Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Mechanika i maszyny 237 produktów

KsiążkiNauka i technikaMechanika i maszyny

Porównaj ceny w Mechanika i maszyny.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Mechanika teoretyczna

  dodaj opinię

  Kategoria: Mechanika i maszyny

   Rozdział "Kinematyka" zawiera omówienie ruchu punktu w różnych układach współrzędnych i ruchu układu sztywnego (ciała sztywnego); uwzględniono ruch postępowy, obrotowy, płaski, kulisty, dowolny i złożony; wprowadzono pojęcie układu geometrycznego. W rozdziale ...

  • Drgania i stateczność układów smukłych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • WNT

   Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą. Bad...

  • Mechanika kwantowa

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Nowoczesny podręcznik mechaniki kwantowej zgodny ze standardami nauczania obowiązującymi na polskich uczelniach. Konstrukcja książki jest następująca: ? na początku autor omawia zagadnienia niezbędne do właściwego zrozumienia postulatów mechaniki kwant...

  • Kształtowanie elementów konstrukcji metodą nieciągłych pól naprężeń

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Przedstawiona w książce metoda (ang. skrót SADSF) służy do rozwiązywania zadań kształtowania element ów konstrukcji, które spotyka się we wstępnej fazie projektowania, gdy dane są tylko warunki brzegow e, a o wpisanym pomiędzy brzegi elemencie niewiele wiadomo...

  • Mechanika ogólna

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Podręcznik dostosowany do programu wykładów z mechaniki ogólnej na wydziałach mechanicznych i pokrewnych wyższych uczelni technicznych. Przedstawiono w nim ? w sposób jasny i przystępny ? teoretyczne problemy statyki, kinematyki i dynamiki. Liczne, rozwiązane ...

  • Drgania swobodne i stateczność obiektów smukłych jako układów liniowych lub nieliniowych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • WNT

   Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą. Bad...

  • Spawalnictwo

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

   Książka zawiera wiedzę z dziedziny spawalnictwa w zakresie zgodnym z wymaganiami znowelizowanych pro gramów nauczania spawalnictwa na uczelniach technicznych. Autor przedstawia w sposób usystematyzo wany zasadnicze zagadnienia spawalnictwa, a mianowicie: pro...

  • Teoria silników tłokowych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Armoryka

   Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę, obiegów porównawczych i obiegów rzeczywistych. Przedstawiono termoche...

  • Podstawy elektroniki cyfrowej

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

   W książce opisano podstawy teorii układów logicznych, budowę i właściwości cyfrowych układów scalonych, w szczególności wykonywanych w technologii CMOS, oraz ich zastosowania. Wykład języka VHDL do opisu i projektowania urządzeń cyfrowych jest uzupełniony prze...

  • Pneumatyczne pomiary długości

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Uniwersytet Opolski

   Podręcznik z zakresu pneumatycznych pomiarów długości. W pierwszej części książki omówiono podstawy teoretyczne pomiarów pneumatycznych, obejmujące ich stany statyczne i dynamiczne na podstawie współcześnie opracowanej ogólnej teorii przetworników pomiarowych....

  • Narzędzia skrawające

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

   W technologiach kształtowania elementów maszyn nadal wiodącą rolą odgrywa obróbka skrawaniem. Jednym z ważniejszych elementów procesu skrawania są narzędzia i to właśnie im jest poświęcona ta książka. Omówiono w niej: - materiały narzędziowe oraz powłoki ...

  • Zbiór zadań z mechaniki budowli

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

    Książka zawiera rozwiązane zadania z podstawowych działów mechaniki, takich jak statyka, dynamika i stateczność ustrojów prętowych. Przykłady dotyczą linii wpływowych sił w belkach, wyznaczania przemieszczeń w ustrojach statycznie wyznaczalnych, metody sił i p...

   • Nieliniowe postacie drgań

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

    • Wydawnictwo Naukowe PWN

    W książce przedstawiono podstawowe i zaawansowane metody nieliniowej analizy modalnej, wykazując, że klasyczne, utarte pojęcia liniowej analizy modalnej nie mogą być wprost zastosowane do układów nieliniowych. Linie modalne układu nieliniowego, w ogólności, ni...

   • System pomiaru drgań mechanicznych

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

    • WNT

    W książce przedstawiono komplementarny system pomiaru drgań mechanicznych, w którym uwzględnia się współzależność pomiaru drgań w układach fizycznych i symulacji komputerowej tych procesów. Ułatwia to właściwy dobór aparatury pomiarowej, zastosowanie skuteczne...

   • Podstawy obróbki CNC

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

    • Wydawnictwo Rea

    Nr dopuszczenia 32/99Najlepszy i pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik z dziedziny CNC. Przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli średnich szkół zawodowych i szkół zasadniczych kształcących w grupie zawodów mechanicznych oraz dla uczestników kursó...

   • Termodynamika techniczna. Część 1

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

    • Akademia Marynarki Wojennej

    Niniejszy skrypt jest przeznaczony w szczególności dla studentów kierunku mechanika i budowa maszyn w specjalnościach eksploatacja siłowni okrętowych oraz mechatronika. W pierwszej części niniejszego skryptu dość obszernie wyłożono podstawy termodynamiki techn...

   • Biomimetyczne metody wytwarzania materiałów

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

     Inżynieria materiałowa jest jak wielka podróż w nieznane, pozwalająca odkrywać nowe materiały, ich właściwości oraz metody ich wytwarzania. Do powszechnie już stosowanych należą rozwiązania szybkiego połączenia materiałów typu układ haczyków i pętelek - tzw. r...

    • Tribologiczne problemy modyfikacji środków smarowych cząstkami metali

     dodaj opinię

     Kategoria: Mechanika i maszyny

      Monografia dotyczy zagadnień tribologicznych, związanych z wykorzystaniem proszków metali w procesach tarciowych. Przedstawiono w niej aktualny stan wiedzy dotyczący zastosowania proszków metali jako dodatków do środków smarowych w kinematycznych węzłach m...

     • Systemy radiokomunikacyjne. Laboratorium

      dodaj opinię

      Kategoria: Mechanika i maszyny

       Systemy radiokomunikacyjne miały i mają nadal istotne znaczenie w telekomunikacji. Globalna wymiana informacji jest możliwa dzięki globalnej sieci telekomunikacyjnej -sieci szkieletowej, z którą użytkownicy łączą się przez sieci dostępowe; znaczna ich część to...

      • Podstawy konstrukcji maszyn cz. II

       dodaj opinię

       Kategoria: Mechanika i maszyny

       • Akademia Marynarki Wojennej

       W budowie maszyn ogólnie występują połączenia nierozłączne i rozłączne. Połączenia nierozłączne mogą być bezpośrednie i pośrednie, zależnie od tego, czy elementy łączone są ze sobą bezpośrednio, czy pośrednio, czy też za pomocą dodatkowych łączników. Do p...

      • Mechanika. Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium.

       dodaj opinię

       Kategoria: Mechanika i maszyny

        Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki stanowią uzupełnienie i praktyczną ilustrację wykładów i ćwiczeń rachunkowych. Są one formą zapoznania studentów z metodami pomiarów wielkości fizycznych, sposobami opracowywania danych uzyskanych na drodze eksperymentu oraz...

       • Kryteria wytrzymałościowe i równania konstytutywne sprężystości ciał ortotropowych

        dodaj opinię

        Kategoria: Mechanika i maszyny

         W ostatnich latach w przemyśle maszynowym i budownictwie stosuje się wiele nowych materiałów konstrukcyjnych typu tworzywa sztuczne zbrojone czy też naturalne tworzywa modyfikowane. Wspólną cechą tych materiałów jest wpływ czasu na mechaniczne charakterystyki ...

        • Rachunek kosztów dla inżynierów

         dodaj opinię

         Kategoria: Mechanika i maszyny

         • PWE

         Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki rachunku kosztów dla inżynierów. Umiejętność określania kosztów własnych produkcji jest podstawowym czynnikiem podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Koszty są kreowane już w pierwszej fazie ...

        • Mechanika układu pojazd-teren w teorii i badaniach. Wybrane zagadnienia

         dodaj opinię

         Kategoria: Mechanika i maszyny

          Opracowanie obejmuje przegląd wybranych krajowych i światowych osiągnięć w dziedzinie mechaniki układu pojazd-teren, jak również dorobek naukowy i wyniki badań autora opracowania, prowadzonych w kraju jak i zagranicą. Przegląd ten dotyczy zarówno konstrukcji j...

         • Podstawy technologii wytwarzania elementów maszyn

          dodaj opinię

          Kategoria: Mechanika i maszyny

           Niniejszy skrypt przeznaczony jest dla studentów Instytutu Transportu. Zadaniem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi metodami wytwarzania elementów maszyn, niezbędnymi dla zrozumienia zasad konstruowania mechanizmów. Omówiono więc problemy odlew...

          • Wybrane mechatroniczne układy pomiarowe i wykonawcze

           dodaj opinię

           Kategoria: Mechanika i maszyny

            System mechatroniczny jest zintegrowanym systemem mechaniczno - elektronicznym, wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie. Z uwagi na funkcjonalność może nim być układ pomiarowy, układ wykonawczy lub układ regulacyjny. Ogólny schemat przyrządowy systemu mechatr...

           • Technologia i automatyzacja montażu maszyn

            dodaj opinię

            Kategoria: Mechanika i maszyny

             Skrypt stanowi materiał pomocniczy do wykładów i ćwiczeń z przedmiotów: technologia obróbki skrawaniem i montażu, podstawy automatyzacji procesów wytwórczych, komputerowo wspomagane projektowanie procesów technologicznych, projektowanie procesów technologiczn...

            • Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała stałego i przepływów ciepła w programie ANSYS Workbench

             dodaj opinię

             Kategoria: Mechanika i maszyny

              W niniejszym skrypcie opisano przygotowanie modeli, wykonanie obliczeń oraz prezentację wyników w programie ANSYS Workbench dla wybranych problemów mechaniki ośrodków ciągłych. Uważne zapoznanie się z zamieszczonymi przykładami pozwala na opanowanie obsługi pr...

             • Modelowanie i badanie wpływu zjawiska piezoelektrycznego na charakterystyki układu mechatronicznego

              dodaj opinię

              Kategoria: Mechanika i maszyny

               W monografii przedstawiono zagadnienia modelowania i badania drgających giętnie układów mechatronicznych, zawierających przetworniki piezoelektryczne, stosowane jako tłumiki lub aktuatory drgań. Zaproponowano sposób analizy rozpatrywanych układów, począwszy od...

              • Podstawy wytrzymałości materiałów

               dodaj opinię

               Kategoria: Mechanika i maszyny

                W podręczniku przedstawiono wiadomości dotyczące zagadnień z wytrzymałości materiałów, ujęte w trzynastu rozdziałach. Wiele uwagi poświęcono omówieniu podstawowych pojęć oraz analizie przypadków obciążeń - zarówno prostych, jak i złożonych. W stosunku do...

               • Podstawy konstrukcji maszyn. Laboratorium

                dodaj opinię

                Kategoria: Mechanika i maszyny

                 Skrypt przeznaczony jest dla studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Może być też użyteczny dla studentów innych wydziałów i uczelni, mających w programach studiów pokrew?ne przedmioty z mechaniki. Treść skryptu zost...

                • Materiały pomocnicze do laboratorium wytrzymałości materiałów

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Mechanika i maszyny

                  Niniejszy skrypt przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej. Zakres materiałów obejmuje ćwiczenia laboratoryjne realizowane w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych z Wytrzymałoś...

                 • Deformacja niesprężysta i pękanie materiałów

                  dodaj opinię

                  Kategoria: Mechanika i maszyny

                   Praca jest studium teoretyczno - doświadczalnym z zakresu badania i opisu deformacji niesprężystej oraz uszkodzeń materiałów w warunkach złożonych historii obciążeń. Podstawą opracowania monografii są wyniki badań własnych autora, obejmujące zarówno prace teor...