Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Językoznawstwo 1161 produktów

KsiążkiJęzykoznawstwo

Językoznawstwo. Jest to nauka zajmująca się badaniem pochodzenia danych słów, wyrażeń, języków.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. Językoznawstwo (4) 2010

  dodaj opinię

  Kategoria: Językoznawstwo

   O pojęciu i granicach staropolszczyzny Mechanizm błędów translacyjnych w Biblii Królowej Zofii a spór o podstawę jej przekładu Leksykalne pole semantyczne - metodą opisu XVII-wiecznej rzeczywistości Powtórzenia jako wykładniki kohezji w publicystyce okresu ośw...

  • Ciało i duch w języku i kulturze

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

   Twierdzenie Protagorasa, iż "człowiek jest miarą wszechrzeczy" jest źródłem i inspiracją dla współczesnych humanistów, którzy wiele uwagi i wysiłków badawczych poświęcają takim m. in. zagadnieniom, jak antropocentryzm ludzkiego poznania i konceptualizacji świa...

  • Gwary dziś część 5

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

   Tom niniejszy jest realizacją zapowiedzi publikacji w serii GWARY DZIŚ monografii autorskich podejmujących aktualne problemy dialektologii polskiej. Jednocześnie jest to początek nowego bytu edytorskiego - od tego numeru bowiem GWARY DZIŚ są samodzielnym przed...

  • Na łamach prasy część 1 poziom zaawansowany C2

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • UNIVERSITAS

   Na łamach prasy część I to propozycja dla cudzoziemców i środowisk polonijnych,w której wykorzystano najnowsze rozwiązania glottodydaktyczne. Koncentruje się na umiejętności rozumienia tekstów prasowych oraz tekstów z Internetu. Przed, w trakcie i po czytaniu ...

  • Słowotwórstwo rzeczownika w gwarze Proboszczewic koło Płocka

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

    Dzięki podjętej problematyce monografia dobrze wpisuje się w najnowsze tendencje opisu gwar i ich relacji względem siebie, a także w stosunku do języka ogólnego. W dobie przemian społecznych i cywilizacyjnych oraz szybkiego zaniku gwar takie badania są potrzeb...

   • Humor w perspektywie kulturowo-językowej

    dodaj opinię

    Kategoria: Językoznawstwo

    • UMCS

    Publikacja "Humor w perspektywie kulturowo-językowej" stanowi przykład nowoczesnego, interdyscyplinarnego opisu oraz interpretacji wybranej - niezwykle złożonej i wieloaspektowej - kategorii kulturowej. Przyjęte koncepcje badawcze wpisują się w różne obszary w...

   • Slawistyka u progu nowego wieku

    dodaj opinię

    Kategoria: Językoznawstwo

    • Wydawnictwo Naukowe UAM

    Wybrane materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (czerwiec 2000) - ważne głosy o stanie i zadaniach współczesnej humanistyki, wypowiadane przez autorytety krajowej i zagranicznej slawistyki: prof. prof. Joannę Rapacką, Marię Dąbrowską-Partykę, Barbarę...

   • Metodologie językoznawstwa

    dodaj opinię

    Kategoria: Językoznawstwo

     Organizowane przez Katedrę Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Uniwersytetu Łódzkiego seminaria naukowe, poświęcone metodologiom językoznawstwa, starają się odpowiedzieć na fundamentalne pytania, dotyczące języka, a także przedstawić stan badań nad językiem...

    • Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich

     dodaj opinię

     Kategoria: Językoznawstwo

      Rozprawa jest próbą monograficznego przedstawienia rzeczowników zaliczanych do leksykalnej kategorii / klasy nazw środków czynności, mieszczącej nazwy narzędzi, substancji i materiałów pomocnych człowiekowi w wykonywaniu czynności, funkcjonujących w gwarach hi...

     • Żywe problemy historii języka

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

      • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

      Niniejszy tom jest efektem współpracy historyków języka polskiego będącej reakcją na coraz liczniejsze świadectwa wygasania naukowego obrazu przeszłości językowej powstałego w toku dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego oraz na nasilającą się pot...

     • Słowa Style Metody

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

      • UMCS

      SŁOWA - STYLE - METODY oddają istotę badań zróżnicowanych pod względem metodologicznym i tematycznym, wyznaczających kierunki rozwoju naukowego uczniów Pani Profesor Teresy Skubalanki. Są wyrazem hołdu dla Uczonej, której tak wielu zawdzięcza tak wiele. Ucznio...

     • O języku i nie tylko Studia i szkice

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

      • LIBRON

      Praca zbiorowa wydana pod auspicjami Szkoły Języków Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego. Autorami tekstów są pracownicy i współpracownicy tej Szkoły z UW, UJ, UP JPII, UMK, w przeważającej części filolodzy. Tom ma charakter interdyscyplinarny i zawiera artyk...

     • Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

      • Wydawnictwo Naukowe UMK

      Książka podejmuje problem nieopisanego do tej pory w polskiej literaturze leksykologicznej w sposób systematyczny pola semantycznego języka polskiego. Wśród analizowanych pojęć znalazło się m.in. słyszenie, słuchanie, dźwięk, muzyka oraz głośność. Każdemu z ty...

     • Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach piotrkowskich

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

       Zadaniem pracy jest opis budowy słowotwórczej rzeczowników we wsiach usytuowanych w strefie pogranicza gwarowego, dialektalnego, małopolsko-wielkopolsko-mazowieckiego. Przedmiotem opisu uczyniono takie rzeczowniki, które w badanych gwarach funkcjonują jako der...

      • Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

       Praca wpisuje się w nurt badań nad historycznym zróżnicowaniem regionalnym języka polskiego. Jej zasadniczym celem jest przedstawienie procesu regionalizacji słownictwa w dobie nowopolskiej i wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska oraz ? jako ważny przyczynek do o...

      • Problemy równowagi systemu językowego

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Wydawnictwo Naukowe UAM

       Pojęcie równowagi systemu językowego pojawiło się w językoznawstwie ogólnym wraz z powstaniem i rozwojem strukturalizmu funkcjonalnego. Pojęcie to odpowiada przyjętym przez tę szkołę żałożeniom traktującym język jako wewnętrznie zharmonizowany zbiór wzajemnie ...

      • Współdziałanie podsystemów w strukturze języka

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

       Praca opisuje cechy strukturalne różnych języków. Nie zawiera jednak analizy konkretnego języka ani nie odwołuje się do uniwersalizmu relacji gramatycznych wszystkich języków. Mówi o swoistym sposobie kodowania informacji gramatycznej, wypracowanej przez każdy...

      • Orientacja na sukces zawodowy studentów kończących studia translatorskie

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • UMCS

       Niniejsza publikacja wypełnia lukę poznawczą w zakresie diagnozy uczelni wyższych jako przestrzeni rozwoju człowieka zdolnego do samorealizacji, w tym do odniesienia sukcesu. Orientacja na sukces zawodowy studentów jest bez wątpienia zaniedbanym obszarem kszta...

      • Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Księgarnia Akademicka

       "Integrowanie kompetencji..." to praca poświęcona zintegrowanemu podejściu do nauczania części systemu językowego, które przyczynia się nie tylko do podniesienia efektywności procesu dydaktycznego, lecz także sprawia, że staje się on bardziej przyjazny i użyte...

      • Właściwości gramatyczne rzeczowników nieodmiennych

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • UMCS

       Prezentowane studium stanowi opis właściwości gramatycznych rzeczowników tradycyjnie nazywanych nieodmiennymi. Otwiera je charakterystyka zbioru nieodmiennych rzeczowników na tle ogółu rzeczowników niedefektywnych, podkreślająca zarazem wewnętrzne zróżnicowani...

      • Genologia onimiczna

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Poznańskie

       To książka z zakresu teorii i historii nazw własnych, poświęcona podstawom kreacji, istnienia i używania nazw , w której ujmowane są one jako odrębne struktury tekstowe, semiotyczne, a także neurosemiotyczne, rządzące się własnymi prawami tworzenia, funkcjonow...

      • Słowa na czasie 2 Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Nowa Era

       Podręcznik ...

      • Między nami 3 Język polski Podręcznik

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

        Nr dopuszczenia 63/3/2011 Nowe Między nami dla gimnazjum: - nowe teksty i ćwiczenia - więcej materiału przygotowującego do egzaminu - podsumowania epok - dodatkowe zadania w internecie.

       • Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

        • UNIVERSITAS

        Telewizyjne debaty stały się jedną z najbardziej popularnych form komunikowania się polityków z obywatelami. W trakcie ich nadawania ukazują się kolejne odsłony dyskursu publicznego w postaci komentarzy i barwnych polemik. Dla jednych odbiorców są przykładem i...

       • Wielojęzyczność

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

         Studia zawarte w tym tomie mają na celu ukazanie wzajemnych kontaktów, zachodzących w dziejach języków słowiańskich, oraz historii kontaktów poszczególnych języków słowiańskich z innymi językami europejskimi, a także prezentację kontaktów mających podstawy w r...

        • Po polsku 3 Literatura język komunikacja Podręcznik

         dodaj opinię

         Kategoria: Językoznawstwo

         • Wydawnictwo szkolne PWN

         Podręcznik ma układ chronologiczno-tematyczny. Podczas podróży literackich poprzez kolejne epoki ucz...

        • Słowo o słowie

         dodaj opinię

         Kategoria: Językoznawstwo

         • Wydawnictwo Naukowe PWN

         Książka powstała na podstawie cyklicznej audycji radiowej SŁOWO O SŁOWIE, prowadzonej przez profesora Bralczyka w wielu rozgłośniach regionalnych. To wybór 240 pytań i odpowiedzi, które zostały spisane i zredagowane tak, aby zachować styl właściw...

        • Kiedyś wrócisz tu Część 1 Gdzie nadwiślański brzeg + CD

         dodaj opinię

         Kategoria: Językoznawstwo

         • UNIVERSITAS

         ?Kiedyś wrócisz tu...? Część I jest podręcznikiem do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych obcokrajowców. Jest to poprawiona i uzupełniona wersja podzielonego na dwie części podręcznika ?Kiedyś wrócisz tu...? (wyd. I, 1997). Zawiera osiem lekcji z ...

        • Język polski 1 Podręcznik

         dodaj opinię

         Kategoria: Językoznawstwo

         • Operon

         W podręczniku uaktualniono zestaw omawianych lektur, dopasowując do nowej podstawy programowej i...

        • Dimensions and categories of celticity studies in language 4

         dodaj opinię

         Kategoria: Językoznawstwo

          Volume 4 Piotr Stalmaszczyk & Maxim Fomin Dimensions and Categories of Celticity: Studies in Language Proceedings of the Fourth International Collogium of Societas Celto-Slavica held at the University of Łódź (13-15 september 2009). Part 1

         • Wielki słownik poprawnej polszczyzny

          dodaj opinię

          Kategoria: Językoznawstwo

          • LEXLAND

          Wielki słownik poprawnej polszczyzny to praktyczny przewodnik po współczesnym języku polskim i jego meandrach. Publikacja podaje nie tylko poprawną formę wyrazu, ale w wielu przypadkach ostrzega również przed błędami, które najczęściej w danym słowie popełniam...

         • Ślónsko godka

          dodaj opinię

          Kategoria: Językoznawstwo

          • Wydawnictwo Naukowe PWN

          Słownik ze swadą i humorem przybliża urodę i odrębność językową Śląska. Zabawnie brzmiące w uszach Goroli śląskie słowa obrazują dowcipne ilustracje. Książka otwiera wyobraźnię i ułatwia dialog z niezwykle barwną społecznością Hanysów. Przygotowany z myślą o c...

         • Między nami 2 Język polski Podręcznik

          dodaj opinię

          Kategoria: Językoznawstwo

           Numer dopuszczenia: 63/2/2010 Książka jest nową wersją podręcznika Między nami, dostosowaną do wymogów najnowszej podstawy programowej. W nowej wersji Między nami: * wymieniliśmy ok. 25% materiału; * przy poszczególnych tekstach umieściliśmy ...