Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Chemia 414 produktów

KsiążkiNauka i technikaChemia

Porównaj ceny w Chemia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Chemiczne metody analizy ilościowej

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • WNT

  W książce omówiono zagadnienia ogólnoanalityczne dotyczące metod chemicznych i instrumentalnych, teo rię i praktykę analizy wagowej i miareczkowej oraz metody zagęszczania i rozdzielania, w tym ekstrak cję i wymianę jonową. W każdym rozdziale zamieszczono pods...

 2. Elektrochemia cieczowych granic fazowych

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Uniwersytet Warszawski

  Pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych na świecie monografia dotycząca elektrochemii granic fazowych między niemieszającymi się roztworami elektrolitów. Zjawiska i procesy zachodzące na granicach takich roztworów są fundamentalne dla wszystkich ż...

 3. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii jądrowej i radiometrii

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • UMCS

  Energetyka jądrowa jest najważniejszym dostawcą energii w państwach wysoko uprzemysłowionych. Okres poczarnobylskiej stagnacji energetyki jądrowej spowodował w Polsce marginalizację lub zupełne usunięcie problematyki przemian jądrowych i promieniotwórcz...

 4. Facultatis Chemiae

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe UAM

  Prezentacja badań naukowych prowadzonych na Wydziale Chemii w roku 2000: badania chemiluminescencji w układach chemicznych zawierających jony lantanowców; reakcje kompleksowania i oddziaływania międzycząsteczkowego w układach jonów metali, poliamin i nukleoty...

 5. Procesy adsorpcji reaktywnej

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Mada

  Książka dotyczy reaktorów adsorpcyjnych stosowanych do prowadzenia zintegrowanego procesu adsorpcji reaktywnej w układzie gaz-ciało stale oraz reaktorów chromatograficznych używanych najczęściej w układzie ciecz-ciało-stałe.Podano w niej og&oacut...

 6. Technologia chemiczna

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii ...

 7. Stereochemia

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Uniwersytet Warszawski

  Stereochemia to nauka o przestrzennym układzie atomów w cząsteczkach. Wszystkie reakcje chemiczne przebiegają w przestrzeni, dlatego ułożenie atomów względem siebie ma dla ostatecznego wyniku wszelkich przemian chemicznych decydujące znaczenie. C...

 8. Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • WNT

  Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak: - ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej - stechiometrię rea...

 9. Chemia organiczna w służbie farmacji t.46

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Adamantan

  Pierwsza połowa XX wieku charakteryzowała się ogromnym rozkwitem badań w wielu dziedzinach nauki. Wś ród badaczy wytyczających nowe kierunki rozwoju chemii organicznej znalazła się poznańska uczona Ruf ina Stella Ludwiczak. Jej szeroko zakrojone badania dotycz...

 10. Determination of spectroscopic and photophysical properties of some substances in turbid or ther non-transmissive media

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe UAM

  The book is devoted to spectroscopy and photophysics of selected organic dyes in turbid fluid and opaque solid matrices. The first few chapters provide a short description of the instrumentation and experimental methods including the basics of the diffuse refl...

 11. Wytwarzanie i zastosowanie rozpylonej cieczy

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • WAM

  Rozpylanie cieczy jest jednym z najczęściej realizowanych procesów w różnych dziedzinach życia i gospodarki, począwszy od domowego natrysku, a skończywszy na schładzaczu rdzeni w elektrowni atomowej. Z tym wiąże się wzrost zapotrzebowania na wied...

 12. Polichlorek winylu

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • ALBATROS

  Polichlorek winylu Monografia...

 13. Ilościowa analiza chemiczna Metody wagowe i miareczkowe

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe UMK

  Skrypt przeznaczony jest dla studentów stacjonarnych i zaocznych studiów chemicznych uniwersyteckich, politechnicznych, rolniczych oraz przyrodniczych. Podane w skrypcie przykłady ilościowych oznaczeń, wraz z podstawową teorią mogą być również przydatne dla pr...

 14. Analiza przepływowa Metody i zastosowania t.3

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Z przyjemnością odnotowuję coraz większe zainteresowanie polskich analityków technikami analizy przepływowej oraz coraz szersze wprowadzenie tych technik lub tylko teorii analizy przepływowej do programów nauczania na uniwersytetach, uczelniach technicznych cz...

 15. Technologia podstawowych syntez organicznych t.1

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • WNT

  Jest to pierwsza część nowego wydania dwutomowej monografii, w której opisano podstawowe syntezy organiczne realizowanych w skali przemysłowej. W tomie 1 omówiono pochodzenie i zasoby surowców energochemicznych gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, wyodrębnia...

 16. Historia badań radiacyjnych w Polsce

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Oficyna Wydawnicza ASPRA

  Historia polskiej chemii radiacyjnej, a w szczególności jej początku są nierozerwalnie związane z Marią Skłodowską-Curie i jej polskimi uczniami. Pani Curie oraz jej współpracownicy pierwsi zwrócili uwagę na zjawisko radiolizy, tj. rozkładu substancji pod wpły...

 17. Krystalizacja przemysłowa z roztworu

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • AMBER

  Krystalizacja z roztworu jest metodą bardzo często stosowaną do rozdziału substancji i polepszenia jakości produktu. W książce autor przedstawił podstawy teoretyczne krystalizacji z roztworu i na tym tle omówił aktualny stan wiedzy dotyczącej zasad proj...

 18. Technologia chemiczna Ćwiczenia rachunkowe

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Unikatowa publikacja przedstawiająca metody prowadzenia obliczeń w technologii chemicznej. W wyczerpujący sposób przedstawia aparat rachunkowy związany z działaniem podstawowych modeli reaktorów chemicznych i układów technologicznych stosowanych w przemyśle ch...

 19. Termodynamika chemiczna stosowana

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Esprit

  Książka ilustruje aktualny stan wiedzy z zakresu termodynamiki chemicznej i inżynierii procesowej ze szczególnym uwzględnieniem termodynamiki roztworów. Zawiera obliczenia współczynników aktywności ciśnieniowej, obliczenia składu r&...

 20. Chemia fizyczna Tom 4

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  W książce przedstawiono eksperymentalne i teoretyczne metody fizykochemii wykorzystywane rutynowo jako niezbędne narzędzia badawcze, kontrolne i diagnostyczne. W pierwszej części opisano podstawowe zagadnienia kluczowe do skutecznego, bezpiecznego i twórczego...

 21. Współczesna synteza organiczna Wybór eksperymentów

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Po raz pierwszy - nowoczesna preparatyka organiczna i podręcznik w jednym tomie! Obszerny, doskonale zilustrowany ćwiczeniami podręcznik współczesnej chemii organicznej. Powstał na podstawie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez autorów na Wydziale Chemii Uniw...

 22. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Znakomity zbiór zadań zawierający przykładowe rozwiązania problemów, a także zwięzłe podstawy teoretyczne takich zagadnień chemii analitycznej, jak: - chemiczne obliczenia rachunkowe - równowagi jonowe - poszczególne działy analizy ilościowej - statystyczna o...

 23. Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Przedstawiono obliczenia związane z równowagami jonowymi oraz metody konstruowania i korzystania z wykresów opisujących te równowagi. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiązywania. W nowym wydaniu poszerzone zostały rozdziały p...

 24. Chemia organiczna część 1

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  W części pierwszej podręcznika na wstępie przedstawiono powiązania chemii organicznej z innymi jej dziedzinami, znaczenie dla rozwoju licznych gałęzi przemysłu; omówiono strukturę cząsteczek organicznych w aspektach topologii, klasyfikacji, metod i ustalania i...

 25. Materiały wybuchowe emulsyjne

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Korporacja HA!ART

  Książka jest oryginalnym , nie tylko w skali krajowej, opracowaniem dotyczącym najnowocześniejszych górniczych materiałów wybuchowych oraz metod ich stosowania w górnictwie na najwyższym światowym poziomie. Została przedstawiona historia r...

 26. Polimery

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Niezwykle szybki rozwój chemii polimerów i powiązanych z nią technologii przemysłowych stał się istotnym elementem rozwoju naszej cywilizacji w ostatnim stuleciu. Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów to ...

  od 31.94 zł

  Polimery

  w 3 sklepach

 27. Chemia analityczna

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

   Skrypt zawiera opis metod miareczkowych (opartych na czterech podstawowych typach reakcji: zobojętni ania, utleniania - redukcji, kompleksowania i strącania) oraz metod wagowych. W ramach każdej metody przedstawiony jest niezbędny zakres wiedzy teoretycznej,...

  • Poradnik chemika analityka

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • WNT

   W tomie tym omówiono poszczególne techniki stosowane w tej dziedzinie takie jak: *analiza gazometryczna*ekstrakcja pierwiastków*konduktometria*polarografia*spektrofotoetria cząsteczkowa*wymiana jonowa...

  • Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Nowe polskie tłumaczenie w całości oparte na siódmym wydaniu bardzo popularnego na świecie podręcznika identyfikacji związków organicznych za pomocą metod spektroskopowych. Po raz pierwszy został wydany w 1963 roku i od tego czasu ukazywały się kolejne jego wy...

  • Idee chemii kwantowej

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Zrozumiały dla wszystkich podręcznik chemii kwantowej z aneksem internetowym! Nowoczesny i niezwykle oryginalny w swym zamyśle podręcznik chemii kwantowej. Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny...

  • Adsorpcja na węglu aktywnym

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • WAM

   W książce dokonano przeglądu dostępnej literatury dotyczącej interpretacji zjawisk zachodzących na powierzchni węgli aktywnych oraz parametrów i mechanizmów procesu adsorpcji związków organicznych i nieorganicznych. Zawarto w niej ponad 1000 pozycji bibliograf...

  • Pierwiastki chemiczne wokół nas

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • Promise

   Pierwiastki chemiczne tworzą nasze pożywienie, nasze ciała, są obecne w przedmiotach spotykanych w warsztatach, łazienkach, kuchniach. Wiele z nich znajdziemy również tam, gdzie w ogóle byśmy się ich nie spodziewali. Odkrywanie, produkcja i stosowanie pierwias...

  • Modele cieczy a rentgenowska analiza strukturalna

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

    Spis treści: Wykaz używanych skrótów i symboli 1. Wprowadzenie 2. Cel i koncepcja pracy 3. Chara kterystyka stanu ciekłego 4. Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich w cieczach 5. Wybrane mode le cieczy 6. Aparatura pomiarowa i metody pomiaru 7. Wy...