Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Geodezja i kartografia 48 produktów

KsiążkiNauka i technikaGeodezja i kartografia

Porównaj ceny w Geodezja i kartografia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Propozycja nowego modelowego podejścia do badań osadów i form glacjalnych, którego podstawowym elementem jest analiza efektywności depozycyjnej lądolodu. Na podstawie badań form i osadów glacjalnych, w środkowej części Niziny Wielkopolskiej, w zasięgu ostatnie...

 2. Historia jezior lobeliowych zachodniej części Borów Tucholskich na tle postglacjalnego rozwoju szaty leśnej

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Jeziora lobeliowe są nielicznym elementem krajobrazu w Polsce. Występują na Pomorzu Zachodnim i wyjątkowo (trzy zbiorniki) na Pojezierzu Mazurskim oraz w Karkonoszach (jedno jezioro). Według Szmeji (1997) jest 155 jezior lobeliowych, czyli takich, w których wy...

 3. Biogeochemiczna diageneza dolnego wapienia muszlowego Opolszczyzny

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Monografia stanowi wartościowe, nowocześnie ujęte studium odtworzenia warunków i mechanizmów procesów diagenetycznych, jakim podlegały węglanowe osady triasowe Śląska Opolskiego. Główny nacisk autor położył na pokazaniu minerałotwórczej roli rozkładu miękkich ...

 4. GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • MT Biznes

  Książka poświęcona systemom nawigacji satelitarnej: w pełni działającemu amerykańskiemu GPS, niekompletnemu systemowi rosyjskiemu GLONASS, powstającemu europejskiemu systemowi Galileo i chińskiemu Beidou oraz naziemnym i satelitarnym systemom wspomagającym ic...

 5. Rekonstrukcja paleotemperatur vistulianu na podstawie zespołów kopalnych ptaków

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Autor - geolog z wykształcenia, a ornitolog z zamiłowania - połączył w swej rozprawie obie te dziedziny, wykorzystując dane pochodzące z badań współcześnie żyjących ptaków do interpretacji materiałów kopalnych. Dane dotyczące warunków życia zwierząt współczesn...

 6. GEODEZJA I

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

   Zgodnie z programem studiów skrypt obejmuje ogólne wiadomości z geodezji, a także dotyczące obliczeń geodezyjnych w układach współrzędnych prostokątnych, sporządzania map wielkoskalowych i wyznaczania pól powierzchni mierzonego obszaru, najprostszych i...

  • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna. Teoria i praktyka

   dodaj opinię

   Kategoria: Geodezja i kartografia

    Książka ma charakter podręcznika z tej części dziedziny geodezji wyższej, która traktuje o wpływie pola siły ciężkości, wytwarzanej przez Ziemię, na opracowanie wyników obserwacji geodezyjnych, astronomicznych i satelitarnych. W pierwszych rozdziałach prze...

   • Firma geodezyjna - kanony i etos zawodu

    dodaj opinię

    Kategoria: Geodezja i kartografia

    • Wydawnictwo Gall

    Dzisiejsza rzeczywistość branży geodezyjnej nie nastraja optymistycznie. Firmy geodezyjne z kurczącym się rynkiem zleceń stoją wobec konieczności dostosowania się do nowych standardów.Również administracja geodezyjna ma przed sobą trudne zadanie - przest...

   • Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji globalnej i glacjofluwialnej lobu Odry

    dodaj opinię

    Kategoria: Geodezja i kartografia

    • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

    Wychodnie skał tarczy bałtyckiej oraz płyty wschodnioeuropejskiej w plejstocenie wielokrotnie podlegały egzaracji glacjalnej. Włączane w obręb masy nasuwającego się lądolodu skały przemieszczały się w nim aż po obszar Peribalticum. Obecnie obserwowane rozmiesz...

   • Rachunkowość Podstawowe zadnienia

    dodaj opinię

    Kategoria: Geodezja i kartografia

    • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

    Zeszyt ćwiczeń dla studentów II roku zarządzania publicznego.

   • Zaawansowane metody opracowania obserwacji geodezyjnych z przykładami

    dodaj opinię

    Kategoria: Geodezja i kartografia

     Celem książki jest przedstawienie teorii wybranych metod estymacji w kontekście ich zastosowań do opracowania obserwacji geodezyjnych. Wybór metod oraz sposób ich prezentacji wynika z doświadczeń uzyskanych zarówno w pracy badawczej jak i dydaktycznej. Niektór...

    • Rozgraniczanie nieruchomości

     dodaj opinię

     Kategoria: Geodezja i kartografia

     • Wydawnictwo Gall

     ,,Przeklęty, kto przesuwa miedzę swojego bliźniego."Stary Testament. Księga Powtórzonego Prawa.Rozdział 27 wiersz 17 Granice nieruchomości wyznaczają w przestrzeni obszar, w którym właściciel z wyłączeniem innych osób może korzystać ze swego prawa....

    • Mobilność materii mineralnej na obszarach paraglacjalnych, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia

     dodaj opinię

     Kategoria: Geodezja i kartografia

     • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

     Monografia prezentuje szczegółowe badania dotyczące obszaru wolnego od lodu, leżącego na Wyspie Króla Jerzego w rejonie Polskiej Stacji Antarktycznej im. Arctowskiego. Autor analizuje procesy geomorfologiczne w obszarach peryglacjalnych, nawiązując do literat...

    • Odwzorowania kartograficzne. Podstawy

     dodaj opinię

     Kategoria: Geodezja i kartografia

      Podręcznik Odwzorowania kartograficzne. Podstawy jest rozszerzeniem skryptu ,,Kartografia matematyczna dla geodetów" wydanego w Olsztynie w latach 1991 i 1999. Na jego formę i treść wpłynęły, z pewnością, starsze podręczniki i skrypty, w których przedstawiono ...

     • Zmienność transportu materiału rozpuszczalnego w zlewni Kłudy jako przejaw współczesnych procesów denudacji chemicznej (Pomorze Zachodnie)

      dodaj opinię

      Kategoria: Geodezja i kartografia

      • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

      Autorka zajęła się rozpoznaniem zmienności czasowej i przestrzennej źródeł dostawy zwietrzelin do transportu fluwialnego. Najważniejszą częścią rozprawy są rozdziały dotyczące chemizmu wód opadowych, powierzchniowych, płytkich wód gruntowych krążących w profil...

     • Polsko-angielski, angielsko-polski słownik terminów z zakresu geodezji, map i nieruchomości - wyd. 2010

      dodaj opinię

      Kategoria: Geodezja i kartografia

       Słownik ten jest najszerszym opracowaniem z tego zakresu w Polsce, nowe wydanie zawiera 35 tys. haseł. Jest to poprawiona i uzupełniona wersja dwóch tomów poprzedniego wydania połączonego w jedną całość. Poprzednie wydanie: " Angielsko-polski słownik dla geod...

      • Zarys fizyki gruntów

       dodaj opinię

       Kategoria: Geodezja i kartografia

        Skrypt niniejszy ma na celu przedstawienie studentom kierunków budowlanych oraz ochrony, inżynierii i kształtowania środowiska podstaw fizyki gruntów i gleb, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zjawiska cieplne, dyfuzyjne, konwekcyjne, sorpcyjne oraz hydrologię...

       • Parametry wytrzymałościowe rzeszowskich namułów i torfów

        dodaj opinię

        Kategoria: Geodezja i kartografia

         Opis: Grunty organiczne ze względu na swoją specyfikę są klasyfikowane jako grunty słabe lub słabonośne. Terminologia ta jest bezpośrednio związana z ich właściwościami geotechnicznymi, tj.: z niewielką w stosunku do gruntów mineralnych wytrzymałością n...

        • Kształtowanie geometryczne krzywych przejściowych w drogach kołowych, kolejowych i trasach wodnych

         dodaj opinię

         Kategoria: Geodezja i kartografia

          Projektowanie kształtu obiektów inżynierskich jest zagadnieniem, występującym bardzo często w wielu dziedzinach technicznych. Może to być kształtowanie walka rozrządu w silniku, wyznaczenie kształtu skoczni narciarskiej lub toru kolarskiego, określenie kształt...

         • Metody geoinformacyjnych analiz janwoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu

          dodaj opinię

          Kategoria: Geodezja i kartografia

           Przyjęło się uważać, że takie zdarzenia, jak ataki terrorystyczne, są nieprzewidywalne co do miejsca i czasu. Teza taka wyklucza jednak naukowe podejście do analiz mających na celu "usprawnienie" walki z terroryzmem. Jeśli coś jest przypadkowe, losowe a w efek...

          • Model tekstowy danych graficznych, alfabet elektroniczny oraz ich zastosowanie w geoinformacji obrazowej i SIP

           dodaj opinię

           Kategoria: Geodezja i kartografia

            W pracy przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania metod numerycznych do rozwoju technologii geoinformatycznych opartych na nowoczesnej technice komputerowej i metodach matematycznych, głównie w systemach informacji przestrzennej, fotogram...

           • Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej

            dodaj opinię

            Kategoria: Geodezja i kartografia

             Skrypt przygotowany przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM skierowany jest nie tylko do studentów kierunków, w programie których znajdują się przedmioty dotyczące rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, będzie także przydatny os...

            • Kruszywa mineralne. Surowce, rynek, technologie, jakość

             dodaj opinię

             Kategoria: Geodezja i kartografia

              Spis treści: Joanna BABIŃSKADiagnostyka kruszyw w aspekcie ich wykorzystania do betonów narażonych a działanie mrozu i soli odladzających 3Bogusław BĄK, Barbara RADWANEK-BĄKBaza zasobowa kruszyw naturalnych województwa podkarpackiego pod kątem budowy autostrad...

             • Wprowadzenie do kartografii matematycznej

              dodaj opinię

              Kategoria: Geodezja i kartografia

               Książka zawiera podstawowe pojęcia z zakresu kartografii matematycznej. W szczególności obejmuje sformalizowaną definicję odwzorowania kartograficznego, teorię zniekształceń odwzorowawczych, klasyfikację odwzorowań kartograficznych ze względu na stan rozkładu ...

              • Vademecum Prawne Geodety 2010

               dodaj opinię

               Kategoria: Geodezja i kartografia

               • Wydawnictwo Gall

               "Vademecum prawne geodety" to podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-prawnej dla każdego geodety. W miesiącu wrześniu ukazało się już piąte wydanie tej publikacji. W stosunku do poprzednich edycji z lat 2002-2009 nowe vademecum 2010 zostało zaktualizowane i uzupe...

              • Geodezja fizyczna

               dodaj opinię

               Kategoria: Geodezja i kartografia

                Niniejszy podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów, ale także dla tych osób, które odczuwają potrzebę zrozumienia pola siły ciężkości Ziemi i metod badania przebiegu geoidy, jej znaczenia przy definiowaniu układu wysokościowego oraz satelit...

               • Wstęp do geologii kenozoiku ze szczególnym odniesieniem do terytorium Polski

                dodaj opinię

                Kategoria: Geodezja i kartografia

                • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

                Aktualny stan budowy geologicznej i właściwości środowiska przyrodniczego są wypadkową wewnętrznych i zewnętrznych procesów Ziemi zaistniałych w czasie geologicznym. Niejednokrotnie elementami strukturalnymi najmłodszej nawet rzeźby bywają składowe sięgające w...

               • Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości

                dodaj opinię

                Kategoria: Geodezja i kartografia

                 Gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości (własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych) ma swoją specyfikę. Związane jest to między innymi z rozmiarami tych zasobów(ponad 40 ...

                • Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Geodezja i kartografia

                  Podręcznik obejmuje tematykę związaną z podstawowym sprzętem geodezyjnym. Przedstawiono w nim opisy konstrukcji tego rodzaju instrumentów geodezyjnych, a także sposoby ich sprawdzania i rektyfikacji. Omówiono podstawowe elementy optyczne przyrządu geodezyjnego...

                 • Studium nad doborem metod inteligencji numerycznej do rozwiązywania problemów z geodezji inżynieryjnej

                  dodaj opinię

                  Kategoria: Geodezja i kartografia

                   Niniejsza praca przedstawia syntetyczne ujęcie możliwości związanych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych oraz systemów neuronowo-rozmytych do rozwiązywania wybranych zagadnień z geodezji inżynieryjnej. Sieci neuronowe są techniką modelowania, która po...

                  • Podziały nieruchomości

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Geodezja i kartografia

                   • Wydawnictwo Gall

                   Wydana w 2005 r., w formie komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami, publikacja dotycząca podziałów nieruchomości wymaga aktualizacji ze względu na istotne zmiany, jakie zaszły w regulacjach ustawowych. Kolejna nowelizacja tych regulacji dokona...

                  • Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych T. IV

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Geodezja i kartografia

                   • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

                   o wydanie zawiera materiały z seminarium zorganizowanego w 1998 roku przez Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który zajmuje się problemami podanymi w tytule pracy na obszarze Polski, Ukrainy, Syberii, Tien-Shan i Anta...

                  • Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Geodezja i kartografia

                    Niniejszy podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną przeznaczoną głównie dla studentów kierunku Budownictwo. Zawiera treści przewidziane w standardach kształcenia z przedmiotu geodezja dla tego kierunku oraz materiał przydatny studentom z kierunków Inżynieria środo...