Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Nauki humanistyczne 11404 produkty

KsiążkiNauki humanistyczne

Porównaj ceny w Nauki humanistyczne, takich produktów jak: Humanistyka, Pedagogika, Socjologia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych

  dodaj opinię

  Kategoria: Pedagogika

  • Impuls

  Publikacja ma charakter empirycznego studium porównawczego różnych typów niepublicznych szkół podstawowych działających na terenie województwa świętokrzyskiego (badanie pełne). Przeanalizowano identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych najważniejszych ...

 2. Socjologia

  dodaj opinię

  Kategoria: Nauki humanistyczne

  • Wydawnictwo UNIMEX

  Nowe wydanie Socjologii jednego z najbardziej znanych i wykorzystywanych na całym świecie podręczników to lektura obowiązkowa nie tylko dla adeptów socjologii i osób myślących o podjęciu studiów socjologicznych, ale również dla wszystkich, którzy chcą zrozum...

 3. Obyczaje polskie Wiek XX w krótkich hasłach

  dodaj opinię

  Kategoria: Nauki humanistyczne

  • W.A.B.

  Pamiętacie pralkę Franię? Może nawet stoi jeszcze gdzieś w piwnicy, ale czy zdajecie sobie sprawę, że jej pojawienie się przyspieszyło rozpad mikrostruktury społecznej? Kiedyś pranie angażowało pół wsi, później całą rodzinę, dzisiaj ? wystarczy jedna osoba. Al...

 4. Barwy codzienności Analiza socjologiczna

  dodaj opinię

  Kategoria: Nauki humanistyczne

  • ALETHEIA

  Idea codzienności w naukach społecznych Społeczne konteksty życia codziennego Emocje i rozrywki codzienności Metodologia badań życia codziennego

 5. Metropolie mniejszości mniejszości w metropoliach

  dodaj opinię

  Kategoria: Socjologia

  • ALETHEIA

  Współczesne metropolie i wielkie miasta, szczególnie tzw. świata zachodniego, nie tylko są coraz bardziej różnorodne etnicznie i kulturowo, lecz także przyciągają coraz więcej ?obcych?. Okazują się oni niezbędni dla funkcjonowania gospodarki, bo ludność rodzim...

 6. Paradygmaty akademickiego kształcenia pedagogów

  dodaj opinię

  Kategoria: Pedagogika

  • Esprit

  Propozycja, by zainicjować dyskusję nad paradygmatami akademickiego kształcenia pedagogów, spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli akademickich oraz osób związanych z praktyką edukacyjną. Zamierzeniem naszym było nie tyle podjęcie próby rekonstrukcji...

 7. O socjologii

  dodaj opinię

  Kategoria: Socjologia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Alain Touraine, choć należy do grona najbardziej wyrazistych postaci francuskiej socjologii XX wieku, jest w Polsce znany jedynie z omówień. Polskie wydanie jego pracy O socjologii, w której szkicuje główne punkty swoich rozważań teoretycz...

 8. Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej

  dodaj opinię

  Kategoria: Pedagogika

  • UMCS

  Rozprawa jest poważnym i kompletnym studium ważnego (nie tylko ze względu na jego dynamikę) zjawiska społecznego, jakim jest powiększanie się odsetka studentów z rozpoczętym życiem małżeńskim i wychowujących dzieci. Studium, które wiernie i w spo...

 9. Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum

  dodaj opinię

  Kategoria: Nauki humanistyczne

  • Difin

  Książka zawiera wiele cennych informacji o zachowaniach nastolatków w środowisku szkol?nym, w roli u cznia oraz w relacjach z rówieśnikami. Autorka analizuje problematykę rozwoju osobowego z perspektyw y następujących koncepcji psychologicznych: behawiorystyc...

 10. O wielości światów

  dodaj opinię

  Kategoria: Nauki humanistyczne

  • NOMOS

  Oczywiście świat społeczny sześćdziesięcioletniego chińskiego buddysty, żyjącego w czasach dynastii Ming, będzie zorganizowany zupełnie inaczej, niż świat społeczny amerykańskiego, dwudziestoletniego chrześcijanina, żyjącego w naszych czasach. Nie zmienia to j...

 11. Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia

  dodaj opinię

  Kategoria: Socjologia

  • LTW

  Książka, którą Czytelnik trzyma w ręku, wprowadza w teoretyczne zagadnienia badań nad polityką lokal ną oraz jakością życia. Praca koncentruje się na analizie kompetencji samorządu gminy w podstawowych obszarach polityki społecznej, gospodarczej i przestrzenn...

 12. Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych

  dodaj opinię

  Kategoria: Pedagogika

  • Impuls

  Treść książki jest rezultatem kilkuletnich badań nad integracyjną formą kształcenia prowadzonych na terenie województwa śląskiego w latach 2007?2010. Podjęta problematyka została ulokowana w kontekści e sytuacji trudnych związanych z codzienną pracą w klasie ...

 13. Nowe społeczne wymiary dzieciństwa

  dodaj opinię

  Kategoria: Pedagogika

   Ostatnie dziesięciolecia XX wieku przyniosły zupełnie nowe spojrzenie na dzieciństwo. Zwłaszcza w ps ychologii i pedagogice dziecko zaczęto traktować jako indywidualną jednostkę, partnera dokonującego wyboru własnej drogi rozwoju. Próbę nowego spojrzenia na d...

  • O podziale pracy społecznej

   dodaj opinię

   Kategoria: Socjologia

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Jedna z 4 podstawowych prac Émile?a Durkheima (1858?1971), klasyka socjologii i jednego z ojców-założycieli tej dyscypliny, przy czym wielu badaczy uznaje, że zajmuje ona w twórczości Durkheima miejsce szczególne. Zawiera bowiem wykład głównych elementów teori...

  • Bezradność nauczyciela

   dodaj opinię

   Kategoria: Pedagogika

   • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

   Nauczycieli obarcza się odpowiedzialnością za słabości edukacji także wtedy, kiedy źródła tych słabości mają charakter ponadindywidualny, systemowo-strukturalny. To rodzi w nich poczucie niesprawiedliwości, wzbudza lęki o przyszłość edukacji w skali globalnej ...

  • SPOŁECZNE TWORZENIE SEKSUALNOŚCI

   dodaj opinię

   Kategoria: Socjologia

   • PWN

   ?Spokojna, umiarkowana debata publiczna na tematy seksualne została w dużej mierze popsuta przez polityków, którzy dla korzyści politycznych grają na lękach seksualnych obywateli. Politycy i media wpatrzone w słupki sondaży często tworzą wokół seksu atmosferę ...

  • Transnarodowość

   dodaj opinię

   Kategoria: Socjologia

   • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

   Chyba trudno byłoby znaleźć uczonego bardziej upoważnionego do napisania tego typu wprowadzającego tekstu. Steven Vertovec od dawna zajmuje się problematyką migracji. Dekady doświadczeń i solidnych empirycznych badań w powiązaniu z niesłychaną orientacją w lit...

  • Naukowe forum pedagogów 7 Między negacją a afirmacją - czy kryzys oddziaływań pedagogicznych

   dodaj opinię

   Kategoria: Pedagogika

   • Impuls

   Publikacja jest pokłosiem V Naukowego Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Wyjątkowa atmosfera tego spotkania pozwoliła na efektywną refleksję nad obecną sytuacją społeczną, często napiętą, pełną sprzeczności, trudna do naukowego...

  • Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów

   dodaj opinię

   Kategoria: Pedagogika

   • Impuls

   Problematyka przygotowania zawodowego pedagogów jest przedmiotem licznych badań i analiz naukowych [...]. Wyniki dotychczasowych eksploracji wskazują na złożony i dynamiczny jej charakter, dowodząc konieczności monitorowania tych przemian i wykorzystania zdoby...

  • Learning in Life Stream The Selected Aspects

   dodaj opinię

   Kategoria: Socjologia

    The publication submitted for the review for publishers is yet another joint project undertaken by the staff from the Department of Andragogy and Social Gerontology at the Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz and the Vocational Pedagogy In...

   • Ideologie nauk społecznych warianty interpreta

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • Impuls

    Zasadniczym celem książki jest ? po pierwsze - odpowiedź na pytanie: prawda i określenia takie jak, ?prawdziwy?, ?prawdziwe? to postmetafizyczne pozostałości słownika potocznego - czy elementy nieideologicznych struktur pojęciowo-inferencyjnych, których stoso...

   • Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania tom 1

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

    • Wydawnictwo Naukowe UAM

    Tom prezentuje rezultaty pierwszych w Polsce całościowych badań jakości życia populacji wielkomiejskiej, na przykładzie mieszkańców Poznania. W badaniach zastosowano metodologię wypracowaną dla Urzędu Miasta w Poznaniu oraz Fundacji Bertelsmanna i Banku Świato...

   • Problemy współczesnej demokracji i moralności

    dodaj opinię

    Kategoria: Socjologia

     Są idee, które nie dezaktualizują się w ciągu wieków i odbywają swoistą wędrówkę, zarówno w czasie, jak i w przestrzeni - jak to ujmował Ludwik Krzywicki - co niewątpliwie świadczy o ich dużej atrakcyjności. Do takich idei należy idea demokracji, która pojawił...

    • Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji

     dodaj opinię

     Kategoria: Socjologia

      Proponowana Wydawnictwu zbiorowa książka przynosi kolejną, drugą próbę socjologicznego spojrzenia na kulturę miejską Polski i Francji. Pierwszą zaprezentowano parę lat temu (2004) w publikacji pt. Pratiques culturelles et logique des institutions, którą redakc...

     • Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego

      dodaj opinię

      Kategoria: Socjologia

       Człowiek przełomu XX i XXI w jest dumny z niezbywalnego prawa do wolności. Często odrzuca zatem wszelkie formy przymusu społecznego, kulturowego, co sprawia, że staje się on czasem podmiotem działań samowolnych, przyjmuje wolność wyboru myśli i postaw wyłączni...

      • Rytm życia

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • NOMOS

       Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

      • Tożsamość nowoczesność stereotypy

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • NOMOS

       Wyznaczające obszar dociekań poznawczych pojęcia ?tożsamości?, ?stereotypów?, ?nowoczesności? różnią status ontologiczny i zakresy semantyczne. Najszersza znaczeniowo jest ?nowoczesność? (używana przez autorów zamieszczonych tekstów również w formułach późnej,...

      • Współczesne społeczeństwo polskie

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Wszystko zaczyna się od ludzi: to oni stanowią materię społeczeństwa. To motto socjologów, którzy zajmują się badaniem życia społecznego. Dzięki prowadzonym przez nich analizom łatwiej jest zrozumieć zmiany, które wpływają na każdego z nas, i odpowiedzieć na ...

      • 20 lat rzeczywistości poradzieckiej Spojrzenie socjologiczne

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

       Książka jest interesującym i bogatym empirycznie i teoretycznie opracowaniem dotyczącym zmian społecznych zachodzących w społeczeństwach proradzieckich, a zwłaszcza w społeczeństwie rosyjskich i narodach syberyjskich. Zawarte w niej artykuły podejmują ważne kw...

      • Aktywne społeczeństwo

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

       • NOMOS

       Teorie socjologiczne interpretują i wyjaśniają ogólne procesy społeczne w oparciu o różne modele świata ludzkiego. W serii Współczesne Teorie Socjologiczne publikujemy najważniejsze dzieła reprezentujące te wizje rzeczywistości społecznej, które okazały się sz...

      • Socjologia i kryptosocjologia Josepha Shumpetera

       dodaj opinię

       Kategoria: Nauki humanistyczne

       • Wydawnictwo Naukowe UAM

       Książka poświęcona jest socjologii Josepha Schumpetera. Podjęta w niej została analiza klasycznych zagadnień epistemologicznych i ontologicznych. Zaliczyć do nich można problem socjologii jako nauki, badanie gospodarki jako części życia społecznego, analizę pa...

      • Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce

       dodaj opinię

       Kategoria: Socjologia

        Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomi ędzy aktywnością zawodową i rodzinną kobiet w Polsce a sfe...

       • SOCJOLOGIA CODZIENNOŚCI

        dodaj opinię

        Kategoria: Nauki humanistyczne

        • ZNAK

        Gwiazdy rocka i stadionowi zadymiarze, zakupy i choroby, przyjaźń i seks, komórki i fora internetowe, zaufanie taksówkarzy do klientów i wyborców do polityków. Co łączy te tematy? Tradycyjny socjolog określiłby je jako ?dziwne?, ale sprawy te są przedmiotem ?t...