Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Pedagogika 2058 produktów

KsiążkiNauki humanistycznePedagogika

Porównaj ceny w Pedagogika.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych

  dodaj opinię

  Kategoria: Pedagogika

  • Impuls

  Publikacja ma charakter empirycznego studium porównawczego różnych typów niepublicznych szkół podstawowych działających na terenie województwa świętokrzyskiego (badanie pełne). Przeanalizowano identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych najważniejszych ...

 2. Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej

  dodaj opinię

  Kategoria: Pedagogika

  • UMCS

  Rozprawa jest poważnym i kompletnym studium ważnego (nie tylko ze względu na jego dynamikę) zjawiska społecznego, jakim jest powiększanie się odsetka studentów z rozpoczętym życiem małżeńskim i wychowujących dzieci. Studium, które wiernie i w spo...

 3. Nowe społeczne wymiary dzieciństwa

  dodaj opinię

  Kategoria: Pedagogika

   Ostatnie dziesięciolecia XX wieku przyniosły zupełnie nowe spojrzenie na dzieciństwo. Zwłaszcza w ps ychologii i pedagogice dziecko zaczęto traktować jako indywidualną jednostkę, partnera dokonującego wyboru własnej drogi rozwoju. Próbę nowego spojrzenia na d...

  • Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów

   dodaj opinię

   Kategoria: Pedagogika

   • Esprit

   Propozycja, by zainicjować dyskusję nad paradygmatami akademickiego kształcenia pedagogów, spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli akademickich oraz osób związanych z praktyką edukacyjną. Zamierzeniem naszym było nie tyle podjęcie próby rekonstrukcji...

  • Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów

   dodaj opinię

   Kategoria: Pedagogika

   • Impuls

   Problematyka przygotowania zawodowego pedagogów jest przedmiotem licznych badań i analiz naukowych [...]. Wyniki dotychczasowych eksploracji wskazują na złożony i dynamiczny jej charakter, dowodząc konieczności monitorowania tych przemian i wykorzystania zdoby...

  • Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych

   dodaj opinię

   Kategoria: Pedagogika

   • Impuls

   Treść książki jest rezultatem kilkuletnich badań nad integracyjną formą kształcenia prowadzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2007?2010. Podjęta problematyka została ulokowana w kontekści e sytuacji trudnych związanych z codzienną pracą w klasie ...

  • Bezradność nauczyciela

   dodaj opinię

   Kategoria: Pedagogika

   • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

   Nauczycieli obarcza się odpowiedzialnością za słabości edukacji także wtedy, kiedy źródła tych słabości mają charakter ponadindywidualny, systemowo-strukturalny. To rodzi w nich poczucie niesprawiedliwości, wzbudza lęki o przyszłość edukacji w skali globalnej ...

  • Naukowe forum pedagogów 7 Między negacją a afirmacją - czy kryzys oddziaływań pedagogicznych

   dodaj opinię

   Kategoria: Pedagogika

   • Impuls

   Publikacja jest pokłosiem V Naukowego Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Wyjątkowa atmosfera tego spotkania pozwoliła na efektywną refleksję nad obecną sytuacją społeczną, często napiętą, pełną sprzeczności, trudna do naukowego...

  • Pedagogika rodziny In statu nascendi czy uznana subdyscyplina?

   dodaj opinię

   Kategoria: Pedagogika

   • ATUT

   Książka ma charakter dwudzielny. W pierwszej jej części omówiono konteksty teoretyczne pedagogiki rodziny (tu m.in. artykuły o rodzinie jako podmiocie przemian i badań społecznych, sposobie życia współczesnych ludzi w ramach rodziny traktowanej jako wspólnota,...

  • Wychowanie przez muzykę

   dodaj opinię

   Kategoria: Pedagogika

   • PETRUS

   Muzyka jest obszarem sztuki odgrywającym wciąż niezgłębioną wartość i wielką rolę w wychowaniu człowieka, dlatego przedmiotem Niniejszej książki jest prześledzenie roli i funkcji muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki fletowej oraz jej wpływu na różne dzi...

  • Treści historyczne w nowej koncepcji studiów pedagogicznych

   dodaj opinię

   Kategoria: Pedagogika

    Książka stanowi materiały z konferencji naukowej pod tym samym tytułem, zorganizowanej wraz z Towarzystwem Historii Edukacji, Instytutem Historii PAN i Zakładem Historii Oświaty i Kultury UJ. Publikacja wydana we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnict...

   • Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice

    dodaj opinię

    Kategoria: Pedagogika

    • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

    Zróżnicowanie tematyczne tekstów niniejszej książki nie jest duże, dotyczy bowiem tylko jej bezpośredniej warstwy. W swej głębi i istocie artykuły należą do obszaru myśli pedagogicznej, o której można powiedzieć, że łączy dwie wielkie tradycje - realizmu i chr...

   • Edukacja przedszkolna a integracja społeczna

    dodaj opinię

    Kategoria: Pedagogika

     Dziecko w instytucjonalnej strukturze społecznejRozwój społeczny jako oddziaływanie kontekstu zewnętrznegoIntegracja społeczna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych - podstawy teoretyczneEdukacja przedszkolna w wymiarze instytucjonalnym, interperson...

    • Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej

     dodaj opinię

     Kategoria: Pedagogika

     • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

     Zagadnienia podjęte przez autora mają wyjątkowy walor poznawczy w dziedzinie pedagogiki, zarówno w wymiarze doświadczeń polskich, jak i w wymiarze wspólnotowym, europejskim. Autor ma świadomość, że edukacja nowoczesna służy nie tylko przystosowaniu uczniów ...

    • Obywatele czy poddani Młodzież szkolna a demokracja

     dodaj opinię

     Kategoria: Pedagogika

     • ATUT

     W książce podjęto ważny temat socjalizacji politycznej młodzieży, pozwolono również mówić młodzieży o sprawach publicznych własnym głosem.

    • Mam czas dla dziecka

     dodaj opinię

     Kategoria: Pedagogika

      Wychowanie i jakość przeżyć pierwszych lat życia mają decydujące znaczenie dla całego późniejszego życia. We współczesnej rodzinie pozostaje jednak coraz mniej czasu na kontakt rodzica z dzieckiem, na wspólną zabawę i czynne, kreatywne spędzanie czasu. Jak moż...

     • Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla tom 2

      dodaj opinię

      Kategoria: Pedagogika

      • Impuls

      Oddawana obecnie do rąk Czytelników książka jest drugą częścią raportu z pierwszego pomiaru (a zarazem drugim tomem serii). Tak jak pierwsza, jest poświęcona szkole, tylko w innym aspekcie. Mianowicie ? korzystając z odpowiedzi studentów dotyczących ich doświa...

     • Przyjazna szkoła

      dodaj opinię

      Kategoria: Pedagogika

      • PETRUS

      Książka przeznaczona jest dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz studentów kierunków...

     • Leksykon terminów metodologicznych.

      dodaj opinię

      Kategoria: Pedagogika

       Jak zaznaczyły autorki we wstępie, współczesna metodologia badań naukowych, społecznych i pedagogicznych, obfituje w ogromną liczbę terminów ? jest to język metodologii badań, który autorki chciały przybliżyć w jednej, zwartej i prostej w formie publikacji. W ...

      • Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze

       dodaj opinię

       Kategoria: Pedagogika

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Podręcznik przedstawia analizę agresywnych zachowań młodzieży oraz odrzucenia rówieśniczego, które mogą przyczynić się do zaburzeń w rozwoju dziecka, w tym do problemu niedostosowania społecznego. Autor omawia: ? genezę zachowań agresywnych i odrzucenia rów...

      • Pedagogika filozoficzna t.2 Filozofia wychowania

       dodaj opinię

       Kategoria: Pedagogika

        Autorzy niniejszego tomu poruszają wiele niezwykle interesujących, a zarazem i kontrowersyjnych problemów - znajdziemy tu bowiem prowokujące pytanie o potrzebę filozofii wychowania, o to czy współczesny Europejczyk potrzebuje kształcenia. Spotkamy także orygin...

       • Kategorie pojęciowe edukacji w przestrzeni interdyscyplinarnych interpretacji

        dodaj opinię

        Kategoria: Pedagogika

        • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

        Autorzy tekstów zawartych w książce koncentrują uwagę na wybranych kategoriach pojęciowych współczesnej edukacji. Barbara Skarga sądziła, że kategoria wyznacza pole teoretyczne badań, a jednocześnie sama może być przedmiotem analiz. Wynika stąd zarówno zmienny...

       • Podstawy kształcenia ogólnego

        dodaj opinię

        Kategoria: Pedagogika

        • Impuls

        Podstawy kształcenia ogólnego stanowią zmienione wydanie Dydaktyki kształcenia ogólnego (I wydanie ? 2001, II ? 2007) a następnie Podstaw dydaktyki ( II wydanie 2011). Zmianie uległ nie tylko tytuł, a le w pewnym stopniu i treść poprzez wyeksponowanie element...

       • Dydaktyka Podręcznik akademicki

        dodaj opinię

        Kategoria: Pedagogika

        • Impuls

        Przekazujemy czytelnikom podręcznik wybitnego pedagoga - dydaktyka, komparatysty i badacza dziejów oświaty, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk PAN profesora Czesława Kupisiewicza. W dobie płynnej ponowoczesności wydawałoby się, że nie ma już miejsca ...

       • Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego

        dodaj opinię

        Kategoria: Pedagogika

         Tematem tej książki są złożone relacje między edukacją a rozwojem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Polski i jej regionów. Nie ulega wątpliwości, że statystyczny związek między wiedzą a rozwojem jest bardzo silny. Na wiele ważnych pytań z...

        • Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej

         dodaj opinię

         Kategoria: Pedagogika

         • Impuls

         Książka jest pierwszym opracowaniem na polskim rynku na temat zjawiska sponsoringu jako formy prostytucji dokonującego się m.in. w środowisku studenckim. Głównym celem książki jest zaprezentowanie przeprowadzonych badań, które potraktowane są dwu...

        • Pedagogika rodziny Wybrane problemy

         dodaj opinię

         Kategoria: Pedagogika

          Rodzina ujmowana jest jako podstawowe i najważniejsze środowisko życia, rozwoju i wychowania człowieka, dlatego w pedagogice stanowi ona ważny obszar poznania naukowego. W związku z dokonującym się współcześnie wieloma przeobrażeniami społeczno-kulturowymi wpł...

         • Studia Edukacyjne 13/2010

          dodaj opinię

          Kategoria: Pedagogika

           ?Studia Edukacyjne? to interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone problemom współczesnej pedagogiki i edukacji. Stanowi ono płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania rzeczywistości społecznej; płaszczyznę interparad...

          • Szkice do teorii wychowania kreatywnego

           dodaj opinię

           Kategoria: Pedagogika

           • Impuls

           Książka poświęcona została niezwykle ważnej problematyce. Walory naukowe, poznawcze i edukacyjne pracy podkreślają autorskie tabele i rysunki. Podejmując ciekawą formę szkicu, Autor w sposób inspirujący skłania do refleksji, dyskusji i dalszych poszukiwań. Szk...

          • Czas na feedback dla oświaty

           dodaj opinię

           Kategoria: Pedagogika

           • Difin

           Każdy z nas w naturalny sposób potrzebuje szanować i doznawać szanowania, potrzebuje czynić dobro i doświadczać dobra, potrzebuje dawać wolność i jej doświadczać. Jeżeli młodemu człowiekowi nauczyciel pokaże, że razem tworzą ?MY?, że mają sporo wspólnego, że n...

          • Kwartalnik pedagogiczny nr 3/2010

           dodaj opinię

           Kategoria: Pedagogika

           • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

           Spis treści: Artykuły Colloquia Materiały i sprawozdania z badań Tłumaczenia Recenzje Noty o autorach...

          • Psychologia ucznia i nauczyciela

           dodaj opinię

           Kategoria: Pedagogika

           • Wydawnictwo Naukowe PWN

           Pierwszy od dwudziestu lat, nowoczesny podręcznik podejmujący całościowo problematykę psychologii kształcenia w odniesieniu do polskiego systemu edukacji modelowy program nauczania psychologii – systematycznie weryfikowany i doskonalony w praktyce podst...

          • Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty

           dodaj opinię

           Kategoria: Pedagogika

           • UNIVERSITAS

           Trzeci tom z serii Edukacja nauczycielska polonisty: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty powsta we wspłpracy metodykłw, pedagogłw i psychologłw, ktłrzy pisz o specyficznych trudnociach w uczeniu si dzieci, rozmaitych zaburzeniach ich zachowa, o probl...