Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Budownictwo 233 produkty

KsiążkiNauka i technikaBudownictwo

Porównaj ceny w Budownictwo.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Aktualne realizacje mostowe

  dodaj opinię

  Kategoria: Budownictwo

   Budownictwo obiektów inżynierii komunikacyjnej rozwija się w Polsce w niespotykanym, w naszej historii, tempie. Aktualnie jest w realizacji ponad 700 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miejscowości, na których buduje się kilkaset obiektów mostowych roc...

  • Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych

   dodaj opinię

   Kategoria: Budownictwo

   • Skrzat

   Zawarte w książce treści dotykają jednego z najważniejszych elementów podziemnego wyposażenia miast, a mianowicie

  • Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych

   dodaj opinię

   Kategoria: Budownictwo

   • Skrzat

   Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem.

  • Trwałość mostów drogowych

   dodaj opinię

   Kategoria: Budownictwo

   • Aksjomat

   Publikacja poświęcona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym. Podano podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich...

  • Prefabrykacja w mostownictwie

   dodaj opinię

   Kategoria: Budownictwo

    Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 23-24 listopada 2010, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek M...

   • Zagadnienia stateczności konstrukcji metalowych

    dodaj opinię

    Kategoria: Budownictwo

    • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

    Książka stanowi podstawowe kompendium wiedzy z zakresu stateczności sprężystych ustrojów prętowych i powierzchniowych. Zostały przedstawione definicje i kryteria ustalania statecznych położeń równowagi ustrojów nośnych, metody wyznaczania obciążeń krytycznych ...

   • Modelowanie sprężenia mostów

    dodaj opinię

    Kategoria: Budownictwo

     Sprężenie jest zamierzonym, projektowanym zabiegiem technicznym zmieniającym naturalny, powstały w wyniku grawitacji, układ sił wewnętrznych w konstrukcji. Cel ten osiąga się przez zastosowanie zaprojektowanej trasy cięgna z założeniem minimalizacji siły spręż...

    • Durability and repair of building structures

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

     Wstęp (Preface) : Due to the different durability of building structures, the 21st century has become a century of repair work and rehabilitation for construction. Along with the decreasing amount of area zoned for construction, the increase of such activitie...

    • Tablice do projektowania konstrukcji metalowych

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • ARKADY

     W książce zamieszczono znowelizowane tablice obejmujące charakterystyki geometryczne i statyczne konstrukcyjnych wyrobów stalowych walcowanych, giętych i spawanych oraz wyrobów ze stopów aluminium, lin, łączników i materiałów pomocniczych. Aby ułatwić czytelni...

    • Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

     Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 21-22 listopada 2013, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospol...

    • Wzory wykresy i tablice wytrzymałościowe

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • WNT

     W książce omówiono metody obliczeniowe i podano wzory stosowane obecnie w dziedzinie wytrzymałości materiałów i konstrukcji. Stanowi ona wademekum przydatne dla studentów przy wykonywaniu projektów oraz prac przejściowych i dyplomowych, a także dla inżynierów ...

    • Technologia warstw asfaltowych

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

      Praktyczny poradnik zawodowy będący rozszerzeniem książki Krzysztofa Błażejowskiego i Stanisława Styka pt.

     • Nasze osiągnięcia w budowie mostów

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • Toshiba

      Przedsiębiorstwo Robót Mostowych ?Mosty-Łódź? S.A. jako jednostka samodzielna od blisko dwudziestu l at funkcjonuje na rynku budowlanym, zwłaszcza w budownictwie komunikacyjnym, a szczególnie w budowni ctwie mostowym. Wcześniej łódzcy mostowcy budowali obiekty...

     • Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • Wydawnictwo Naukowe PWN

      Nowoczesny podręcznik technologii budownictwa monolitycznego! W książce przedstawiono charakterystykę budownictwa monolitycznego, roboty monolityczne w ujęciu systemowym, a następnie podano podstawowe wiadomości dotyczące technologii realizacji betonowych kon...

     • Ochrona konstrukcji żelbetowych

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • ARKADY

      Autor pracy przedstawia sposoby ochrony i zwiększenia trwałości konstrukcji żelbetowych poddanych oddziaływaniu niekorzystnych czynników, a także metody napraw w przypadku degradacji elementów lub obiektów. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów bu...

     • Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • Wydawnictwo Naukowe PWN

      W książce zostały przedstawione podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania obliczeń. Przedst...

     • Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • axis mundi

      Książka jest wynikiem wieloletnich studiów autorów niniejszej monografii w zakresie przepływu płynów przez ośrodki porowate lub spękane, wpływu fazy płynnej na proces odkształcenia ośrodka, jego konso lidacji i w skrajnych przypadkach utraty stateczności. W m...

     • Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • ARKADY

      W książce omówiono m.in. zagadnienia związane z projektowaniem konstrukcji zespolonych wg nowej PN-B-03300. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe powstają w wyniku odpowiedniego połączenia (zespolenia) stalowego elementu konstrukcyjnego z betonem zbrojonym lu...

     • Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

       Poradnik zawiera praktyczne informacje oraz liczne rysunki i schematy niezbędne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym znajdujących się w gruncie elementów budynków. Omawia zasady prawidłowego wykonania izolacji oraz metody ich odtwarzania i na...

      • Fundamenty palowe tom 1

       dodaj opinię

       Kategoria: Budownictwo

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Nowe technologie, badanie i obliczanie pali według Eurokodu 7! Część I 2-tomowego, nowoczesnego i kompleksowego podręcznika poświęconego fundamentowaniu palowemu. Stosowane do posadowienia obiektów budowlanych pale są podłużnymi elementami konstrukcji wykonan...

      • Ostańce

       dodaj opinię

       Kategoria: Budownictwo

       • Dom Spotkań z Historią

       Drugie wydanie ?Ostańców?, wyjątkowej pozycji varsavianistycznej wzbogacone zostało o materiały z archiwum rodzinnego prof. Henryka Samsonowicza, oraz indeks nazwisk. Publikacja otrzymała Nagrodę Literacką m.st. Warszawy w kategorii edycja warszawska oraz Nagr...

       od 37.50 zł

       Ostańce

       w 2 sklepach

      • Zarys geotechniki

       dodaj opinię

       Kategoria: Budownictwo

       • W.A.B.

       - wiadmości ogólne o gruntach budowlanych- podstawowe właściwości fizykochemiczne gruntów- rodzaje gruntów, ich fizyczne właściwości oraz stany- niektóre laboratoryjne metody oznaczania fizycznych cech gruntowych- przepływ wody w g...

      • Gruntoznawstwo inżynierskie

       dodaj opinię

       Kategoria: Budownictwo

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Autor omawia wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki m.in. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technik wzmocnienia podłoża gruntowego.Przedstawia podstawowe procesy geologiczne kształtujące budowę sk...

      • Węzły drogowe i autostradowe

       dodaj opinię

       Kategoria: Budownictwo

        Podręcznik akademicki, będący szeroką monografią problematyki projektowania węzłów drogowych z uwzględnieniem technik komputerowych, zawierający szczegółową klasyfikację węzłów, opis ich elementów geometrycznych, badania i analizy ruchu na węzłach, syntetyczną...

       • Głębokie wykopy

        dodaj opinię

        Kategoria: Budownictwo

         W książce opisano metody projektowania i wykonania głębokich wykopów, które są nieodłącznym elementem budownictwa komunikacyjnego, podziemnego i ogólnego. Uwzględniono w niej zalecenia nowych norm europejskich, a zwłaszcza normy Eurokod 7 i pokrewnych. Szczegó...

        • Podstawy projektowania budowli mostowych

         dodaj opinię

         Kategoria: Budownictwo

          W podręczniku podano zasady projektowania budowli mostowych z uwzględnieniem najnowszych wymagań formalnych i merytorycznych oraz kompleksowo przedstawiono proces projektowania od wstępnych założeń i oceny, aż do przekazania obiektów do użytku. W książce opis...

         • Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych

          dodaj opinię

          Kategoria: Budownictwo

          • Skrzat

          Książka zawiera materiały konferencyjne z seminarium Wrocławskie Dni Mostowe

         • Konstrukcje stalowe Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania

          dodaj opinię

          Kategoria: Budownictwo

          • Wydawnictwo Naukowe PWN

          Praktyczne obliczanie i projektowanie konstrukcji stalowych z uwzględnieniem Eurokodu 3! Książka zawiera wybór zagadnień dotyczących praktycznego obliczania i projektowania konstrukcji stalowych. W nowym, uaktualnionym i rozszerzonym wydaniu omówiono: p...

         • Ilustrowany słownik budowlany polsko-angielsko-niemiecki

          dodaj opinię

          Kategoria: Budownictwo

          • ARKADY

          Książka zawiera zestaw najważniejszych haseł dotyczących wszystkich obszarów budownictwa. Podano je w trzech językach i zilustrowano poglądowymi rysunkami przybliżającymi odbiorcy zarówno ogólne pojęcia, jak i wyrażenia fachowe, w tym spec...

         • Podstawy mechaniki budowli

          dodaj opinię

          Kategoria: Budownictwo

          • ARKADY

          W książce przedstawiono zarys teorii konstrukcji, w tym elementy mechaniki teoretycznej (ogólnej), mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów. Głównym tematem opracowania są płaskie układy prętowe. Zaprezentowane obliczenia przeprowadzono metodą tradycyjną ...

         • Atlas kamieni użytkowych

          dodaj opinię

          Kategoria: Budownictwo

          • Wydawnictwo RM

          Piękne przez wieki: kamienie naturalne w domu i ogrodzie Atlas prezentuje ponad 300 odmian kamienia...

         • Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

          dodaj opinię

          Kategoria: Budownictwo

           Obiekty mostowe ze stalowych blach falistych dzięki wielu zaletom technologicznym są powszechnie stosowane w budownictwie komunikacyjnym. Doświadczenia w zakresie produkcji powłok mają ponadstuletnią tradycję, jednak problemy związane z projektowaniem, budową ...

          • Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. T. 3 oprawa twarda

           dodaj opinię

           Kategoria: Budownictwo

           • Wydawnictwo Naukowe PWN

           Kolejna, już 5. edycja tomu 3 tej znanej w środowisku budowlanym książki. W tym wydaniu dokonano w stosunku do wydania 4. korekty zauważonych usterek w tekście, wzorach i na rysunkach. W sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych...