Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Mechanika i maszyny 237 produktów

KsiążkiNauka i technikaMechanika i maszyny

Porównaj ceny w Mechanika i maszyny.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Mechanika teoretyczna

  dodaj opinię

  Kategoria: Mechanika i maszyny

   Rozdział "Kinematyka" zawiera omówienie ruchu punktu w różnych układach współrzędnych i ruchu układu sztywnego (ciała sztywnego); uwzględniono ruch postępowy, obrotowy, płaski, kulisty, dowolny i złożony; wprowadzono pojęcie układu geometrycznego. W rozdziale ...

  • Drgania i stateczność układów smukłych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • WNT

   Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą. Bad...

  • Spawalnictwo

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

   Książka zawiera wiedzę z dziedziny spawalnictwa w zakresie zgodnym z wymaganiami znowelizowanych pro gramów nauczania spawalnictwa na uczelniach technicznych. Autor przedstawia w sposób usystematyzo wany zasadnicze zagadnienia spawalnictwa, a mianowicie: pro...

  • Teoria silników tłokowych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Armoryka

   Podręcznik akademicki z zakresu teoretycznych podstaw działania tłokowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Zawiera opis obiegów teoretycznych i ich analizę, obiegów porównawczych i obiegów rzeczywistych. Przedstawiono termoche...

  • Mechanika kwantowa

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Nowoczesny podręcznik mechaniki kwantowej zgodny ze standardami nauczania obowiązującymi na polskich uczelniach. Konstrukcja książki jest następująca: ? na początku autor omawia zagadnienia niezbędne do właściwego zrozumienia postulatów mechaniki kwant...

  • Kształtowanie elementów konstrukcji metodą nieciągłych pól naprężeń

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Przedstawiona w książce metoda (ang. skrót SADSF) służy do rozwiązywania zadań kształtowania element ów konstrukcji, które spotyka się we wstępnej fazie projektowania, gdy dane są tylko warunki brzegow e, a o wpisanym pomiędzy brzegi elemencie niewiele wiadomo...

  • Mechanika ogólna

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Podręcznik dostosowany do programu wykładów z mechaniki ogólnej na wydziałach mechanicznych i pokrewnych wyższych uczelni technicznych. Przedstawiono w nim ? w sposób jasny i przystępny ? teoretyczne problemy statyki, kinematyki i dynamiki. Liczne, rozwiązane ...

  • Drgania swobodne i stateczność obiektów smukłych jako układów liniowych lub nieliniowych

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • WNT

   Książka dotyczy zagadnień drgań i stateczności układów smukłych poddanych obciążeniu swoistemu, a także Eulera i niezachowawczemu. Obciążenie swoiste, które zostało opisane przez L. Tomskiego, łączy cechy obciążenia uogólnionego i obciążenia siłą śledzącą. Bad...

  • Podstawy obróbki CNC

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Rea

   Nr dopuszczenia 32/99Najlepszy i pierwszy na polskim rynku wydawniczym podręcznik z dziedziny CNC. Przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli średnich szkół zawodowych i szkół zasadniczych kształcących w grupie zawodów mechanicznych oraz dla uczestników kursó...

  • Podstawy elektroniki cyfrowej

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

   W książce opisano podstawy teorii układów logicznych, budowę i właściwości cyfrowych układów scalonych, w szczególności wykonywanych w technologii CMOS, oraz ich zastosowania. Wykład języka VHDL do opisu i projektowania urządzeń cyfrowych jest uzupełniony prze...

  • Pneumatyczne pomiary długości

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Uniwersytet Opolski

   Podręcznik z zakresu pneumatycznych pomiarów długości. W pierwszej części książki omówiono podstawy teoretyczne pomiarów pneumatycznych, obejmujące ich stany statyczne i dynamiczne na podstawie współcześnie opracowanej ogólnej teorii przetworników pomiarowych....

  • Narzędzia skrawające

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

   • Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

   W technologiach kształtowania elementów maszyn nadal wiodącą rolą odgrywa obróbka skrawaniem. Jednym z ważniejszych elementów procesu skrawania są narzędzia i to właśnie im jest poświęcona ta książka. Omówiono w niej: - materiały narzędziowe oraz powłoki ...

  • Zbiór zadań z mechaniki budowli

   dodaj opinię

   Kategoria: Mechanika i maszyny

    Książka zawiera rozwiązane zadania z podstawowych działów mechaniki, takich jak statyka, dynamika i stateczność ustrojów prętowych. Przykłady dotyczą linii wpływowych sił w belkach, wyznaczania przemieszczeń w ustrojach statycznie wyznaczalnych, metody sił i p...

   • Nieliniowe postacie drgań

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

    • Wydawnictwo Naukowe PWN

    W książce przedstawiono podstawowe i zaawansowane metody nieliniowej analizy modalnej, wykazując, że klasyczne, utarte pojęcia liniowej analizy modalnej nie mogą być wprost zastosowane do układów nieliniowych. Linie modalne układu nieliniowego, w ogólności, ni...

   • System pomiaru drgań mechanicznych

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

    • WNT

    W książce przedstawiono komplementarny system pomiaru drgań mechanicznych, w którym uwzględnia się współzależność pomiaru drgań w układach fizycznych i symulacji komputerowej tych procesów. Ułatwia to właściwy dobór aparatury pomiarowej, zastosowanie skuteczne...

   • Wytrzymałość materiałów - Bielewicz. Wydanie 2013

    dodaj opinię

    Kategoria: Mechanika i maszyny

     Wytrzymałość materiałów jest dziedziną nauki ściśle związaną z techniką. Rozważane są w niej metody obliczeń układów konstrukcyjnych i maszyn.Podstawy teoretyczne wytrzymałości materiałów tworzą teorie sprężystości i plastyczności, które są z kolei jednym z dz...

    • Modelowanie matematyczne. Podstawy

     dodaj opinię

     Kategoria: Mechanika i maszyny

      Podręcznik akademicki ,,Modelowanie matematyczne - podstawy" przeznaczony jest dla studentów Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Zawiera on podstawowe wiadomości dotyczące zagadnień modelowania matematycznego systemów...

     • Wyznaczanie krzywej umocnienia odkształceniowego w próbie rozciągania z uwzględnieniem rozkładu naprężeń w szyjce

      dodaj opinię

      Kategoria: Mechanika i maszyny

       Monografia dotyczy metod wyznaczania właściwości mechanicznych i określania przebiegu krzywej umocnienia materiałów w próbie rozciągania. Zaprezentowano w niej zawarte w literaturze hipotezy dotyczące początku powstawania szyjki oraz aktualny stan wiedzy z zak...

      • Podstawy konstrukcji maszyn cz. I

       dodaj opinię

       Kategoria: Mechanika i maszyny

       • Akademia Marynarki Wojennej

       Podręcznik z podstaw konstrukcji maszyn przeznaczony jest głownie dla studentów wydziału mechanicznego wyższych uczelni technicznych. W części I scharakteryzowano materiały używane w budowie maszyn w okrętownictwie. Przedstawiono również podstawy obliczeń ...

      • Komputerowe wspomaganie konstruowania narzędzi skrawających

       dodaj opinię

       Kategoria: Mechanika i maszyny

        W skrypcie zestawiono podstawowe informacje dotyczące budowy i działania sprzętu mikrokomputerowego, algorytmizacji procesu projektowania narzędzia, języka programowania Turbo Pascal oraz systemu operacyjnego MS DOS.Spis treści: Przedmowa Wykaz ważniejszych o...

       • Zarządzanie dla inżynierów

        dodaj opinię

        Kategoria: Mechanika i maszyny

        • PWE

        Zarządzanie, czyli zmniejszanie niepewności działania przez podejmowanie trafnych decyzji, nie ogranicza się głównie do koordynacji, nadzoru i kontroli, ale obejmuje także funkcje planowania, kierowania, projektowania i zmieniania [Mikołajczyk 2010, s. 275]. O...

       • Maszyny technologiczne w konwencjonalnej technologii formującej i kształtującej

        dodaj opinię

        Kategoria: Mechanika i maszyny

         Książka zawiera historię i współczesne tendencje rozwoju maszyn technologicznych oraz ogólną ich charakterystykę, przedstawia głównych światowych producentów, podaje podstawowe definicje i podział w konwencjonalnej technologii formującej i kształtującej. Omawi...

        • Podstawy teorii maszyn i automatyki

         dodaj opinię

         Kategoria: Mechanika i maszyny

          Skrypt przeznaczony dla studentów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Jego celem jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami automatyki i teorii maszyn niezbędnymi do dalszej nauki ich projektowania.

         • Wybrane zagadnienia z podstaw konstrukcji i niezawodności maszyn

          dodaj opinię

          Kategoria: Mechanika i maszyny

           W skrypcie zamieszczono zwięzły opis niezawodności obiektów technicznych. Omówiono problemy budowy modeli niezawodnościowych, badań eksploatacyjnych, problemy niezawodności na etapach projektowania, wytwarzania i eksploatacji obiektów oraz właściwego kształtow...

          • Techniki obróbki mechanicznej i erozyjnej

           dodaj opinię

           Kategoria: Mechanika i maszyny

            W opracowaniu podano wiadomości o podstawach teoretycznych i zastosowaniach praktycznych obróbki skrawaniem, obróbki ścierniwem luźnym i związanym, obróbki elektroerozyjnej, elektrochemicznej i strumieniowej. Omówiono kinematykę oraz elementy konstrukcyjne i u...

           • Możliwości zapewnienia jakościowego wykonania narzędzi z oszczędnościowej stali szybkotnącej

            dodaj opinię

            Kategoria: Mechanika i maszyny

             Spis treści: Wykaz ważniejszych oznaczeń Wprowadzenie 1. Określenie obszaru zastosowania narzędzi z oszczędnościowej stali szybkotnącej 2. Obróbka powierzchniowa narzędzi z oszczędnościowej stali szybkotnącej 3. Zapewnienie niezawodności narzędzi ...

            • Mechatronika. Laboratorium wyd. 2004

             dodaj opinię

             Kategoria: Mechanika i maszyny

              Umiejętność praktycznej weryfikacji koncepcji teoretycznych odgrywa istotną rolę w działalności twórczej inżyniera. W znacznej części sprzyja temu sam proces kształcenia przyszłego inżyniera, w którym - w swej istocie - odpowiednikiem weryfikacji są zajęcia la...

             • Zjawiska nieliniowe w tłumieniu drgań

              dodaj opinię

              Kategoria: Mechanika i maszyny

               W monografii omówiono zjawisko tarcia konstrukcyjnego, efektu piezoelektrycznego, tłumienia wiskotycznego liniowego i nieliniowego, efektu elektroreologicznego w wybranych elementach maszyn, czyli tarciowych tłumików drgań skrętnych, amortyzatorów cierny...

              • Technika laserowa i jej zastosowania

               dodaj opinię

               Kategoria: Mechanika i maszyny

                Jest to książka o laserach, napisana przez specjalistę o ogromnej wiedzy z zakresu optyki instrumentalnej i praktycznej, wyróżniająca się autorskim charakterem i nowym podejściem do problemu.Celem podręcznika jest zapoznanie odbiorcy ze zjawiskami determinu...

               • Programowanie obrabiarek CNC. Frezowanie

                dodaj opinię

                Kategoria: Mechanika i maszyny

                • Wydawnictwo Rea

                Programownie obrabiarek CNC. Frezowanie to podręcznik zawierający większość nowoczesnych rozwiązań ułatwiających programowanie CNC. Zawiera wszystkie będące w użyciu funkcje NC w kluczu programowym MTS. Obok funkcji według DIN, należą do tego cykle obróbkow...

               • Development of procedures for certifying noise testing equipment

                dodaj opinię

                Kategoria: Mechanika i maszyny

                 Task 2.3 of Silvia project is dedicated to development of certification procedures required in order to ascertain high quality of the results obtained during measurements that are necessary to fulfil goals of the SILVIA project. Most of the certification pr...

                • Technika A to ciekawe

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Mechanika i maszyny

                 • Aksjomat

                 Drodzy Rodzice i Nauczyciele! Przedszkolaki często zadają pytania dotyczące zjawisk przyrody, świata zwierząt czy nowinek technicznych. Pytają: co to pogoda, dlaczego należy oszczędzać wodę, jak przychodzą na świat zwierzęta lub kiedy powstały komputery? Dzie...

                • Mechanizmy rozrządu hydraulicznych maszyn wielotłoczkowych osiowych

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Mechanika i maszyny

                  Pracę poświęcono analizie porównawczej dwóch odmian mechanizmu rozrządu spotykanych w pompach i silnikach wielotłoczkowych osiowych: stosowanego powszechnie rozrządu czołowego i wynalezionego niedawno rozrządu sterowanego krzywką.