Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Firma i gospodarka 22 produkty

KsiążkiFirma i gospodarka

Porównaj ceny w Firma i gospodarka.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce

  dodaj opinię

  Kategoria: Firma i gospodarka

   Od połowy XX wieku nastąpił intensywny rozwój światowej gospodarki turystycznej. Znaczący wpływ na wzrost sektora usług turystycznych w światowej działalności usługowej i międzynarodowej wymianie usług wywarł proces globalizacji gospodarki. W efekcie zmieniły ...

  • Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia

   dodaj opinię

   Kategoria: Firma i gospodarka

    Książka stanowi cenne źródło wiedzy o kosztach ponoszonych w systemie ochrony zdrowia. Jej walorem jest interdyscyplinarny charakter, zawiera bowiem opinie i analizy dyrektorów i menedżerów szpitali, prawników, ekonomistów, specjalistów od zdrowia publicznego,...

   • Podbój świata po chińsku

    dodaj opinię

    Kategoria: Firma i gospodarka

     W jaki sposób azjatycki gigant rozpościera swoje macki,aby zapewnić sobie długoterminowe dostawy ropy naftowej?Przy pomocy jakich strategii Pekin wysadza z siodła zachodnich konkurentów?Jakim sposobem Afryka wchłania lawinę chińskich imigrantów?Jak Pekin zdoł...

    • Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych

     dodaj opinię

     Kategoria: Firma i gospodarka

      Podstawowym celem pracy jest opracowanie rozwiązań modelowych dotyczących pomiaru dokonań jednostek sektora finansów publicznych, obejmujących: 1) modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, 2) modele pomiaru dokonań.

     • Turystyka biznesowa

      dodaj opinię

      Kategoria: Firma i gospodarka

       Opracowanie ma na celu dostarczenie czytelnikowi podstawowej wiedzy dotyczącej istoty turystyki biznesowej i jej znaczenia na rynku turystycznym. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy rozdział książki poświęcono teoretycznym podstawom turystyki ...

      • Hodowla lasu. Tom 1. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów

       dodaj opinię

       Kategoria: Firma i gospodarka

        Niniejsza publikacja jest częścią trzytomowego dzieła, obejmującego takie działy hodowli lasu, jak: ?Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów? (tom I) ?Pielęgnowanie lasu? (tom II) ?Charakterystyka hodowlana drzew i krz...

       • Biura podróży na rynku turystycznym

        dodaj opinię

        Kategoria: Firma i gospodarka

         Drugie, uzupełnione wydanie podręcznika do przedmiotów związanych z funkcjonowaniem i obsługą przedsiębiorstw turystycznych, adresowane do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i wykładowców na kierunkach: hotelarstwo, turystyka i rekreacja ...

        • Ochrona Danych Medycznych

         dodaj opinię

         Kategoria: Firma i gospodarka

          Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją poświęconą w całości problematyce przetwarzania danych medycznych. Omówiono w niej szczegółowe zasady ochrony danych medycznych w prawie konstytucyjnym, międzynarodowym, administracyjnym, cywilnym i karnym. Pr...

         • Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców

          dodaj opinię

          Kategoria: Firma i gospodarka

           Publikacja jest vademecum standardów organizacji kształcenia specjalnego w szkołach publicznych i niepublicznych oraz innych placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Omówiono w niej sposoby realizacji kształcenia różnych grup uczniów ...

          • Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych

           dodaj opinię

           Kategoria: Firma i gospodarka

            Czy uczelnia powinna zarządzać relacjami?Czy mogą być one źródłem zdobywania przewagi konkurencyjnej?Co jest ważne, aby osiągnąć sukces na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych?Zmiany zachodzące w otoczeniu szkół wyższych, a zwłaszcza pojawienie się mechaniz...

           • Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły

            dodaj opinię

            Kategoria: Firma i gospodarka

             Celem poradnika Szkolne prawo pracy jest zapoznanie Czytelników z instytucjami, zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty. W publikacji szczegółowo omówiono: nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem, ...

            • Konkurencyjność teoria i praktyka

             dodaj opinię

             Kategoria: Firma i gospodarka

              Czym jest konkurencyjność? Jak w gąszczu definicji konkurencyjności wybrać tę jedyną właściwą dla badanego zjawiska? Czy istnieje teoria konkurencyjności? Jak zmierzyć poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa, branży i gospodarki?Rozpoczynając od odpowiedzi na...

             • Współczesna gospodarka światowa

              dodaj opinię

              Kategoria: Firma i gospodarka

               Kompendium wiedzy o najważniejszych przemianach zachodzących w gospodarce światowej w ostatnich dekadach.W książce omówiono zasady funkcjonowania globalnych rynków finansowych oraz wyzwania stojące przed gospodarką światową. Z publikacji można dowiedzieć się ...

              • Technologia nawożenia roślin uprawnych. Fizjologia plonowania. Tom 1. Oleiste, okopowe i strączkowe

               dodaj opinię

               Kategoria: Firma i gospodarka

                Książka ? Technologia nawożenia roślin uprawnych fizjologia plonowania? uwzględnia wszystkie te elementy wiedzy i umiejętności, które winien posiadać producent rolny, aby samodzielnie, korzystając z podanych wskazówek, opracować efektywną strategię wykorzysta...

               • Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe

                dodaj opinię

                Kategoria: Firma i gospodarka

                 Publikacja w sposób interdyscyplinarny i kompleksowy omawia etyczne i prawne warunki dopuszczalności prowadzenia badan naukowych na człowieku w biomedycynie, w tym na ludzkim materiale biologicznym oraz ludzkich zarodkach. Książka umożliwia Czytelnikom zapozna...

                • Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Firma i gospodarka

                  Wejście w życie ustawy o działalności leczniczej to prawdziwa rewolucja w organizacji i funkcjonowaniu służby zdrowia.Niniejsza książka stanowi przewodnik dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, która stoi przed niełatwym zadaniem przeprowadzenia zmian...

                 • Własność i Kontrola w Teorii i Praktyce, Część 2

                  dodaj opinię

                  Kategoria: Firma i gospodarka

                   Stosunki własnościowe ze względu na ich węzłową rolę określić można jako podstawową zasadę organizacyjną systemu społeczno-gospodarczego. Własność jest pewnym zbiorem (wiązką) uprawnień, którymi dysponuje właściciel danego obiektu. Tworzą go prawo do osiągania...

                  • Obrót prawny nieruchomości

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Firma i gospodarka

                    Książka jest opracowaniem dotyczącym zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami. W kolejnych rozdziałach omówione zostały najistotniejsze problemy z poszczególnych dziedzin prawa (jak prawo rzeczowe czy wieczystoksięgowe) mających zastosowanie przy dokony...

                   • Praca i kapitał w gospodarce

                    dodaj opinię

                    Kategoria: Firma i gospodarka

                     Monografia ?Praca i kapitał w gospodarce? podejmuje bardzo ważne i aktualne problemy współczesnej gospodarki rynkowej w kontekście międzynarodowym, jak i w odniesieniu do praktyki gospodarczej w Polsce.Zainteresowani lekturą znajdą w niej szeroki wachlarz tem...

                    • Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

                     dodaj opinię

                     Kategoria: Firma i gospodarka

                      W publikacji omówiono zjawisko przedsiębiorczości międzynarodowej polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Autorzy zaprezentowali wyniki badań jakościowych zrealizowanych w latach 2007-2010 w ramach projektu badawczego Przedsiębiorczość międ...

                     • Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej

                      dodaj opinię

                      Kategoria: Firma i gospodarka

                       Powodem przygotowania kolejnego czwartego, znacząco zmienionego i uaktualnionego wydania kompendium były istotne zmiany, które zaszły w Unii Europejskiej w ostatnich latach. Do najważniejszych należy zaliczyć: wejście w życie traktatu lizbońskiego, podpisa...

                      • Gospodarka i Geopolityka. Dokąd Zmierza Świat

                       dodaj opinię

                       Kategoria: Firma i gospodarka

                        Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zygmunta Bosiakowskiego: Autorzy szukają odpowiedzi na pytanie dokąd zmierza świat? po kryzysie finansowym, który dotknął gospodarki wszystkich kontynentów. Problem nie sprowadza się tylko do tego, jak pokonać obecny kryzys, al...

                       • Nadzór pedagogiczny

                        dodaj opinię

                        Kategoria: Firma i gospodarka

                         Książka Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja, kontrola, wspomaganie zawiera profesjonalną interpretację przepisów w zderzeniu z konkretnymi sytuacjami życiowymi, wskazuje właściwe procedury, stanowi cenną pomoc przy podejmowaniu trafnych decyzji. W opracowaniu omówi...

                        • E-turystyka

                         dodaj opinię

                         Kategoria: Firma i gospodarka

                          Publikacja jest owocem badań autora prowadzonych w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w turystyce oraz współpracy z licznymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi informatyczne dla sektora turystycznego.W książce omówiono: - wpływ oraz główne ...

                         • Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą

                          dodaj opinię

                          Kategoria: Firma i gospodarka

                           Tematyka tej unikatowej na polskim rynku publikacji dotyczącej ekonomiki oświaty koncentruje się na problemach szkolnictwa podstawowego i średniego. Autor szeroko omawia zagadnienia polskiego systemu oświaty, konfrontując je z przykładami z innych państw. Zami...

                          • Stowarzyszenia Rodziców

                           dodaj opinię

                           Kategoria: Firma i gospodarka

                            Niniejsza publikacja pokazuje znaczenie współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi oraz metody nawiązania oraz prowadzenia współpracy, a także porządkuje informacje na temat organizacji pozarządowych. W książce pokazane zostały możliwości - wraz z dokładn...

                           • Zarządzanie rozwojem szkoły

                            dodaj opinię

                            Kategoria: Firma i gospodarka

                             Publikacja Zarządzanie rozwojem szkoły zawiera omówienie wszystkich obligatoryjnych zmian, jakie nakłada na szkoły nowa reforma prawa oświatowego. Książka ma na celu pokazanie korzyści, jakie można zyskać, wprowadzając obowiązujące zmiany w sposób celowy i zor...

                            • Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń

                             dodaj opinię

                             Kategoria: Firma i gospodarka

                              Wpływ doświadczeń i emocji na kształt produktu turystycznegoKsiążka prezentuje zagadnienia dotyczące turystyki w nowym ujęciu nauk ekonomicznych, akcentującym znaczenie doświadczeń i emocji a więc czynników o charakterze szczególnie niematerialnym i subiektyw...

                             • Korepetycje. Cień rzucany przez szkoły

                              dodaj opinię

                              Kategoria: Firma i gospodarka

                               Rynek korepetycji od dawna funkcjonuje w większości państw rozwiniętych gospodarczo. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zaobserwowano jego gwałtowny wzrost również w krajach rozwijających się, a także krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zjawisko powszec...

                              • System wynagradzania nauczycieli

                               dodaj opinię

                               Kategoria: Firma i gospodarka

                                Książka System wynagradzania nauczycieli zawiera omówienie ostatnich nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym wynagrodzeń. W szczególności omówiono w niej kwestie związane z obowiązkiem wypłaty dodatku uzupełniającego, wy...

                               • Hodowla lasu. Tom 3. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych

                                dodaj opinię

                                Kategoria: Firma i gospodarka

                                 Niniejsza publikacja jest częścią trzytomowego dzieła, obejmującego takie działy hodowli lasu, jak: ?Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów? (tom I) ?Pielęgnowanie lasu? (tom II) ?Charakterystyka hodowlana drzew i krz...

                                • Etyczne Aspekty Decyzji Medycznych

                                 dodaj opinię

                                 Kategoria: Firma i gospodarka

                                  Książka porusza niezwykle ważne i kluczowe zagadnienia prawne i regulacyjne (m.in. stosowanie klauzuli sumienia przez lekarzy, działalność szpitalnych komisji etycznych), jak również kwestie relacji między lekarzem a pacjentem, w tym trudnej sztuki komunikacji...

                                 • Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym

                                  dodaj opinię

                                  Kategoria: Firma i gospodarka

                                   W drugim, zaktualizowanym wydaniu książki autorka odnosząc się do nowej ustawy o działalności leczniczej oraz aktualnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania szpitali w Polsce - dokonała pogłębionej analizy istoty outsourcingu, jego przebiegu oraz e...