Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Mechanika i maszyny 237 produktów

KsiążkiNauka i technikaMechanika i maszyny

Porównaj ceny w Mechanika i maszyny.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Mechanika teoretyczna

  dodaj opinię

  Kategoria: Mechanika i maszyny

   Rozdział "Kinematyka" zawiera omówienie ruchu punktu w różnych układach współrzędnych i ruchu układu sztywnego (ciała sztywnego); uwzględniono ruch postępowy, obrotowy, płaski, kulisty, dowolny i złożony; wprowadzono pojęcie układu geometrycznego. W rozdziale ...

  • Drgania i stateczność układów smukłych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • WNT

   Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą. Bad...

  • Mechanika ogólna

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Podręcznik dostosowany do programu wykładów z mechaniki ogólnej na wydziałach mechanicznych i pokrewnych wyższych uczelni technicznych. Przedstawiono w nim ? w sposób jasny i przystępny ? teoretyczne problemy statyki, kinematyki i dynamiki. Liczne, rozwiązane ...

  • Drgania swobodne i stateczność obiektów smukłych jako układów liniowych lub nieliniowych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • WNT

   Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą. Bad...

  • Kształtowanie elementów konstrukcji metodą nieciągłych pól naprężeń

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Przedstawiona w książce metoda (ang. skrót SADSF) służy do rozwiązywania zadań kształtowania element ów konstrukcji, które spotyka się we wstępnej fazie projektowania, gdy dane są tylko warunki brzegow e, a o wpisanym pomiędzy brzegi elemencie niewiele wiadomo...

  • Spawalnictwo

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

   Książka zawiera wiedzę z dziedziny spawalnictwa w zakresie zgodnym z wymaganiami znowelizowanych pro gramów nauczania spawalnictwa na uczelniach technicznych. Autor przedstawia w sposób usystematyzo wany zasadnicze zagadnienia spawalnictwa, a mianowicie: pro...

  • Teoria silników tłokowych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Armoryka

   Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę, obiegów porównawczych i obiegów rzeczywistych. Przedstawiono termoche...

  • Mechanika kwantowa

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Nowoczesny podręcznik mechaniki kwantowej zgodny ze standardami nauczania obowiązującymi na polskich uczelniach. Konstrukcja książki jest następująca: ? na początku autor omawia zagadnienia niezbędne do właściwego zrozumienia postulatów mechaniki kwant...

  • Narzędzia skrawające

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

   W technologiach kształtowania elementów maszyn nadal wiodącą rolą odgrywa obróbka skrawaniem. Jednym z ważniejszych elementów procesu skrawania są narzędzia i to właśnie im jest poświęcona ta książka. Omówiono w niej: - materiały narzędziowe oraz powłoki ...

  • Zbiór zadań z mechaniki budowli

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

    Książka zawiera rozwiązane zadania z podstawowych działów mechaniki, takich jak statyka, dynamika i stateczność ustrojów prętowych. Przykłady dotyczą linii wpływowych sił w belkach, wyznaczania przemieszczeń w ustrojach statycznie wyznaczalnych, metody sił i p...

   • Pneumatyczne pomiary długości

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

    • Uniwersytet Opolski

    Podręcznik z zakresu pneumatycznych pomiarów długości. W pierwszej części książki omówiono podstawy teoretyczne pomiarów pneumatycznych, obejmujące ich stany statyczne i dynamiczne na podstawie współcześnie opracowanej ogólnej teorii przetworników pomiarowych....

   • Nieliniowe postacie drgań

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

    • Wydawnictwo Naukowe PWN

    W książce przedstawiono podstawowe i zaawansowane metody nieliniowej analizy modalnej, wykazując, że klasyczne, utarte pojęcia liniowej analizy modalnej nie mogą być wprost zastosowane do układów nieliniowych. Linie modalne układu nieliniowego, w ogólności, ni...

   • System pomiaru drgań mechanicznych

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

    • WNT

    W książce przedstawiono komplementarny system pomiaru drgań mechanicznych, w którym uwzględnia się współzależność pomiaru drgań w układach fizycznych i symulacji komputerowej tych procesów. Ułatwia to właściwy dobór aparatury pomiarowej, zastosowanie skuteczne...

   • Podstawy obróbki CNC

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

    • Wydawnictwo Rea

    Nr dopuszczenia 32/99Najlepszy i pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik z dziedziny CNC. Przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli średnich szkół zawodowych i szkół zasadniczych kształcących w grupie zawodów mechanicznych oraz dla uczestników kursó...

   • Podstawy elektroniki cyfrowej

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

    • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

    W książce opisano podstawy teorii układów logicznych, budowę i właściwości cyfrowych układów scalonych, w szczególności wykonywanych w technologii CMOS, oraz ich zastosowania. Wykład języka VHDL do opisu i projektowania urządzeń cyfrowych jest uzupełniony prze...

   • Ocena stanu układów napędowych z maszyną asynchroniczną

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

     Diagnostyka maszyn i urządzeń stanowi jedno z ważniejszych zagadnień współczesnej techniki . Zakres związany z tą dziedziną nauki obejmuje problemy poszukiwania miejsca wystąpienia awarii zarówno w ciągach produkcyjnych, jak i poszczególnych urządzeniach. Jedn...

    • METODY NUMERYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE, ASPEKTY PRAKTYCZNE I ALGORYTMY

     dodaj opinię

     Kategoria: Mechanika i maszyny

      Książka przeznaczona jest dla studentów wyższych szkół technicznych, słuchaczy doktoranckich i inżynierów zainteresowanych wykorzystaniem metod numerycznych w praktyce obliczeniowej. W pierwszej jej części omówiono klasyczne zagadnienia z dziedziny metod...

     • Dwukierunkowe metalowe sprzęgła podatne skrętnie

      dodaj opinię

      Kategoria: Mechanika i maszyny

       W monografii skupiono się na identyfikacji doświadczalnej cech statycznych i dynamicznych unikalnego rozwiązania konstrukcyjnego dwukierunkowego metalowego sprzęgła podatnego skrętnie, opracowanego w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej. W p...

      • Przykłady obliczeń. Zadania do rozwiązania z podstaw konstrukcji maszyn. Tom II, część 1

       dodaj opinię

       Kategoria: Mechanika i maszyny

        Zasadniczą treść niniejszej części stanowią przykłady zadań konstrukcyjnych poświęcone problemom wytrzymałości i trwałości elementów podatnych, osi i wałów maszynowych oraz łożysk ślizgowych i tocznych. W przytoczonych przykładach wskazano na możliwość zastoso...

       • Mechatronika. Laboratorium wyd.2008

        dodaj opinię

        Kategoria: Mechanika i maszyny

         Umiejętność praktycznej weryfikacji koncepcji teoretycznych odgrywa istotną rolę w działalności twórczej inżyniera. W znacznej części sprzyja temu sam proces kształcenia przyszłego inżyniera, w którym - w swej istocie - odpowiednikiem weryfikacji są zajęcia la...

        • Energetyka energooszczędnych układów napędowych maszyn roboczych

         dodaj opinię

         Kategoria: Mechanika i maszyny

          W pracy przedstawiono budowę, działanie i własności elektrycznych i hybrydowych układów napędowych maszyn roboczych, podzespoły i elementy układów napędowych, pierwotne i wtórne źródła energii. Ponadto - bilans energii w cyklu pracy, układy sterowania, możliw...

         • Zarządzanie technologiami

          dodaj opinię

          Kategoria: Mechanika i maszyny

          • Difin

          W publikacji przedstawiono kierunki rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływ na gospodarkę w kontekście rozwoju innowacji jako podstawy kreowania przedsiębiorczości technologicznej. Książka prezentuje szerokie spektrum uwarunkowań technologicznych, gospoda...

         • Technika 4 Podręcznik Część 2

          dodaj opinię

          Kategoria: Mechanika i maszyny

          • WSiP

          Część 2. podręcznika to przede wszystkim tematy i zadania dotyczące rysunku technicznego, montażu prostych modeli, budowy, działania, zasad konserwowania roweru i łyżworolek oraz elementarnej wiedzy o elektryczności. Główną problematyką techniczną są łożyska i...

         • Mechanika analityczna - Dynamika maszyn i robotów - tom III. Mechanika teoretyczna i podstawy teorii mechanizmów i robotów.

          dodaj opinię

          Kategoria: Mechanika i maszyny

           Koniec XX wieku charakteryzuje się burzliwym rozwojem robototechniki, a w szczególności robotów trzeciej generacji. Do ich projektowania i wyposażania w programy sterowania potrzebny jest cały arsenał wiedzy i metod z zakresu: matematyki, mechaniki ogólnej i ...

          • Sprężystość. Problemy i rozwiązania. Metody analityczne i numeryczne. Suplement

           dodaj opinię

           Kategoria: Mechanika i maszyny

            Po ukazaniu się skryptu ?SPRĘŻYSTOŚĆ" niektórzy Czytelnicy zwrócili mi uwagę na fakt pominięcia w nim trzeciej - obok metody elementów skończonych (MES) i metody różnic skończonych (MRS) - metody numerycznej, jaką jest metoda elementów brzegowych (MEB). Jedno...

           • Zastosowanie Microsoft Excel w mechanice konstrukcji

            dodaj opinię

            Kategoria: Mechanika i maszyny

             Skrypt jest przede wszystkim instrukcją obsługi arkuszy kalkulacyjnych, opracowanych przez autora, a wspomagających rozwiązywanie problemów z zakresu mechaniki budowli. Wzory arkuszy umieszczono na płycie CD, dołączonej do książki.

            • Konstrukcja tłoczników

             dodaj opinię

             Kategoria: Mechanika i maszyny

              Wszystkie czynności związane z przygotowaniem produkcji wytłoczek, a więc wykonywanie przed rozpoczęciem produkcji można podzielić na cztery etapy: opracowanie procesu technologicznego czyli sposobu plastycznego kształtowania wytłoczki, zaprojektowanie tł...

             • Analityczne modele nieustalonego nagrzewania tarciowego

              dodaj opinię

              Kategoria: Mechanika i maszyny

               Celem badań zamieszczonych w monografii było opracowanie efektywnych analitycznych i analityczno-numerycznych metod rozwiązywania zagadnień cieplnych tarcia ciał ograniczonych płaskimi równoległymi powierzchniami, z uwzględnieniem zmiany w czasie gęstości...

              • Metodyka wnioskowania z uwzględnieniem kontekstu w diagnostyce maszyn

               dodaj opinię

               Kategoria: Mechanika i maszyny

                Do głównych zagadnień eksploatacyjnych obiektów technicznych należy identyfikacja ich stanu technicznego. Jednym z problemów związanych z diagnostyką techniczną jest konieczność przetwarzania licznych zbiorów danych oraz wyników analizy sygnałów. Wymaga to czę...

               • Komory spalania silników turbinowych. Organizacja procesu spalania

                dodaj opinię

                Kategoria: Mechanika i maszyny

                 Skrypt zawiera podstawowe wiadomości na temat budowy, zasady działania i podstaw projektowania komór spalania lotniczych silników turbinowych (wśród których można rozróżnić silniki turboodrzutowe, turbowentylatorowe i turbo?śmigłowe). Przeprowadzona została an...

                • Developments in mechanical engineering vol. 3

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Mechanika i maszyny

                  The academic year 2004/2005 is a very special year in our Alma Mater because of its 100` anniversary and the 60th anniversary of Gdansk University of Technology as a Polish technical university including the Faculty of Mechanical Engineering. For that reason t...

                 • Ćwiczenia z wybranych zagadnień wytrzymałości materiałów

                  dodaj opinię

                  Kategoria: Mechanika i maszyny

                   Opracowanie zawiera ogólną teorię pręta prostego oraz niektóre wybrane elementy obliczeń wytrzymałościowych. Przedmiotem tej pracy są głównie ciała poddane działaniu sił zewnętrznych.Spis treści: Przedmowa Wykaz ważniejszych symboli i oznaczeń 1. Wstęp ...

                  • Mechanika techniczna. Statyka i kinematyka

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Mechanika i maszyny

                    Niniejszy podręcznik, podobnie jak inne, tego autora jest napisany z myślą o studentach studiów zawodowych ? inżynierskich i magisterskich. Może on także służyć studentom innych rodzajów studiów i tych wszystkich szkół wyższych, gdzie wykładana jest mechanika....