Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Mechanika i maszyny 237 produktów

KsiążkiNauka i technikaMechanika i maszyny

Porównaj ceny w Mechanika i maszyny.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Mechanika teoretyczna

  dodaj opinię

  Kategoria: Mechanika i maszyny

   Rozdział "Kinematyka" zawiera omówienie ruchu punktu w różnych układach współrzędnych i ruchu układu sztywnego (ciała sztywnego); uwzględniono ruch postępowy, obrotowy, płaski, kulisty, dowolny i złożony; wprowadzono pojęcie układu geometrycznego. W rozdziale ...

  • Drgania i stateczność układów smukłych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • WNT

   Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą. Bad...

  • Drgania swobodne i stateczność obiektów smukłych jako układów liniowych lub nieliniowych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • WNT

   Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą. Bad...

  • Kształtowanie elementów konstrukcji metodą nieciągłych pól naprężeń

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Przedstawiona w książce metoda (ang. skrót SADSF) służy do rozwiązywania zadań kształtowania element ów konstrukcji, które spotyka się we wstępnej fazie projektowania, gdy dane są tylko warunki brzegow e, a o wpisanym pomiędzy brzegi elemencie niewiele wiadomo...

  • Mechanika ogólna

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Podręcznik dostosowany do programu wykładów z mechaniki ogólnej na wydziałach mechanicznych i pokrewnych wyższych uczelni technicznych. Przedstawiono w nim ? w sposób jasny i przystępny ? teoretyczne problemy statyki, kinematyki i dynamiki. Liczne, rozwiązane ...

  • Spawalnictwo

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

   Książka zawiera wiedzę z dziedziny spawalnictwa w zakresie zgodnym z wymaganiami znowelizowanych pro gramów nauczania spawalnictwa na uczelniach technicznych. Autor przedstawia w sposób usystematyzo wany zasadnicze zagadnienia spawalnictwa, a mianowicie: pro...

  • Teoria silników tłokowych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Armoryka

   Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę, obiegów porównawczych i obiegów rzeczywistych. Przedstawiono termoche...

  • Mechanika kwantowa

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Nowoczesny podręcznik mechaniki kwantowej zgodny ze standardami nauczania obowiązującymi na polskich uczelniach. Konstrukcja książki jest następująca: ? na początku autor omawia zagadnienia niezbędne do właściwego zrozumienia postulatów mechaniki kwant...

  • System pomiaru drgań mechanicznych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • WNT

   W książce przedstawiono komplementarny system pomiaru drgań mechanicznych, w którym uwzględnia się współzależność pomiaru drgań w układach fizycznych i symulacji komputerowej tych procesów. Ułatwia to właściwy dobór aparatury pomiarowej, zastosowanie skuteczne...

  • Nieliniowe postacie drgań

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   W książce przedstawiono podstawowe i zaawansowane metody nieliniowej analizy modalnej, wykazując, że klasyczne, utarte pojęcia liniowej analizy modalnej nie mogą być wprost zastosowane do układów nieliniowych. Linie modalne układu nieliniowego, w ogólności, ni...

  • Podstawy obróbki CNC

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Rea

   Nr dopuszczenia 32/99Najlepszy i pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik z dziedziny CNC. Przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli średnich szkół zawodowych i szkół zasadniczych kształcących w grupie zawodów mechanicznych oraz dla uczestników kursó...

  • Podstawy elektroniki cyfrowej

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

   W książce opisano podstawy teorii układów logicznych, budowę i właściwości cyfrowych układów scalonych, w szczególności wykonywanych w technologii CMOS, oraz ich zastosowania. Wykład języka VHDL do opisu i projektowania urządzeń cyfrowych jest uzupełniony prze...

  • Zbiór zadań z mechaniki budowli

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

    Książka zawiera rozwiązane zadania z podstawowych działów mechaniki, takich jak statyka, dynamika i stateczność ustrojów prętowych. Przykłady dotyczą linii wpływowych sił w belkach, wyznaczania przemieszczeń w ustrojach statycznie wyznaczalnych, metody sił i p...

   • Pneumatyczne pomiary długości

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

    • Uniwersytet Opolski

    Podręcznik z zakresu pneumatycznych pomiarów długości. W pierwszej części książki omówiono podstawy teoretyczne pomiarów pneumatycznych, obejmujące ich stany statyczne i dynamiczne na podstawie współcześnie opracowanej ogólnej teorii przetworników pomiarowych....

   • Narzędzia skrawające

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

    • Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

    W technologiach kształtowania elementów maszyn nadal wiodącą rolą odgrywa obróbka skrawaniem. Jednym z ważniejszych elementów procesu skrawania są narzędzia i to właśnie im jest poświęcona ta książka. Omówiono w niej: - materiały narzędziowe oraz powłoki ...

   • Laboratorium wiązkowych technologii obróbki materiałów

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

     Obecnie możemy zaobserwować rosnącą rolę obróbek wykorzystujących skoncentrowany strumień energii. Obróbki wykorzystujące źródła skoncentrowanej energii stosowane są przede wszystkim przy obróbce elementów z trudno obrabialnych tworzyw konstrukcyjnych, a także...

    • Eksploatacja maszyn. Część 2. Budowa systemu i zarządzanie systemem eksploatacji

     dodaj opinię

     Kategoria: Mechanika i maszyny

      Książka stanowi uzupełnienie publikacji ,,Eksploatacja maszyn. Trwałość eksploatacyjna i regeneracja elementów maszyn." Uzupełnienie to zawiera treści kompletujące wymagania stawiane w ramach nauki i praktyki w zakresie eksploatacji maszyn studentom spec...

     • Czynniki chłodnicze i nośniki energii

      dodaj opinię

      Kategoria: Mechanika i maszyny

       W pracy zawarto różne sposoby podziału nośników energii, zwrócono uwagę na ich wpływ na środowisko naturalne, a szczególnie na aktualnie wykorzystywane nośniki energii oraz nowe będące zamiennikami dla stopniowo wycofywanych. Skupiono się na nośnikach energii ...

      • Recent Advances in Rotor-Bearing Systems: Theory and Applications

       dodaj opinię

       Kategoria: Mechanika i maszyny

        Monografia ,,Recent Advances in Rotor-Bearing Systems: Theory and Applications"(,,Najnowszeosiągnięcia w badaniach układów wirnik-łożysko: teoria i zastosowania") stanowi przegląd wyników najnowszych badań w zakresie wybranych zagadnień układów dynamicznych ...

       • Developments in mechanical engineering vol. 2

        dodaj opinię

        Kategoria: Mechanika i maszyny

         The academic year 2004/2005 is a very special year in our Alma Mater because of its 100` anniversary and the 60th anniversary of Gdansk University of Technology as a Polish technical university including the Faculty of Mechanical Engineering. For that reason t...

        • Ćwiczenia w Laboratorium Chłodnictwa

         dodaj opinię

         Kategoria: Mechanika i maszyny

          Skrypt przeznaczony jest dla studentów Wydziału MEIL PW dla kierunku Energetyka i specjalności chłodnictwo i klimatyzacja. Jego treść odpowiada 11 ćwiczeniom wykonywanym w Laboratorium Chłodnictwa Instytutu Techniki Cieplnej. Ponieważ omawiane zagadnienia ma...

         • Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska

          dodaj opinię

          Kategoria: Mechanika i maszyny

           Mechanika płynów to jeden z podstawowych działów mechaniki klasycznej. Niniejszy podręcznik to kolejne, rozszerzone wydanie. Zawarto w nim zagadnienia z mechaniki cieczy i gazów. Teoria poparta jest praktycznymi przykładami, które zostały rozwiązane, stanowią...

          • Mechanika - Zeszyty Naukowe Nr 23

           dodaj opinię

           Kategoria: Mechanika i maszyny

            W literaturze poświęconej zagadnieniom zmęczenia materiałów stwierdza się zgodnie, że u źródeł zjawisk zmęczenia leżą odkształcenia plastyczne. W zakresie niskocyklowych obciążeń zmęczeniowych są to makroodkształcenia, w zakresie obciążeń wysokocyklowych - mik...

           • Modelowanie i symulacja nieliniowych elementów i układów regulacji napędów płynowych

            dodaj opinię

            Kategoria: Mechanika i maszyny

             Monografia dotyczy modelowania i symulacji złożonych, nieliniowych, niejednorodnych, jedno- i wielowymiarowych elementów i układów regulacji napędów płynowych (hydrostatycznych i pneumatycznych) z wykorzystaniem metod macierzowych, graficznych i cyfrowych. Prz...

            • Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej. Statyka

             dodaj opinię

             Kategoria: Mechanika i maszyny

              Książka zawiera zbiór zadań ze statyki, będącej podstawą konstrukcji inżynierskich. Adresowany jest przede wszystkim do studentów wydziałów Inżynierii Lądowej i Budownictwa. Zawiera ponad 100 zadań opatrzonych rysunkami i wykresami.

             • Automatyka - Tom I - Modelowanie i analiza układów.

              dodaj opinię

              Kategoria: Mechanika i maszyny

               Automatykę stosuje się szeroko zarówno w automatyzacji procesów produkcyjnych jak i w produktach użytkowych (konsumpcyjnych), np.: samochodach, pralkach, aparatach fotograficznych, itd. Dzięki zaawansowanym technikom pomiarowym, sterownikom i elementom steru...

              • Podstawy mechaniki konstrukcji z pamięcią kształtu. Modelowanie i numeryka

               dodaj opinię

               Kategoria: Mechanika i maszyny

                Opracowanie dotyczy modelowania teoretycznego i symulacji komputerowych pewnej klasy nowoczesnych materiałów - oraz konstrukcji z nich wykonanych. Materiały te, np. stopy niklu i tytanu o handlowej nazwie (ang. smart materials), są obiecującym kandydatem na ma...

               • Automatyka procesów ciągłych

                dodaj opinię

                Kategoria: Mechanika i maszyny

                 Skrypt opracowany na potrzeby studiów zaocznych, dlatego omawiane zagadnienia sformułowano w sposób syntetyczny. Zawiera materiał do początkowego nauczania w zakresie automatyki procesów ciągłych. Problemy teoretyczne ilustrowane są przykładami obliczeni...

                • Wpływ obciążenia zewnętrznego na siły międzyzębne w przekładniach zębatych maszyn górniczych

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Mechanika i maszyny

                  W niniejszym opracowaniu omówiono specyfikę obciążeń działających na przekładnie zębate pracujące w napędach przenośników zgrzebłowych oraz napędach organów urabiających kombajnów chodnikowych, a następnie dokonano zróżnicowania obciążeń międzyzębnych w kryter...

                 • Podstawy robotyki - Zdanowicz

                  dodaj opinię

                  Kategoria: Mechanika i maszyny

                   Robotyka przemysłowa jest jedną z nowszych dziedzin wiedzy technicznej. Jej nazwa łączy się z pojęciem robot, które oznacza programowalną maszynę reagującą na informacje i wykonującą różnorodne zadania robocze w ruchu. Od lat sześćdziesiątych XX w. datuje się ...

                  • Problemy badawcze wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych łożysk

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Mechanika i maszyny

                    Pęknięcia zmęczeniowe, specyficzna forma uszkodzeń warstwy powierzchniowej panwi łożyskowych, stanowią od wielu lat przedmiot zainteresowania i badań konstruktorów i eksploatatorów węzłów łożyskowych maszyn. Uszkodzenie tego typu stanowią wciąż jedna z głó...

                   • Wytrzymałość materiałów - Bielewicz

                    dodaj opinię

                    Kategoria: Mechanika i maszyny

                     Wytrzymałość materiałów jest dziedziną nauki ściśle związaną z techniką. Rozważane są w niej metody obliczeń układów konstrukcyjnych i maszyn.Podstawy teoretyczne wytrzymałości materiałów tworzą teorie sprężystości i plastyczności, które są z kolei jednym z dz...

                    • Laboratorium podstaw konstrukcji maszyn

                     dodaj opinię

                     Kategoria: Mechanika i maszyny

                      Skrypt zawiera instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z podstaw konstrukcji maszyn, które od wielu lat są prowadzone w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej. Laboratorium zostało w ostatnich latach przebudowane i zmodernizowane. Wprowadzono...