Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Budownictwo 233 produkty

KsiążkiNauka i technikaBudownictwo

Porównaj ceny w Budownictwo.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Trwałość mostów drogowych

  dodaj opinię

  Kategoria: Budownictwo

  • Aksjomat

  Publikacja poświęcona metodom oceny oraz badań określających trwałość wytrzymałościową mostów drogowych, głównie wykonanych ze stali, w aspekcie praktycznym. Podano podstawy trwałości mostów, propozycję uwzględnienia trwałości mostów w podziale nakładów na ich...

 2. Prefabrykacja w mostownictwie

  dodaj opinię

  Kategoria: Budownictwo

   Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 23-24 listopada 2010, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek M...

  • Modelowanie sprężenia mostów

   dodaj opinię

   Kategoria: Budownictwo

    Sprężenie jest zamierzonym, projektowanym zabiegiem technicznym zmieniającym naturalny, powstały w wyniku grawitacji, układ sił wewnętrznych w konstrukcji. Cel ten osiąga się przez zastosowanie zaprojektowanej trasy cięgna z założeniem minimalizacji siły spręż...

   • Zagadnienia stateczności konstrukcji metalowych

    dodaj opinię

    Kategoria: Budownictwo

    • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

    Książka stanowi podstawowe kompendium wiedzy z zakresu stateczności sprężystych ustrojów prętowych i powierzchniowych. Zostały przedstawione definicje i kryteria ustalania statecznych położeń równowagi ustrojów nośnych, metody wyznaczania obciążeń krytycznych ...

   • Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych

    dodaj opinię

    Kategoria: Budownictwo

    • Skrzat

    Zawarte w książce treści dotykają jednego z najważniejszych elementów podziemnego wyposażenia miast, a mianowicie

   • Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych

    dodaj opinię

    Kategoria: Budownictwo

    • Skrzat

    Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w naprawach obiektów budowlanych oraz wykonawców tych robót, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem.

   • Aktualne realizacje mostowe

    dodaj opinię

    Kategoria: Budownictwo

     Budownictwo obiektów inżynierii komunikacyjnej rozwija się w Polsce w niespotykanym, w naszej historii, tempie. Aktualnie jest w realizacji ponad 700 km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miejscowości, na których buduje się kilkaset obiektów mostowych roc...

    • Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

     Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 21-22 listopada 2013, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospol...

    • Wzory wykresy i tablice wytrzymałościowe

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

     • WNT

     W książce omówiono metody obliczeniowe i podano wzory stosowane obecnie w dziedzinie wytrzymałości materiałów i konstrukcji. Stanowi ona wademekum przydatne dla studentów przy wykonywaniu projektów oraz prac przejściowych i dyplomowych, a także dla inżynierów ...

    • Technologia warstw asfaltowych

     dodaj opinię

     Kategoria: Budownictwo

      Praktyczny poradnik zawodowy będący rozszerzeniem książki Krzysztofa Błażejowskiego i Stanisława Styka pt.

     • Nasze osiągnięcia w budowie mostów

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • Toshiba

      Przedsiębiorstwo Robót Mostowych ?Mosty-Łódź? S.A. jako jednostka samodzielna od blisko dwudziestu l at funkcjonuje na rynku budowlanym, zwłaszcza w budownictwie komunikacyjnym, a szczególnie w budowni ctwie mostowym. Wcześniej łódzcy mostowcy budowali obiekty...

     • Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • Wydawnictwo Naukowe PWN

      Nowoczesny podręcznik technologii budownictwa monolitycznego! W książce przedstawiono charakterystykę budownictwa monolitycznego, roboty monolityczne w ujęciu systemowym, a następnie podano podstawowe wiadomości dotyczące technologii realizacji betonowych kon...

     • Ochrona konstrukcji żelbetowych

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • ARKADY

      Autor pracy przedstawia sposoby ochrony i zwiększenia trwałości konstrukcji żelbetowych poddanych oddziaływaniu niekorzystnych czynników, a także metody napraw w przypadku degradacji elementów lub obiektów. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów bu...

     • Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • Wydawnictwo Naukowe PWN

      W książce zostały przedstawione podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania obliczeń. Przedst...

     • Modelowanie przepływów przez ośrodki porowate

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • axis mundi

      Książka jest wynikiem wieloletnich studiów autorów niniejszej monografii w zakresie przepływu płynów przez ośrodki porowate lub spękane, wpływu fazy płynnej na proces odkształcenia ośrodka, jego konso lidacji i w skrajnych przypadkach utraty stateczności. W m...

     • Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • ARKADY

      W książce omówiono m.in. zagadnienia związane z projektowaniem konstrukcji zespolonych wg nowej PN-B-03300. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe powstają w wyniku odpowiedniego połączenia (zespolenia) stalowego elementu konstrukcyjnego z betonem zbrojonym lu...

     • Durability and repair of building structures

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

      Wstęp (Preface) : Due to the different durability of building structures, the 21st century has become a century of repair work and rehabilitation for construction. Along with the decreasing amount of area zoned for construction, the increase of such activitie...

     • Tablice do projektowania konstrukcji metalowych

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • ARKADY

      W książce zamieszczono znowelizowane tablice obejmujące charakterystyki geometryczne i statyczne konstrukcyjnych wyrobów stalowych walcowanych, giętych i spawanych oraz wyrobów ze stopów aluminium, lin, łączników i materiałów pomocniczych. Aby ułatwić czytelni...

     • Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. T. 3 oprawa twarda

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

      • Wydawnictwo Naukowe PWN

      Kolejna, już 5. edycja tomu 3 tej znanej w środowisku budowlanym książki. W tym wydaniu dokonano w stosunku do wydania 4. korekty zauważonych usterek w tekście, wzorach i na rysunkach. W sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych...

     • Projektowanie i budowa betonowych silosów na kiszonki

      dodaj opinię

      Kategoria: Budownictwo

       Książka stanowi kompleksową monografię na temat projektowania, wykonawstwa i eksploatacji betonowych silosów na kiszonki. Nadrzędnym celem pracy jest przedstawienie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie budowy i eksploatacji poziomyc...

      • Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych

       dodaj opinię

       Kategoria: Budownictwo

        Pierwszy w polskiej literaturze poradnik opisujący projektowanie, montaż i utrzymanie przekryć i urządzeń dylatacyjnych przeznaczony głównie do mostowych obiektów drogowych. Opisano klasyfikację i rodzaje mostowych urządzeń dylatacyjnych, wyznaczanie przemiesz...

       • Konstrukcje stalowe Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania

        dodaj opinię

        Kategoria: Budownictwo

        • Wydawnictwo Naukowe PWN

        Praktyczne obliczanie i projektowanie konstrukcji stalowych z uwzględnieniem Eurokodu 3! Książka zawiera wybór zagadnień dotyczących praktycznego obliczania i projektowania konstrukcji stalowych. W nowym, uaktualnionym i rozszerzonym wydaniu omówiono: p...

       • Ilustrowany słownik budowlany polsko-angielsko-niemiecki

        dodaj opinię

        Kategoria: Budownictwo

        • ARKADY

        Książka zawiera zestaw najważniejszych haseł dotyczących wszystkich obszarów budownictwa. Podano je w trzech językach i zilustrowano poglądowymi rysunkami przybliżającymi odbiorcy zarówno ogólne pojęcia, jak i wyrażenia fachowe, w tym spec...

       • Podstawy mechaniki budowli

        dodaj opinię

        Kategoria: Budownictwo

        • ARKADY

        W książce przedstawiono zarys teorii konstrukcji, w tym elementy mechaniki teoretycznej (ogólnej), mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów. Głównym tematem opracowania są płaskie układy prętowe. Zaprezentowane obliczenia przeprowadzono metodą tradycyjną ...

       • Atlas kamieni użytkowych

        dodaj opinię

        Kategoria: Budownictwo

        • Wydawnictwo RM

        Piękne przez wieki: kamienie naturalne w domu i ogrodzie Atlas prezentuje ponad 300 odmian kamienia...

       • Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

        dodaj opinię

        Kategoria: Budownictwo

         Obiekty mostowe ze stalowych blach falistych dzięki wielu zaletom technologicznym są powszechnie stosowane w budownictwie komunikacyjnym. Doświadczenia w zakresie produkcji powłok mają ponadstuletnią tradycję, jednak problemy związane z projektowaniem, budową ...

        • Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych tom 3

         dodaj opinię

         Kategoria: Budownictwo

         • Wydawnictwo Naukowe PWN

         Kolejna, już 5. edycja tomu 3 tej znanej w środowisku budowlanym książki. W tym wydaniu dokonano w stosunku do wydania 4. korekty zauważonych usterek w tekście, wzorach i na rysunkach. W sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych...

        • Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie

         dodaj opinię

         Kategoria: Budownictwo

         • Skrzat

         Przy pisaniu książki wykorzystano nie tylko studia literaturowe, lecz także własne przemyślenia i wieloletnie doświadczenie autorów nabyte zarówno w procesie nauczania, badania, jak i projektowania konstrukcji przedmiotowych obiektów w Zakładzie Budownictwa Og...

        • Energetyka słoneczna budynku

         dodaj opinię

         Kategoria: Budownictwo

         • ARKADY

         W pracy przedstawiono w sposób usystematyzowany wiedzę dotyczącą zjawisk pozyskiwania, konwersji, ma...

        • Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej

         dodaj opinię

         Kategoria: Budownictwo

         • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

         Przygotowana książka jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, certyfikatorów energetycznych, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem i certyfikacją energetyczną.

        • Fundamenty palowe według Eurokodu 7

         dodaj opinię

         Kategoria: Budownictwo

         • Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne

         Książka opisuje zasady posadowienia budynków lub konstrukcji inżynierskich na fundamentach głębokich. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności według Eurocodu 7. Książka jest drugą z trzech publikacji poświęconych fundamentowaniu wedłu...

        • Autostrady w Polsce czyli drogi przez mękę

         dodaj opinię

         Kategoria: Budownictwo

          Problem budowy autostrad w Polsce został publicznie podjęty przez obradujący we wrześniu 1937...

         • Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych

          dodaj opinię

          Kategoria: Budownictwo

           Podręcznik akademicki całościowo opisujący uszkodzenia i diagnostykę obiektów mostowych. Podano klasyfikację uszkodzeń obiektów mostowych, uszkodzenia poszczególnych rodzajów konstrukcji mostowych