Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Firma i gospodarka 22 produkty

KsiążkiFirma i gospodarka

Porównaj ceny w Firma i gospodarka.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Stowarzyszenia Rodziców

  dodaj opinię

  Kategoria: Firma i gospodarka

   Niniejsza publikacja pokazuje znaczenie współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi oraz metody nawiązania oraz prowadzenia współpracy, a także porządkuje informacje na temat organizacji pozarządowych. W książce pokazane zostały możliwości - wraz z dokładn...

  • Zarządzanie rozwojem szkoły

   dodaj opinię

   Kategoria: Firma i gospodarka

    Publikacja Zarządzanie rozwojem szkoły zawiera omówienie wszystkich obligatoryjnych zmian, jakie nakłada na szkoły nowa reforma prawa oświatowego. Książka ma na celu pokazanie korzyści, jakie można zyskać, wprowadzając obowiązujące zmiany w sposób celowy i zor...

   • Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń

    dodaj opinię

    Kategoria: Firma i gospodarka

     Wpływ doświadczeń i emocji na kształt produktu turystycznegoKsiążka prezentuje zagadnienia dotyczące turystyki w nowym ujęciu nauk ekonomicznych, akcentującym znaczenie doświadczeń i emocji a więc czynników o charakterze szczególnie niematerialnym i subiektyw...

    • Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe

     dodaj opinię

     Kategoria: Firma i gospodarka

      Publikacja w sposób interdyscyplinarny i kompleksowy omawia etyczne i prawne warunki dopuszczalności prowadzenia badan naukowych na człowieku w biomedycynie, w tym na ludzkim materiale biologicznym oraz ludzkich zarodkach. Książka umożliwia Czytelnikom zapozna...

     • Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej

      dodaj opinię

      Kategoria: Firma i gospodarka

       Wejście w życie ustawy o działalności leczniczej to prawdziwa rewolucja w organizacji i funkcjonowaniu służby zdrowia.Niniejsza książka stanowi przewodnik dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, która stoi przed niełatwym zadaniem przeprowadzenia zmian...

      • Własność i Kontrola w Teorii i Praktyce, Część 2

       dodaj opinię

       Kategoria: Firma i gospodarka

        Stosunki własnościowe ze względu na ich węzłową rolę określić można jako podstawową zasadę organizacyjną systemu społeczno-gospodarczego. Własność jest pewnym zbiorem (wiązką) uprawnień, którymi dysponuje właściciel danego obiektu. Tworzą go prawo do osiągania...

       • Obrót prawny nieruchomości

        dodaj opinię

        Kategoria: Firma i gospodarka

         Książka jest opracowaniem dotyczącym zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami. W kolejnych rozdziałach omówione zostały najistotniejsze problemy z poszczególnych dziedzin prawa (jak prawo rzeczowe czy wieczystoksięgowe) mających zastosowanie przy dokony...

        • Praca i kapitał w gospodarce

         dodaj opinię

         Kategoria: Firma i gospodarka

          Monografia ?Praca i kapitał w gospodarce? podejmuje bardzo ważne i aktualne problemy współczesnej gospodarki rynkowej w kontekście międzynarodowym, jak i w odniesieniu do praktyki gospodarczej w Polsce.Zainteresowani lekturą znajdą w niej szeroki wachlarz tem...

         • Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

          dodaj opinię

          Kategoria: Firma i gospodarka

           W publikacji omówiono zjawisko przedsiębiorczości międzynarodowej polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Autorzy zaprezentowali wyniki badań jakościowych zrealizowanych w latach 2007-2010 w ramach projektu badawczego Przedsiębiorczość międ...

          • Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej

           dodaj opinię

           Kategoria: Firma i gospodarka

            Powodem przygotowania kolejnego czwartego, znacząco zmienionego i uaktualnionego wydania kompendium były istotne zmiany, które zaszły w Unii Europejskiej w ostatnich latach. Do najważniejszych należy zaliczyć: wejście w życie traktatu lizbońskiego, podpisa...

           • Gospodarka i Geopolityka. Dokąd Zmierza Świat

            dodaj opinię

            Kategoria: Firma i gospodarka

             Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zygmunta Bosiakowskiego: Autorzy szukają odpowiedzi na pytanie dokąd zmierza świat? po kryzysie finansowym, który dotknął gospodarki wszystkich kontynentów. Problem nie sprowadza się tylko do tego, jak pokonać obecny kryzys, al...

            • Nadzór pedagogiczny

             dodaj opinię

             Kategoria: Firma i gospodarka

              Książka Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja, kontrola, wspomaganie zawiera profesjonalną interpretację przepisów w zderzeniu z konkretnymi sytuacjami życiowymi, wskazuje właściwe procedury, stanowi cenną pomoc przy podejmowaniu trafnych decyzji. W opracowaniu omówi...

             • E-turystyka

              dodaj opinię

              Kategoria: Firma i gospodarka

               Publikacja jest owocem badań autora prowadzonych w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w turystyce oraz współpracy z licznymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi informatyczne dla sektora turystycznego.W książce omówiono: - wpływ oraz główne ...

              • Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą

               dodaj opinię

               Kategoria: Firma i gospodarka

                Tematyka tej unikatowej na polskim rynku publikacji dotyczącej ekonomiki oświaty koncentruje się na problemach szkolnictwa podstawowego i średniego. Autor szeroko omawia zagadnienia polskiego systemu oświaty, konfrontując je z przykładami z innych państw. Zami...

               • Restrukturyzacja szpitali

                dodaj opinię

                Kategoria: Firma i gospodarka

                 Przedmiotem publikacji jest charakterystyka procesu dostosowania funkcjonowania szpitali, będących kluczowym elementem reformy systemu ochrony zdrowia, do nowych realiów gospodarczych poprzez: - podejmowanie działań restrukturyzacyjnych,- usystematyzowanie wie...

                • Korepetycje. Cień rzucany przez szkoły

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Firma i gospodarka

                  Rynek korepetycji od dawna funkcjonuje w większości państw rozwiniętych gospodarczo. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zaobserwowano jego gwałtowny wzrost również w krajach rozwijających się, a także krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zjawisko powszec...

                 • System wynagradzania nauczycieli

                  dodaj opinię

                  Kategoria: Firma i gospodarka

                   Książka System wynagradzania nauczycieli zawiera omówienie ostatnich nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym wynagrodzeń. W szczególności omówiono w niej kwestie związane z obowiązkiem wypłaty dodatku uzupełniającego, wy...

                  • Hodowla lasu. Tom 3. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Firma i gospodarka

                    Niniejsza publikacja jest częścią trzytomowego dzieła, obejmującego takie działy hodowli lasu, jak: ?Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów? (tom I) ?Pielęgnowanie lasu? (tom II) ?Charakterystyka hodowlana drzew i krz...

                   • Etyczne Aspekty Decyzji Medycznych

                    dodaj opinię

                    Kategoria: Firma i gospodarka

                     Książka porusza niezwykle ważne i kluczowe zagadnienia prawne i regulacyjne (m.in. stosowanie klauzuli sumienia przez lekarzy, działalność szpitalnych komisji etycznych), jak również kwestie relacji między lekarzem a pacjentem, w tym trudnej sztuki komunikacji...

                    • Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym

                     dodaj opinię

                     Kategoria: Firma i gospodarka

                      W drugim, zaktualizowanym wydaniu książki autorka odnosząc się do nowej ustawy o działalności leczniczej oraz aktualnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania szpitali w Polsce - dokonała pogłębionej analizy istoty outsourcingu, jego przebiegu oraz e...

                     • Rozwój i postęp techniczny na tle ogólnych prawidłowości gospodarczych i cywilizacyjnych. Wybrane problemy

                      dodaj opinię

                      Kategoria: Firma i gospodarka

                       Podstawowym celem niniejszego opracowania jest próba rozwiązania wybranych problemów dotyczących rozwoju i postępu technicznego na tle niektórych ogólnych prawidłowości gospodarczych i cywilizacyjnych. Dlatego też dla osiągnięcia tego celu wpierw rozważa się p...

                      • System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań

                       dodaj opinię

                       Kategoria: Firma i gospodarka

                        W publikacji zaprezentowano najważniejsze problemy systemu ochrony zdrowia w ujęciu interdyscyplinarnym. Eksperci z różnych dziedzin wypowiadają się przede wszystkim na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, jego aspektów prawnych, finansowania...

                       • Przedsiębiorczość w Turystyce

                        dodaj opinię

                        Kategoria: Firma i gospodarka

                         Podręcznik Przedsiębiorczość w turystyce wraz z przykładami praktycznymi jest przewodnikiem dla nowoczesnych menedżerów rynku turystycznego. Pozwoli na: - zrozumienie znaczenia przedsiębiorczości w zarządzaniu;- obniżanie ryzyka planowania przedsięwzięć;- form...

                        • Prawo turystyczne

                         dodaj opinię

                         Kategoria: Firma i gospodarka

                          W książce przedstawiono problematykę z zakresu prawa turystycznego, w tym prawne aspekty działalności biur podróży, hoteli, podmiotów prowadzących kempingi, pola biwakowe i parkingi samochodowe. Omówiono także kwestie związane z międzynarodowym i krajowym prz...

                         • Polityka Wzrostu Gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej

                          dodaj opinię

                          Kategoria: Firma i gospodarka

                           Wzrost gospodarczy- pomimo pojawiających się zastrzeżeń co do jego adekwatności jako miary rozwoju cywilizacyjnego- wydaje się być wartością samą w sobie, decydującą w dłuższej perspektywie czasowej o miejscu poszczególnych państw oraz ugrupowań integracyjnych...

                          • Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych

                           dodaj opinię

                           Kategoria: Firma i gospodarka

                            Książka aktualizuje wiedzę o najnowszych krajowych i wybranych zagranicznych osiągnięciach w dziedzinie metodyki napraw obiektów budowlanych.Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w nap...

                           • Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia

                            dodaj opinię

                            Kategoria: Firma i gospodarka

                             Rosnące potrzeby zdrowotne społeczeństwa związane z wydłużaniem się życia oraz stosowanie nowoczesnych i kosztownych metod leczenia stanowią dziś problem wobec niewystarczających środków w budżecie ochrony zdrowia. Kogo leczyć w pierwszej kolejności? Czyje pot...

                            • Po wielkim skoku

                             dodaj opinię

                             Kategoria: Firma i gospodarka

                              Książka stanowi reedycję ale nie tylko słynnej książki dra Waldemara Kuczyńskiego, podsumowującej niepowodzenie gospodarcze, a w efekcie także polityczne, Edwarda Gierka. Wydana najpierw w drugim obiegu, książka ta miała tylko jedno wydanie w pierwszym obieg...

                             • Koncepcje i metody zarządzania zasobami leśnymi. Polska i Świat

                              dodaj opinię

                              Kategoria: Firma i gospodarka

                               Zmiany w modelu zarządzania zasobami leśnymi zapoczątkowane zostały w Europie pod koniec ubiegłego wieku. Ze względu na różnorodność czynników strukturotwórczych powstałe przedsiębiorstwa leśne posiadają różne rozwiązania organizacyjno-prawne zarządzania zasob...

                              • Agroturystyka. Przedsiebiorczość na obszarach wiejskich

                               dodaj opinię

                               Kategoria: Firma i gospodarka

                                Agroturystyka w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich jest nie tylko jedną z form przedsiębiorczości pozarolniczej na wsi, lecz także częścią działań agrobiznesu. Wykorzystując rentę (korzyści) dobrostanu wiejskiego środowiska przyrodniczego, agroturystyk...

                               • Choroby drzew leśnych. Poradnik leśnika

                                dodaj opinię

                                Kategoria: Firma i gospodarka

                                 Choroby drzew leśnych zagrażają drzewostanom i szkółkom w ciągu całego cyklu leśnej produkcji roślinnej. Powodują nie tylko straty, ale też zakłócają działanie pewnych elementów ekosystemów leśnych. Trzeba więc poznawać te choroby, aby móc chronić lasy, a takż...

                                • Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej

                                 dodaj opinię

                                 Kategoria: Firma i gospodarka

                                  Studium Tittenbruna jest pierwszą tak pogłębioną, a zarazem tematycznie najobszerniejszą ze znanych przeglądowych refleksji dotyczących styku mechanizmów gospodarczych i zależności społecznych. Praca Jacka Tittenbruna powinna się cieszyć sporym wzięciem wśród ...

                                 • Zielona Wyspa Czy Ruchome Piaski. Prawda o Polskiej Gospodarce

                                  dodaj opinię

                                  Kategoria: Firma i gospodarka

                                   Zdecydowana większość polskiego społeczeństwa kompletnie nie zdaje sobie dziś sprawy, w jakim stanie są nasze finanse publiczne. Tymczasem, jak pisze Janusz Szewczak, zamiast zieloną wyspą - Greenlandią - możemy być, niestety, drugą Irlandią, o której jeszcze ...