Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Geodezja i kartografia 48 produktów

KsiążkiNauka i technikaGeodezja i kartografia

Porównaj ceny w Geodezja i kartografia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Propozycja nowego modelowego podejścia do badań osadów i form glacjalnych, którego podstawowym elementem jest analiza efektywności depozycyjnej lądolodu. Na podstawie badań form i osadów glacjalnych, w środkowej części Niziny Wielkopolskiej, w zasięgu ostatnie...

 2. Historia jezior lobeliowych zachodniej części Borów Tucholskich na tle postglacjalnego rozwoju szaty leśnej

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Jeziora lobeliowe są nielicznym elementem krajobrazu w Polsce. Występują na Pomorzu Zachodnim i wyjątkowo (trzy zbiorniki) na Pojezierzu Mazurskim oraz w Karkonoszach (jedno jezioro). Według Szmeji (1997) jest 155 jezior lobeliowych, czyli takich, w których wy...

 3. Biogeochemiczna diageneza dolnego wapienia muszlowego Opolszczyzny

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Monografia stanowi wartościowe, nowocześnie ujęte studium odtworzenia warunków i mechanizmów procesów diagenetycznych, jakim podlegały węglanowe osady triasowe Śląska Opolskiego. Główny nacisk autor położył na pokazaniu minerałotwórczej roli rozkładu miękkich ...

 4. Rekonstrukcja paleotemperatur vistulianu na podstawie zespołów kopalnych ptaków

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Autor - geolog z wykształcenia, a ornitolog z zamiłowania - połączył w swej rozprawie obie te dziedziny, wykorzystując dane pochodzące z badań współcześnie żyjących ptaków do interpretacji materiałów kopalnych. Dane dotyczące warunków życia zwierząt współczesn...

 5. GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • MT Biznes

  Książka poświęcona systemom nawigacji satelitarnej: w pełni działającemu amerykańskiemu GPS, niekompletnemu systemowi rosyjskiemu GLONASS, powstającemu europejskiemu systemowi Galileo i chińskiemu Beidou oraz naziemnym i satelitarnym systemom wspomagającym ic...

 6. Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

   Skrypt został napisany z myślą o studentach kierunków budownictwo, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, którzy powinni poznać zastosowanie podstawowych obliczeń geodezyjnych w ramach przedmiotu geodezja lub miernictwo oraz przedmiotach pokrewnychW sk...

  • Zmiany paleohydrologiczne w środkowej Wielkopolsce w ciągu 12000 lat w świetle badań osadów jeziornych rynny kórnicko-zaniemyskiej

   dodaj opinię

   Kategoria: Geodezja i kartografia

   • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

   Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania i skutki zmian paleohydrologiczne - to obszerne studium dotyczące wieloaspektowej analizy osadów dennych jezior rynny kórnicko - zaniemyskiej, które stało się główną podstawą rekonstrukcji ich zmian paleohydrologicz...

  • Zygzakiem po linii geodezyjnej. Geofelietony. Tom III (listopad 2003-wrzesień 2010)

   dodaj opinię

   Kategoria: Geodezja i kartografia

    Autor, który jest od ponad ćwierć wieku związany z miesięcznikiem Przegląd Geodezyjny, już w 1991 roku zaproponował ,,Geofelieton" jako stałą kolumnę tego pisma. Po wielu latach postanowił wydać tę książkę. Z geofelietonów wyłania się Jego umiłowana geodezja j...

   • Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki gruntów i fundamentowania

    dodaj opinię

    Kategoria: Geodezja i kartografia

     Niniejsze materiały są przewidziane jako pomoc dla studentów z przedmiotu ?Laboratorium z mechaniki gruntów" w prawidłowym wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń. Ćwiczenia dotyczą metod określania podstawowych parametrów fizycznych, mechanicznych i właściwości gr...

    • Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej

     dodaj opinię

     Kategoria: Geodezja i kartografia

      Książka przedstawia opis podstawowych struktur geologicznych oraz sposoby ich rozpoznawania, przedstawiania ich położenia w przestrzeni i na mapach geologicznych. Podano przykłady konstrukcji wykonywanych na mapach geologicznych, zmierzających do wyznacz...

     • Quaestiones Geographicae 25: Spatial aspects of the Polish transformation

      dodaj opinię

      Kategoria: Geodezja i kartografia

      • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

      The book you are holding is the 25th volume of the journal Quaestiones Geographicae, and also the first volume of its new series B entitled "Human Geography and Spatial Management". This is a good occasion to outline briefly the history of the journal and its ...

     • Standardy Geodezyjne. Wybrane Przepisy

      dodaj opinię

      Kategoria: Geodezja i kartografia

      • Wydawnictwo Gall

      Książka zawiera akty prawne stanowiące trzon przepisów, od przestrzegania których zależy wysoki standard pracy geodety. Kluczowym aktem prawnym zawartym w publikacji będzie ujednolicony tekst ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne po zmianach, ze stanem ...

     • Wybrane zagadnienia z rysunku map

      dodaj opinię

      Kategoria: Geodezja i kartografia

       Niniejsze drugie wydanie skryptu Wybrane zagadnienia z rysunku map przeznaczone jest głównie, choć nie tylko, dla studentów pierwszego roku kierunków geodezyjnych oraz uczniów techników i liceów o profilu geodezyjnym. Skrypt zawiera opis technik tworzenia map ...

      • Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami)

       dodaj opinię

       Kategoria: Geodezja i kartografia

        Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku geodezja i kartografia studiów stacjonarnych i zaocznych, zawiera bowiem treści realizowane w ramach przedmiotów rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. Niektóre fragmenty podręcznika w...

       • Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów

        dodaj opinię

        Kategoria: Geodezja i kartografia

         W każdej zorganizowanej działalności, a w szczególności o charakterze przestrzennym, informacja o cenach i wartościach nieruchomości jest jednym z podstawowych elementów podejmowania skutecznych decyzji. Informację tę niża przechowywa i udostępniać w postaci m...

        • Geodesy, surveying and professional ethics

         dodaj opinię

         Kategoria: Geodezja i kartografia

         • Wydawnictwo Gall

         Podstawowym motywem do napisania niniejszego opracowania było przybliżenie potencjalnym Czytelnikom, w szczególności zaś studentom i absolwentom kierunku geodezja i kartografia, najważniejszych problemów dotyczących tej dyscypliny przedstawionych w angloj...

        • Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych T. III

         dodaj opinię

         Kategoria: Geodezja i kartografia

         • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

         To wydanie zawiera materiały z seminarium zorganizowanego w 1998 roku przez Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który zajmuje się problemami podanymi w tytule pracy na obszarze Polski, Ukrainy, Syberii, Tien-Shan i Ant...

        • Odwzorowania kartograficzne. Podstawy

         dodaj opinię

         Kategoria: Geodezja i kartografia

          Podręcznik Odwzorowania kartograficzne. Podstawy jest rozszerzeniem skryptu ,,Kartografia matematyczna dla geodetów" wydanego w Olsztynie w latach 1991 i 1999. Na jego formę i treść wpłynęły, z pewnością, starsze podręczniki i skrypty, w których przedstawiono ...

         • Zmienność transportu materiału rozpuszczalnego w zlewni Kłudy jako przejaw współczesnych procesów denudacji chemicznej (Pomorze Zachodnie)

          dodaj opinię

          Kategoria: Geodezja i kartografia

          • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

          Autorka zajęła się rozpoznaniem zmienności czasowej i przestrzennej źródeł dostawy zwietrzelin do transportu fluwialnego. Najważniejszą częścią rozprawy są rozdziały dotyczące chemizmu wód opadowych, powierzchniowych, płytkich wód gruntowych krążących w profil...

         • Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości - wyd. 2010

          dodaj opinię

          Kategoria: Geodezja i kartografia

           Słownik ten jest najszerszym opracowaniem z tego zakresu w Polsce, nowe wydanie zawiera 35 tys. haseł. Jest to poprawiona i uzupełniona wersja dwóch tomów poprzedniego wydania połączonego w jedną całość. Poprzednie wydanie: " Angielsko-polski słownik dla geod...

          • Zarys fizyki gruntów

           dodaj opinię

           Kategoria: Geodezja i kartografia

            Skrypt niniejszy ma na celu przedstawienie studentom kierunków budowlanych oraz ochrony, inżynierii i kształtowania środowiska podstaw fizyki gruntów i gleb, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zjawiska cieplne, dyfuzyjne, konwekcyjne, sorpcyjne oraz hydrologię...

           • GEODEZJA I

            dodaj opinię

            Kategoria: Geodezja i kartografia

             Zgodnie z programem studiów skrypt obejmuje ogólne wiadomości z geodezji, a także dotyczące obliczeń geodezyjnych w układach współrzędnych prostokątnych, sporządzania map wielkoskalowych i wyznaczania pól powierzchni mierzonego obszaru, najprostszych i...

            • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna. Teoria i praktyka

             dodaj opinię

             Kategoria: Geodezja i kartografia

              Książka ma charakter podręcznika z tej części dziedziny geodezji wyższej, która traktuje o wpływie pola siły ciężkości, wytwarzanej przez Ziemię, na opracowanie wyników obserwacji geodezyjnych, astronomicznych i satelitarnych. W pierwszych rozdziałach prze...

             • Firma geodezyjna - kanony i etos zawodu

              dodaj opinię

              Kategoria: Geodezja i kartografia

              • Wydawnictwo Gall

              Dzisiejsza rzeczywistość branży geodezyjnej nie nastraja optymistycznie. Firmy geodezyjne z kurczącym się rynkiem zleceń stoją wobec konieczności dostosowania się do nowych standardów.Również administracja geodezyjna ma przed sobą trudne zadanie - przest...

             • Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji globalnej i glacjofluwialnej lobu Odry

              dodaj opinię

              Kategoria: Geodezja i kartografia

              • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

              Wychodnie skał tarczy bałtyckiej oraz płyty wschodnioeuropejskiej w plejstocenie wielokrotnie podlegały egzaracji glacjalnej. Włączane w obręb masy nasuwającego się lądolodu skały przemieszczały się w nim aż po obszar Peribalticum. Obecnie obserwowane rozmiesz...

             • Rachunkowość Podstawowe zadnienia

              dodaj opinię

              Kategoria: Geodezja i kartografia

              • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

              Zeszyt ćwiczeń dla studentów II roku zarządzania publicznego.

             • Zaawansowane metody opracowania obserwacji geodezyjnych z przykładami

              dodaj opinię

              Kategoria: Geodezja i kartografia

               Celem książki jest przedstawienie teorii wybranych metod estymacji w kontekście ich zastosowań do opracowania obserwacji geodezyjnych. Wybór metod oraz sposób ich prezentacji wynika z doświadczeń uzyskanych zarówno w pracy badawczej jak i dydaktycznej. Niektór...

              • Rozgraniczanie nieruchomości

               dodaj opinię

               Kategoria: Geodezja i kartografia

               • Wydawnictwo Gall

               ,,Przeklęty, kto przesuwa miedzę swojego bliźniego."Stary Testament. Księga Powtórzonego Prawa.Rozdział 27 wiersz 17 Granice nieruchomości wyznaczają w przestrzeni obszar, w którym właściciel z wyłączeniem innych osób może korzystać ze swego prawa....

              • Mobilność materii mineralnej na obszarach paraglacjalnych, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia

               dodaj opinię

               Kategoria: Geodezja i kartografia

               • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

               Monografia prezentuje szczegółowe badania dotyczące obszaru wolnego od lodu, leżącego na Wyspie Króla Jerzego w rejonie Polskiej Stacji Antarktycznej im. Arctowskiego. Autor analizuje procesy geomorfologiczne w obszarach peryglacjalnych, nawiązując do literat...

              • Vademecum Prawne Geodety 2010

               dodaj opinię

               Kategoria: Geodezja i kartografia

               • Wydawnictwo Gall

               "Vademecum prawne geodety" to podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-prawnej dla każdego geodety. W miesiącu wrześniu ukazało się już piąte wydanie tej publikacji. W stosunku do poprzednich edycji z lat 2002-2009 nowe vademecum 2010 zostało zaktualizowane i uzupe...

              • Parametry wytrzymałościowe rzeszowskich namułów i torfów

               dodaj opinię

               Kategoria: Geodezja i kartografia

                Opis: Grunty organiczne ze względu na swoją specyfikę są klasyfikowane jako grunty słabe lub słabonośne. Terminologia ta jest bezpośrednio związana z ich właściwościami geotechnicznymi, tj.: z niewielką w stosunku do gruntów mineralnych wytrzymałością n...

               • Kształtowanie geometryczne krzywych przejściowych w drogach kołowych, kolejowych i trasach wodnych

                dodaj opinię

                Kategoria: Geodezja i kartografia

                 Projektowanie kształtu obiektów inżynierskich jest zagadnieniem, występującym bardzo często w wielu dziedzinach technicznych. Może to być kształtowanie walka rozrządu w silniku, wyznaczenie kształtu skoczni narciarskiej lub toru kolarskiego, określenie kształt...

                • Metody geoinformacyjnych analiz janwoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Geodezja i kartografia

                  Przyjęło się uważać, że takie zdarzenia, jak ataki terrorystyczne, są nieprzewidywalne co do miejsca i czasu. Teza taka wyklucza jednak naukowe podejście do analiz mających na celu "usprawnienie" walki z terroryzmem. Jeśli coś jest przypadkowe, losowe a w efek...