Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Chemia 414 produktów

KsiążkiNauka i technikaChemia

Porównaj ceny w Chemia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii jądrowej i radiometrii

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • UMCS

  Energetyka jądrowa jest najważniejszym dostawcą energii w państwach wysoko uprzemysłowionych. Okres poczarnobylskiej stagnacji energetyki jądrowej spowodował w Polsce marginalizację lub zupełne usunięcie problematyki przemian jądrowych i promieniotwórcz...

 2. Chemiczne metody analizy ilościowej

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • WNT

  W książce omówiono zagadnienia ogólnoanalityczne dotyczące metod chemicznych i instrumentalnych, teo rię i praktykę analizy wagowej i miareczkowej oraz metody zagęszczania i rozdzielania, w tym ekstrak cję i wymianę jonową. W każdym rozdziale zamieszczono pods...

 3. Elektrochemia cieczowych granic fazowych

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Uniwersytet Warszawski

  Pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych na świecie monografia dotycząca elektrochemii granic fazowych między niemieszającymi się roztworami elektrolitów. Zjawiska i procesy zachodzące na granicach takich roztworów są fundamentalne dla wszystkich ż...

 4. Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Przedstawiono obliczenia związane z równowagami jonowymi oraz metody konstruowania i korzystania z wykresów opisujących te równowagi. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiązywania. W nowym wydaniu poszerzone zostały rozdziały p...

 5. Chemia organiczna część 1

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  W części pierwszej podręcznika na wstępie przedstawiono powiązania chemii organicznej z innymi jej dziedzinami, znaczenie dla rozwoju licznych gałęzi przemysłu; omówiono strukturę cząsteczek organicznych w aspektach topologii, klasyfikacji, metod i ustalania i...

 6. Krystalizacja przemysłowa z roztworu

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • AMBER

  Krystalizacja z roztworu jest metodą bardzo często stosowaną do rozdziału substancji i polepszenia jakości produktu. W książce autor przedstawił podstawy teoretyczne krystalizacji z roztworu i na tym tle omówił aktualny stan wiedzy dotyczącej zasad proj...

 7. Technologia chemiczna Ćwiczenia rachunkowe

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Unikatowa publikacja przedstawiająca metody prowadzenia obliczeń w technologii chemicznej. W wyczerpujący sposób przedstawia aparat rachunkowy związany z działaniem podstawowych modeli reaktorów chemicznych i układów technologicznych stosowanych w przemyśle ch...

 8. Termodynamika chemiczna stosowana

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Esprit

  Książka ilustruje aktualny stan wiedzy z zakresu termodynamiki chemicznej i inżynierii procesowej ze szczególnym uwzględnieniem termodynamiki roztworów. Zawiera obliczenia współczynników aktywności ciśnieniowej, obliczenia składu r&...

 9. Chemia fizyczna Tom 4

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  W książce przedstawiono eksperymentalne i teoretyczne metody fizykochemii wykorzystywane rutynowo jako niezbędne narzędzia badawcze, kontrolne i diagnostyczne. W pierwszej części opisano podstawowe zagadnienia kluczowe do skutecznego, bezpiecznego i twórczego...

 10. Współczesna synteza organiczna Wybór eksperymentów

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Po raz pierwszy - nowoczesna preparatyka organiczna i podręcznik w jednym tomie! Obszerny, doskonale zilustrowany ćwiczeniami podręcznik współczesnej chemii organicznej. Powstał na podstawie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez autorów na Wydziale Chemii Uniw...

 11. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Znakomity zbiór zadań zawierający przykładowe rozwiązania problemów, a także zwięzłe podstawy teoretyczne takich zagadnień chemii analitycznej, jak: - chemiczne obliczenia rachunkowe - równowagi jonowe - poszczególne działy analizy ilościowej - statystyczna o...

 12. Materiały wybuchowe emulsyjne

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Korporacja HA!ART

  Książka jest oryginalnym , nie tylko w skali krajowej, opracowaniem dotyczącym najnowocześniejszych górniczych materiałów wybuchowych oraz metod ich stosowania w górnictwie na najwyższym światowym poziomie. Została przedstawiona historia r...

 13. Polimery

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Niezwykle szybki rozwój chemii polimerów i powiązanych z nią technologii przemysłowych stał się istotnym elementem rozwoju naszej cywilizacji w ostatnim stuleciu. Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów to ...

  od 31.94 zł

  Polimery

  w 3 sklepach

 14. Chemia analityczna

  dodaj opinię

  Kategoria: Chemia

   Skrypt zawiera opis metod miareczkowych (opartych na czterech podstawowych typach reakcji: zobojętni ania, utleniania - redukcji, kompleksowania i strącania) oraz metod wagowych. W ramach każdej metody przedstawiony jest niezbędny zakres wiedzy teoretycznej,...

  • Poradnik chemika analityka

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • WNT

   W tomie tym omówiono poszczególne techniki stosowane w tej dziedzinie takie jak: *analiza gazometryczna*ekstrakcja pierwiastków*konduktometria*polarografia*spektrofotoetria cząsteczkowa*wymiana jonowa...

  • Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Nowe polskie tłumaczenie w całości oparte na siódmym wydaniu bardzo popularnego na świecie podręcznika identyfikacji związków organicznych za pomocą metod spektroskopowych. Po raz pierwszy został wydany w 1963 roku i od tego czasu ukazywały się kolejne jego wy...

  • Idee chemii kwantowej

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Zrozumiały dla wszystkich podręcznik chemii kwantowej z aneksem internetowym! Nowoczesny i niezwykle oryginalny w swym zamyśle podręcznik chemii kwantowej. Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny...

  • Adsorpcja na węglu aktywnym

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • WAM

   W książce dokonano przeglądu dostępnej literatury dotyczącej interpretacji zjawisk zachodzących na powierzchni węgli aktywnych oraz parametrów i mechanizmów procesu adsorpcji związków organicznych i nieorganicznych. Zawarto w niej ponad 1000 pozycji bibliograf...

  • Facultatis Chemiae

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • Wydawnictwo Naukowe UAM

   Prezentacja badań naukowych prowadzonych na Wydziale Chemii w roku 2000: badania chemiluminescencji w układach chemicznych zawierających jony lantanowców; reakcje kompleksowania i oddziaływania międzycząsteczkowego w układach jonów metali, poliamin i nukleoty...

  • Procesy adsorpcji reaktywnej

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • Mada

   Książka dotyczy reaktorów adsorpcyjnych stosowanych do prowadzenia zintegrowanego procesu adsorpcji reaktywnej w układzie gaz-ciało stale oraz reaktorów chromatograficznych używanych najczęściej w układzie ciecz-ciało-stałe.Podano w niej og&oacut...

  • Technologia chemiczna

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Nowoczesna, kompleksowa publikacja omawiająca zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji. Wstępne rozdziały obejmują wybrane wiadomości z zakresu statyki i kinetyki chemicznej, termochemii ...

  • Stereochemia

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • Uniwersytet Warszawski

   Stereochemia to nauka o przestrzennym układzie atomów w cząsteczkach. Wszystkie reakcje chemiczne przebiegają w przestrzeni, dlatego ułożenie atomów względem siebie ma dla ostatecznego wyniku wszelkich przemian chemicznych decydujące znaczenie. C...

  • Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • WNT

   Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej. Omówiono w nim takie zagadnienia jak: - ogólne zasady projektowania i realizacji procesów technologii chemicznej - stechiometrię rea...

  • Chemia organiczna w służbie farmacji t.46

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • Adamantan

   Pierwsza połowa XX wieku charakteryzowała się ogromnym rozkwitem badań w wielu dziedzinach nauki. Wś ród badaczy wytyczających nowe kierunki rozwoju chemii organicznej znalazła się poznańska uczona Ruf ina Stella Ludwiczak. Jej szeroko zakrojone badania dotycz...

  • Determination of spectroscopic and photophysical properties of some substances in turbid or ther non-transmissive media

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • Wydawnictwo Naukowe UAM

   The book is devoted to spectroscopy and photophysics of selected organic dyes in turbid fluid and opaque solid matrices. The first few chapters provide a short description of the instrumentation and experimental methods including the basics of the diffuse refl...

  • Wytwarzanie i zastosowanie rozpylonej cieczy

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • WAM

   Rozpylanie cieczy jest jednym z najczęściej realizowanych procesów w różnych dziedzinach życia i gospodarki, począwszy od domowego natrysku, a skończywszy na schładzaczu rdzeni w elektrowni atomowej. Z tym wiąże się wzrost zapotrzebowania na wied...

  • Polichlorek winylu

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • ALBATROS

   Polichlorek winylu Monografia...

  • Ilościowa analiza chemiczna Metody wagowe i miareczkowe

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • Wydawnictwo Naukowe UMK

   Skrypt przeznaczony jest dla studentów stacjonarnych i zaocznych studiów chemicznych uniwersyteckich, politechnicznych, rolniczych oraz przyrodniczych. Podane w skrypcie przykłady ilościowych oznaczeń, wraz z podstawową teorią mogą być również przydatne dla pr...

  • Analiza przepływowa Metody i zastosowania t.3

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

   Z przyjemnością odnotowuję coraz większe zainteresowanie polskich analityków technikami analizy przepływowej oraz coraz szersze wprowadzenie tych technik lub tylko teorii analizy przepływowej do programów nauczania na uniwersytetach, uczelniach technicznych cz...

  • Technologia podstawowych syntez organicznych t.1

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • WNT

   Jest to pierwsza część nowego wydania dwutomowej monografii, w której opisano podstawowe syntezy organiczne realizowanych w skali przemysłowej. W tomie 1 omówiono pochodzenie i zasoby surowców energochemicznych gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla, wyodrębnia...

  • Historia badań radiacyjnych w Polsce

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

   • Oficyna Wydawnicza ASPRA

   Historia polskiej chemii radiacyjnej, a w szczególności jej początku są nierozerwalnie związane z Marią Skłodowską-Curie i jej polskimi uczniami. Pani Curie oraz jej współpracownicy pierwsi zwrócili uwagę na zjawisko radiolizy, tj. rozkładu substancji pod wpły...

  • Nazywam się Maria Skłodowska-Curie

   dodaj opinię

   Kategoria: Chemia

    Światowej sławy uczona polskiego pochodzenia miała szczęście wychowywać się w środowisku osób przepojonych zamiłowaniem do nauki i literatury. Kontynuowała naukę na Sorbonie, odkryła zjawisko radioaktywności toru i radonu. Wwspólna intensywna praca z mężem pio...

   • Chemia Związki organiczne Podręcznik Zakres rozszerzony

    dodaj opinię

    Kategoria: Chemia

    • Pazdro

    Podręcznik składa się z trzech modułów: Fundamenty, Związki organiczne, Pierwiastki i związki nieorganiczne. Wraz z bogatą obudową dydaktyczną stanowią one najnowszą serię Oficyny Edukacyjnej Krzysztof Pazdro do nauczania chemii w zakresie rozszerzonym, obej...