Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Budownictwo 233 produkty

KsiążkiNauka i technikaBudownictwo

Porównaj ceny w Budownictwo.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Prefabrykacja w mostownictwie

  dodaj opinię

  Kategoria: Budownictwo

   Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 23-24 listopada 2010, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek M...

  • Zagadnienia stateczności konstrukcji metalowych

   dodaj opinię

   Kategoria: Budownictwo

   • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

   Książka stanowi podstawowe kompendium wiedzy z zakresu stateczności sprężystych ustrojów prętowych i powierzchniowych. Zostały przedstawione definicje i kryteria ustalania statecznych położeń równowagi ustrojów nośnych, metody wyznaczania obciążeń krytycznych ...

  • Modelowanie sprężenia mostów

   dodaj opinię

   Kategoria: Budownictwo

    Sprężenie jest zamierzonym, projektowanym zabiegiem technicznym zmieniającym naturalny, powstały w wyniku grawitacji, układ sił wewnętrznych w konstrukcji. Cel ten osiąga się przez zastosowanie zaprojektowanej trasy cięgna z założeniem minimalizacji siły spręż...

   • Aktualne realizacje mostowe

    dodaj opinię

    Kategoria: Budownictwo

     Budownictwo obiektów inżynierii komunikacyjnej rozwija się w Polsce w niespotykanym, w naszej historii, tempie. Aktualnie jest w realizacji ponad 700 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miejscowości, na których buduje się kilkaset obiektów mostowych roc...

    • Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • Skrzat

     Zawarte w książce treści dotykają jednego z najważniejszych elementów podziemnego wyposażenia miast, a mianowicie

    • Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • Skrzat

     Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem.

    • Trwałość mostów drogowych

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • Aksjomat

     Publikacja poświęcona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym. Podano podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich...

    • Nasze osiągnięcia w budowie mostów

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • Toshiba

     Przedsiębiorstwo Robót Mostowych ?Mosty-Łódź? S.A. jako jednostka samodzielna od blisko dwudziestu l at funkcjonuje na rynku budowlanym, zwłaszcza w budownictwie komunikacyjnym, a szczególnie w budowni ctwie mostowym. Wcześniej łódzcy mostowcy budowali obiekty...

    • Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • Wydawnictwo Naukowe PWN

     Nowoczesny podręcznik technologii budownictwa monolitycznego! W książce przedstawiono charakterystykę budownictwa monolitycznego, roboty monolityczne w ujęciu systemowym, a następnie podano podstawowe wiadomości dotyczące technologii realizacji betonowych kon...

    • Ochrona konstrukcji żelbetowych

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • ARKADY

     Autor pracy przedstawia sposoby ochrony i zwiększenia trwałości konstrukcji żelbetowych poddanych oddziaływaniu niekorzystnych czynników, a także metody napraw w przypadku degradacji elementów lub obiektów. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów bu...

    • Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • Wydawnictwo Naukowe PWN

     W książce zostały przedstawione podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania obliczeń. Przedst...

    • Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • axis mundi

     Książka jest wynikiem wieloletnich studiów autorów niniejszej monografii w zakresie przepływu płynów przez ośrodki porowate lub spękane, wpływu fazy płynnej na proces odkształcenia ośrodka, jego konso lidacji i w skrajnych przypadkach utraty stateczności. W m...

    • Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • ARKADY

     W książce omówiono m.in. zagadnienia związane z projektowaniem konstrukcji zespolonych wg nowej PN-B-03300. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe powstają w wyniku odpowiedniego połączenia (zespolenia) stalowego elementu konstrukcyjnego z betonem zbrojonym lu...

    • Tablice do projektowania konstrukcji metalowych

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • ARKADY

     W książce zamieszczono znowelizowane tablice obejmujące charakterystyki geometryczne i statyczne konstrukcyjnych wyrobów stalowych walcowanych, giętych i spawanych oraz wyrobów ze stopów aluminium, lin, łączników i materiałów pomocniczych. Aby ułatwić czytelni...

    • Durability and repair of building structures

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

     Wstęp (Preface) : Due to the different durability of building structures, the 21st century has become a century of repair work and rehabilitation for construction. Along with the decreasing amount of area zoned for construction, the increase of such activitie...

    • Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

     Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 21-22 listopada 2013, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospol...

    • Wzory wykresy i tablice wytrzymałościowe

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • WNT

     W książce omówiono metody obliczeniowe i podano wzory stosowane obecnie w dziedzinie wytrzymałości materiałów i konstrukcji. Stanowi ona wademekum przydatne dla studentów przy wykonywaniu projektów oraz prac przejściowych i dyplomowych, a także dla inżynierów ...

    • Technologia warstw asfaltowych

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

      Praktyczny poradnik zawodowy będący rozszerzeniem książki Krzysztofa Błażejowskiego i Stanisława Styka pt.

     • Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • Wydawnictwo Naukowe PWN

      Aktualne ujęcie problemu, zgodne ze wszystkimi wytycznymi do norm PN-EN! Budowa dróg o utwardzonej nawierzchni asfaltowej powinna być realizowana zgodnie z projektem organizacji robót, aby mogły spełnić stawiane im dziś wysokie wymagania techniczne, ekonom...

     • Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

       Książka przedstawia zasady sprawdzania warunków I i II stanu technicznego wg Eurocodu 7 dla ław i stóp fundamentowych. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności i przemieszczeń dla ławy na podłożu jednorodnym i uwarstwionym oraz nośnośc...

      • Dawne wyroby ze stopów żelaza

       dodaj opinię

       Kategoria: Budownictwo

       • Wanli

       W monografii omówiono i scharakteryzowano tworzywa żelazne, stosowane do budowlanych elementów konstrukcyjnych w drugiej połowie XIX wieku i w początkowych latach XX wieku. Podane informacje mogą być wykorzystane przy remontowaniu obiektów, w których występują...

      • Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych tom 3

       dodaj opinię

       Kategoria: Budownictwo

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Kolejna, już 5. edycja tomu 3 tej znanej w środowisku budowlanym książki. W tym wydaniu dokonano w stosunku do wydania 4. korekty zauważonych usterek w tekście, wzorach i na rysunkach. W sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych...

      • Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie

       dodaj opinię

       Kategoria: Budownictwo

       • Skrzat

       Przy pisaniu książki wykorzystano nie tylko studia literaturowe, lecz także własne przemyślenia i wieloletnie doświadczenie autorów nabyte zarówno w procesie nauczania, badania, jak i projektowania konstrukcji przedmiotowych obiektów w Zakładzie Budownictwa Og...

      • Energetyka słoneczna budynku

       dodaj opinię

       Kategoria: Budownictwo

       • ARKADY

       W pracy przedstawiono w sposób usystematyzowany wiedzę dotyczącą zjawisk pozyskiwania, konwersji, ma...

      • Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej

       dodaj opinię

       Kategoria: Budownictwo

       • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

       Przygotowana książka jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, certyfikatorów energetycznych, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem i certyfikacją energetyczną.

      • Fundamenty palowe według Eurokodu 7

       dodaj opinię

       Kategoria: Budownictwo

       • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

       Książka opisuje zasady posadowienia budynków lub konstrukcji inżynierskich na fundamentach głębokich. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności według Eurocodu 7. Książka jest drugą z trzech publikacji poświęconych fundamentowaniu wedłu...

      • Autostrady w Polsce czyli drogi przez mękę

       dodaj opinię

       Kategoria: Budownictwo

        Problem budowy autostrad w Polsce został publicznie podjęty przez obradujący we wrześniu 1937...

       • Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych

        dodaj opinię

        Kategoria: Budownictwo

         Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych

        • Rusztowania mostowe

         dodaj opinię

         Kategoria: Budownictwo

         • Dragon

         Podręcznik akademicki opisujący kompleksowo współczesne rusztowania i deskowania do budowy mostów jest pierwszą po prawie 40 latach tego typu monografią. Przedstawiono w nim klasyfikację rusztowań, charakterystykę podstawowych materiałów stosowanych do rusztow...

        • Zastosowanie presjometru w badaniach gruntu

         dodaj opinię

         Kategoria: Budownictwo

         • Wydawnictwo Naukowe PWN

         Przy projektowaniu fundamentów nowego budynku konstruktor musi znać odpowiedzi na dwa pytania: - Jakie obciążenie może bezpiecznie przenieść podłoże budowli? - Jakie będą osiadania budowli, jeśli zastosuje się obciążenia uznane za dopuszczalne? W tym...

        • Budownictwo ogólne t.2 Fizyka budowli

         dodaj opinię

         Kategoria: Budownictwo

         • ARKADY

         Książka stanowi druga część 5-tomowej publikacji. Zawarte w niej wiadomości obejmują podstawy fizyki...

        • Budownictwo ogólne t.3

         dodaj opinię

         Kategoria: Budownictwo

         • ARKADY

         Ogólne zasady kształtowania konstrukcji Podstawy projektowania architektonicznego Zasady konstrukc...

        • Gruntoznawstwo inżynierskie

         dodaj opinię

         Kategoria: Budownictwo

         • Wydawnictwo Naukowe PWN

         Autor omawia wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki m.in. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technik wzmocnienia podłoża gruntowego.Przedstawia podstawowe procesy geologiczne kształtujące budowę sk...