Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Geodezja i kartografia 48 produktów

KsiążkiNauka i technikaGeodezja i kartografia

Porównaj ceny w Geodezja i kartografia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Propozycja nowego modelowego podejścia do badań osadów i form glacjalnych, którego podstawowym elementem jest analiza efektywności depozycyjnej lądolodu. Na podstawie badań form i osadów glacjalnych, w środkowej części Niziny Wielkopolskiej, w zasięgu ostatnie...

 2. Historia jezior lobeliowych zachodniej części Borów Tucholskich na tle postglacjalnego rozwoju szaty leśnej

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Jeziora lobeliowe są nielicznym elementem krajobrazu w Polsce. Występują na Pomorzu Zachodnim i wyjątkowo (trzy zbiorniki) na Pojezierzu Mazurskim oraz w Karkonoszach (jedno jezioro). Według Szmeji (1997) jest 155 jezior lobeliowych, czyli takich, w których wy...

 3. Biogeochemiczna diageneza dolnego wapienia muszlowego Opolszczyzny

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Monografia stanowi wartościowe, nowocześnie ujęte studium odtworzenia warunków i mechanizmów procesów diagenetycznych, jakim podlegały węglanowe osady triasowe Śląska Opolskiego. Główny nacisk autor położył na pokazaniu minerałotwórczej roli rozkładu miękkich ...

 4. GPS i inne satelitarne systemy nawigacyjne

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • MT Biznes

  Książka poświęcona systemom nawigacji satelitarnej: w pełni działającemu amerykańskiemu GPS, niekompletnemu systemowi rosyjskiemu GLONASS, powstającemu europejskiemu systemowi Galileo i chińskiemu Beidou oraz naziemnym i satelitarnym systemom wspomagającym ic...

 5. Rekonstrukcja paleotemperatur vistulianu na podstawie zespołów kopalnych ptaków

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Autor - geolog z wykształcenia, a ornitolog z zamiłowania - połączył w swej rozprawie obie te dziedziny, wykorzystując dane pochodzące z badań współcześnie żyjących ptaków do interpretacji materiałów kopalnych. Dane dotyczące warunków życia zwierząt współczesn...

 6. Parametry wytrzymałościowe rzeszowskich namułów i torfów

  dodaj opinię

  Kategoria: Geodezja i kartografia

   Opis: Grunty organiczne ze względu na swoją specyfikę są klasyfikowane jako grunty słabe lub słabonośne. Terminologia ta jest bezpośrednio związana z ich właściwościami geotechnicznymi, tj.: z niewielką w stosunku do gruntów mineralnych wytrzymałością n...

  • Kształtowanie geometryczne krzywych przejściowych w drogach kołowych, kolejowych i trasach wodnych

   dodaj opinię

   Kategoria: Geodezja i kartografia

    Projektowanie kształtu obiektów inżynierskich jest zagadnieniem, występującym bardzo często w wielu dziedzinach technicznych. Może to być kształtowanie walka rozrządu w silniku, wyznaczenie kształtu skoczni narciarskiej lub toru kolarskiego, określenie kształt...

   • Metody geoinformacyjnych analiz janwoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu

    dodaj opinię

    Kategoria: Geodezja i kartografia

     Przyjęło się uważać, że takie zdarzenia, jak ataki terrorystyczne, są nieprzewidywalne co do miejsca i czasu. Teza taka wyklucza jednak naukowe podejście do analiz mających na celu "usprawnienie" walki z terroryzmem. Jeśli coś jest przypadkowe, losowe a w efek...

    • Model tekstowy danych graficznych, alfabet elektroniczny oraz ich zastosowanie w geoinformacji obrazowej i SIP

     dodaj opinię

     Kategoria: Geodezja i kartografia

      W pracy przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania metod numerycznych do rozwoju technologii geoinformatycznych opartych na nowoczesnej technice komputerowej i metodach matematycznych, głównie w systemach informacji przestrzennej, fotogram...

     • Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej

      dodaj opinię

      Kategoria: Geodezja i kartografia

       Skrypt przygotowany przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM skierowany jest nie tylko do studentów kierunków, w programie których znajdują się przedmioty dotyczące rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej, będzie także przydatny os...

      • Kruszywa mineralne. Surowce, rynek, technologie, jakość

       dodaj opinię

       Kategoria: Geodezja i kartografia

        Spis treści: Joanna BABIŃSKADiagnostyka kruszyw w aspekcie ich wykorzystania do betonów narażonych a działanie mrozu i soli odladzających 3Bogusław BĄK, Barbara RADWANEK-BĄKBaza zasobowa kruszyw naturalnych województwa podkarpackiego pod kątem budowy autostrad...

       • Wprowadzenie do kartografii matematycznej

        dodaj opinię

        Kategoria: Geodezja i kartografia

         Książka zawiera podstawowe pojęcia z zakresu kartografii matematycznej. W szczególności obejmuje sformalizowaną definicję odwzorowania kartograficznego, teorię zniekształceń odwzorowawczych, klasyfikację odwzorowań kartograficznych ze względu na stan rozkładu ...

        • Vademecum Prawne Geodety 2010

         dodaj opinię

         Kategoria: Geodezja i kartografia

         • Wydawnictwo Gall

         "Vademecum prawne geodety" to podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-prawnej dla każdego geodety. W miesiącu wrześniu ukazało się już piąte wydanie tej publikacji. W stosunku do poprzednich edycji z lat 2002-2009 nowe vademecum 2010 zostało zaktualizowane i uzupe...

        • Geodezja fizyczna

         dodaj opinię

         Kategoria: Geodezja i kartografia

          Niniejszy podręcznik jest przeznaczony nie tylko dla studentów, ale także dla tych osób, które odczuwają potrzebę zrozumienia pola siły ciężkości Ziemi i metod badania przebiegu geoidy, jej znaczenia przy definiowaniu układu wysokościowego oraz satelit...

         • Wstęp do geologii kenozoiku ze szczególnym odniesieniem do terytorium Polski

          dodaj opinię

          Kategoria: Geodezja i kartografia

          • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

          Aktualny stan budowy geologicznej i właściwości środowiska przyrodniczego są wypadkową wewnętrznych i zewnętrznych procesów Ziemi zaistniałych w czasie geologicznym. Niejednokrotnie elementami strukturalnymi najmłodszej nawet rzeźby bywają składowe sięgające w...

         • Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości

          dodaj opinię

          Kategoria: Geodezja i kartografia

           Gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości (własność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych) ma swoją specyfikę. Związane jest to między innymi z rozmiarami tych zasobów(ponad 40 ...

          • Instrumentoznawstwo geodezyjne i elementy technik pomiarowych

           dodaj opinię

           Kategoria: Geodezja i kartografia

            Podręcznik obejmuje tematykę związaną z podstawowym sprzętem geodezyjnym. Przedstawiono w nim opisy konstrukcji tego rodzaju instrumentów geodezyjnych, a także sposoby ich sprawdzania i rektyfikacji. Omówiono podstawowe elementy optyczne przyrządu geodezyjnego...

           • Studium nad doborem metod inteligencji numerycznej do rozwiązywania problemów z geodezji inżynieryjnej

            dodaj opinię

            Kategoria: Geodezja i kartografia

             Niniejsza praca przedstawia syntetyczne ujęcie możliwości związanych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych oraz systemów neuronowo-rozmytych do rozwiązywania wybranych zagadnień z geodezji inżynieryjnej. Sieci neuronowe są techniką modelowania, która po...

            • Podziały nieruchomości

             dodaj opinię

             Kategoria: Geodezja i kartografia

             • Wydawnictwo Gall

             Wydana w 2005 r., w formie komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami, publikacja dotycząca podziałów nieruchomości wymaga aktualizacji ze względu na istotne zmiany, jakie zaszły w regulacjach ustawowych. Kolejna nowelizacja tych regulacji dokona...

            • Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych T. IV

             dodaj opinię

             Kategoria: Geodezja i kartografia

             • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

             o wydanie zawiera materiały z seminarium zorganizowanego w 1998 roku przez Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który zajmuje się problemami podanymi w tytule pracy na obszarze Polski, Ukrainy, Syberii, Tien-Shan i Anta...

            • Geodezja. Od taśmy mierniczej i krokiewki do GPS

             dodaj opinię

             Kategoria: Geodezja i kartografia

              Niniejszy podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną przeznaczoną głównie dla studentów kierunku Budownictwo. Zawiera treści przewidziane w standardach kształcenia z przedmiotu geodezja dla tego kierunku oraz materiał przydatny studentom z kierunków Inżynieria środo...

             • Uwarunkowania i funkcjonowanie procesów denudacji chemicznej mikrozlewni na obszarze młodoglacjalnym i ich wpływ na morfodynamikę stoków (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie)

              dodaj opinię

              Kategoria: Geodezja i kartografia

              • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

              Celem rozprawy jest przeprowadzenie hydrologicznej i geomorfologicznej analizy obszarów zasilania i dróg spływu wody i rozpuszczonych substancji w elementarnej źródliskowej mikrozlewni na obszarze morenowym Pojezierza Pomorskiego oraz próba oceny ich wpływów n...

             • Geoinformacja. Wprowadzenie do systemów organizacji danych i wiedzy

              dodaj opinię

              Kategoria: Geodezja i kartografia

              • Wydawnictwo Gall

              Wiedza, postrzegana jako kapitał, wymaga odpowiedniego zarządzania odwołującego się do rozwiązań systemowych, wykorzystujących współczesne technologie komunikacyjne, które tworzą dedykowane systemy jej organizacji (SOW). W ramach budowanych systemów SOW defini...

             • Podstawy fotogrametrii

              dodaj opinię

              Kategoria: Geodezja i kartografia

               Książka obejmuje całokształt zagadnień - od konstrukcji rzutu środkowego przestrzennej bryły przez wykonawstwo zdjęć pomiarowych aż do elementarnych zadań w postaci analitycznego i analogowego opracowania pojedynczego stereogramu, będącego składową pomiaru fot...

              • Podstawy geologii strukturalnej i kartografii geologicznej

               dodaj opinię

               Kategoria: Geodezja i kartografia

                Książka przedstawia opis podstawowych struktur geologicznych oraz sposoby ich rozpoznawania, przedstawiania ich położenia w przestrzeni i na mapach geologicznych. Podano przykłady konstrukcji wykonywanych na mapach geologicznych, zmierzających do wyznacz...

               • Quaestiones Geographicae 25: Spatial aspects of the Polish transformation

                dodaj opinię

                Kategoria: Geodezja i kartografia

                • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

                The book you are holding is the 25th volume of the journal Quaestiones Geographicae, and also the first volume of its new series B entitled "Human Geography and Spatial Management". This is a good occasion to outline briefly the history of the journal and its ...

               • Standardy Geodezyjne. Wybrane Przepisy

                dodaj opinię

                Kategoria: Geodezja i kartografia

                • Wydawnictwo Gall

                Książka zawiera akty prawne stanowiące trzon przepisów, od przestrzegania których zależy wysoki standard pracy geodety. Kluczowym aktem prawnym zawartym w publikacji będzie ujednolicony tekst ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne po zmianach, ze stanem ...

               • Wybrane zagadnienia z rysunku map

                dodaj opinię

                Kategoria: Geodezja i kartografia

                 Niniejsze drugie wydanie skryptu Wybrane zagadnienia z rysunku map przeznaczone jest głównie, choć nie tylko, dla studentów pierwszego roku kierunków geodezyjnych oraz uczniów techników i liceów o profilu geodezyjnym. Skrypt zawiera opis technik tworzenia map ...

                • Rachunek wyrównawczy w geodezji (z przykładami)

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Geodezja i kartografia

                  Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunku geodezja i kartografia studiów stacjonarnych i zaocznych, zawiera bowiem treści realizowane w ramach przedmiotów rachunek wyrównawczy i obliczenia geodezyjne. Niektóre fragmenty podręcznika w...

                 • Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów

                  dodaj opinię

                  Kategoria: Geodezja i kartografia

                   W każdej zorganizowanej działalności, a w szczególności o charakterze przestrzennym, informacja o cenach i wartościach nieruchomości jest jednym z podstawowych elementów podejmowania skutecznych decyzji. Informację tę niża przechowywa i udostępniać w postaci m...

                  • Geodesy, surveying and professional ethics

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Geodezja i kartografia

                   • Wydawnictwo Gall

                   Podstawowym motywem do napisania niniejszego opracowania było przybliżenie potencjalnym Czytelnikom, w szczególności zaś studentom i absolwentom kierunku geodezja i kartografia, najważniejszych problemów dotyczących tej dyscypliny przedstawionych w angloj...

                  • Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych T. III

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Geodezja i kartografia

                   • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

                   To wydanie zawiera materiały z seminarium zorganizowanego w 1998 roku przez Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który zajmuje się problemami podanymi w tytule pracy na obszarze Polski, Ukrainy, Syberii, Tien-Shan i Ant...

                  • Geodezja. Podstawowe obliczenia oraz wybrane ćwiczenia

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Geodezja i kartografia

                    Skrypt został napisany z myślą o studentach kierunków budownictwo, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia, którzy powinni poznać zastosowanie podstawowych obliczeń geodezyjnych w ramach przedmiotu geodezja lub miernictwo oraz przedmiotach pokrewnychW sk...