Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Filozofia 2564 produkty

KsiążkiFilozofia

Porównaj ceny w Filozofia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Problem metafizyki

  dodaj opinię

  Kategoria: Filozofia

  • REBIS

  W niniejszej książce Ewa Borowska podjęła się rekonstrukcji Heideggerowskiej wykładni siedmiu podstawowych stanowisk filozoficznych. Rekonstrukcja dokonana została na podstawie wypowiedzi filozofa rozsianych w różnych pismach, także niedostępnych w pols...

 2. Libertarianizm

  dodaj opinię

  Kategoria: Filozofia

  • ZYSK I S-KA

  Czy jesteś libertarianinem? Pytanie brzmi raczej: Czy to ty podejmujesz decyzje, które są dla ciebie istotne, czy czyni to za ciebie ktoś inny? Libertarianizm kwestionuje potoczne przekonania i odrzuca przestarzałe idee państwa scentralizowanego, czym ...

 3. Ostateczne wyjaśnienia wszechświata

  dodaj opinię

  Kategoria: Filozofia

  • UNIVERSITAS

  "Sens świata musi leżeć poza nim. W świecie wszystko jest tak, jak jest, i wszystko dzieje się tak, jak się dzieje nie ma w nim żadnej wartości - a gdyby była, to nie miałaby wartości. Jeżeli jest jakaś wartość, która ma wartość, to musi ona znajdować się poz...

 4. Wykłady z filozofii nowoczesności

  dodaj opinię

  Kategoria: Filozofia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  Wykłady z filozofii nowoczesności to drugi tom słynnych wykładów (nagranych na taśmy i starannie spi sanych) prowadzonych przez prof. Siemka w ramach zajęć kursowych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Na zajęcia te studenci i doktoranci chodzi...

 5. Historia filozofii rosyjskiej

  dodaj opinię

  Kategoria: Filozofia

  • WAB

  Książka ta jest rezultatem wieloletnich badań nad historią rosyjskiej myśli filozoficznej. Autor pragnął odtworzyć wewnętrzną logikę każdego systemu filozoficznego niezależnie od tego, czy odpowiadał on jego własnym poglądom. Dzięki temu Historia filozofii ros...

 6. Rozumienie wartości w kulturach Wschodu

  dodaj opinię

  Kategoria: Filozofia

   Zbiór tekstów zatytułowany Rozumienie wartości w kulturach Wschodu ukazuje, jak trudno jest dopasować nasze zachodnie, europejskie poglądy na temat na wartości do tego, co w tej kwestii prezentują filozofie wschodnie. Oprócz zagadnień dosk...

  • Wprowadzenie do filozofii

   dodaj opinię

   Kategoria: Filozofia

   • W drodze

   Książka należy do klasyki literatury filozoficznej i jest niezastąpionym podręcznikiem dla osób zajmujących się filozofią, wprowadza w sposób systematyczny i przejrzysty we wszystkie ważniejsze problemy europejskiej myśli filozoficznej. O wadze t...

  • Etyka

   dodaj opinię

   Kategoria: Filozofia

   • Emka

   „Seks przedmałżeński jest złem”, „Aborcji dokonują mordercy”, „Homoseksualizm jest sprzeczny z naturą”, „Nie ma istotnej różnicy między zabiciem dziecka i zabiciem delfina”, „Kobiety powinny być trak...

   od 19.50 zł

   Etyka

   w 4 sklepach

  • Kant a problem metafizyki

   dodaj opinię

   Kategoria: Filozofia

   • ALETHEIA

   Ta rozprawa należy do głównych dzieł wczesno-średniego Martina Heideggera (1889?1976), najwybitniejszego chyba niemieckiego filozofa XX wieku. Ukazała się dwa lata (1929) po publikacji słynnego ?Bycia i czasu?, ale stanowi jakby ?historyczne? wprowadzenie do n...

  • Wycieczki filozoficzne 2

   dodaj opinię

   Kategoria: Filozofia

   • Studio EMKA

   Czy wierzysz w latające talerze?Czy możliwa jest podróż w czasie?Czy zabicie człowieka kiedykolwiek może być słuszne?Jak twoim zdaniem zaczął się świat?W tekście iskrzącym się dowcipem i pomysłowością Stephen Law penetruje kolejne wielkie zagadki, jaki...

  • Jedyny i jego własność

   dodaj opinię

   Kategoria: Filozofia

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   "Jedyny to płomienny manifest wzywający do obalenia państwa jako instytucji zniewolenia jednostek niweczącej bezpośrednie stosunki między ludźmi i niszczącej spontaniczny charakter ich postępowania. Nikt wcześniej nie negował w tak radykalny sposób prawa państ...

  • Teoria imperatywów i jej zastosowania

   dodaj opinię

   Kategoria: Filozofia

    Chociaż rola imperatywów (scil. zdań rozkazujących) i interrogatywów (scil. zdań pytających) w komunikacji jest równie ważna jak deklaratywów, semiotyczna i logiczna refleksja nad pierwszymi dwiema kategoriami wyrażeń wydaje się nadal pozostawać daleko w tyle ...

   • Doświadczenie i sąd

    dodaj opinię

    Kategoria: Filozofia

    • ALETHEIA

    To dzieło wydane w Pradze (1939) już po śmierci Edmunda Husserla (1859?1938), niemieckiego filozofa, twórcy fenomenologii, miało dość niezwykłą historię. Powstawało długo i ostateczną redakcję uzyskało po 1935 roku, ale na rynku wydawniczym zagościło na krótko...

   • Filozofia polityki współcześnie

    dodaj opinię

    Kategoria: Filozofia

    • UNIVERSITAS

    Filozofia polityki ma tradycję sięgającą V wieku p.n.e., a jej narodziny w starożytnej Grecji to zarazem początek w ogóle naukowej wiedzy o polityce. Jej twórcy i klasycy uważani są bowiem za prekursorów m.in. politologii i socjologii polityki. Po okresie zast...

   • Rozum w filozofii egzystencji

    dodaj opinię

    Kategoria: Filozofia

    • UNIVERSITAS

    Rozum w filozofii egzystencji pokazuje, że prowadzona na gruncie filozofii egzystencji krytyka rozumu, a niekiedy wręcz walka z nim, może być pojmowana jako próba zakreślenia mu właściwego miejsca ? po jego przesadnym wywyższeniu w nowożytnym racjonalizmie, a ...

   • Kierkegaard i filozofia egzystencjalna

    dodaj opinię

    Kategoria: Filozofia

     Dzieło Lwa Szestowa `Kierkegaard i filozofia egzystencjalna` jest jednym z najpóźniej napisanych i najciekawszych, wyraża jego najbardziej dojrzałe poglądy. Stanowi ono sumę tych wątków myślowych jego dociekań filozoficznych, które układają się w dialektyczny ...

    • Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945

     dodaj opinię

     Kategoria: Filozofia

     • UMCS

     Przez długi czas, gdy w Polsce pisano o filozofii Nicolaia Hartmanna, rozpoczynano zwykle od stwierdzenia, że jego filozofia nie uzyskała dotąd należnego jej przebadania i opracowania. Sytuacja się zmieniła, bowiem ostatnie dziesięciolecia przyniosły wiele waż...

    • Dyskusja z relatywizmem prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej

     dodaj opinię

     Kategoria: Filozofia

      Monografia Jacka Moroza jest solidnym, wnikliwym i wieloaspektowym studium pojęcia prawdy absolutnej i jego obroną przed zarzutami relatywistycznymi. Autor rzetelnie omówił różne stanowiska i teorie, takie jak konwencjonalizm, reizm, semantyczna teoria prawdy ...

     • Filozofia a zwierciadło natury

      dodaj opinię

      Kategoria: Filozofia

       `Moim zdaniem wyznawcy poglądu upatrującego w epistemologii lub jakimś godnym jej spadkobiercy niezbędnego składnika kultury mieszają dwie role, jakie mógłby odgrywać filozof. Pierwsza jest rolą wykształconego dyletanta, wszechstronnego, sokratycznego pośredni...

      • Nisza świateł

       dodaj opinię

       Kategoria: Filozofia

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Nisza świateł to filozoficzny komentarz do wersetu światła z Koranu oraz metafizyczny traktat o poznaniu, którego tematem są tajemnice świateł boskich. Autor rozważa naturę światła i jego znaczenie dla wzroku, poszukując jednak innego światła i innego oka, k...

      • Sokrates

       dodaj opinię

       Kategoria: Filozofia

       • ZYSK I S-KA

       "Napisanie książki o Sokratesie - pisze Ryszard Legutko - jest dla historyka filozofii tym, czym dla aktora zagranie Hamleta - wielką pokusą oraz życiowym wyzwaniem". Książka niniejsza to owoc dwudziestoletniej pracy interpretacyjnej autora, ciągłych powrotów ...

       od 38.25 zł

       Sokrates

       w 3 sklepach

      • Traktat o przedmiotach

       dodaj opinię

       Kategoria: Filozofia

       • Wydawnictwo Naukowe PWN

       Traktat o przedmiotach jest próbą powrotu do ontologicznych i metafizycznych ambicji filozofii. Harman stawia sobie za cel uchwycenie rzeczywistości przedmiotów ? nie tej, która dana jest naszemu codziennemu doświadczeniu, lecz rzeczywistości ukrytej, spekulat...

      • Filozof i papież Wybór tekstów

       dodaj opinię

       Kategoria: Filozofia

       • Oficyna Naukowa

       Powszechne uznanie autorytetu Jana Pawła II jest w naszym kraju ? Ojczyźnie papieża-Polaka - odwrotnie proporcjonalne do znajomości jego pism. A jest to spuścizna niezwykle obszerna i wielowątkowa. W takim ogromie poruszanie się jest niezwykle trudne. Czyteln...

      • Michel Foucault Ku historycznej ontologii nas samych

       dodaj opinię

       Kategoria: Filozofia

        Problem podmiotu to chyba jedna z najważniejszych kwestii pojawiających się w myśli Foucaulta â?? filozofa, który znany jest jako autor â?žśmierci człowiekaâ?ť. Choć w swojej najgłośniejszej książce wyraził wątpliwość co do trwałości owego wytworu współczesnej...

       • Między światem dostępnym zmysłowo a transcendencją. Kanta krytyka rozumu jako próba nowego ufundowan

        dodaj opinię

        Kategoria: Filozofia

         Wiele napisano o problemie metafizyki u Kanta, o jego krytyce ?tradycyjnej? metafizyki i projekcie metafizyki ?nowej?. Mimo to nasuwa się tu wiele pytań. Jakie pojęcie metafizyki Kant zastał? Co rozumiał przez metafizykę? Co jako metafizykę wykładał swoim stud...

        • Rozważania o filozofii prawdziwej

         dodaj opinię

         Kategoria: Filozofia

         • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

         Księga pamiątkowa poświęcona Prof. Jerzemu PerzanowskiemuPrawdziwa filozofia to filozofia uprawiana przez prawdziwych filozofów, filozofia skupiona na próbie zrozumienia tego, co ważne, istotne, fundamentalne. Poszukująca zrozumienia całości. Profesor Jerzy Pe...

        • Sztuka a prawda

         dodaj opinię

         Kategoria: Filozofia

          Prezentowana praca podejmuje rozważania na temat filozoficznych podstaw dyskusji toczącej się pomiędzy Platonem a Gorgiaszem. Re?lacja między Platonem a Gorgiaszem jest bez wątpienia problemem fa?scynującym. Retor z Leontinoi, jego ucznio?wie czy poglądy, poja...

         • Pochwała nicości

          dodaj opinię

          Kategoria: Filozofia

          • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

          Marcia S? Cavalcante Schuback ? brazylijska filozofka i tłumaczka, profesorka w Södertórn Högskola w Sztokholmie. Autorka wielu książek z dziedziny filozofii niemieckiej, hermeneutyki i filozofii sztuki. W języku portugalskim opublikowała między innymi O começ...

         • SPÓR Z EBERHARDEM

          dodaj opinię

          Kategoria: Filozofia

          • ATUT

          Krytyka czystego rozumu od momentu publikacji w 1781 roku zbierała głównie nieprzychylne opinie, tot eż fakt ukazania się pisma, w którym publikowano teksty poświęcone próbom odparcia filozofii transce ndentalnej, nie powinien być dla Immanuela Kanta zaskoczen...

         • Spinoza i polityka

          dodaj opinię

          Kategoria: Filozofia

          • Wydawnictwo Naukowe PWN

          Książka stanowi wprowadzenie, a zarazem twórczy komentarz do filozofii Spinozy ujętej w jej stosunku do polityki i pojmowanej jako ontologia i etyka komunikacji. Balibar wychodzi z założenia, że filozofia, nawet w jej najbardziej spekulatywnych przejawa...

         • Okruchy filozoficzne Chwila

          dodaj opinię

          Kategoria: Filozofia

          • wydawnictwo marek derewiecki

          Kierkegaard bronił (…) chrześcijaństwa, ściślej: jego radykalnie ponadhistorycznego charakteru. Z tego też powodu takie pojęcia, jak: „chrześcijańskie państwo”, „chrześcijańska sztuka”, „chrześcijańskie społeczeństwa&rdqu...

         • Fenomenologia percepcji

          dodaj opinię

          Kategoria: Filozofia

          • ALETHEIA

          W książce tej autor osiąga pełną dojrzałość i samodzielność teoretyczną, rozwijając własną wersję fenomenologii.Zachowany tu zostaje właściwy fenomenologii, choć właśnie swoiście zmodyfikowany, transcendentalny poziom analiz, chroniący je przed możliwością nat...

         • Metamorfozy i muzea

          dodaj opinię

          Kategoria: Filozofia

          • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

          Metamorfozy i muzea to praca z zakresu filozofii kultury dotycząca przede wszystkim modi bycia-człowieka-w-świecie. Kultura przedstawiona jako podstawowe środowisko człowieka staje się nie tylko źródłem jego osobowości, ale również egzystencjalny...