Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Geodezja i kartografia 48 produktów

KsiążkiNauka i technikaGeodezja i kartografia

Porównaj ceny w Geodezja i kartografia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Historia jezior lobeliowych zachodniej części Borów Tucholskich na tle postglacjalnego rozwoju szaty leśnej

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Jeziora lobeliowe są nielicznym elementem krajobrazu w Polsce. Występują na Pomorzu Zachodnim i wyjątkowo (trzy zbiorniki) na Pojezierzu Mazurskim oraz w Karkonoszach (jedno jezioro). Według Szmeji (1997) jest 155 jezior lobeliowych, czyli takich, w których wy...

 2. Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Propozycja nowego modelowego podejścia do badań osadów i form glacjalnych, którego podstawowym elementem jest analiza efektywności depozycyjnej lądolodu. Na podstawie badań form i osadów glacjalnych, w środkowej części Niziny Wielkopolskiej, w zasięgu ostatnie...

 3. Biogeochemiczna diageneza dolnego wapienia muszlowego Opolszczyzny

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Monografia stanowi wartościowe, nowocześnie ujęte studium odtworzenia warunków i mechanizmów procesów diagenetycznych, jakim podlegały węglanowe osady triasowe Śląska Opolskiego. Główny nacisk autor położył na pokazaniu minerałotwórczej roli rozkładu miękkich ...

 4. Rekonstrukcja paleotemperatur vistulianu na podstawie zespołów kopalnych ptaków

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Autor - geolog z wykształcenia, a ornitolog z zamiłowania - połączył w swej rozprawie obie te dziedziny, wykorzystując dane pochodzące z badań współcześnie żyjących ptaków do interpretacji materiałów kopalnych. Dane dotyczące warunków życia zwierząt współczesn...

 5. GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • MT Biznes

  Książka poświęcona systemom nawigacji satelitarnej: w pełni działającemu amerykańskiemu GPS, niekompletnemu systemowi rosyjskiemu GLONASS, powstającemu europejskiemu systemowi Galileo i chińskiemu Beidou oraz naziemnym i satelitarnym systemom wspomagającym ic...

 6. Wprowadzenie do kartografii matematycznej

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

   Książka zawiera podstawowe pojęcia z zakresu kartografii matematycznej. W szczególności obejmuje sformalizowaną definicję odwzorowania kartograficznego, teorię zniekształceń odwzorowawczych, klasyfikację odwzorowań kartograficznych ze względu na stan rozkładu ...

  • Vademecum Prawne Geodety 2010

   dodaj opinię

   Kategoria: Geodezja i kartografia

   • Wydawnictwo Gall

   "Vademecum prawne geodety" to podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-prawnej dla każdego geodety. W miesiącu wrześniu ukazało się już piąte wydanie tej publikacji. W stosunku do poprzednich edycji z lat 2002-2009 nowe vademecum 2010 zostało zaktualizowane i uzupe...

  • Parametry wytrzymałościowe rzeszowskich namułów i torfów

   dodaj opinię

   Kategoria: Geodezja i kartografia

    Opis: Grunty organiczne ze względu na swoją specyfikę są klasyfikowane jako grunty słabe lub słabonośne. Terminologia ta jest bezpośrednio związana z ich właściwościami geotechnicznymi, tj.: z niewielką w stosunku do gruntów mineralnych wytrzymałością n...

   • Kształtowanie geometryczne krzywych przejściowych w drogach kołowych, kolejowych i trasach wodnych

    dodaj opinię

    Kategoria: Geodezja i kartografia

     Projektowanie kształtu obiektów inżynierskich jest zagadnieniem, występującym bardzo często w wielu dziedzinach technicznych. Może to być kształtowanie walka rozrządu w silniku, wyznaczenie kształtu skoczni narciarskiej lub toru kolarskiego, określenie kształt...

    • Metody geoinformacyjnych analiz janwoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu

     dodaj opinię

     Kategoria: Geodezja i kartografia

      Przyjęło się uważać, że takie zdarzenia, jak ataki terrorystyczne, są nieprzewidywalne co do miejsca i czasu. Teza taka wyklucza jednak naukowe podejście do analiz mających na celu "usprawnienie" walki z terroryzmem. Jeśli coś jest przypadkowe, losowe a w efek...

     • Model tekstowy danych graficznych, alfabet elektroniczny oraz ich zastosowanie w geoinformacji obrazowej i SIP

      dodaj opinię

      Kategoria: Geodezja i kartografia

       W pracy przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania metod numerycznych do rozwoju technologii geoinformatycznych opartych na nowoczesnej technice komputerowej i metodach matematycznych, głównie w systemach informacji przestrzennej, fotogram...

      • Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej

       dodaj opinię

       Kategoria: Geodezja i kartografia

        Skrypt przygotowany przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM skierowany jest nie tylko do studentów kierunków, w programie których znajdują się przedmioty dotyczące rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, będzie także przydatny os...

       • Kruszywa mineralne. Surowce, rynek, technologie, jakość

        dodaj opinię

        Kategoria: Geodezja i kartografia

         Spis treści: Joanna BABIŃSKADiagnostyka kruszyw w aspekcie ich wykorzystania do betonów narażonych a działanie mrozu i soli odladzających 3Bogusław BĄK, Barbara RADWANEK-BĄKBaza zasobowa kruszyw naturalnych województwa podkarpackiego pod kątem budowy autostrad...

        • Studium nad doborem metod inteligencji numerycznej do rozwiązywania problemów z geodezji inżynieryjnej

         dodaj opinię

         Kategoria: Geodezja i kartografia

          Niniejsza praca przedstawia syntetyczne ujęcie możliwości związanych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych oraz systemów neuronowo-rozmytych do rozwiązywania wybranych zagadnień z geodezji inżynieryjnej. Sieci neuronowe są techniką modelowania, która po...

         • Podziały nieruchomości

          dodaj opinię

          Kategoria: Geodezja i kartografia

          • Wydawnictwo Gall

          Wydana w 2005 r., w formie komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami, publikacja dotycząca podziałów nieruchomości wymaga aktualizacji ze względu na istotne zmiany, jakie zaszły w regulacjach ustawowych. Kolejna nowelizacja tych regulacji dokona...

         • Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych T. IV

          dodaj opinię

          Kategoria: Geodezja i kartografia

          • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

          o wydanie zawiera materiały z seminarium zorganizowanego w 1998 roku przez Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który zajmuje się problemami podanymi w tytule pracy na obszarze Polski, Ukrainy, Syberii, Tien-Shan i Anta...

         • Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS

          dodaj opinię

          Kategoria: Geodezja i kartografia

           Niniejszy podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną przeznaczoną głównie dla studentów kierunku Budownictwo. Zawiera treści przewidziane w standardach kształcenia z przedmiotu geodezja dla tego kierunku oraz materiał przydatny studentom z kierunków Inżynieria środo...

          • Uwarunkowania i funkcjonowanie procesów denudacji chemicznej mikrozlewni na obszarze młodoglacjalnym i ich wpływ na morfodynamikę stoków (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie)

           dodaj opinię

           Kategoria: Geodezja i kartografia

           • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

           Celem rozprawy jest przeprowadzenie hydrologicznej i geomorfologicznej analizy obszarów zasilania i dróg spływu wody i rozpuszczonych substancji w elementarnej źródliskowej mikrozlewni na obszarze morenowym Pojezierza Pomorskiego oraz próba oceny ich wpływów n...

          • Geoinformacja. Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy

           dodaj opinię

           Kategoria: Geodezja i kartografia

           • Wydawnictwo Gall

           Wiedza, postrzegana jako kapitał, wymaga odpowiedniego zarządzania odwołującego się do rozwiązań systemowych, wykorzystujących współczesne technologie komunikacyjne, które tworzą dedykowane systemy jej organizacji (SOW). W ramach budowanych systemów SOW defini...

          • Podstawy fotogrametrii

           dodaj opinię

           Kategoria: Geodezja i kartografia

            Książka obejmuje całokształt zagadnień - od konstrukcji rzutu środkowego przestrzennej bryły przez wykonawstwo zdjęć pomiarowych aż do elementarnych zadań w postaci analitycznego i analogowego opracowania pojedynczego stereogramu, będącego składową pomiaru fot...

           • Geodezja fizyczna

            dodaj opinię

            Kategoria: Geodezja i kartografia

             Niniejszy podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów, ale także dla tych osób, które odczuwają potrzebę zrozumienia pola siły ciężkości Ziemi i metod badania przebiegu geoidy, jej znaczenia przy definiowaniu układu wysokościowego oraz satelit...

            • Wstęp do geologii kenozoiku ze szczególnym odniesieniem do terytorium Polski

             dodaj opinię

             Kategoria: Geodezja i kartografia

             • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

             Aktualny stan budowy geologicznej i właściwości środowiska przyrodniczego są wypadkową wewnętrznych i zewnętrznych procesów Ziemi zaistniałych w czasie geologicznym. Niejednokrotnie elementami strukturalnymi najmłodszej nawet rzeźby bywają składowe sięgające w...

            • Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości

             dodaj opinię

             Kategoria: Geodezja i kartografia

              Gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości (własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych) ma swoją specyfikę. Związane jest to między innymi z rozmiarami tych zasobów(ponad 40 ...

             • Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych

              dodaj opinię

              Kategoria: Geodezja i kartografia

               Podręcznik obejmuje tematykę związaną z podstawowym sprzętem geodezyjnym. Przedstawiono w nim opisy konstrukcji tego rodzaju instrumentów geodezyjnych, a także sposoby ich sprawdzania i rektyfikacji. Omówiono podstawowe elementy optyczne przyrządu geodezyjnego...

              • Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych T. III

               dodaj opinię

               Kategoria: Geodezja i kartografia

               • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

               To wydanie zawiera materiały z seminarium zorganizowanego w 1998 roku przez Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który zajmuje się problemami podanymi w tytule pracy na obszarze Polski, Ukrainy, Syberii, Tien-Shan i Ant...

              • Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia

               dodaj opinię

               Kategoria: Geodezja i kartografia

                Skrypt został napisany z myślą o studentach kierunków budownictwo, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, którzy powinni poznać zastosowanie podstawowych obliczeń geodezyjnych w ramach przedmiotu geodezja lub miernictwo oraz przedmiotach pokrewnychW sk...

               • Zmiany paleohydrologiczne w środkowej Wielkopolsce w ciągu 12000 lat w świetle badań osadów jeziornych rynny kórnicko-zaniemyskiej

                dodaj opinię

                Kategoria: Geodezja i kartografia

                • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

                Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania i skutki zmian paleohydrologiczne - to obszerne studium dotyczące wieloaspektowej analizy osadów dennych jezior rynny kórnicko - zaniemyskiej, które stało się główną podstawą rekonstrukcji ich zmian paleohydrologicz...

               • Zygzakiem po linii geodezyjnej. Geofelietony. Tom III (listopad 2003-wrzesień 2010)

                dodaj opinię

                Kategoria: Geodezja i kartografia

                 Autor, który jest od ponad ćwierć wieku związany z miesięcznikiem Przegląd Geodezyjny, już w 1991 roku zaproponował ,,Geofelieton" jako stałą kolumnę tego pisma. Po wielu latach postanowił wydać tę książkę. Z geofelietonów wyłania się Jego umiłowana geodezja j...

                • Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki gruntów i fundamentowania

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Geodezja i kartografia

                  Niniejsze materiały są przewidziane jako pomoc dla studentów z przedmiotu ?Laboratorium z mechaniki gruntów" w prawidłowym wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń. Ćwiczenia dotyczą metod określania podstawowych parametrów fizycznych, mechanicznych i właściwości gr...

                 • Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej

                  dodaj opinię

                  Kategoria: Geodezja i kartografia

                   Książka przedstawia opis podstawowych struktur geologicznych oraz sposoby ich rozpoznawania, przedstawiania ich położenia w przestrzeni i na mapach geologicznych. Podano przykłady konstrukcji wykonywanych na mapach geologicznych, zmierzających do wyznacz...

                  • Quaestiones Geographicae 25: Spatial aspects of the Polish transformation

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Geodezja i kartografia

                   • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

                   The book you are holding is the 25th volume of the journal Quaestiones Geographicae, and also the first volume of its new series B entitled "Human Geography and Spatial Management". This is a good occasion to outline briefly the history of the journal and its ...

                  • Standardy Geodezyjne. Wybrane Przepisy

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Geodezja i kartografia

                   • Wydawnictwo Gall

                   Książka zawiera akty prawne stanowiące trzon przepisów, od przestrzegania których zależy wysoki standard pracy geodety. Kluczowym aktem prawnym zawartym w publikacji będzie ujednolicony tekst ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne po zmianach, ze stanem ...

                  • Wybrane zagadnienia z rysunku map

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Geodezja i kartografia

                    Niniejsze drugie wydanie skryptu Wybrane zagadnienia z rysunku map przeznaczone jest głównie, choć nie tylko, dla studentów pierwszego roku kierunków geodezyjnych oraz uczniów techników i liceów o profilu geodezyjnym. Skrypt zawiera opis technik tworzenia map ...