Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Pedagogika 2058 produktów

KsiążkiNauki humanistycznePedagogika

Porównaj ceny w Pedagogika.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych

  dodaj opinię

  Kategoria: Pedagogika

  • Impuls

  Publikacja ma charakter empirycznego studium porównawczego różnych typów niepublicznych szkół podstawowych działających na terenie województwa świętokrzyskiego (badanie pełne). Przeanalizowano identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych najważniejszych ...

 2. Naukowe forum pedagogów 7 Między negacją a afirmacją - czy kryzys oddziaływań pedagogicznych

  dodaj opinię

  Kategoria: Pedagogika

  • Impuls

  Publikacja jest pokłosiem V Naukowego Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Wyjątkowa atmosfera tego spotkania pozwoliła na efektywną refleksję nad obecną sytuacją społeczną, często napiętą, pełną sprzeczności, trudna do naukowego...

 3. Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych

  dodaj opinię

  Kategoria: Pedagogika

  • Impuls

  Treść książki jest rezultatem kilkuletnich badań nad integracyjną formą kształcenia prowadzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2007?2010. Podjęta problematyka została ulokowana w kontekści e sytuacji trudnych związanych z codzienną pracą w klasie ...

 4. Bezradność nauczyciela

  dodaj opinię

  Kategoria: Pedagogika

  • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Nauczycieli obarcza się odpowiedzialnością za słabości edukacji także wtedy, kiedy źródła tych słabości mają charakter ponadindywidualny, systemowo-strukturalny. To rodzi w nich poczucie niesprawiedliwości, wzbudza lęki o przyszłość edukacji w skali globalnej ...

 5. Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej

  dodaj opinię

  Kategoria: Pedagogika

  • UMCS

  Rozprawa jest poważnym i kompletnym studium ważnego (nie tylko ze względu na jego dynamikę) zjawiska społecznego, jakim jest powiększanie się odsetka studentów z rozpoczętym życiem małżeńskim i wychowujących dzieci. Studium, które wiernie i w spo...

 6. Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów

  dodaj opinię

  Kategoria: Pedagogika

  • Impuls

  Problematyka przygotowania zawodowego pedagogów jest przedmiotem licznych badań i analiz naukowych [...]. Wyniki dotychczasowych eksploracji wskazują na złożony i dynamiczny jej charakter, dowodząc konieczności monitorowania tych przemian i wykorzystania zdoby...

 7. Nowe społeczne wymiary dzieciństwa

  dodaj opinię

  Kategoria: Pedagogika

   Ostatnie dziesięciolecia XX wieku przyniosły zupełnie nowe spojrzenie na dzieciństwo. Zwłaszcza w ps ychologii i pedagogice dziecko zaczęto traktować jako indywidualną jednostkę, partnera dokonującego wyboru własnej drogi rozwoju. Próbę nowego spojrzenia na d...

  • Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów

   dodaj opinię

   Kategoria: Pedagogika

   • Esprit

   Propozycja, by zainicjować dyskusję nad paradygmatami akademickiego kształcenia pedagogów, spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli akademickich oraz osób związanych z praktyką edukacyjną. Zamierzeniem naszym było nie tyle podjęcie próby rekonstrukcji...

  • Szkice do teorii wychowania kreatywnego

   dodaj opinię

   Kategoria: Pedagogika

   • Impuls

   Książka poświęcona została niezwykle ważnej problematyce. Walory naukowe, poznawcze i edukacyjne pracy podkreślają autorskie tabele i rysunki. Podejmując ciekawą formę szkicu, Autor w sposób inspirujący skłania do refleksji, dyskusji i dalszych poszukiwań. Szk...

  • Czas na feedback dla oświaty

   dodaj opinię

   Kategoria: Pedagogika

   • Difin

   Każdy z nas w naturalny sposób potrzebuje szanować i doznawać szanowania, potrzebuje czynić dobro i doświadczać dobra, potrzebuje dawać wolność i jej doświadczać. Jeżeli młodemu człowiekowi nauczyciel pokaże, że razem tworzą ?MY?, że mają sporo wspólnego, że n...

  • Pedagogika rodziny Wybrane problemy

   dodaj opinię

   Kategoria: Pedagogika

    Rodzina ujmowana jest jako podstawowe i najważniejsze środowisko życia, rozwoju i wychowania człowieka, dlatego w pedagogice stanowi ona ważny obszar poznania naukowego. W związku z dokonującym się współcześnie wieloma przeobrażeniami społeczno-kulturowymi wpł...

   • Studia Edukacyjne 13/2010

    dodaj opinię

    Kategoria: Pedagogika

     ?Studia Edukacyjne? to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki i edukacji. Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej; płaszczyznę interparad...

    • Podstawy kształcenia ogólnego

     dodaj opinię

     Kategoria: Pedagogika

     • Impuls

     Podstawy kształcenia ogólnego stanowią zmienione wydanie Dydaktyki kształcenia ogólnego (I wydanie ? 2001, II ? 2007) a następnie Podstaw dydaktyki ( II wydanie 2011). Zmianie uległ nie tylko tytuł, a le w pewnym stopniu i treść poprzez wyeksponowanie element...

    • Dydaktyka Podręcznik akademicki

     dodaj opinię

     Kategoria: Pedagogika

     • Impuls

     Przekazujemy czytelnikom podręcznik wybitnego pedagoga - dydaktyka, komparatysty i badacza dziejów oświaty, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk PAN profesora Czesława Kupisiewicza. W dobie płynnej ponowoczesności wydawałoby się, że nie ma już miejsca ...

    • Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego

     dodaj opinię

     Kategoria: Pedagogika

      Tematem tej książki są złożone relacje między edukacją a rozwojem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Polski i jej regionów. Nie ulega wątpliwości, że statystyczny związek między wiedzą a rozwojem jest bardzo silny. Na wiele ważnych pytań z...

     • Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej

      dodaj opinię

      Kategoria: Pedagogika

      • Impuls

      Książka jest pierwszym opracowaniem na polskim rynku na temat zjawiska sponsoringu jako formy prostytucji dokonującego się m.in. w środowisku studenckim. Głównym celem książki jest zaprezentowanie przeprowadzonych badań, które potraktowane są dwu...

     • Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji

      dodaj opinię

      Kategoria: Pedagogika

      • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

      Autorzy tekstów zawartych w książce koncentrują uwagę na wybranych kategoriach pojęciowych współczesnej edukacji. Barbara Skarga sądziła, że kategoria wyznacza pole teoretyczne badań, a jednocześnie sama może być przedmiotem analiz. Wynika stąd zarówno zmienny...

     • Pedagogika rodziny In statu nascendi czy uznana subdyscyplina?

      dodaj opinię

      Kategoria: Pedagogika

      • ATUT

      Książka ma charakter dwudzielny. W pierwszej jej części omówiono konteksty teoretyczne pedagogiki rodziny (tu m.in. artykuły o rodzinie jako podmiocie przemian i badań społecznych, sposobie życia współczesnych ludzi w ramach rodziny traktowanej jako wspólnota,...

     • Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty

      dodaj opinię

      Kategoria: Pedagogika

      • UNIVERSITAS

      Trzeci tom z serii Edukacja nauczycielska polonisty: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty powsta we wspłpracy metodykłw, pedagogłw i psychologłw, ktłrzy pisz o specyficznych trudnociach w uczeniu si dzieci, rozmaitych zaburzeniach ich zachowa, o probl...

     • Pisanie prac i sztuka ich prezentacji

      dodaj opinię

      Kategoria: Pedagogika

      • Impuls

      ?Pisanie prac i sztuka ich prezentacji? to opracowanie adresowane do uczniów szkół średnich i studen tów pierwszych roczników, a także rodziców i nauczycieli - którzy jako twórcy i opiekunowie twórców mają kontakt z rozmaitymi pracami pisemnymi. Posługując s...

     • Przywództwo edukacyjne

      dodaj opinię

      Kategoria: Pedagogika

      • Activision

      Przywództwo w edukacji to nie prowadzenie grupy według znanych punktów orientacyjnych z mapą w ręku, to raczej podróż z wieloma objazdami, zawracaniem, pytaniem o drogę, i tylko, lub aż tylko na to tr zeba być przygotowanym - na ciągłe zmiany kierunku, tempa ...

     • Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie

      dodaj opinię

      Kategoria: Pedagogika

      • UMCS

      Niniejsza książka wpisuje się w nurt pedagogiki humanistycznej, pedagogiki modernizacji społecznych i nurt teoretyczno-empiryczny pedagogiki społecznej. Należy podkreślić, że zaprezentowane przez Auto rkę wyniki badań inspirują do podjęcia i projektowania dzi...

     • Kwartalnik pedagogiczny nr 3/2010

      dodaj opinię

      Kategoria: Pedagogika

      • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

      Spis treści: Artykuły Colloquia Materiały i sprawozdania z badań Tłumaczenia Recenzje Noty o autorach...

     • Psychologia ucznia i nauczyciela

      dodaj opinię

      Kategoria: Pedagogika

      • Wydawnictwo Naukowe PWN

      Pierwszy od dwudziestu lat, nowoczesny podręcznik podejmujący całościowo problematykę psychologii kształcenia w odniesieniu do polskiego systemu edukacji modelowy program nauczania psychologii – systematycznie weryfikowany i doskonalony w praktyce podst...

     • Mam czas dla dziecka

      dodaj opinię

      Kategoria: Pedagogika

       Wychowanie i jakość przeżyć pierwszych lat życia mają decydujące znaczenie dla całego późniejszego życia. We współczesnej rodzinie pozostaje jednak coraz mniej czasu na kontakt rodzica z dzieckiem, na wspólną zabawę i czynne, kreatywne spędzanie czasu. Jak moż...

      • Wychowanie przez muzykę

       dodaj opinię

       Kategoria: Pedagogika

       • PETRUS

       Muzyka jest obszarem sztuki odgrywającym wciąż niezgłębioną wartość i wielką rolę w wychowaniu człowieka, dlatego przedmiotem Niniejszej książki jest prześledzenie roli i funkcji muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki fletowej oraz jej wpływu na różne dzi...

      • Treści historyczne w nowej koncepcji studiów pedagogicznych

       dodaj opinię

       Kategoria: Pedagogika

        Książka stanowi materiały z konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej wraz z Towarzystwem Historii Edukacji, Instytutem Historii PAN i Zakładem Historii Oświaty i Kultury UJ. Publikacja wydana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnict...

       • Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice

        dodaj opinię

        Kategoria: Pedagogika

        • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

        Zróżnicowanie tematyczne tekstów niniejszej książki nie jest duże, dotyczy bowiem tylko jej bezpośredniej warstwy. W swej głębi i istocie artykuły należą do obszaru myśli pedagogicznej, o której można powiedzieć, że łączy dwie wielkie tradycje - realizmu i chr...

       • Edukacja przedszkolna a integracja społeczna

        dodaj opinię

        Kategoria: Pedagogika

         Dziecko w instytucjonalnej strukturze społecznejRozwój społeczny jako oddziaływanie kontekstu zewnętrznegoIntegracja społeczna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - podstawy teoretyczneEdukacja przedszkolna w wymiarze instytucjonalnym, interperson...

        • Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej

         dodaj opinię

         Kategoria: Pedagogika

         • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

         Zagadnienia podjęte przez autora mają wyjątkowy walor poznawczy w dziedzinie pedagogiki, zarówno w wymiarze doświadczeń polskich, jak i w wymiarze wspólnotowym, europejskim. Autor ma świadomość, że edukacja nowoczesna służy nie tylko przystosowaniu uczniów ...

        • Obywatele czy poddani Młodzież szkolna a demokracja

         dodaj opinię

         Kategoria: Pedagogika

         • ATUT

         W książce podjęto ważny temat socjalizacji politycznej młodzieży, pozwolono również mówić młodzieży o sprawach publicznych własnym głosem.

        • Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze

         dodaj opinię

         Kategoria: Pedagogika

         • Wydawnictwo Naukowe PWN

         Podręcznik przedstawia analizę agresywnych zachowań młodzieży oraz odrzucenia rówieśniczego, które mogą przyczynić się do zaburzeń w rozwoju dziecka, w tym do problemu niedostosowania społecznego. Autor omawia: ? genezę zachowań agresywnych i odrzucenia rów...

        • Pedagogika filozoficzna t.2 Filozofia wychowania

         dodaj opinię

         Kategoria: Pedagogika

          Autorzy niniejszego tomu poruszają wiele niezwykle interesujących, a zarazem i kontrowersyjnych problemów - znajdziemy tu bowiem prowokujące pytanie o potrzebę filozofii wychowania, o to czy współczesny Europejczyk potrzebuje kształcenia. Spotkamy także orygin...