Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Automatyka i robotyka 115 produktów

KsiążkiNauka i technikaAutomatyka i robotyka

Porównaj ceny w Automatyka i robotyka.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Maszyny wibracyjne, obliczenia dynamiczne, drgania, hałas

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  Prof. dr hab. inż. Jerzy Michalczyk, z-ca kierownika Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej, od ponad 20 lat prowadzi prace z zakresu dynamiki maszyn, zarówno pod kątem teoretycznym, jak i zastosowań przemysłowych. Książka stanowi podsu...

 2. Modele dynamiczne elementów i układów napędów hydrostatycznych

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  Niniejsze opracowanie dotyczy problematyki tworzenia modeli dynamicznych elementów i układów napędów hydrostatycznych przy zastosowaniu racjonalnego opisu matematycznego ich dynamiki. Przedstawiona w książce metodyka badań może być wykorzystywana zarówno do p...

 3. Przekładnie śrubowe kulkowe

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  Jest to jedyna dostępna na rynku wydawniczym pozycja na temat właściwości i projektowania przekładni śrubowych kulkowych, zwanych śrubami tocznymi. W książce omówiono przekładnie śrubowe kulkowe (toczne) stosowane powszechnie w napędach posuwowych i pozyc...

 4. Urządzenia elektroenergetyczne

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  Autor omawia w książce między innymi obliczanie prądów zwarciowych, zjawiska powodowane przepływem prądów roboczych i zwarciowych, a także zasady działania, rozwiązania konstrukcyjne, właściwości techniczne oraz kryteria doboru różnych urządzeń elektroenergety...

 5. Koła zębate tom 1

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  Trzytomowe dzieło Koła zębate dotyczy szeroko pojętych problemów konstruowania, wykonania i montażu oraz sprawdzania kół zębatych. W tomie 1 przedstawiono: klasyfikację kół i przekładni zębatych, zasadnicze zależności geometryczne i kinematyczne przekładni ...

 6. Napęd hydrostatyczny t.2 Układy

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  Układy stanowią drugi tom dwutomowego podręcznika pod wspólnym tytułem Napęd hydrostatyczny. Zawarto w nim ogólne zasady projektowania hydrostatycznych układów napędowych i sterujących oraz omówiono układy z siłownikami i zasady ich szeregowego i równoległego ...

 7. Technika wodno mułowa

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  Książka jest podzielona na dwie części. W pierwszej przedstawiono urządzenia służące do transportu cieczy i zawiesin ? ich systematykę, charakterystykę konstrukcyjną i hydrauliczną, parametry techniczne oraz procedurę ich doboru i obsługi. Przydatnym uzupełnie...

 8. Modelowanie identyfikacja modeli i badania dynamiki żurawi samojezdnych

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  Przedmiotem niniejszej książki są zagadnienia związane z opisem i badaniami zjawisk dynamicznych, które mogą wystąpić w czasie realizacji przez żuraw samojezdny cyklu roboczego przenoszenia ładunku. Podjęta tematyka stanowi kontynuację badań teoretycznych i ek...

 9. Roboty przemysłowe Budowa i zastosowanie

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  Książka traktuje o bardzo ważnej i ciągle rozwijającej się dziedzinie, jaką jest robotyzacja procesów wytwarzania w dyskretnych systemach produkcyjnych. Autor przedstawia szeroki zakres zagadnień: od definicji i klasyfikacji robotów przemysłowych, przez budow...

 10. Modelowanie i sterowanie robotów

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  W książce przedstawiono: osiągnięcia z dziedziny sterowania manipulatorów o ogniwach sztywnych oraz z elastycznością w złączach, zapis równań kinematyki, dynamiki i sterowania dzięki zastosowaniu aparatu algebry przestrzennej, wyniki badań symulacyjnych i eks...

 11. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn t.1

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  Dane materiałowe niezbędne do wykonania obliczeń, praktyczne przykłady obliczeń elementów maszynowych poddanych obciążeniom zmiennym oraz przykłady obliczeń: - złączy spawanych - śrub i złączy śrubowych - połączeń wciskowych i kształtowych - sprężyn - zaworów...

 12. Automatyka Podstawy teorii

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  Automatyka jest to dyscyplina naukowa dotycząca technicznych aspektów wykorzystania matematycznej teorii sterowania, czyli praktycznej realizacji urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem. Książka stanow...

 13. Taśmy przenośnikowe

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  W książce przedstawiono budowę i własności wszystkich ważniejszych typów taśm przenośnikowych, metody ich produkcji i technologię połączeń, napraw oraz regeneracji, a także zagrożenia pożarowe związane z ich stosowaniem w kopalniach głębinowych.......

 14. Koła zębate tom 2

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  Trzytomowe dzieło Koła zębate dotyczy szeroko pojętych problemów konstruowania, wykonania i montażu oraz sprawdzania kół zębatych. W tomie 2 przedstawiono: metody obróbki walcowych i stożkowych kół zębatych, zębatek oraz przekładni ślimakowych walcowych i g...

 15. Automatyka Technika regulacji

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  Niniejsza książka jest poświęcona praktycznym zagadnieniom projektowania jednoobwodowych układów automatycznej regulacji, stanowiących podstawowy element wielu bardziej złożonych systemów automatyki. Wprowadza czytelników posiadających już teoretyczną wiedzę z...

 16. Chłodnictwo i klimatyzacja

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  Jest to nowoczesny podręcznik, w którym kompleksowo omówiono: podstawy termodynamiczne chłodnictwa czynniki chłodnicze i chłodziwa substytucję czynników chłodniczych układy techniczne stosowane w urządzeniach służących do obniżania temperatury konkretne rozwi...

 17. Wibrostabilność obrabiarek

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  Książka ta stanowi kompendium wiedzy na temat drgań samowzbudnych powstających w systemach obrabiarka-proces skrawania. Omówiono w niej: - podstawowe pojęcia związane ze stabilnością dynamiczną systemów mechanicznych - system obrabiarka-proces skrawania w asp...

 18. Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  Podręcznik jest praktycznym uzupełnieniem treści wykładów z metrologii, prowadzonych głównie na wydziałach mechanicznych uczelni technicznych. Składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmuje osiem ćwiczeń dotyczących budowy narzędzi pomiarowych, metod pomi...

 19. Teoria mechanizmów i manipulatorów

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

  • WNT

  W sposób nowoczesny przedstawiono : - w części pierwszej - mechanizmy i manipulatory płaskie, ich strukturę, kinematykę, dynamikę i syntezę- w części drugiej - mechanizmy i manipulatory przestrzenne, ich kinematykę, statykę i dynamikę, a także mechanizmy przes...

 20. Wielokryterialna optymalizacja procesów wytwarzania części maszyn

  dodaj opinię

  Kategoria: Automatyka i robotyka

   Książka jest poświęcona wielokryterialnej optymalizacji procesów wytwarzania części maszyn. Omówiono w niej zagadnienia oceny i wyboru rozwiązania najlepszego - ze zbioru rozwiązań możliwych - ze względu na dwa i więcej kryteriów. Zagadnienia te dotyczą doboru...

  • Podstawy konstrukcji maszyn Część 1 Wstęp do projektowania

   dodaj opinię

   Kategoria: Automatyka i robotyka

    W podręczniku, przeznaczonym dla pierwszego roku nauczania, przedstawiono podstawy rysunku technicznego z uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania CAD, najważniejsze zagadnienia związane z pomiarami warsztatowymi oraz najistotniejsze pojęcia z za...

   • Trwałość zespołu tłok-pierścienie tłokowe-cylinder silnika spalinowego

    dodaj opinię

    Kategoria: Automatyka i robotyka

    • WNT

    W książce zawarto wyniki ponad dwudziestoletnich badań autora dotyczących silników spalinowych, a w szczególności doskonalenia trwałości silnika w samochodach Star. Problematykę trwałości silnika ujęto w sposób logiczny, począwszy od opisu zjawisk zużywania o...

   • Ćwiczenia projektowe z turbin cieplnych z płytą CD

    dodaj opinię

    Kategoria: Automatyka i robotyka

    • WNT

    Książka zawiera wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji turbin cieplnych. Zamieszczono w niej definicje podstawowych pojęć w związku z omówieniem jednowymiarowej teorii stopnia turbinowego, a także algorytmy i programy obliczeniowe do określenia parametr...

   • Drgania regularne i chaotyczne w wybranych układach z wahadłami

    dodaj opinię

    Kategoria: Automatyka i robotyka

    • WNT

    Książka jest poświęcona zjawiskom przenoszenia drgań między elementami maszyn roboczych zawierających wahadła. Problem przenoszenia drgań jest ważny, gdyż układ wprawiony w drgania pewnej postaci może wzbudzić drgania innej postaci, czasem trudne do przewidzen...

   • Obsługa maszyn i urządzeń Podręcznik do nauki zawodu

    dodaj opinię

    Kategoria: Automatyka i robotyka

    • WSiP

    Podręcznik do nauczania w zawodzie technik mechanik na poziomie technikum i szkoły policealnej realizujący treści z zakresu 2. części kwalifikacji M. 17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń - M.17.2. Obsługa maszyn i urządzeń. Prezentuje zagadnienia eksploatacji...

   • Sprężyny metalowe

    dodaj opinię

    Kategoria: Automatyka i robotyka

    • Wydawnictwo Naukowe PWN

    W książce zawarto kompendium wiedzy konstrukcyjnej o sprężynach. Omówiono właściwości metalowych elementów podatnych, zasady kształtowania postaci konstrukcyjnej oraz modelowania konstrukcji sprężyn śrubowych, talerzowych, płaskich i spiralnych. Przedstawiono ...

   • Elastyczna Automatyzacja Wytwarzania obrabiarki i systemy obróbkowe

    dodaj opinię

    Kategoria: Automatyka i robotyka

    • WNT

    - stosowane formy organizacji produkcji, aktualne zagadnienia automatyzacji produkcji i środki elastycznej automatyzacji w zakładach przemysłu maszynowego- struktura, działanie i programowanie nowoczesnych układów sterowania programowalnego i numerycznego oraz...

   • Technologia tłokowych silników wysokoprężnych

    dodaj opinię

    Kategoria: Automatyka i robotyka

    • WNT

    Książka ta jest opracowaniem dotyczącym procesów technologicznych głównych części tłokowych silników wysokoprężnych.Autor przedstawia również krajowe siliki wysokoprężne, sposoby wytwarzania i warunki odbioru półfabrykatów odlewanych i kutych głównych części s...

   • Podstawy konstrukcji maszyn podręcznik do nauki zawodu technik mechanik technik pojazdów samochodowych

    dodaj opinię

    Kategoria: Automatyka i robotyka

    • WSiP

    Podręcznik dla uczniów kształcących się w kierunkach: technik mechanik o różnych specjalnościach jak również technik pojazdów samochodowych. Książka realizuje treści z zakresu PKZ(M.a.) oraz części kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń Wykon...

   • Wspomaganie konstruowania układów redukcji drgań i hałasu maszyn

    dodaj opinię

    Kategoria: Automatyka i robotyka

    • WNT

    Autorzy tej książki opisali zwalczanie efektów wibroakustycznych za pomocą narzędzi wspomagania komputerowego już na etapie projektowo - konstrukcyjnym.W części pierwszej przedstawili własne oryginalne metody wspomagania pewnych etapów procesu redukcji drgań, ...

   • Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn

    dodaj opinię

    Kategoria: Automatyka i robotyka

     Dobór optymalnego procesu technologicznego jest jednym z ważniejszych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, gdyż od niego zależy jakość wyrobu, koszt i czas jego wytworzenia. Każdy inżynier technolog powinien znać zasady organizacji procesu ...

    • Podstawy konstrukcji maszyn t.1

     dodaj opinię

     Kategoria: Automatyka i robotyka

     • WNT

     W tomie 1 przedstawiono: - wprowadzenie do konstrukcji maszyn (kryteria projektowania, charakterystyki obciążeń, opis materiałów konstrukcyjnych) - podstawy obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn przy obciążeniach zmiennych - zagadnienia dokładności wyk...

    • Rurociągi podmorskie

     dodaj opinię

     Kategoria: Automatyka i robotyka

     • WNT

     Omówienie zagadnień: podstawowe cechy fizykochemiczne ropy naftowej i gazu ziemnego, optymalna średnica wewnętrzna rurociągu, strata liniowa ciśnienia medium w rurociągu, moc przesyłowa rurociągu, wymiary standardowe rur przewodowych.