Porównywarka cen, porównaj ceny z ponad 2100 sklepów internetowych.

Co chcesz kupić? Wyszukaj produkt...

Językoznawstwo 1161 produktów

KsiążkiJęzykoznawstwo

Językoznawstwo. Jest to nauka zajmująca się badaniem pochodzenia danych słów, wyrażeń, języków.

Sortuj według: liczby ofert popularności ceny średniej oceny kolejności dodania

 1. O języku i nie tylko Studia i szkice

  dodaj opinię

  Kategoria: Językoznawstwo

  • LIBRON

  Praca zbiorowa wydana pod auspicjami Szkoły Języków Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego. Autorami tekstów są pracownicy i współpracownicy tej Szkoły z UW, UJ, UP JPII, UMK, w przeważającej części filolodzy. Tom ma charakter interdyscyplinarny i zawiera artyk...

 2. Wyrażenia percepcji słuchowej w języku polskim

  dodaj opinię

  Kategoria: Językoznawstwo

  • Wydawnictwo Naukowe UMK

  Książka podejmuje problem nieopisanego do tej pory w polskiej literaturze leksykologicznej w sposób systematyczny pola semantycznego języka polskiego. Wśród analizowanych pojęć znalazło się m.in. słyszenie, słuchanie, dźwięk, muzyka oraz głośność. Każdemu z ty...

 3. Językoznawstwo (4) 2010

  dodaj opinię

  Kategoria: Językoznawstwo

   O pojęciu i granicach staropolszczyzny Mechanizm błędów translacyjnych w Biblii Królowej Zofii a spór o podstawę jej przekładu Leksykalne pole semantyczne - metodą opisu XVII-wiecznej rzeczywistości Powtórzenia jako wykładniki kohezji w publicystyce okresu ośw...

  • Słowa Style Metody

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • UMCS

   SŁOWA - STYLE - METODY oddają istotę badań zróżnicowanych pod względem metodologicznym i tematycznym, wyznaczających kierunki rozwoju naukowego uczniów Pani Profesor Teresy Skubalanki. Są wyrazem hołdu dla Uczonej, której tak wielu zawdzięcza tak wiele. Ucznio...

  • Współdziałanie podsystemów w strukturze języka

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

   Praca opisuje cechy strukturalne różnych języków. Nie zawiera jednak analizy konkretnego języka ani nie odwołuje się do uniwersalizmu relacji gramatycznych wszystkich języków. Mówi o swoistym sposobie kodowania informacji gramatycznej, wypracowanej przez każdy...

  • Orientacja na sukces zawodowy studentów kończących studia translatorskie

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • UMCS

   Niniejsza publikacja wypełnia lukę poznawczą w zakresie diagnozy uczelni wyższych jako przestrzeni rozwoju człowieka zdolnego do samorealizacji, w tym do odniesienia sukcesu. Orientacja na sukces zawodowy studentów jest bez wątpienia zaniedbanym obszarem kszta...

  • Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • Księgarnia Akademicka

   "Integrowanie kompetencji..." to praca poświęcona zintegrowanemu podejściu do nauczania części systemu językowego, które przyczynia się nie tylko do podniesienia efektywności procesu dydaktycznego, lecz także sprawia, że staje się on bardziej przyjazny i użyte...

  • Właściwości gramatyczne rzeczowników nieodmiennych

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • UMCS

   Prezentowane studium stanowi opis właściwości gramatycznych rzeczowników tradycyjnie nazywanych nieodmiennymi. Otwiera je charakterystyka zbioru nieodmiennych rzeczowników na tle ogółu rzeczowników niedefektywnych, podkreślająca zarazem wewnętrzne zróżnicowani...

  • Gwary dziś część 5

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

   Tom niniejszy jest realizacją zapowiedzi publikacji w serii GWARY DZIŚ monografii autorskich podejmujących aktualne problemy dialektologii polskiej. Jednocześnie jest to początek nowego bytu edytorskiego - od tego numeru bowiem GWARY DZIŚ są samodzielnym przed...

  • Na łamach prasy część 1 poziom zaawansowany C2

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • UNIVERSITAS

   Na łamach prasy część I to propozycja dla cudzoziemców i środowisk polonijnych,w której wykorzystano najnowsze rozwiązania glottodydaktyczne. Koncentruje się na umiejętności rozumienia tekstów prasowych oraz tekstów z Internetu. Przed, w trakcie i po czytaniu ...

  • Genologia onimiczna

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

   • Poznańskie

   To książka z zakresu teorii i historii nazw własnych, poświęcona podstawom kreacji, istnienia i używania nazw , w której ujmowane są one jako odrębne struktury tekstowe, semiotyczne, a także neurosemiotyczne, rządzące się własnymi prawami tworzenia, funkcjonow...

  • Metodologie językoznawstwa

   dodaj opinię

   Kategoria: Językoznawstwo

    Organizowane przez Katedrę Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego Uniwersytetu Łódzkiego seminaria naukowe, poświęcone metodologiom językoznawstwa, starają się odpowiedzieć na fundamentalne pytania, dotyczące języka, a także przedstawić stan badań nad językiem...

   • Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich

    dodaj opinię

    Kategoria: Językoznawstwo

     Rozprawa jest próbą monograficznego przedstawienia rzeczowników zaliczanych do leksykalnej kategorii / klasy nazw środków czynności, mieszczącej nazwy narzędzi, substancji i materiałów pomocnych człowiekowi w wykonywaniu czynności, funkcjonujących w gwarach hi...

    • Żywe problemy historii języka

     dodaj opinię

     Kategoria: Językoznawstwo

     • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

     Niniejszy tom jest efektem współpracy historyków języka polskiego będącej reakcją na coraz liczniejsze świadectwa wygasania naukowego obrazu przeszłości językowej powstałego w toku dyskusji o pochodzeniu polskiego języka literackiego oraz na nasilającą się pot...

    • Ciało i duch w języku i kulturze

     dodaj opinię

     Kategoria: Językoznawstwo

     • UMCS Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

     Twierdzenie Protagorasa, iż "człowiek jest miarą wszechrzeczy" jest źródłem i inspiracją dla współczesnych humanistów, którzy wiele uwagi i wysiłków badawczych poświęcają takim m. in. zagadnieniom, jak antropocentryzm ludzkiego poznania i konceptualizacji świa...

    • Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach piotrkowskich

     dodaj opinię

     Kategoria: Językoznawstwo

      Zadaniem pracy jest opis budowy słowotwórczej rzeczowników we wsiach usytuowanych w strefie pogranicza gwarowego, dialektalnego, małopolsko-wielkopolsko-mazowieckiego. Przedmiotem opisu uczyniono takie rzeczowniki, które w badanych gwarach funkcjonują jako der...

     • Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

      • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

      Praca wpisuje się w nurt badań nad historycznym zróżnicowaniem regionalnym języka polskiego. Jej zasadniczym celem jest przedstawienie procesu regionalizacji słownictwa w dobie nowopolskiej i wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska oraz ? jako ważny przyczynek do o...

     • Słowotwórstwo rzeczownika w gwarze Proboszczewic koło Płocka

      dodaj opinię

      Kategoria: Językoznawstwo

       Dzięki podjętej problematyce monografia dobrze wpisuje się w najnowsze tendencje opisu gwar i ich relacji względem siebie, a także w stosunku do języka ogólnego. W dobie przemian społecznych i cywilizacyjnych oraz szybkiego zaniku gwar takie badania są potrzeb...

      • Humor w perspektywie kulturowo-językowej

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • UMCS

       Publikacja "Humor w perspektywie kulturowo-językowej" stanowi przykład nowoczesnego, interdyscyplinarnego opisu oraz interpretacji wybranej - niezwykle złożonej i wieloaspektowej - kategorii kulturowej. Przyjęte koncepcje badawcze wpisują się w różne obszary w...

      • Problemy równowagi systemu językowego

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Wydawnictwo Naukowe UAM

       Pojęcie równowagi systemu językowego pojawiło się w językoznawstwie ogólnym wraz z powstaniem i rozwojem strukturalizmu funkcjonalnego. Pojęcie to odpowiada przyjętym przez tę szkołę żałożeniom traktującym język jako wewnętrznie zharmonizowany zbiór wzajemnie ...

      • Slawistyka u progu nowego wieku

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Wydawnictwo Naukowe UAM

       Wybrane materiały z międzynarodowej konferencji naukowej (czerwiec 2000) - ważne głosy o stanie i zadaniach współczesnej humanistyki, wypowiadane przez autorytety krajowej i zagranicznej slawistyki: prof. prof. Joannę Rapacką, Marię Dąbrowską-Partykę, Barbarę...

      • Kiedyś wrócisz tu Część 1 Gdzie nadwiślański brzeg + CD

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • UNIVERSITAS

       ?Kiedyś wrócisz tu...? Część I jest podręcznikiem do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych obcokrajowców. Jest to poprawiona i uzupełniona wersja podzielonego na dwie części podręcznika ?Kiedyś wrócisz tu...? (wyd. I, 1997). Zawiera osiem lekcji z ...

      • Język polski 1 Podręcznik

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • Operon

       W podręczniku uaktualniono zestaw omawianych lektur, dopasowując do nowej podstawy programowej i...

      • Etnolingwistyka tom 25

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

       • UMCS

       Jubileuszowy, 25. tom "Etnolingwistyki" został przygotowany z myślą o Międzynarodowym Kongresie Slawistów w Mińsku i zawiera w swojej zasadniczej części referaty przewidziane do wygłoszenia na Kongresie w ramach bloku tematycznego "Wartości w językowo-kulturow...

      • Dimensions and categories of celticity studies in language 4

       dodaj opinię

       Kategoria: Językoznawstwo

        Volume 4 Piotr Stalmaszczyk & Maxim Fomin Dimensions and Categories of Celticity: Studies in Language Proceedings of the Fourth International Collogium of Societas Celto-Slavica held at the University of Łódź (13-15 september 2009). Part 1

       • Odpowiednie dać słowu słowo

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

        • Adam Marszałek

        Niniejsze, drugie wydanie tej książki ukazuje się ponad dziesięć lat po wydaniu pierwszym (Warszawa 2002). Uzupełnione jest o przegląd najcenniejszych?moim zdaniem?i najbardziej znamiennych dokonań w dziedzinie przekładu literackiego, opublikowanych w pierwszy...

       • Wielki słownik poprawnej polszczyzny

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

        • LEXLAND

        Wielki słownik poprawnej polszczyzny to praktyczny przewodnik po współczesnym języku polskim i jego meandrach. Publikacja podaje nie tylko poprawną formę wyrazu, ale w wielu przypadkach ostrzega również przed błędami, które najczęściej w danym słowie popełniam...

       • Ślónsko godka

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

        • Wydawnictwo Naukowe PWN

        Słownik ze swadą i humorem przybliża urodę i odrębność językową Śląska. Zabawnie brzmiące w uszach Goroli śląskie słowa obrazują dowcipne ilustracje. Książka otwiera wyobraźnię i ułatwia dialog z niezwykle barwną społecznością Hanysów. Przygotowany z myślą o c...

       • Między nami 2 Język polski Podręcznik

        dodaj opinię

        Kategoria: Językoznawstwo

         Numer dopuszczenia: 63/2/2010 Książka jest nową wersją podręcznika Między nami, dostosowaną do wymogów najnowszej podstawy programowej. W nowej wersji Między nami: * wymieniliśmy ok. 25% materiału; * przy poszczególnych tekstach umieściliśmy ...

        • Gramatyka języka polskiego

         dodaj opinię

         Kategoria: Językoznawstwo

         • Buchmann

         Gramatyka języka polskiego przeznaczona jest dla wszystkich miłośników polszczyzny, w szczególności dla wszystkich uczniów klas gimnazjalnych i szkół średnich.Obejmuje najważniejsze wiadomości z zakresu fonetyki,słowotwórstwa...

        • Język poznanie zachowanie

         dodaj opinię

         Kategoria: Językoznawstwo

          Celem niniejszego zbioru jest upowszechnienie badań nad przyswajaniem języka obcego z jednoczesnym ukazaniem szerokiego spektrum perspektyw badawczych, zarówno w odniesieniu do wykorzystanej metodologii, narzędzi i procedur, jak i obszaru oraz zakresu poszukiw...

         • Między językiem ojczystym a obcym

          dodaj opinię

          Kategoria: Językoznawstwo

           Publikacja dzieli się na dwie zasadnicze części. Pierwsza, o charakterze naukowym, ukazuje specyfikę polszczyzny jako języka edukacyjnego na obczyźnie na przykładzie Chicago. Zainteresuje badaczy, działaczy oświatowych oraz przygotowujących się do pracy nauczy...

          • Liryka wśród aktów mowy

           dodaj opinię

           Kategoria: Językoznawstwo

            Bogactwo form literackich jest kłopotem badaczy literatury, którzy muszą się z nim zmierzyć: rozpoznawać, opisywać, klasyfikować, czyli dokonać naukowego uporządkowania. Genologia jest tym działem literaturoznawstwa, który od dawna sprawia wiele trudności bad...