Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Filozofia 2564 produkty

KsiążkiFilozofia

Porównaj ceny w Filozofia.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Jedyny i jego własność

  dodaj opinię

  Kategoria: Filozofia

  • Wydawnictwo Naukowe PWN

  "Jedyny to płomienny manifest wzywający do obalenia państwa jako instytucji zniewolenia jednostek niweczącej bezpośrednie stosunki między ludźmi i niszczącej spontaniczny charakter ich postępowania. Nikt wcześniej nie negował w tak radykalny sposób prawa państ...

 2. Teoria imperatywów i jej zastosowania

  dodaj opinię

  Kategoria: Filozofia

   Chociaż rola imperatywów (scil. zdań rozkazujących) i interrogatywów (scil. zdań pytających) w komunikacji jest równie ważna jak deklaratywów, semiotyczna i logiczna refleksja nad pierwszymi dwiema kategoriami wyrażeń wydaje się nadal pozostawać daleko w tyle ...

  • Wprowadzenie do filozofii

   dodaj opinię

   Kategoria: Filozofia

   • W drodze

   Książka należy do klasyki literatury filozoficznej i jest niezastąpionym podręcznikiem dla osób zajmujących się filozofią, wprowadza w sposób systematyczny i przejrzysty we wszystkie ważniejsze problemy europejskiej myśli filozoficznej. O wadze t...

  • Ostateczne wyjaśnienia wszechświata

   dodaj opinię

   Kategoria: Filozofia

   • UNIVERSITAS

   "Sens świata musi leżeć poza nim. W świecie wszystko jest tak, jak jest, i wszystko dzieje się tak, jak się dzieje nie ma w nim żadnej wartości - a gdyby była, to nie miałaby wartości. Jeżeli jest jakaś wartość, która ma wartość, to musi ona znajdować się poz...

  • Wykłady z filozofii nowoczesności

   dodaj opinię

   Kategoria: Filozofia

   • Wydawnictwo Naukowe PWN

   Wykłady z filozofii nowoczesności to drugi tom słynnych wykładów (nagranych na taśmy i starannie spi sanych) prowadzonych przez prof. Siemka w ramach zajęć kursowych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Na zajęcia te studenci i doktoranci chodzi...

  • Kant a problem metafizyki

   dodaj opinię

   Kategoria: Filozofia

   • ALETHEIA

   Ta rozprawa należy do głównych dzieł wczesno-średniego Martina Heideggera (1889?1976), najwybitniejszego chyba niemieckiego filozofa XX wieku. Ukazała się dwa lata (1929) po publikacji słynnego ?Bycia i czasu?, ale stanowi jakby ?historyczne? wprowadzenie do n...

  • Wycieczki filozoficzne 2

   dodaj opinię

   Kategoria: Filozofia

   • Studio EMKA

   Czy wierzysz w latające talerze?Czy możliwa jest podróż w czasie?Czy zabicie człowieka kiedykolwiek może być słuszne?Jak twoim zdaniem zaczął się świat?W tekście iskrzącym się dowcipem i pomysłowością Stephen Law penetruje kolejne wielkie zagadki, jaki...

  • Etyka

   dodaj opinię

   Kategoria: Filozofia

   • Emka

   „Seks przedmałżeński jest złem”, „Aborcji dokonują mordercy”, „Homoseksualizm jest sprzeczny z naturą”, „Nie ma istotnej różnicy między zabiciem dziecka i zabiciem delfina”, „Kobiety powinny być trak...

   od 19.50 zł

   Etyka

   w 4 sklepach

  • Libertarianizm

   dodaj opinię

   Kategoria: Filozofia

   • ZYSK I S-KA

   Czy jesteś libertarianinem? Pytanie brzmi raczej: Czy to ty podejmujesz decyzje, które są dla ciebie istotne, czy czyni to za ciebie ktoś inny? Libertarianizm kwestionuje potoczne przekonania i odrzuca przestarzałe idee państwa scentralizowanego, czym ...

  • Problem metafizyki

   dodaj opinię

   Kategoria: Filozofia

   • REBIS

   W niniejszej książce Ewa Borowska podjęła się rekonstrukcji Heideggerowskiej wykładni siedmiu podstawowych stanowisk filozoficznych. Rekonstrukcja dokonana została na podstawie wypowiedzi filozofa rozsianych w różnych pismach, także niedostępnych w pols...

  • Historia filozofii rosyjskiej

   dodaj opinię

   Kategoria: Filozofia

   • WAB

   Książka ta jest rezultatem wieloletnich badań nad historią rosyjskiej myśli filozoficznej. Autor pragnął odtworzyć wewnętrzną logikę każdego systemu filozoficznego niezależnie od tego, czy odpowiadał on jego własnym poglądom. Dzięki temu Historia filozofii ros...

  • Rozumienie wartości w kulturach Wschodu

   dodaj opinię

   Kategoria: Filozofia

    Zbiór tekstów zatytułowany Rozumienie wartości w kulturach Wschodu ukazuje, jak trudno jest dopasować nasze zachodnie, europejskie poglądy na temat na wartości do tego, co w tej kwestii prezentują filozofie wschodnie. Oprócz zagadnień dosk...

   • Filozofia bizantyńska

    dodaj opinię

    Kategoria: Filozofia

    • WAM

    Monografia Bazylego Tatakisa o filozofii bizantyńskiej to pierwsze całościowe opracowanie na temat postaci, dzieł i problemów filozofii krzewionej we Wschodnim Cesarstwie Rzymskim od VI do XV wieku. Ten wybitny uczony grecki zapoczątkował zupełnie nowy dział h...

   • Neopragmatyzm

    dodaj opinię

    Kategoria: Filozofia

    • Wydawnictwo Naukowe UMK

    W książce proponuje się spojrzenie na neopragmatyzm z punktu widzenia filozofii analitycznej. Na tle pragmatyzmu klasycznego i nowego przedstawiono krytykę pragmatyzmu, dokonaną przez współtwórców filozofii analitycznej - Georgea E. Moorea oraz Bertranda Russe...

   • Droga prawdy

    dodaj opinię

    Kategoria: Filozofia

    • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

    "Droga prawdy" to jeden z najważniejszych i najwybitniejszych tekstów w dorobku Jerzego Perzanowskiego. Zamyka on okres wieloletnich badań uczonego nad jądrowymi pytaniami ontologii. Zawarte tu stwierdzenie generalne: ?Wszystko jest jakimś bytem, a zatem nic ...

   • Spór o rzeczy boskie

    dodaj opinię

    Kategoria: Filozofia

     W swoim dziele z 1811 roku O rzeczach boskich i ich objawieniu Jacobi postawił zarzut ateizmu filozofii tożsamości Schellinga, uznając ją za zradykalizowaną postać nauki Spinozy. Schelling, odpowiadając w 1812 r., dezinterpretuje treść własnej filozofii tożsam...

    • Etyka ponowoczesna

     dodaj opinię

     Kategoria: Filozofia

     • ALETHEIA

     W ?Etyce ponowoczesnej? Zygmunt Bauman wypowiedział to, co najistotniejsze dla charakteru naszych czasów: opisał naturę współczesnych zjawisk moralnych. Możliwe, że ?nowoczesność? nigdy nie istniała i jest tylko konstrukcją, zwykle negatywnym antywzorem ponow...

    • Intencjonalność i semantyka

     dodaj opinię

     Kategoria: Filozofia

     • UNIVERSITAS

     Intencjonalność jest własnością tego, co psychiczne. Jest wpisana w naszą świadomość, w spostrzeganie, myślenie, pamięć, wolę, wyobrażanie itd. Wszystkie te akty odnoszą się bowiem do czegoś, na coś wskazują lub coś przedstawiają. Intencjonalność jest odpowied...

    • Podmiot i wolność

     dodaj opinię

     Kategoria: Filozofia

     • Książka i Prasa

     Ta praca, to coś znacznie więcej niż polemika z głośną książką Karla Poppera, mianującą najważniejszych filozofów ludzkości - Platona, Hegla i Marksa - odpowiedzialnymi za stalinizm i gułag. To gruntowne studium podmiotowości i wolności czlowieka w nowożytnej ...

    • Demon Maxwella Dzieje i filozofia pewnego eksperymentu

     dodaj opinię

     Kategoria: Filozofia

     • DIALOG

     Demon Maxwella jest jednym z najciekawszych eksperymentów myślowych w historii fizyki, o niemal półt orawiecznej historii. Polega on na wyobrażeniu sobie czynnika (mechanizmu lub istoty inteligentne j) działającego na poziomie molekularnym i zdolnego do sorto...

    • Uzasadnienie epistemiczne

     dodaj opinię

     Kategoria: Filozofia

      Klasyczna definicja wiedzy wymaga uzasadnienia przekona - dlaczego? Czy uzasadnienie jest niezbdne, by wiedzie? Czy, wraz z pozostaymi warunkami definicji, wystarczy by wiedzie? Co znaczy "wiedzie" w tym wypadku, czym wiedza rłźni si od opinii? Czy moźna co wi...

     • Traktat o przedmiotach

      dodaj opinię

      Kategoria: Filozofia

      • Wydawnictwo Naukowe PWN

      Traktat o przedmiotach jest próbą powrotu do ontologicznych i metafizycznych ambicji filozofii. Harman stawia sobie za cel uchwycenie rzeczywistości przedmiotów ? nie tej, która dana jest naszemu codziennemu doświadczeniu, lecz rzeczywistości ukrytej, spekulat...

     • Filozof i papież Wybór tekstów

      dodaj opinię

      Kategoria: Filozofia

      • Oficyna Naukowa

      Powszechne uznanie autorytetu Jana Pawła II jest w naszym kraju ? Ojczyźnie papieża-Polaka - odwrotnie proporcjonalne do znajomości jego pism. A jest to spuścizna niezwykle obszerna i wielowątkowa. W takim ogromie poruszanie się jest niezwykle trudne. Czyteln...

     • Michel Foucault Ku historycznej ontologii nas samych

      dodaj opinię

      Kategoria: Filozofia

       Problem podmiotu to chyba jedna z najważniejszych kwestii pojawiających się w myśli Foucaulta â?? filozofa, który znany jest jako autor â?žśmierci człowiekaâ?ť. Choć w swojej najgłośniejszej książce wyraził wątpliwość co do trwałości owego wytworu współczesnej...

      • Między światem dostępnym zmysłowo a transcendencją. Kanta krytyka rozumu jako próba nowego ufundowan

       dodaj opinię

       Kategoria: Filozofia

        Wiele napisano o problemie metafizyki u Kanta, o jego krytyce ?tradycyjnej? metafizyki i projekcie metafizyki ?nowej?. Mimo to nasuwa się tu wiele pytań. Jakie pojęcie metafizyki Kant zastał? Co rozumiał przez metafizykę? Co jako metafizykę wykładał swoim stud...

       • Identyczność i różnica

        dodaj opinię

        Kategoria: Filozofia

        • ALETHEIA

        Autor diagnozuje dziejową sytuację człowieka w dobie cywilizacji technicznej i dominacji "ontoteolog ii". Zajmuje stanowisko w kwestii miejsca i roli metafizyki w ludzkim myśleniu, wypowiada się o "Bog u filozofów" odległym od "boskiego Boga". Do Boga filozofó...

       • Rozważania o filozofii prawdziwej

        dodaj opinię

        Kategoria: Filozofia

        • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

        Księga pamiątkowa poświęcona Prof. Jerzemu PerzanowskiemuPrawdziwa filozofia to filozofia uprawiana przez prawdziwych filozofów, filozofia skupiona na próbie zrozumienia tego, co ważne, istotne, fundamentalne. Poszukująca zrozumienia całości. Profesor Jerzy Pe...

       • Sztuka a prawda

        dodaj opinię

        Kategoria: Filozofia

         Prezentowana praca podejmuje rozważania na temat filozoficznych podstaw dyskusji toczącej się pomiędzy Platonem a Gorgiaszem. Re?lacja między Platonem a Gorgiaszem jest bez wątpienia problemem fa?scynującym. Retor z Leontinoi, jego ucznio?wie czy poglądy, poja...

        • METAFORY FILOZOFICZNE CZYLI CHMURY I ZEGARY

         dodaj opinię

         Kategoria: Filozofia

         • Park

         Autor wskazuje na obecność problematyki filozoficznej właściwie we wszystkich obszarach ludzkiej aktywności. Jest to solidna i przystępna porcja wiedzy, zaprezentowana na kilku przenikających się płaszczyznach: eseistycznej, encyklopedycznej oraz erudycyjnej....

        • Doświadczenie i sąd

         dodaj opinię

         Kategoria: Filozofia

         • ALETHEIA

         To dzieło wydane w Pradze (1939) już po śmierci Edmunda Husserla (1859?1938), niemieckiego filozofa, twórcy fenomenologii, miało dość niezwykłą historię. Powstawało długo i ostateczną redakcję uzyskało po 1935 roku, ale na rynku wydawniczym zagościło na krótko...

        • Starożytna myśl chińska

         dodaj opinię

         Kategoria: Filozofia

         • Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

         Nikt jeszcze umieścił rozważań nad myślą chińską w tak szerokiej perspektywie. (...) Książka Schwartza zasługuje, by zainteresowani historią idei ludzie Zachodu uznali ją za najbardziej wiarygodne spośród dostępnych opracowań chińskiej myśli. (Times Lit...

        • Homo ludens Zabawa jako źródło kultury

         dodaj opinię

         Kategoria: Filozofia

         • ALETHEIA

         ohan Huizinga (1872-1945), z wykształcenia orientalista, przez dziesiątki lat profesor historii kultury na uniwersytecie w Lejdzie (Holandia), jest szeroko znany w świecie jako autor dwóch przede wszystkim dzieł: Jesień średniowiecza (1919) i właśnie Homo lud...

        • Filozofia polityki współcześnie

         dodaj opinię

         Kategoria: Filozofia

         • UNIVERSITAS

         Filozofia polityki ma tradycję sięgającą V wieku p.n.e., a jej narodziny w starożytnej Grecji to zarazem początek w ogóle naukowej wiedzy o polityce. Jej twórcy i klasycy uważani są bowiem za prekursorów m.in. politologii i socjologii polityki. Po okresie zast...