Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Mechanika i maszyny 237 produktów

KsiążkiNauka i technikaMechanika i maszyny

Porównaj ceny w Mechanika i maszyny.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Mechanika teoretyczna

  dodaj opinię

  Kategoria: Mechanika i maszyny

   Rozdział "Kinematyka" zawiera omówienie ruchu punktu w różnych układach współrzędnych i ruchu układu sztywnego (ciała sztywnego); uwzględniono ruch postępowy, obrotowy, płaski, kulisty, dowolny i złożony; wprowadzono pojęcie układu geometrycznego. W rozdziale ...

  • Drgania i stateczność układów smukłych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • WNT

   Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą. Bad...

  • Drgania swobodne i stateczność obiektów smukłych jako układów liniowych lub nieliniowych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • WNT

   Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą. Bad...

  • Kształtowanie elementów konstrukcji metodą nieciągłych pól naprężeń

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Przedstawiona w książce metoda (ang. skrót SADSF) służy do rozwiązywania zadań kształtowania element ów konstrukcji, które spotyka się we wstępnej fazie projektowania, gdy dane są tylko warunki brzegow e, a o wpisanym pomiędzy brzegi elemencie niewiele wiadomo...

  • Mechanika ogólna

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Podręcznik dostosowany do programu wykładów z mechaniki ogólnej na wydziałach mechanicznych i pokrewnych wyższych uczelni technicznych. Przedstawiono w nim ? w sposób jasny i przystępny ? teoretyczne problemy statyki, kinematyki i dynamiki. Liczne, rozwiązane ...

  • Spawalnictwo

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

   Książka zawiera wiedzę z dziedziny spawalnictwa w zakresie zgodnym z wymaganiami znowelizowanych pro gramów nauczania spawalnictwa na uczelniach technicznych. Autor przedstawia w sposób usystematyzo wany zasadnicze zagadnienia spawalnictwa, a mianowicie: pro...

  • Teoria silników tłokowych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Armoryka

   Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę, obiegów porównawczych i obiegów rzeczywistych. Przedstawiono termoche...

  • Mechanika kwantowa

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Nowoczesny podręcznik mechaniki kwantowej zgodny ze standardami nauczania obowiązującymi na polskich uczelniach. Konstrukcja książki jest następująca: ? na początku autor omawia zagadnienia niezbędne do właściwego zrozumienia postulatów mechaniki kwant...

  • Nieliniowe postacie drgań

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   W książce przedstawiono podstawowe i zaawansowane metody nieliniowej analizy modalnej, wykazując, że klasyczne, utarte pojęcia liniowej analizy modalnej nie mogą być wprost zastosowane do układów nieliniowych. Linie modalne układu nieliniowego, w ogólności, ni...

  • System pomiaru drgań mechanicznych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • WNT

   W książce przedstawiono komplementarny system pomiaru drgań mechanicznych, w którym uwzględnia się współzależność pomiaru drgań w układach fizycznych i symulacji komputerowej tych procesów. Ułatwia to właściwy dobór aparatury pomiarowej, zastosowanie skuteczne...

  • Podstawy obróbki CNC

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Rea

   Nr dopuszczenia 32/99Najlepszy i pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik z dziedziny CNC. Przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli średnich szkół zawodowych i szkół zasadniczych kształcących w grupie zawodów mechanicznych oraz dla uczestników kursó...

  • Podstawy elektroniki cyfrowej

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

   W książce opisano podstawy teorii układów logicznych, budowę i właściwości cyfrowych układów scalonych, w szczególności wykonywanych w technologii CMOS, oraz ich zastosowania. Wykład języka VHDL do opisu i projektowania urządzeń cyfrowych jest uzupełniony prze...

  • Pneumatyczne pomiary długości

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Uniwersytet Opolski

   Podręcznik z zakresu pneumatycznych pomiarów długości. W pierwszej części książki omówiono podstawy teoretyczne pomiarów pneumatycznych, obejmujące ich stany statyczne i dynamiczne na podstawie współcześnie opracowanej ogólnej teorii przetworników pomiarowych....

  • Narzędzia skrawające

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

   W technologiach kształtowania elementów maszyn nadal wiodącą rolą odgrywa obróbka skrawaniem. Jednym z ważniejszych elementów procesu skrawania są narzędzia i to właśnie im jest poświęcona ta książka. Omówiono w niej: - materiały narzędziowe oraz powłoki ...

  • Zbiór zadań z mechaniki budowli

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

    Książka zawiera rozwiązane zadania z podstawowych działów mechaniki, takich jak statyka, dynamika i stateczność ustrojów prętowych. Przykłady dotyczą linii wpływowych sił w belkach, wyznaczania przemieszczeń w ustrojach statycznie wyznaczalnych, metody sił i p...

   • Podstawy mechaniki konstrukcji z pamięcią kształtu. Modelowanie i numeryka

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

     Opracowanie dotyczy modelowania teoretycznego i symulacji komputerowych pewnej klasy nowoczesnych materiałów - oraz konstrukcji z nich wykonanych. Materiały te, np. stopy niklu i tytanu o handlowej nazwie (ang. smart materials), są obiecującym kandydatem na ma...

    • Automatyka procesów ciągłych

     dodaj opinię

     Kategoria: Mechanika i maszyny

      Skrypt opracowany na potrzeby studiów zaocznych, dlatego omawiane zagadnienia sformułowano w sposób syntetyczny. Zawiera materiał do początkowego nauczania w zakresie automatyki procesów ciągłych. Problemy teoretyczne ilustrowane są przykładami obliczeni...

     • Wpływ obciążenia zewnętrznego na siły międzyzębne w przekładniach zębatych maszyn górniczych

      dodaj opinię

      Kategoria: Mechanika i maszyny

       W niniejszym opracowaniu omówiono specyfikę obciążeń działających na przekładnie zębate pracujące w napędach przenośników zgrzebłowych oraz napędach organów urabiających kombajnów chodnikowych, a następnie dokonano zróżnicowania obciążeń międzyzębnych w kryter...

      • Podstawy robotyki - Zdanowicz

       dodaj opinię

       Kategoria: Mechanika i maszyny

        Robotyka przemysłowa jest jedną z nowszych dziedzin wiedzy technicznej. Jej nazwa łączy się z pojęciem robot, które oznacza programowalną maszynę reagującą na informacje i wykonującą różnorodne zadania robocze w ruchu. Od lat sześćdziesiątych XX w. datuje się ...

       • Problemy badawcze wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych łożysk

        dodaj opinię

        Kategoria: Mechanika i maszyny

         Pęknięcia zmęczeniowe, specyficzna forma uszkodzeń warstwy powierzchniowej panwi łożyskowych, stanowią od wielu lat przedmiot zainteresowania i badań konstruktorów i eksploatatorów węzłów łożyskowych maszyn. Uszkodzenie tego typu stanowią wciąż jedna z głó...

        • Wytrzymałość materiałów - Bielewicz

         dodaj opinię

         Kategoria: Mechanika i maszyny

          Wytrzymałość materiałów jest dziedziną nauki ściśle związaną z techniką. Rozważane są w niej metody obliczeń układów konstrukcyjnych i maszyn.Podstawy teoretyczne wytrzymałości materiałów tworzą teorie sprężystości i plastyczności, które są z kolei jednym z dz...

         • Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn

          dodaj opinię

          Kategoria: Mechanika i maszyny

           Skrypt zawiera instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw konstrukcji maszyn, które od wielu lat są prowadzone w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej. Laboratorium zostało w ostatnich latach przebudowane i zmodernizowane. Wprowadzono...

          • Mechanika klasyczna. Tom 2

           dodaj opinię

           Kategoria: Mechanika i maszyny

           • Wydawnictwo Naukowe PWN

           Mechanika to nauka o ruchu ciał ? o tym w jaki sposób elektrony poruszają się w kineskopie telewizora, jak leci piłka wyrzucona w powietrze, w jaki sposób kometa porusza się wokół Słońca... Książka doskonałego dydaktyka J.R. Taylora prezentuje mechanikę kla...

          • Podstawy doświadczalnej analizy naprężeń i odkształceń

           dodaj opinię

           Kategoria: Mechanika i maszyny

            W skrypcie przedstawiono podstawy analizy naprężeń, płaski stan naprężenia, metody eksperymentalne w jego badaniach, naprężenia i odkształcenia w prętach poddanych skręcaniu, badanie kształtu powierzchni. Skrypt jest przeznaczony dla studentów specjalności opt...

           • Zadania z kinematyki i dynamiki maszyn technologicznych i robotów przemysłowych

            dodaj opinię

            Kategoria: Mechanika i maszyny

             Treść zadań wiąże się głównie z problemami modelowania i obliczeń układów mechanicznych występujących w maszynach technologicznych do kształtowania części oraz robotów przemysłowych. Treść tematów i zadań obejmuje zarówno zagadnienia analizy, jak i syntezy (pr...

            • Sztywność i nośność ram stężonych o węzłach podatnych

             dodaj opinię

             Kategoria: Mechanika i maszyny

              W teorii konstrukcji budowlanych oraz podczas praktycznego ich projektowania przyjmowano dotychczas skrajne warunki wzajemnego łączenia elementów, prowadzące do obliczeniowego traktowania węzłów i podpór jako całkowicie sztywnych lub całkowicie podatnych, a wi...

             • Wytrzymałość materiałów dla mechaników. Kurs Inżynierski

              dodaj opinię

              Kategoria: Mechanika i maszyny

               Współczesne nauczanie przedmiotów kierunkowych na studiach technicznych jest dużym wyzwaniem, przede wszystkim ze względu na lawinowy przyrost wiedzy technicznej, konieczność włączania nowych przedmiotów do planów studiów, podział studiów na studia pierwszego ...

              • Modelowanie i badanie dynamicznych właściwości samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych

               dodaj opinię

               Kategoria: Mechanika i maszyny

                Obiektem badań jest samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy. Obecnie na wyposażeniu wojska istnieje duża różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych takich zestawów. Przeprowadzenie niezależnej analizy teoretycznej dla każdego z nich wymaga opracowania wielu mo...

               • Metoda prognozowania właściwości użytkowych i jakości ściernic do przecinania

                dodaj opinię

                Kategoria: Mechanika i maszyny

                 Praca zawiera opis działań zmierzających do udowodnienia wysuniętej w pracy tezy o możliwości prognozowania, w sposób nieniszczący i indywidualny, właściwości użytkowych i jakości ściernic elektrokorundowych do przecinania ręcznego. Przyjęto założenie, że zbio...

                • Numeryczne modelowanie geometrii kół łopatkowych podzespołów hydrokinetycznych

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Mechanika i maszyny

                  W monografii opisano sposób budowy numerycznego modelu geometrii kół łopatkowych podzespołów hydrokinetycznych, to jest podzespołów mechanicznych zawierających w swojej strukturze przekładnię hydrokinetyczną, sprzęgło hydrokinetyczne lub hamulec hydrokine...

                 • Podstawy naukowych badań

                  dodaj opinię

                  Kategoria: Mechanika i maszyny

                   Preskrypt jest przeznaczony dla studentów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, do przedmiotu Podstawy naukowych badań. Może być także wykorzystywany przez doktorantów, a także osoby przygotowujące rozprawy habilitacyjne. W pracy podjęto próbę usystematyzowan...

                  • Hydrodynamiczne łożyska ślizgowe poprzeczne

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Mechanika i maszyny

                    Łożyska są jednymi z najpowszechniej stosowanych elementów w budowie maszyn. Ze względu na to, wiele rodzajów łożysk znormalizowano zarówno co do postaci geometrycznej, jak też metod doboru i obliczania trwałości i obciążalności. Dotyczy to przede wszystkim...

                   • Mały inżynier Nauka i zabawa

                    dodaj opinię

                    Kategoria: Mechanika i maszyny

                    • Papilon

                    Każde dziecko uwielbia eksperymentować, bo samodzielnie wykonywanie prostych doświadczeń to świetna zabawa i pouczająca przygoda. Wykorzystując znakomite pomysły zawarte w tej książce dziecko poczuje się jak prawdziwy inżynier i przekona się, jak ciekawe i łat...