

   dodaj opinię

   Kategoria: Humanistyka

   • Muza

   Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego, przeprowadzona przez Adama Kupera ostra krytyka dyskutowanych od czasu Darwina koncepcji źródeł społeczeństwa i religii, to pozycja niezwykle ważna dla antropolog ii i badań postkolonialnych. Ta ikonoklastyczna historia i...