Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Budownictwo 233 produkty

KsiążkiNauka i technikaBudownictwo

Porównaj ceny w Budownictwo.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Trwałość mostów drogowych

  dodaj opinię

  Kategoria: Budownictwo

  • Aksjomat

  Publikacja poświęcona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym. Podano podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich...

 2. Prefabrykacja w mostownictwie

  dodaj opinię

  Kategoria: Budownictwo

   Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 23-24 listopada 2010, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek M...

  • Zagadnienia stateczności konstrukcji metalowych

   dodaj opinię

   Kategoria: Budownictwo

   • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

   Książka stanowi podstawowe kompendium wiedzy z zakresu stateczności sprężystych ustrojów prętowych i powierzchniowych. Zostały przedstawione definicje i kryteria ustalania statecznych położeń równowagi ustrojów nośnych, metody wyznaczania obciążeń krytycznych ...

  • Modelowanie sprężenia mostów

   dodaj opinię

   Kategoria: Budownictwo

    Sprężenie jest zamierzonym, projektowanym zabiegiem technicznym zmieniającym naturalny, powstały w wyniku grawitacji, układ sił wewnętrznych w konstrukcji. Cel ten osiąga się przez zastosowanie zaprojektowanej trasy cięgna z założeniem minimalizacji siły spręż...

   • Aktualne realizacje mostowe

    dodaj opinię

    Kategoria: Budownictwo

     Budownictwo obiektów inżynierii komunikacyjnej rozwija się w Polsce w niespotykanym, w naszej historii, tempie. Aktualnie jest w realizacji ponad 700 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miejscowości, na których buduje się kilkaset obiektów mostowych roc...

    • Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • Skrzat

     Zawarte w książce treści dotykają jednego z najważniejszych elementów podziemnego wyposażenia miast, a mianowicie

    • Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • Skrzat

     Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem.

    • Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

     Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 21-22 listopada 2013, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospol...

    • Wzory wykresy i tablice wytrzymałościowe

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • WNT

     W książce omówiono metody obliczeniowe i podano wzory stosowane obecnie w dziedzinie wytrzymałości materiałów i konstrukcji. Stanowi ona wademekum przydatne dla studentów przy wykonywaniu projektów oraz prac przejściowych i dyplomowych, a także dla inżynierów ...

    • Technologia warstw asfaltowych

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

      Praktyczny poradnik zawodowy będący rozszerzeniem książki Krzysztofa Błażejowskiego i Stanisława Styka pt.

     • Nasze osiągnięcia w budowie mostów

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • Toshiba

      Przedsiębiorstwo Robót Mostowych ?Mosty-Łódź? S.A. jako jednostka samodzielna od blisko dwudziestu l at funkcjonuje na rynku budowlanym, zwłaszcza w budownictwie komunikacyjnym, a szczególnie w budowni ctwie mostowym. Wcześniej łódzcy mostowcy budowali obiekty...

     • Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • Wydawnictwo Naukowe PWN

      Nowoczesny podręcznik technologii budownictwa monolitycznego! W książce przedstawiono charakterystykę budownictwa monolitycznego, roboty monolityczne w ujęciu systemowym, a następnie podano podstawowe wiadomości dotyczące technologii realizacji betonowych kon...

     • Ochrona konstrukcji żelbetowych

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • ARKADY

      Autor pracy przedstawia sposoby ochrony i zwiększenia trwałości konstrukcji żelbetowych poddanych oddziaływaniu niekorzystnych czynników, a także metody napraw w przypadku degradacji elementów lub obiektów. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów bu...

     • Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • Wydawnictwo Naukowe PWN

      W książce zostały przedstawione podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania obliczeń. Przedst...

     • Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • axis mundi

      Książka jest wynikiem wieloletnich studiów autorów niniejszej monografii w zakresie przepływu płynów przez ośrodki porowate lub spękane, wpływu fazy płynnej na proces odkształcenia ośrodka, jego konso lidacji i w skrajnych przypadkach utraty stateczności. W m...

     • Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • ARKADY

      W książce omówiono m.in. zagadnienia związane z projektowaniem konstrukcji zespolonych wg nowej PN-B-03300. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe powstają w wyniku odpowiedniego połączenia (zespolenia) stalowego elementu konstrukcyjnego z betonem zbrojonym lu...

     • Durability and repair of building structures

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

      Wstęp (Preface) : Due to the different durability of building structures, the 21st century has become a century of repair work and rehabilitation for construction. Along with the decreasing amount of area zoned for construction, the increase of such activitie...

     • Tablice do projektowania konstrukcji metalowych

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • ARKADY

      W książce zamieszczono znowelizowane tablice obejmujące charakterystyki geometryczne i statyczne konstrukcyjnych wyrobów stalowych walcowanych, giętych i spawanych oraz wyrobów ze stopów aluminium, lin, łączników i materiałów pomocniczych. Aby ułatwić czytelni...

     • Konstrukcje stalowe Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • Wydawnictwo Naukowe PWN

      Praktyczne obliczanie i projektowanie konstrukcji stalowych z uwzględnieniem Eurokodu 3! Książka zawiera wybór zagadnień dotyczących praktycznego obliczania i projektowania konstrukcji stalowych. W nowym, uaktualnionym i rozszerzonym wydaniu omówiono: p...

     • Ilustrowany słownik budowlany polsko-angielsko-niemiecki

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • ARKADY

      Książka zawiera zestaw najważniejszych haseł dotyczących wszystkich obszarów budownictwa. Podano je w trzech językach i zilustrowano poglądowymi rysunkami przybliżającymi odbiorcy zarówno ogólne pojęcia, jak i wyrażenia fachowe, w tym spec...

     • Podstawy mechaniki budowli

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • ARKADY

      W książce przedstawiono zarys teorii konstrukcji, w tym elementy mechaniki teoretycznej (ogólnej), mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów. Głównym tematem opracowania są płaskie układy prętowe. Zaprezentowane obliczenia przeprowadzono metodą tradycyjną ...

     • Atlas kamieni użytkowych

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • Wydawnictwo RM

      Piękne przez wieki: kamienie naturalne w domu i ogrodzie Atlas prezentuje ponad 300 odmian kamienia...

     • Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

       Obiekty mostowe ze stalowych blach falistych dzięki wielu zaletom technologicznym są powszechnie stosowane w budownictwie komunikacyjnym. Doświadczenia w zakresie produkcji powłok mają ponadstuletnią tradycję, jednak problemy związane z projektowaniem, budową ...

      • Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. T. 3 oprawa twarda

       dodaj opinię

       Kategoria: Budownictwo

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Kolejna, już 5. edycja tomu 3 tej znanej w środowisku budowlanym książki. W tym wydaniu dokonano w stosunku do wydania 4. korekty zauważonych usterek w tekście, wzorach i na rysunkach. W sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych...

      • Projektowanie i budowa betonowych silosów na kiszonki

       dodaj opinię

       Kategoria: Budownictwo

        Książka stanowi kompleksową monografię na temat projektowania, wykonawstwa i eksploatacji betonowych silosów na kiszonki. Nadrzędnym celem pracy jest przedstawienie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie budowy i eksploatacji poziomyc...

       • Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych

        dodaj opinię

        Kategoria: Budownictwo

         Pierwszy w polskiej literaturze poradnik opisujący projektowanie, montaż i utrzymanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych przeznaczony głównie do mostowych obiektów drogowych. Opisano klasyfikację i rodzaje mostowych urządzeń dylatacyjnych, wyznaczanie przemiesz...

        • Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni drogowych

         dodaj opinię

         Kategoria: Budownictwo

         • Wydawnictwo Naukowe PWN

         Aktualne ujęcie problemu, zgodne ze wszystkimi wytycznymi do norm PN-EN! Budowa dróg o utwardzonej nawierzchni asfaltowej powinna być realizowana zgodnie z projektem organizacji robót, aby mogły spełnić stawiane im dziś wysokie wymagania techniczne, ekonom...

        • Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7

         dodaj opinię

         Kategoria: Budownictwo

          Książka przedstawia zasady sprawdzania warunków I i II stanu technicznego wg Eurocodu 7 dla ław i stóp fundamentowych. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności i przemieszczeń dla ławy na podłożu jednorodnym i uwarstwionym oraz nośnośc...

         • Dawne wyroby ze stopów żelaza

          dodaj opinię

          Kategoria: Budownictwo

          • Wanli

          W monografii omówiono i scharakteryzowano tworzywa żelazne, stosowane do budowlanych elementów konstrukcyjnych w drugiej połowie XIX wieku i w początkowych latach XX wieku. Podane informacje mogą być wykorzystane przy remontowaniu obiektów, w których występują...

         • Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych tom 3

          dodaj opinię

          Kategoria: Budownictwo

          • Wydawnictwo Naukowe PWN

          Kolejna, już 5. edycja tomu 3 tej znanej w środowisku budowlanym książki. W tym wydaniu dokonano w stosunku do wydania 4. korekty zauważonych usterek w tekście, wzorach i na rysunkach. W sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych...

         • Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie

          dodaj opinię

          Kategoria: Budownictwo

          • Skrzat

          Przy pisaniu książki wykorzystano nie tylko studia literaturowe, lecz także własne przemyślenia i wieloletnie doświadczenie autorów nabyte zarówno w procesie nauczania, badania, jak i projektowania konstrukcji przedmiotowych obiektów w Zakładzie Budownictwa Og...

         • Energetyka słoneczna budynku

          dodaj opinię

          Kategoria: Budownictwo

          • ARKADY

          W pracy przedstawiono w sposób usystematyzowany wiedzę dotyczącą zjawisk pozyskiwania, konwersji, ma...

         • Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej

          dodaj opinię

          Kategoria: Budownictwo

          • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

          Przygotowana książka jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, certyfikatorów energetycznych, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem i certyfikacją energetyczną.