Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Geodezja i kartografia 48 produktów

KsiążkiNauka i technikaGeodezja i kartografia

Porównaj ceny w Geodezja i kartografia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Biogeochemiczna diageneza dolnego wapienia muszlowego Opolszczyzny

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Monografia stanowi wartościowe, nowocześnie ujęte studium odtworzenia warunków i mechanizmów procesów diagenetycznych, jakim podlegały węglanowe osady triasowe Śląska Opolskiego. Główny nacisk autor położył na pokazaniu minerałotwórczej roli rozkładu miękkich ...

 2. Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Propozycja nowego modelowego podejścia do badań osadów i form glacjalnych, którego podstawowym elementem jest analiza efektywności depozycyjnej lądolodu. Na podstawie badań form i osadów glacjalnych, w środkowej części Niziny Wielkopolskiej, w zasięgu ostatnie...

 3. Historia jezior lobeliowych zachodniej części Borów Tucholskich na tle postglacjalnego rozwoju szaty leśnej

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Jeziora lobeliowe są nielicznym elementem krajobrazu w Polsce. Występują na Pomorzu Zachodnim i wyjątkowo (trzy zbiorniki) na Pojezierzu Mazurskim oraz w Karkonoszach (jedno jezioro). Według Szmeji (1997) jest 155 jezior lobeliowych, czyli takich, w których wy...

 4. GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • MT Biznes

  Książka poświęcona systemom nawigacji satelitarnej: w pełni działającemu amerykańskiemu GPS, niekompletnemu systemowi rosyjskiemu GLONASS, powstającemu europejskiemu systemowi Galileo i chińskiemu Beidou oraz naziemnym i satelitarnym systemom wspomagającym ic...

 5. Rekonstrukcja paleotemperatur vistulianu na podstawie zespołów kopalnych ptaków

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Autor - geolog z wykształcenia, a ornitolog z zamiłowania - połączył w swej rozprawie obie te dziedziny, wykorzystując dane pochodzące z badań współcześnie żyjących ptaków do interpretacji materiałów kopalnych. Dane dotyczące warunków życia zwierząt współczesn...

 6. Geoinformacja. Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Wydawnictwo Gall

  Wiedza, postrzegana jako kapitał, wymaga odpowiedniego zarządzania odwołującego się do rozwiązań systemowych, wykorzystujących współczesne technologie komunikacyjne, które tworzą dedykowane systemy jej organizacji (SOW). W ramach budowanych systemów SOW defini...

 7. Podstawy fotogrametrii

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

   Książka obejmuje całokształt zagadnień - od konstrukcji rzutu środkowego przestrzennej bryły przez wykonawstwo zdjęć pomiarowych aż do elementarnych zadań w postaci analitycznego i analogowego opracowania pojedynczego stereogramu, będącego składową pomiaru fot...

  • Geodezja fizyczna

   dodaj opinię

   Kategoria: Geodezja i kartografia

    Niniejszy podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów, ale także dla tych osób, które odczuwają potrzebę zrozumienia pola siły ciężkości Ziemi i metod badania przebiegu geoidy, jej znaczenia przy definiowaniu układu wysokościowego oraz satelit...

   • Wstęp do geologii kenozoiku ze szczególnym odniesieniem do terytorium Polski

    dodaj opinię

    Kategoria: Geodezja i kartografia

    • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

    Aktualny stan budowy geologicznej i właściwości środowiska przyrodniczego są wypadkową wewnętrznych i zewnętrznych procesów Ziemi zaistniałych w czasie geologicznym. Niejednokrotnie elementami strukturalnymi najmłodszej nawet rzeźby bywają składowe sięgające w...

   • Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości

    dodaj opinię

    Kategoria: Geodezja i kartografia

     Gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości (własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych) ma swoją specyfikę. Związane jest to między innymi z rozmiarami tych zasobów(ponad 40 ...

    • Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych

     dodaj opinię

     Kategoria: Geodezja i kartografia

      Podręcznik obejmuje tematykę związaną z podstawowym sprzętem geodezyjnym. Przedstawiono w nim opisy konstrukcji tego rodzaju instrumentów geodezyjnych, a także sposoby ich sprawdzania i rektyfikacji. Omówiono podstawowe elementy optyczne przyrządu geodezyjnego...

     • Studium nad doborem metod inteligencji numerycznej do rozwiązywania problemów z geodezji inżynieryjnej

      dodaj opinię

      Kategoria: Geodezja i kartografia

       Niniejsza praca przedstawia syntetyczne ujęcie możliwości związanych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych oraz systemów neuronowo-rozmytych do rozwiązywania wybranych zagadnień z geodezji inżynieryjnej. Sieci neuronowe są techniką modelowania, która po...

      • Podziały nieruchomości

       dodaj opinię

       Kategoria: Geodezja i kartografia

       • Wydawnictwo Gall

       Wydana w 2005 r., w formie komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami, publikacja dotycząca podziałów nieruchomości wymaga aktualizacji ze względu na istotne zmiany, jakie zaszły w regulacjach ustawowych. Kolejna nowelizacja tych regulacji dokona...

      • Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych T. IV

       dodaj opinię

       Kategoria: Geodezja i kartografia

       • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

       o wydanie zawiera materiały z seminarium zorganizowanego w 1998 roku przez Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który zajmuje się problemami podanymi w tytule pracy na obszarze Polski, Ukrainy, Syberii, Tien-Shan i Anta...

      • Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS

       dodaj opinię

       Kategoria: Geodezja i kartografia

        Niniejszy podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną przeznaczoną głównie dla studentów kierunku Budownictwo. Zawiera treści przewidziane w standardach kształcenia z przedmiotu geodezja dla tego kierunku oraz materiał przydatny studentom z kierunków Inżynieria środo...

       • Uwarunkowania i funkcjonowanie procesów denudacji chemicznej mikrozlewni na obszarze młodoglacjalnym i ich wpływ na morfodynamikę stoków (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie)

        dodaj opinię

        Kategoria: Geodezja i kartografia

        • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

        Celem rozprawy jest przeprowadzenie hydrologicznej i geomorfologicznej analizy obszarów zasilania i dróg spływu wody i rozpuszczonych substancji w elementarnej źródliskowej mikrozlewni na obszarze morenowym Pojezierza Pomorskiego oraz próba oceny ich wpływów n...

       • Zygzakiem po linii geodezyjnej. Geofelietony. Tom III (listopad 2003-wrzesień 2010)

        dodaj opinię

        Kategoria: Geodezja i kartografia

         Autor, który jest od ponad ćwierć wieku związany z miesięcznikiem Przegląd Geodezyjny, już w 1991 roku zaproponował ,,Geofelieton" jako stałą kolumnę tego pisma. Po wielu latach postanowił wydać tę książkę. Z geofelietonów wyłania się Jego umiłowana geodezja j...

        • Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki gruntów i fundamentowania

         dodaj opinię

         Kategoria: Geodezja i kartografia

          Niniejsze materiały są przewidziane jako pomoc dla studentów z przedmiotu ?Laboratorium z mechaniki gruntów" w prawidłowym wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń. Ćwiczenia dotyczą metod określania podstawowych parametrów fizycznych, mechanicznych i właściwości gr...

         • Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej

          dodaj opinię

          Kategoria: Geodezja i kartografia

           Książka przedstawia opis podstawowych struktur geologicznych oraz sposoby ich rozpoznawania, przedstawiania ich położenia w przestrzeni i na mapach geologicznych. Podano przykłady konstrukcji wykonywanych na mapach geologicznych, zmierzających do wyznacz...

          • Quaestiones Geographicae 25: Spatial aspects of the Polish transformation

           dodaj opinię

           Kategoria: Geodezja i kartografia

           • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

           The book you are holding is the 25th volume of the journal Quaestiones Geographicae, and also the first volume of its new series B entitled "Human Geography and Spatial Management". This is a good occasion to outline briefly the history of the journal and its ...

          • Standardy Geodezyjne. Wybrane Przepisy

           dodaj opinię

           Kategoria: Geodezja i kartografia

           • Wydawnictwo Gall

           Książka zawiera akty prawne stanowiące trzon przepisów, od przestrzegania których zależy wysoki standard pracy geodety. Kluczowym aktem prawnym zawartym w publikacji będzie ujednolicony tekst ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne po zmianach, ze stanem ...

          • Wybrane zagadnienia z rysunku map

           dodaj opinię

           Kategoria: Geodezja i kartografia

            Niniejsze drugie wydanie skryptu Wybrane zagadnienia z rysunku map przeznaczone jest głównie, choć nie tylko, dla studentów pierwszego roku kierunków geodezyjnych oraz uczniów techników i liceów o profilu geodezyjnym. Skrypt zawiera opis technik tworzenia map ...

           • Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami)

            dodaj opinię

            Kategoria: Geodezja i kartografia

             Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku geodezja i kartografia studiów stacjonarnych i zaocznych, zawiera bowiem treści realizowane w ramach przedmiotów rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. Niektóre fragmenty podręcznika w...

            • Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów

             dodaj opinię

             Kategoria: Geodezja i kartografia

              W każdej zorganizowanej działalności, a w szczególności o charakterze przestrzennym, informacja o cenach i wartościach nieruchomości jest jednym z podstawowych elementów podejmowania skutecznych decyzji. Informację tę niża przechowywa i udostępniać w postaci m...

             • Geodesy, surveying and professional ethics

              dodaj opinię

              Kategoria: Geodezja i kartografia

              • Wydawnictwo Gall

              Podstawowym motywem do napisania niniejszego opracowania było przybliżenie potencjalnym Czytelnikom, w szczególności zaś studentom i absolwentom kierunku geodezja i kartografia, najważniejszych problemów dotyczących tej dyscypliny przedstawionych w angloj...

             • Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych T. III

              dodaj opinię

              Kategoria: Geodezja i kartografia

              • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

              To wydanie zawiera materiały z seminarium zorganizowanego w 1998 roku przez Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który zajmuje się problemami podanymi w tytule pracy na obszarze Polski, Ukrainy, Syberii, Tien-Shan i Ant...

             • Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia

              dodaj opinię

              Kategoria: Geodezja i kartografia

               Skrypt został napisany z myślą o studentach kierunków budownictwo, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, którzy powinni poznać zastosowanie podstawowych obliczeń geodezyjnych w ramach przedmiotu geodezja lub miernictwo oraz przedmiotach pokrewnychW sk...

              • Zmiany paleohydrologiczne w środkowej Wielkopolsce w ciągu 12000 lat w świetle badań osadów jeziornych rynny kórnicko-zaniemyskiej

               dodaj opinię

               Kategoria: Geodezja i kartografia

               • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

               Przyrodnicze i antropogeniczne uwarunkowania i skutki zmian paleohydrologiczne - to obszerne studium dotyczące wieloaspektowej analizy osadów dennych jezior rynny kórnicko - zaniemyskiej, które stało się główną podstawą rekonstrukcji ich zmian paleohydrologicz...

              • GEODEZJA I

               dodaj opinię

               Kategoria: Geodezja i kartografia

                Zgodnie z programem studiów skrypt obejmuje ogólne wiadomości z geodezji, a także dotyczące obliczeń geodezyjnych w układach współrzędnych prostokątnych, sporządzania map wielkoskalowych i wyznaczania pól powierzchni mierzonego obszaru, najprostszych i...

               • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna. Teoria i praktyka

                dodaj opinię

                Kategoria: Geodezja i kartografia

                 Książka ma charakter podręcznika z tej części dziedziny geodezji wyższej, która traktuje o wpływie pola siły ciężkości, wytwarzanej przez Ziemię, na opracowanie wyników obserwacji geodezyjnych, astronomicznych i satelitarnych. W pierwszych rozdziałach prze...

                • Firma geodezyjna - kanony i etos zawodu

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Geodezja i kartografia

                 • Wydawnictwo Gall

                 Dzisiejsza rzeczywistość branży geodezyjnej nie nastraja optymistycznie. Firmy geodezyjne z kurczącym się rynkiem zleceń stoją wobec konieczności dostosowania się do nowych standardów.Również administracja geodezyjna ma przed sobą trudne zadanie - przest...

                • Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji globalnej i glacjofluwialnej lobu Odry

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Geodezja i kartografia

                 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

                 Wychodnie skał tarczy bałtyckiej oraz płyty wschodnioeuropejskiej w plejstocenie wielokrotnie podlegały egzaracji glacjalnej. Włączane w obręb masy nasuwającego się lądolodu skały przemieszczały się w nim aż po obszar Peribalticum. Obecnie obserwowane rozmiesz...

                • Rachunkowość Podstawowe zadnienia

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Geodezja i kartografia

                 • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

                 Zeszyt ćwiczeń dla studentów II roku zarządzania publicznego.