Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Firma i gospodarka 22 produkty

KsiążkiFirma i gospodarka

Porównaj ceny w Firma i gospodarka.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Praca i kapitał w gospodarce

  dodaj opinię

  Kategoria: Firma i gospodarka

   Monografia ?Praca i kapitał w gospodarce? podejmuje bardzo ważne i aktualne problemy współczesnej gospodarki rynkowej w kontekście międzynarodowym, jak i w odniesieniu do praktyki gospodarczej w Polsce.Zainteresowani lekturą znajdą w niej szeroki wachlarz tem...

  • Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

   dodaj opinię

   Kategoria: Firma i gospodarka

    W publikacji omówiono zjawisko przedsiębiorczości międzynarodowej polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Autorzy zaprezentowali wyniki badań jakościowych zrealizowanych w latach 2007-2010 w ramach projektu badawczego Przedsiębiorczość międ...

   • Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej

    dodaj opinię

    Kategoria: Firma i gospodarka

     Powodem przygotowania kolejnego czwartego, znacząco zmienionego i uaktualnionego wydania kompendium były istotne zmiany, które zaszły w Unii Europejskiej w ostatnich latach. Do najważniejszych należy zaliczyć: wejście w życie traktatu lizbońskiego, podpisa...

    • Gospodarka i Geopolityka. Dokąd Zmierza Świat

     dodaj opinię

     Kategoria: Firma i gospodarka

      Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zygmunta Bosiakowskiego: Autorzy szukają odpowiedzi na pytanie dokąd zmierza świat? po kryzysie finansowym, który dotknął gospodarki wszystkich kontynentów. Problem nie sprowadza się tylko do tego, jak pokonać obecny kryzys, al...

     • Nadzór pedagogiczny

      dodaj opinię

      Kategoria: Firma i gospodarka

       Książka Nadzór pedagogiczny. Ewaluacja, kontrola, wspomaganie zawiera profesjonalną interpretację przepisów w zderzeniu z konkretnymi sytuacjami życiowymi, wskazuje właściwe procedury, stanowi cenną pomoc przy podejmowaniu trafnych decyzji. W opracowaniu omówi...

      • E-turystyka

       dodaj opinię

       Kategoria: Firma i gospodarka

        Publikacja jest owocem badań autora prowadzonych w zakresie wykorzystania technologii informatycznych w turystyce oraz współpracy z licznymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi informatyczne dla sektora turystycznego.W książce omówiono: - wpływ oraz główne ...

       • Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą

        dodaj opinię

        Kategoria: Firma i gospodarka

         Tematyka tej unikatowej na polskim rynku publikacji dotyczącej ekonomiki oświaty koncentruje się na problemach szkolnictwa podstawowego i średniego. Autor szeroko omawia zagadnienia polskiego systemu oświaty, konfrontując je z przykładami z innych państw. Zami...

        • Stowarzyszenia Rodziców

         dodaj opinię

         Kategoria: Firma i gospodarka

          Niniejsza publikacja pokazuje znaczenie współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi oraz metody nawiązania oraz prowadzenia współpracy, a także porządkuje informacje na temat organizacji pozarządowych. W książce pokazane zostały możliwości - wraz z dokładn...

         • Zarządzanie rozwojem szkoły

          dodaj opinię

          Kategoria: Firma i gospodarka

           Publikacja Zarządzanie rozwojem szkoły zawiera omówienie wszystkich obligatoryjnych zmian, jakie nakłada na szkoły nowa reforma prawa oświatowego. Książka ma na celu pokazanie korzyści, jakie można zyskać, wprowadzając obowiązujące zmiany w sposób celowy i zor...

          • Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń

           dodaj opinię

           Kategoria: Firma i gospodarka

            Wpływ doświadczeń i emocji na kształt produktu turystycznegoKsiążka prezentuje zagadnienia dotyczące turystyki w nowym ujęciu nauk ekonomicznych, akcentującym znaczenie doświadczeń i emocji a więc czynników o charakterze szczególnie niematerialnym i subiektyw...

           • Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe

            dodaj opinię

            Kategoria: Firma i gospodarka

             Publikacja w sposób interdyscyplinarny i kompleksowy omawia etyczne i prawne warunki dopuszczalności prowadzenia badan naukowych na człowieku w biomedycynie, w tym na ludzkim materiale biologicznym oraz ludzkich zarodkach. Książka umożliwia Czytelnikom zapozna...

            • Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej

             dodaj opinię

             Kategoria: Firma i gospodarka

              Wejście w życie ustawy o działalności leczniczej to prawdziwa rewolucja w organizacji i funkcjonowaniu służby zdrowia.Niniejsza książka stanowi przewodnik dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, która stoi przed niełatwym zadaniem przeprowadzenia zmian...

             • Własność i Kontrola w Teorii i Praktyce, Część 2

              dodaj opinię

              Kategoria: Firma i gospodarka

               Stosunki własnościowe ze względu na ich węzłową rolę określić można jako podstawową zasadę organizacyjną systemu społeczno-gospodarczego. Własność jest pewnym zbiorem (wiązką) uprawnień, którymi dysponuje właściciel danego obiektu. Tworzą go prawo do osiągania...

              • Obrót prawny nieruchomości

               dodaj opinię

               Kategoria: Firma i gospodarka

                Książka jest opracowaniem dotyczącym zagadnień związanych z obrotem nieruchomościami. W kolejnych rozdziałach omówione zostały najistotniejsze problemy z poszczególnych dziedzin prawa (jak prawo rzeczowe czy wieczystoksięgowe) mających zastosowanie przy dokony...

               • Etyczne Aspekty Decyzji Medycznych

                dodaj opinię

                Kategoria: Firma i gospodarka

                 Książka porusza niezwykle ważne i kluczowe zagadnienia prawne i regulacyjne (m.in. stosowanie klauzuli sumienia przez lekarzy, działalność szpitalnych komisji etycznych), jak również kwestie relacji między lekarzem a pacjentem, w tym trudnej sztuki komunikacji...

                • Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym

                 dodaj opinię

                 Kategoria: Firma i gospodarka

                  W drugim, zaktualizowanym wydaniu książki autorka odnosząc się do nowej ustawy o działalności leczniczej oraz aktualnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania szpitali w Polsce - dokonała pogłębionej analizy istoty outsourcingu, jego przebiegu oraz e...

                 • Rozwój i postęp techniczny na tle ogólnych prawidłowości gospodarczych i cywilizacyjnych. Wybrane problemy

                  dodaj opinię

                  Kategoria: Firma i gospodarka

                   Podstawowym celem niniejszego opracowania jest próba rozwiązania wybranych problemów dotyczących rozwoju i postępu technicznego na tle niektórych ogólnych prawidłowości gospodarczych i cywilizacyjnych. Dlatego też dla osiągnięcia tego celu wpierw rozważa się p...

                  • System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań

                   dodaj opinię

                   Kategoria: Firma i gospodarka

                    W publikacji zaprezentowano najważniejsze problemy systemu ochrony zdrowia w ujęciu interdyscyplinarnym. Eksperci z różnych dziedzin wypowiadają się przede wszystkim na temat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, jego aspektów prawnych, finansowania...

                   • Przedsiębiorczość w Turystyce

                    dodaj opinię

                    Kategoria: Firma i gospodarka

                     Podręcznik Przedsiębiorczość w turystyce wraz z przykładami praktycznymi jest przewodnikiem dla nowoczesnych menedżerów rynku turystycznego. Pozwoli na: - zrozumienie znaczenia przedsiębiorczości w zarządzaniu;- obniżanie ryzyka planowania przedsięwzięć;- form...

                    • Prawo turystyczne

                     dodaj opinię

                     Kategoria: Firma i gospodarka

                      W książce przedstawiono problematykę z zakresu prawa turystycznego, w tym prawne aspekty działalności biur podróży, hoteli, podmiotów prowadzących kempingi, pola biwakowe i parkingi samochodowe. Omówiono także kwestie związane z międzynarodowym i krajowym prz...

                     • Polityka Wzrostu Gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej

                      dodaj opinię

                      Kategoria: Firma i gospodarka

                       Wzrost gospodarczy- pomimo pojawiających się zastrzeżeń co do jego adekwatności jako miary rozwoju cywilizacyjnego- wydaje się być wartością samą w sobie, decydującą w dłuższej perspektywie czasowej o miejscu poszczególnych państw oraz ugrupowań integracyjnych...

                      • Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych

                       dodaj opinię

                       Kategoria: Firma i gospodarka

                        Książka aktualizuje wiedzę o najnowszych krajowych i wybranych zagranicznych osiągnięciach w dziedzinie metodyki napraw obiektów budowlanych.Przygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów stosowanych w nap...

                       • Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia

                        dodaj opinię

                        Kategoria: Firma i gospodarka

                         Rosnące potrzeby zdrowotne społeczeństwa związane z wydłużaniem się życia oraz stosowanie nowoczesnych i kosztownych metod leczenia stanowią dziś problem wobec niewystarczających środków w budżecie ochrony zdrowia. Kogo leczyć w pierwszej kolejności? Czyje pot...

                        • Restrukturyzacja szpitali

                         dodaj opinię

                         Kategoria: Firma i gospodarka

                          Przedmiotem publikacji jest charakterystyka procesu dostosowania funkcjonowania szpitali, będących kluczowym elementem reformy systemu ochrony zdrowia, do nowych realiów gospodarczych poprzez: - podejmowanie działań restrukturyzacyjnych,- usystematyzowanie wie...

                         • Korepetycje. Cień rzucany przez szkoły

                          dodaj opinię

                          Kategoria: Firma i gospodarka

                           Rynek korepetycji od dawna funkcjonuje w większości państw rozwiniętych gospodarczo. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zaobserwowano jego gwałtowny wzrost również w krajach rozwijających się, a także krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zjawisko powszec...

                          • System wynagradzania nauczycieli

                           dodaj opinię

                           Kategoria: Firma i gospodarka

                            Książka System wynagradzania nauczycieli zawiera omówienie ostatnich nowelizacji Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty w zakresie dotyczącym wynagrodzeń. W szczególności omówiono w niej kwestie związane z obowiązkiem wypłaty dodatku uzupełniającego, wy...

                           • Hodowla lasu. Tom 3. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych

                            dodaj opinię

                            Kategoria: Firma i gospodarka

                             Niniejsza publikacja jest częścią trzytomowego dzieła, obejmującego takie działy hodowli lasu, jak: ?Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów? (tom I) ?Pielęgnowanie lasu? (tom II) ?Charakterystyka hodowlana drzew i krz...

                            • Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej

                             dodaj opinię

                             Kategoria: Firma i gospodarka

                              Studium Tittenbruna jest pierwszą tak pogłębioną, a zarazem tematycznie najobszerniejszą ze znanych przeglądowych refleksji dotyczących styku mechanizmów gospodarczych i zależności społecznych. Praca Jacka Tittenbruna powinna się cieszyć sporym wzięciem wśród ...

                             • Zielona Wyspa Czy Ruchome Piaski. Prawda o Polskiej Gospodarce

                              dodaj opinię

                              Kategoria: Firma i gospodarka

                               Zdecydowana większość polskiego społeczeństwa kompletnie nie zdaje sobie dziś sprawy, w jakim stanie są nasze finanse publiczne. Tymczasem, jak pisze Janusz Szewczak, zamiast zieloną wyspą - Greenlandią - możemy być, niestety, drugą Irlandią, o której jeszcze ...

                              • Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie

                               dodaj opinię

                               Kategoria: Firma i gospodarka

                                Usługi odgrywają istotną rolę w gospodarce krajów rozwiniętych. W Europie i USA już 80% pracowników jest zatrudnionych w tym sektorze. Także w Japonii zatrudnienie w usługach zaczyna przewyższać zatrudnienie w przemyśle. W książce autorzy wyjaśniają, czym usłu...

                               • Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski

                                dodaj opinię

                                Kategoria: Firma i gospodarka

                                 W opracowaniu przedstawiono specyfikę współzależność istniejących między Polską a Unią Europejską, wynikających z otwarcia naszej gospodarki na rynki zewnętrzne. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, co zrobić aby państwo należało do wiodących, zarówno...

                                • Ginące kultury Australii, Nowej Zelandii i Kanady a zarządzanie turystyką zrównoważoną

                                 dodaj opinię

                                 Kategoria: Firma i gospodarka

                                  Publikacja poświęcona jest problematyce turystyki zrównoważonej w aspekcie ochrony ginących kultur. W pracy zilustrowano zarys dziejów rdzennych mieszkańców Australii, Nowej Zelandii i Kanady oraz ich obecną sytuację prawną. Na tle problematyki społeczno-kult...

                                 • Turystyka kulturowa w świetle badań interdyscyplinarnych

                                  dodaj opinię

                                  Kategoria: Firma i gospodarka

                                   Turystyka jest powszechnie nazywana przemysłem XXI wieku. Dzięki szybkiemu rozwojowi transportu oraz infrastruktury najdalsze nawet zakątki świata stają się dostępne dla coraz większej liczby zainteresowanych. Turystyka stwarza też mnóstwo nowych miejsc pracy,...