Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Automatyka i robotyka 115 produktów

KsiążkiNauka i technikaAutomatyka i robotyka

Porównaj ceny w Automatyka i robotyka.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Ćwiczenia laboratoryjne z urządzeń automatyki. Regulatory konfigurowalne

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

   Skrypt Ćwiczenia laboratoryjne z urządzeń automatyki - regulatory konfigurowane stanowić ma materiał pomocniczy do zajęć z przedmiotu Urządzenia Automatyki prowadzonych w Katedrze Automatyki i Robotyki Politechniki Białostockiej. Powstał on w wyniku moich kilk...

  • Ćwiczenia z automatyki. Symulacja elementów i układów

   dodaj opinię

   Kategoria: Automatyka i robotyka

    1. WSTĘPNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU MATLAB I SIMULINK 2. PRZYKŁADY SYMULACJI ELEMENTÓW I UKŁADÓW AUTOMATYKI 3. ĆWICZENIA DO SAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA 4. ZADANIA KONTROLNE

   • Ćwiczenia z automatyki. Napęd i sterowanie pneumatyczne

    dodaj opinię

    Kategoria: Automatyka i robotyka

     Z uwagi na sposób i metodę prezentacji materiału z zakresu napędów i sterowań pneumatycznych można wyróżnić kilka rodzajów podręczników. Najliczniej reprezentowane są dwie grupy: 1. Książki z wyczerpująco rozbudowaną częścią teoretyczną, zawierające niewielk...

    • Współczesne problemy i kierunki rozwoju elastycznych systemów produkcyjnych

     dodaj opinię

     Kategoria: Automatyka i robotyka

      Przedstawione opracowanie monograficzne poświęcone jest współczesnej problematyce elastycznych systemów produkcyjnych, a w szczególności ich zagadnieniom sterowania i wytwarzania. Zawarto w nim także charakterystykę najbardziej zaawansowanych technologii infor...

     • Stabilność układów liniowych stacjonarnych o niepewnych parametrach

      dodaj opinię

      Kategoria: Automatyka i robotyka

       W procesie analizy lub syntezy układu regulacji automatycznej bazujemy na modelu matematycznym obiektu fizycznego. Taki model opisuje dynamikę rzeczywistego obiektu w sposób przybliżony. Różnica pomiędzy modelem a rzeczywistym obiektem jest określana jako niep...

      • Laboratorium z podstaw automatyzacji robotyki

       dodaj opinię

       Kategoria: Automatyka i robotyka

        W skrypcie zamieszczone zostały podstawowe i niezbędne materiały do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych w zakresie komputerowej symulacji i animacji trajektorii robota wieloramiennego sterowania oraz programowania robotów edukacyjnych i przemysłowych, programowa...

       • Odporna stabilność układów dynamicznych liniowych stacjonarnych z opóźnieniem

        dodaj opinię

        Kategoria: Automatyka i robotyka

         Praca prof. Mikołaja Busłowicza pt. ?Odporna stabilność układów dynamicznych liniowych stacjonarnych z opóźnieniami" jest pierwszym tomem cyklu monografii Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Jest to wznowienie po długiej przerwie serii ?Mono...

        • Układy wykorzystujące sterowniki PLC

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • Wydawnictwo Naukowe PWN

         Do automatyzacji procesów przemysłowych powszechnie stosowane są sterowniki PLC. Poświęcona im literatura jest obszerna, jednak są to książki opisujące głównie możliwości funkcjonalne poszczególnych modeli sterowników, a konsekwentnie pomijające projektowanie ...

        • Podstawy konstrukcji maszyn

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • Wydawnictwo Naukowe PWN

         Podręcznik składa się z zadań obliczeniowrych z zakresu weryfikacji rozwiązań konstrukcyjnych części maszyn. Każde zadanie stanowi odrębny rozdział i zawiera - oprócz treści i danych - uwagi dotyczące specyfikacji obliczeń oraz wyboru metody rozwiązywania, a t...

        • Podstawy konstrukcji maszyn t.2

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • WNT

         W tomie 2 przedstawiono: - zarys dynamiki maszyn - zagadnienia obliczania i kształtowania...

        • Analiza tolerancji w konstrukcji i technologii maszyn.

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • WNT

         Zadania umieszczone w tym zbiorze dotyczą analizy tolerancji w konstrukcji i technologii maszyn....

        • Elektrotechnika z automatyką podręcznik

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • WSiP

         Podręcznik do nauczania przedmiotów elektrotechnika i elektronika oraz elektrotechnika i automatyka w zawodach nieelektrycznych na poziomie technikum i szkoły policealnej. 28/96...

        • Podstawy teorii sterowania

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • BEL Studio

         Przedstawiono opis obiektu sterowania za pomocą równania stanu dla przypadku czasu ciągłego oraz czasu dyskretnego. Podano podstawowe metody wyznaczania macierzy tranzycji stanu: metodę opartą na wzorze interpolacyjnym Lagrangea-Sylwestera, metodę polegającą ...

        • Elastyczne programowanie obrabiarek

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • Wydawnictwo Naukowe PWN

         Podręcznik obejmuje zaawansowane techniki programowania obrabiarek CNC, w szczególności: wymiany danych, użycia zmiennych użytkownika i zmiennych systemowych, programowania parametrycznego, budowy cykli producenta i użytkownika, budowy wła...

        • Elastyczna Automatyzacja Wytwarzania obrabiarki i systemy obróbkowe

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • WNT

         - stosowane formy organizacji produkcji, aktualne zagadnienia automatyzacji produkcji i środki elastycznej automatyzacji w zakładach przemysłu maszynowego- struktura, działanie i programowanie nowoczesnych układów sterowania programowalnego i numerycznego oraz...

        • Kinematyka układów wieloczłonowych

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • WNT

         Podręcznik jest poświęcony modelowaniu i algorytmom analizy kinematycznej układów wieloczłonowych o dowolnej strukturze. W pierwszych rozdziałach książki przedstawiono wybrane zagadnienia z matematyki, metod numerycznych i mechaniki, niezbędne w zrozumieniu...

        • Modele dynamiczne elementów i układów napędów hydrostatycznych

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • WNT

         Niniejsze opracowanie dotyczy problematyki tworzenia modeli dynamicznych elementów i układów napędów hydrostatycznych przy zastosowaniu racjonalnego opisu matematycznego ich dynamiki. Przedstawiona w książce metodyka badań może być wykorzystywana zarówno do p...

        • Modelowanie identyfikacja modeli i badania dynamiki żurawi samojezdnych

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • WNT

         Przedmiotem niniejszej książki są zagadnienia związane z opisem i badaniami zjawisk dynamicznych, które mogą wystąpić w czasie realizacji przez żuraw samojezdny cyklu roboczego przenoszenia ładunku. Podjęta tematyka stanowi kontynuację badań teoretycznych i ek...

        • Napęd hydrostatyczny t.2 Układy

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • WNT

         Układy stanowią drugi tom dwutomowego podręcznika pod wspólnym tytułem Napęd hydrostatyczny. Zawarto w nim ogólne zasady projektowania hydrostatycznych układów napędowych i sterujących oraz omówiono układy z siłownikami i zasady ich szeregowego i równoległego ...

        • Przekładnie śrubowe kulkowe

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • WNT

         Jest to jedyna dostępna na rynku wydawniczym pozycja na temat właściwości i projektowania przekładni śrubowych kulkowych, zwanych śrubami tocznymi. W książce omówiono przekładnie śrubowe kulkowe (toczne) stosowane powszechnie w napędach posuwowych i pozyc...

        • Roboty przemysłowe

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • WNT

         Książka zawiera aktualne wiadomości z zakresu budowy, sterowania i zastosowania robotów przemysłowych. Przedstawiono w nim klasyfikację robotów, ich budowę (także modułową), struktury kinematyczne (roboty mobilne), a także układy sterowania oraz programowanie ...

        • Roboty przemysłowe Budowa i zastosowanie

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • WNT

         Książka traktuje o bardzo ważnej i ciągle rozwijającej się dziedzinie, jaką jest robotyzacja procesów wytwarzania w dyskretnych systemach produkcyjnych. Autor przedstawia szeroki zakres zagadnień: od definicji i klasyfikacji robotów przemysłowych, przez budow...

        • Technika wodno mułowa

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • WNT

         Książka jest podzielona na dwie części. W pierwszej przedstawiono urządzenia służące do transportu cieczy i zawiesin ? ich systematykę, charakterystykę konstrukcyjną i hydrauliczną, parametry techniczne oraz procedurę ich doboru i obsługi. Przydatnym uzupełnie...

        • Teoria mechanizmów i manipulatorów

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • WNT

         W sposób nowoczesny przedstawiono : - w części pierwszej - mechanizmy i manipulatory płaskie, ich strukturę, kinematykę, dynamikę i syntezę- w części drugiej - mechanizmy i manipulatory przestrzenne, ich kinematykę, statykę i dynamikę, a także mechanizmy przes...

        • Urządzenia chłodnicze sprężarkowe parowe

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • WNT

         Książka przedstawia podstawy teoretyczne działania układów sprężarkowych jedno- i wielostopniowych, metody określania stanu termodynamicznego czynnika chłodniczego, obiegi termodynamiczne teoretyczne i rzeczywiste, zasady doboru sprężarek tłokowych i śrubowych...

        • Wspomaganie konstruowania układów redukcji drgań i hałasu maszyn

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • WNT

         Autorzy tej książki opisali zwalczanie efektów wibroakustycznych za pomocą narzędzi wspomagania komputerowego już na etapie projektowo - konstrukcyjnym.W części pierwszej przedstawili własne oryginalne metody wspomagania pewnych etapów procesu redukcji drgań, ...

        • Drgania regularne i chaotyczne w wybranych układach z wahadłami

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

         • WNT

         Książka jest poświęcona zjawiskom przenoszenia drgań między elementami maszyn roboczych zawierających wahadła. Problem przenoszenia drgań jest ważny, gdyż układ wprawiony w drgania pewnej postaci może wzbudzić drgania innej postaci, czasem trudne do przewidzen...

        • Podstawy konstrukcji maszyn Część 1 Wstęp do projektowania

         dodaj opinię

         Kategoria: Automatyka i robotyka

          W podręczniku, przeznaczonym dla pierwszego roku nauczania, przedstawiono podstawy rysunku technicznego z uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania CAD, najważniejsze zagadnienia związane z pomiarami warsztatowymi oraz najistotniejsze pojęcia z za...

         • Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn t.1

          dodaj opinię

          Kategoria: Automatyka i robotyka

          • WNT

          Dane materiałowe niezbędne do wykonania obliczeń, praktyczne przykłady obliczeń elementów maszynowych poddanych obciążeniom zmiennym oraz przykłady obliczeń: - złączy spawanych - śrub i złączy śrubowych - połączeń wciskowych i kształtowych - sprężyn - zaworów...

         • Metody automatycznego rozpoznawania wzorców

          dodaj opinię

          Kategoria: Automatyka i robotyka

          • BEL

          Przedstawiono metody automatycznego rozpoznawania wzorców znajdujące zastosowanie zwłaszcza w zadaniach rozpoznawania obrazów, rozpoznawania mowy i rozpoznawania mówcy. Szczegółowo omówiono zastosowanie sztucznych sieci neuronowych jako klasyfikatorów. Przedst...

         • Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

          dodaj opinię

          Kategoria: Automatyka i robotyka

          • Liwona

          Dokumentacja eksploatacyjna Użytkowanie, BHP Podstawy elektrotechniki Budowa, przeznaczenie i zastosowanie Technologia robót...

         • Maszyny wibracyjne, obliczenia dynamiczne, drgania, hałas

          dodaj opinię

          Kategoria: Automatyka i robotyka

          • WNT

          Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalczyk, z-ca kierownika Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej, od ponad 20 lat prowadzi prace z zakresu dynamiki maszyn, zarówno pod kątem teoretycznym, jak i zastosowań przemysłowych. Książka stanowi podsu...

         • Taśmy przenośnikowe

          dodaj opinię

          Kategoria: Automatyka i robotyka

          • WNT

          W książce przedstawiono budowę i własności wszystkich ważniejszych typów taśm przenośnikowych, metody ich produkcji i technologię połączeń, napraw oraz regeneracji, a także zagrożenia pożarowe związane z ich stosowaniem w kopalniach głębinowych.......